Calcipotriol 50 microgram/g zalf PCH, zalf

ATC-Code
D05AX02
Calcipotriol 50 microgram/g zalf PCH, zalf

Pharmachemie

Stof(fen)
Calcipotriol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsoriatica voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Calcipotriol PCH is een vitamine D-achtige stof. Calcipotriol PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen voor de lokale behandeling van psoriasis.

Gebruiken bij

Calcipotriol zalf PCH is bestemd voor de lokale behandeling van milde tot matig ernstige plaque psoriasis (psoriasis vulgaris) alleen of in combinatie met lokale corticosteroïden (bijnierschorshormonen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Calcipotriol PCH niet

  • wanneer u overgevoelig bent voor calcipotriol of voor andere bestanddelen van de zalf. Vertel uw dokter daarom altijd voor welke stoffen u overgevoelig bent
  • wanneer u bekend bent met stoornissen in de kalk(calcium)huishouding of wanneer u teveel kalk (calcium) in het bloed hebt
  • wanneer u lijdt aan ernstige lever- of nierziekten.

Wees extra voorzichtig met Calcipotriol PCH

Tot nu toe is er geen ervaring met het behandelen van kinderen. Het is daarom aangeraden de zalf niet bij kinderen te gebruiken.

rvg 33257 PIL 1209.3v.AK ren

CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Calcipotriol zalf PCH mag niet in het gezicht worden aangebracht omdat het daar aanleiding kan geven tot jeuk en roodheid. Nadat u de zalf hebt opgebracht, moet u dan ook uw handen wassen. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk de zalf in uw gezicht brengt.

Zalven of crèmes die de doordringbaarheid van de huid verhogen (bv. met salicylzuur, ureum) mogen niet tegelijk met calcipotriol op dezelfde plek gesmeerd worden.

De ingesmeerde plekken mogen niet langdurig afgedekt worden met een afsluitende pleister, wel mag een gaasverband aangebracht worden.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er bestaat geen wisselwerking tussen Calcipotriol zalf PCH en zonlicht of uv-licht.

Vertel uw arts of apotheker of u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens de zwangerschap te beoordelen. Neem bij zwangerschap contact op met uw arts.

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens het geven van borstvoeding te beoordelen. Neem bij het geven van borstvoeding contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard van en het toepassingsgebied van het product valt beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calcipotriol PCH

Calcipotriol zalf bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Calcipotriol PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Calcipotriol zalf PCH

U moet de zalf tweemaal per dag op de psoriasis plekken aanbrengen. U mag niet meer dan 100 g zalf per week gebruiken. In het begin van de behandeling wordt er de voorkeur aan gegeven om de zalf twee maal per dag aan te brengen. Als onderhoudsbehandeling kan de dosering, afhankelijk van het effect, eventueel verminderd worden tot éénmaal per dag. De Calcipotriol zalf kan ook gecombineerd worden met lokale corticosteroïden (bijnierschorshormonen). Deze combinatie is efficiënt en wordt goed verdragen. In het algemeen is een zalf vet, dus is het aan te bevelen om Calcipotriol zalf PCH dun op de plekken aan te brengen.

rvg 33257 PIL 1209.3v.AK ren

CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

De duur van de behandeling wordt in overleg met u door uw dokter bepaald en zal normaal gesproken niet langer duren dan 22 weken.

Het is belangrijk te weten dat Calcipotriol zalf PCH doorgaans eerst de schilfers verwijdert.

Hierdoor kan het voorkomen dat de reeds aanwezige roodheid van de plekken beter zichtbaar wordt. Deze roodheid zal vervolgens bij voortzetting van de behandeling met Calcipotriol PCH zalf grotendeels of volledig verdwijnen.

Als u merkt dat Calcipotriol PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De zalf mag niet in het gezicht worden toegepast (zie “Wees extra voorzichtig met Calcipotriol PCH”). Nadat u de zalf heeft opgebracht, moet u dan ook uw handen wassen.

Dit om te voorkomen dat u per ongeluk de zalf in uw gezicht brengt.

Wat u moet doen als u meer van Calcipotriol PCH heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel Calcipotriol PCH opbrengt kan het kalk (calcium) gehalte van het bloed te hoog worden. Symptomen hiervan kunnen zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, verstopping, depressie en soms sufheid. In dat geval moet u stoppen met Calcipotriol PCH en contact opnemen met uw dokter.

Wanneer u te veel van Calcipotriol PCH heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calcipotriol PCH te gebruiken

Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Calcipotriol zalf PCH opbrengen. U moet dan dus niet een dubbele hoeveelheid zalf gaan opbrengen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Calcipotriol PCH

Na het stoppen met de Calcipotriol zalf PCH zal de psoriasis in de meeste gevallen geleidelijk terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het innemen gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Calcipotriol PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

  • plaatselijke irritatie op de hoofdhuid of in het gezicht
  • huidontsteking (dermatitis) in het gezicht of rondom de mond
  • huidontsteking, jeuk (pruritis), roodheid van de huid (erytheem), verergering van de psoriasis, overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit)
  • zelden: verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie) of verhoogd calciumgehalte in de urine (hypercalciurie)
  • overgevoeligheidsreacties, waaronder in zeer zeldzame gevallen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem) en vochtophoping in het gezicht.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

rvg 33257 PIL 1209.3v.AK ren

CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Calcipotriol zalf PCH: bewaren beneden 25ºC, in de originele verpakking.

Gebruik Calcipotriol PCH niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Anvullende Informatie

Wat bevat Calcipotriol PCH

  • Het werkzame bestanddeel is 50 microgram calcipotriol per gram zalf.
  • De andere bestanddelen zijn

witte zachte paraffine, macrogol (2) stearylether, vloeibare paraffine, mikrokristallijne was (E905), dinatriumfosfaatdihydraat (E307), dinatriumedetaat, propyleenglycol (E1520), alpha-tocopherol (E307), natriumhydroxide (E524), gezuiverd water.

Hoe ziet Calcipotriol PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte tot lichtgele, water-emulgerende homogene zalf

De zalf is verpakt in tubes à 30 en 60 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 33257, zalf 50 microgram per gram

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2010

1209.3v.AK

rvg 33257 PIL 1209.3v.AK ren

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.