Dettol Sterilon crème, hydrofiele crème 1%

ATC-Code
D08AC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Reckitt Benckiser
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Dermatika
Therapeutische groep Antiseptika und desinfektionsmittel
Farmacologische groep Antiseptika und desinfektionsmittel
Chemische groep Biguanide und amidine
Stof Chlorhexidin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dettol Sterilon crème bevat als werkzaam bestanddeel chloorhexidinedigluconaat.

Chloorhexidinedigluconaat is een bacteriedodende stof.

Dettol Sterilon crème wordt gebruikt:

voor wond- en huidontsmetting

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Dettol Sterilon crème niet:
  • bij overgevoeligheid voor chloorhexidine(digluconaat) of andere bestanddelen van het product.
Wees extra voorzichtig met Dettol Sterilon crème in de volgende gevallen

Dettol Sterilon crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. In geval van contact met ogen of slijmvliezen, direct en grondig met water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Dettol Sterilon crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het ongeboren kind worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Dettol Sterilon crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de baby worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard van het product valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of van het gebruik van machines niet te verwachten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties bekend.

Hoe gebruikt u dit middel?

Ontsmetten van wonden of huid:

enkele malen per dag aanbrengen en eventueel afdekken (met een pleister of steriel gaasje).

Wat moet u doen als u meer van Dettol Sterilon crème heeft gebruikt dan u zou mogen

Na het (moedwillig) innemen van Dettol Sterilon crème kunnen ruime hoeveelheden melk worden gegeven. Probeer braken te vermijden en waarschuw direct een arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol Sterilon crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: irritatie en het overgevoelig worden van de huid voor de inwerking van zonlicht bij daarvoor gevoelige personen. Na herhaald gebruik kunnen overgevoeligheidsreacties en lichte irritatie van de huid voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Dettol Sterilon crème buiten bereik en zicht van kinderen houden. Dettol Sterilon crème bewaren in de originele verpakking en niet boven 25 °C. Gebruik Dettol Sterilon crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

Wat bevat Dettol Sterilon crème.

Het werkzame bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat 10 mg/g (1%)

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn water, alcohol, allantoïne, cetostearylalcohol, paraffine, dimethicon (E 900), cetomacrogol, isopropylmyristaat.

Verpakking

Dettol Sterilon crème is verkrijgbaar in een tube van 50 gram.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp.

Fabrikant

Ratiopharm B.V., Zaandam

In het register ingeschreven onder RVG 04988.

Deze tekst is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2009.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.