Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram

ATC-Code
H03AA02
Medikamio Hero Image

Global Farma

Stof Verdovend Psychotrope
Liothyronin Nee Nee
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Global Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram tabletten zijn wit en rond en hebben aan beide zijden een dubbele breukstreep in de vorm van een kruis. De werkzame stof in Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram is Liothyronine. Een tablet Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram bevat 25 microgram Liothyronine. Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram is alleen op recept verkrijgbaar, in verpakkingen met 30 tabletten in doordrukstrip.

Geneesmiddelengroep

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram behoort tot de groep van geneesmiddelen die ‘thyreomimetica’ genoemd worden. Thyreomimetica oefenen dezelfde werking uit als schildklierhormoon en kunnen de gevolgen van een verminderde schildklierfunctie opheffen.

Wat is er aan de hand en hoe werkt Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram ?

Liothyroninenatrium Global Farma 25 microgram, bijsluiter 29 april 2011

De menselijke schildklier maakt twee hormonen: tri-jodium thyronine (T3 of liothyronine) en tetra-jodium thyronine (T4 of thyroxine). Het inactieve T4 wordt in het lichaam omgezet in het actieve T3, dat zijn werking uitoefent en tegelijk de omzetting van T4 in T3 remt (waardoor een juiste regulering onstaat). T3 heeft in het lichaam vele functies: het is betrokken bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de groei en het regelt het niveau van de menselijke stofwisseling. Als uw schildklier niet of niet normaal meer functioneert, krijgt u te weinig actief schildklierhormoon. Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram is hieraan gelijk en kan de gevolgen van het gebrek aan schildklierhormoon opheffen.

Therapeutische indicaties

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram wordt onder andere gebruikt:

 • voor de behandeling van de gevolgen van een licht tot ernstig verminderde schildklierfunctie;
 • om een vergrote schildklier (“struma”) te verkleinen;
 • om de schildklierfunctie te kunnen testen (T3-suppressietest).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram mag niet gebruikt worden door patiënten:

 • die overgevoelig zijn voor één of meer van de bestanddelen van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram;
 • met een gestoorde bijnierschorsfunctie;
 • met een bepaalde nieraandoening (“nefrotisch syndroom”);
 • met een onvoldoende ontwikkeling en functie van de geslachtsorganen.

Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

Wees extra voorzichtig met Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram

 • Wanneer u na een behandeling met andere geneesmiddelen voor de schildklier (thyreoglobuline of levothyroxine) Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram gaat gebruiken. Er moet rekening worden gehouden met de eventuele restwerking van deze geneesmiddelen en de snelle intrede van de werking van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram en de dosering dient hierop te zijn aangepast.
 • Wanneer u lijdt aan een hart- en/of vaatziekte. Met name als u last heeft van een onvoldoende hartwerking, moet u uw arts hierover inlichten.
 • Wanneer u een bepaalde huidaandoening en verlaagde stofwisseling (myxoedeem) als gevolg van het slecht functioneren van de schildklier heeft. Patiënten kunnen dan heftig reageren op geneesmiddelen voor de schildklier en daarom moet de behandeling voorzichtig worden begonnen.
 • Wanneer uw bijnierschorsfunctie is verminderd door een langdurige en ernstige vermindering van de schildklierfunctie. Uw arts zal eerst de verminderde bijnierschorsfunctie behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram.
 • Wanneer u een vermindering van de functie van de voorkwab van de hypofyse (een bepaald centrum in de hersenen dat hormonen aanmaakt) heeft. Uw arts zal dan ook eerst de verlaagde bijnierschorsfunctie behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Liothyroninenatrium Global Farma 25 microgram, bijsluiter 29 april 2011

Zwangerschap

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap kan de dosering worden aangepast. Wanneer u zwanger bent, kunt u Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram gebruiken in goed overleg met uw arts. Als u leidt aan hypothyreoïdie wordt Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram niet aanbevolen tijdens zwangerschap. Uw arts zal dan uw dan een ander geneesmiddel voorschrijven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Wanneer u borstvoeding geeft, kunt u Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram gebruiken in goed overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de invloed van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, maar gezien de manier van werking wordt er geen invloed verwacht.

Gebruik van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram in combinatie met andere geneesmiddelen

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij hiermee rekening houden.

 • Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram mag niet worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken (de “sympaticomimetica”), omdat deze combinatie zeer gevaarlijk kan zijn;
 • Als Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op antistollingsmiddelen (anticoagulantia), kan uw arts een lagere dosering van het antistollingsmiddel voorschrijven.
 • Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram mag niet binnen 4 uur voor of na toediening van het geneesmiddel cholestyramine (tegen hoog cholesterolgehalte) worden ingenomen, aangezien dit de opname vermindert.
 • Door de behandeling met Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram kan de behoefte aan insuline en orale bloedsuikerverlagende geneesmiddelen toenemen.
 • Als Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op anti-epileptica (bijvoorbeeld Fenytoïne of Carbamazepine), kan uw arts een andere dosering voorschrijven. Fenytoïne-spiegels kunnen verhoogd worden door Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram.
 • Als Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op hartglycosiden, kan uw arts een andere dosering hartglycosiden voorschrijven.
 • Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram kan de werking van sommige antidepressiva versterken.
 • Als u orale contraceptiva gebruikt, kan uw arts de dosering Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram verhogen.

Liothyroninenatrium Global Farma 25 microgram, bijsluiter 29 april 2011

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram in gedurende de voorgeschreven periode en voorgeschreven wijze en tijdstippen. Neem de tablet(ten) in met een glas water.

Stop nooit zelf met de behandeling zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed. De dosering van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram wordt voor iedere patiënt individueel bepaald en is afhankelijk van de ernst van de symptomen, de leeftijd en de reactie op de behandeling.

Bij volwassenen is de gebruikelijke aanvangdosering bij de behandeling van een verminderde schildklierfunctie 25 microgram per dag (1 tablet Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram). De onderhoudsdosering bedraagt 25–75 microgram per dag (1–3 tabletten Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram). In het algemeen wordt de dosis geleidelijk verhoogd met een halve tot 1 tablet Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram met een periode van 1 tot 2 weken tussen elke verhoging. Bij kinderen en ouderen wordt steeds begonnen met een lage aanvangsdosering (kwart tablet), die dan geleidelijk kan worden verhoogd. De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald

In geval u bemerkt dat Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking van Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram zien.

Als u meer tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, kunt u last krijgen van hoofdpijn, zenuwachtigheid, angst, opgewondenheid, bewegingsdrang, overmatig zweten en hartkloppingen. Als u last heeft van deze verschijnselen, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met uw arts. Meestal verdwijnen de verschijnselen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram in te nemen:

Als u vergeet uw tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit dubbele dosis om zo de vergeten dosering in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram wordt gestopt:

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen. Als u namelijk eerder stopt is het mogelijk dat uw klachten weer terugkeren.

Liothyroninenatrium Global Farma 25 microgram, bijsluiter 29 april 2011

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram bijwerkingen veroorzaken.

Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen. Meestal zijn deze het gevolg van een te hoge dosering. Dit uit zich in verschijnselen als:

 • Hoofdpijn;
 • Zenuwachtigheid;
 • Angst;
 • Opgewondenheid;
 • Bewegingsdrang;
 • Overmatig zweten;
 • Hartkloppingen.

Deze verschijnselen verdwijnen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering.

In enkele gevallen kunnen allergische huidreacties optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram bewaren in de originele verpakking. Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram bewaren beneden 25°C

Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter “Exp” of “Niet te gebruiken na” de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Liothyronine natrium Global Farma 25 microgram niet meer na de laatste dag van die maand , maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2011

Liothyroninenatrium Global Farma 25 microgram, bijsluiter 29 april 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.