Stof(fen) teunisbloem (Primula veris) Extract van tijmkruid
Toelating Nederland
Producent Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 22.03.2016
ATC-Code R05CA10
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Bronchipret TP, filmomhulde tablet Teunisbloemwortelextract Extract van tijmkruid Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 NEUMARKT (DUITSLAND)

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere planten uit de familie van de Lamiaceae (lipbloemigen) of Primulaceaea (Sleutelbloemigen). Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt..

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Neem contact op met uw arts als u kortademigwordt, koorts krijgt, of als u gekleurd slijm ophoest.
  • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) of een maagzweer.
  • Indien de klachten verergeren terwijl u dit middel gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

1 / 4

Dit middel bevat een geringe hoeveelheid alcohol (per dosis ongeveer zoveel als in een klein slokje bier). Personen die geen alcohol willen of mogen gebruiken, zoals kinderen en patiënten met een leveraandoening of epilepsie, moeten hiermee rekening houden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Phytobronchin® Siroop nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is niet bekend of gebruik van dit middel invloed heeft op de werking van andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik gedurende de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding is niet aanbevolen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bij gebruik van dit middel in de aanbevolen dosering is het echter niet waarschijnlijk dat dit invloed heeft op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Phytobronchin® Siroop bevat maltitol

Dit geneesmiddel bevat 7,5 g maltitol per dosis voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar (7,5 ml), wat overeenkomt met 0,45 BE. Hiermee dient rekening te worden gehouden door patiënten met diabetes mellitus.

Maltitol heeft soms een licht laxerende werking.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van kortademigheid en huiduitslag, mogelijk met hevige jeuk en de vorming van bultjes en vochtblaasjes, stop dan met het innemen van dit middel en neem contact op met een arts, die de ernst van de bijwerking zal beoordelen en u zal vertellen wat u moet doen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn maagklachten, zoals krampen, misselijkheid of braken.

Phytobronchin® Siroop bevat maltitol. Maltitol heeft soms een licht laxerende werking.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum LAREB (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet in de koelkast bewaren.

Phytobronchin® Siroop is na het openen van de fles 3 maanden houdbaar.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

  • 100 g (= 76,44 ml) Phytobronchin® Siroop, stroop, bevat:
  • 12 gram vloeibaar extract van de gedroogde bovengrondse delen van de bloeiende Thymus vulgaris L. en/of Thymus zygis L., overeenkomend met 4,8-6 gram gedroogd tijmkruid. Extractiemiddel: Ammonia-oplossing 10% m/m: Glycerol 85% m/m: Ethanol 90% v/v : Water (1:20:70:109).
  • 1,8 gram vloeibaar extract van de gedroogde wortels van Primula veris L. en/of Primula elatior (L.) Hill. (overeenkomend met 1,8 - 6 gram sleutelbloemwortels). Extractiemiddel: Ethanol 55% v/v.

3 / 4

De andere stoffen in dit middel zijn: Oplossing van maltitol (E965), zwarte bessen-siroop, glycerol 85% (m/m), ethanol 96 % (v/v).

Hoe ziet Phytobronchin® Siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Phytobronchin® Siroop is een vloeistof die via de mond wordt ingenomen.

Het middel zit in een bruine glazen fles met een inhoud van 150 ml voorzien van een schenktuit en afgesloten met een schroefdop. In de verpakking is een plastic maatbekertje bijgesloten.

Het is mogelijk dat er enige neerslag of troebelheid te zien is in Phytobronchin® Siroop. Dit is niet van invloed op de werkzaamheid van het geneesmiddel. Schud dit middel vóór gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp.

Voor inlichtingen:

Consumer Health Division, Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Phytobronchin® Siroop, stroop; RVG 114746

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2022

4 / 4

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

Bron: Phytobronchin Siroop, stroop - Bijsluiter

Stof(fen) teunisbloem (Primula veris) Extract van tijmkruid
Toelating Nederland
Producent Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 22.03.2016
ATC-Code R05CA10
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.