Stromectol 3mg, tabletten

ATC-Code
P02CF01
Stromectol 3mg, tabletten

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Stof(fen)
Ivermectine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

STROMECTOL bevat een geneesmiddel dat ivermectine wordt genoemd. Het wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten.

Het wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • een infectie in het maag-darmkanaal dat intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) wordt genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die "strongyloidis stercoralis" wordt genoemd.
 • een infectie van het bloed als gevolg van "lymfatische filariasis", microfilaremie genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die "Wuchereria bancrofti" wordt genoemd. STROMECTOL werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen.
 • huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder uw huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken. STROMECTOL mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u schurft heeft.

STROMECTOL voorkomt niet dat u een van deze infecties krijgt. Het werkt niet tegen volwassen wormen. STROMECTOL mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u een infectie met parasieten heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem STROMECTOL niet in als:

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor ivermectine of voor één van de andere bestanddelen van STROMECTOL (zie rubriek 6 Aanvullende informatie). Verschijnselen van een allergische reactie op een geneesmiddel kunnen onder meer zijn huiduitslag, moeilijk ademen of koorts.

Gebruik STROMECTOL niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u STROMECTOL inneemt.

Wees extra voorzichtig met STROMECTOL

 • Vertel uw arts over al uw ziektes.

Met name moet u vóór gebruik van uw geneesmiddel met uw arts of apotheker overleggen als:

FR/H/0216/001/IB/016

 • u een zwak afweersysteem heeft
 • u in Afrikaanse gebieden woont of tijd heeft doorgebracht waar mensen geïnfecteerd kunnen

raken met een soort worm die "Loa loa" wordt genoemd, ook "oogworm" genoemd.

 • u in Afrikaanse gebieden woont of tijd heeft doorgebracht. Gebruik van DEC (di-

ethylcarbamazinecitraat) kan de kans op, soms ernstige, bijwerkingen verhogen als u besmet ben met “Onchocerca volvulus”.

Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of u weet het niet zeker), overleg dan met uw arts of apotheker voordat u STROMECTOL inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, inclusief kruidengeneesmiddelen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Als u zwanger bent of zwanger kunt worden, vertel dit dan meteen aan uw arts voordat u STROMECTOL inneemt. Als u zwanger bent, moet u het alleen innemen als dat duidelijk noodzakelijk is. U en uw arts zullen dat in overleg besluiten.
 • Overleg met uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent dat te doen. De reden daarvoor is dat STROMECTOL in de moedermelk terechtkomt. Uw arts kan besluiten om een week na de geboorte van uw kind met de behandeling te beginnen.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik bij kinderen

Het is niet bekend of STROMECTOL veilig gebruikt kan worden bij kinderen die minder dan 15 kg wegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich na gebruik van STROMECTOL duizelig, slaperig, trillerig of draaierig voelen. Als dat gebeurt, rijd dan geen auto en gebruik geen gereedschap of machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van STROMECTOL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Innemen van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel via de mond in.
 • Voor kinderen jonger dan zes jaar moeten de tabletten vóór het innemen worden fijngemaakt.
 • Neem het aantal tabletten dat uw arts heeft voorgeschreven allemaal in één keer met water op een lege maag in. Eet niets binnen twee uur voor of na inname van de tabletten. De reden daarvoor is dat het niet bekend is hoe voedsel van invloed is op hoe uw lichaam het geneesmiddel absorbeert.

Hoeveel innemen

De behandeling bestaat uit één enkele dosis.

 • Neem het aantal tabletten dat uw arts heeft voorgeschreven allemaal in één keer in.
 • De dosis hangt af van uw ziekte en uw gewicht of lengte.
 • De arts zal u zeggen hoeveel tabletten u moet innemen.

FR/H/0216/001/IB/016

Voor intestinale strongyloidiasis (anguillulosis)

 • De gebruikelijke dosis is:
LICHAAMSGEWICHT (kg) DOSIS (aantal tabletten 3 mg)
15 tot 24 een
25 tot 35 twee
36 tot 50 drie
51 tot 65 vier
66 tot 79 vijf
≥ 80 zes

Voor microfilaremie als gevolg van lymfatische filariasis – veroorzaakt door Wuchereria bancrofti

 • De gebruikelijke dosis is:
LICHAAMSGEWICHT (kg) DOSIS bij halfjaarlijkse DOSIS bij jaarlijkse toediening
  toediening Aantal tabletten 3 mg
  Aantal tabletten 3 mg  
15 tot 25 een twee
26 tot 44 twee vier
45 tot 64 drie zes
65 tot 84 vier acht
 • Dit wordt elke 6 of elke 12 maanden herhaald.
 • Als alternatief en als er geen weegschaal beschikbaar is, kan de dosis op grond van de lengte van de patiënt als volgt worden berekend:
LENGTE DOSIS bij halfjaarlijkse DOSIS bij jaarlijkse toediening
(cm) toediening Aantal tabletten 3 mg
  Aantal tabletten 3 mg  
90 tot 119 een twee
120 tot 140 twee vier
141 tot 158 drie zes
> 158 vier acht

Voor schurft

 • Neem per kg lichaamsgewicht een dosis van 200 microgram in.
 • U weet pas na 4 weken of de behandeling geslaagd is.
 • Uw arts kan besluiten u binnen 8 tot 15 dagen een tweede eenmalige dosis voor te schrijven.

Als u denkt dat STROMECTOL te sterk of juist te weinig werkt, overleg dan met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van STROMECTOL heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel STROMECTOL heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten STROMECTOL in te nemen

Probeer STROMECTOL volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Neem geen dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, overleg dan met uw arts of apotheker.

FR/H/0216/001/IB/016

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan STROMECTOL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen zijn meestal niet ernstig en duren niet lang. Ze komen eerder voor bij mensen die met verschillende parasieten geïnfecteerd zijn. Dit is vooral zo als ze de worm “Loa loa” hebben. Met dit geneesmiddel kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Allergische reacties

Als u een allergische reactie krijgt, neem dan direct contact op met een arts. Verschijnselen hiervan kunnen zijn:

 • plotselinge koorts
 • plotselinge huidreacties (zoals uitslag of jeuk) of andere ernstige huidreacties
 • moeilijk ademen.

Als u één van bovenstaande bijwerkingen opmerkt, neem dan direct contact op met een arts.

Andere bijwerkingen:

 • veranderingen van bepaalde uitslagen van onderzoeken in het laboratorium.

De onderstaande bijwerkingen hangen af van waar u STROMECTOL voor gebruikt. Ze hangen ook af van of u nog andere infecties heeft.

Mensen met intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) kunnen de volgende bijwerkingen krijgen:

 • zich ongebruikelijk zwak voelen
 • verlies van eetlust, maagpijn, verstopping of diarree
 • misselijkheid of braken
 • zich slaperig of duizelig voelen
 • bevingen of rillingen.

Ook kunnen bij intestinale strongyloidiasis (anguillulosis), volwassen rondwormen in uw ontlasting aangetroffen worden.

Mensen met microfilaremie als gevolg van lymfatische filariasis veroorzaakt door Wuchereria bancrofti kunnen de volgende bijwerkingen krijgen:

 • zweten of koorts
 • hoofdpijn
 • zich ongebruikelijk zwak voelen
 • last van spieren, gewrichten en lichaam in het algemeen
 • verlies van eetlust, misselijkheid
 • pijn in de maag (buik en bovenbuik)
 • hoest of keelpijn
 • ongemak bij ademen
 • lage bloeddruk bij opstaan uit bed of stoel; u kunt zich duizelig of licht in het hoofd voelen
 • koude rillingen
 • duizeligheid
 • pijn of ongemak in de testikels.

Mensen met schurft kunnen de volgende bijwerkingen krijgen:

 • jeuk (pruritus) kan aan het begin van de behandeling erger worden. Dit duurt meestal niet lang.

Mensen met een zware infectie met de worm “Loa loa” kunnen de volgende bijwerkingen krijgen:

 • afwijkingen aan de hersenfunctie
 • rugpijn
 • bloeding in het wit van de ogen
 • kortademigheid
 • verlies van controle over de blaas of darmen

FR/H/0216/001/IB/016

 • moeilijk staan of lopen
 • psychische veranderingen
 • zich slaperig of verward voelen
 • niet reageren op andere mensen of in coma zakken.

Mensen die geïnfecteerd zijn met de worm “Onchocerca volvulus” die rivierblindheid veroorzaakt kunnen de volgende bijwerkingen krijgen:

 • jeuk of uitslag
 • pijn in de gewrichten of spieren
 • koorts
 • misselijkheid of braken
 • zwelling van de lymfeklieren
 • zwelling, met name van de handen, enkels of voeten
 • diarree
 • duizeligheid
 • lage bloeddruk (hypotensie). U kunt zich bij het opstaan duizelig of licht in het hoofd voelen.
 • snelle hartslag
 • hoofdpijn of zich moe voelen
 • veranderingen in het zien of andere oogproblemen zoals ontsteking, roodheid of ongebruikelijke gewaarwordingen
 • bloeding in het wit van de ogen of zwelling van de oogleden
 • astma kan erger worden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik STROMECTOL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat STROMECTOL

 • Het werkzame bestanddeel is ivermectine. Elke tablet bevat 3 mg ivermectine.
 • De andere ingrediënten zijn microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, butylhydroxyanisol, watervrij citroenzuur en magnesiumstearaat.

Hoe ziet STROMECTOL eruit en wat is de inhoud van de verpakking

STROMECTOL 3 mg tabletten zijn rond, wit, met aan een kant de ingeslagen code '32' en aan de andere kant 'MSD'.

De tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met doordrukstrips met 1, 4, 10 of 20 tabletten of in een fles met 500 tabletten.

FR/H/0216/001/IB/016

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

e-mail: msdbvnl@merck.com

In het register ingeschreven onder RVG 28341.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk, Nederland Stromectol

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.