Ulcogant 1g, suspensie

ATC-Code
A02BX02
Ulcogant 1g, suspensie

Merck

Stof(fen)
Sucralfaat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Merck

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ulcogant behoort tot de groep van de zogenaamde slijmvliesbeschermende geneesmiddelen. Deze middelen vormen een laagje op de zweren in maag of twaalfvingerige darm, waardoor deze beschermd wordt tegen maag- en galzuur.

Ulcogant wordt gebruikt bij de behandeling van zweren in de maag of twaalfvingerige darm, ontstekingen van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur en ter voorkoming van terugkerende zweren in maag of twaalfvingerige darm. Ulcogant suspensie wordt tevens op intensive care afdelingen van ziekenhuizen gebruikt ter voorkoming van spontane bloedingen in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ulcogant niet:

 • Als u overgevoelig bent voor één van de bestandsdelen van Ulcogant.
 • Als u een ernstig gestoorde nierfunctie heeft (uremie, dialysepatiënten).
 • Als u een bepaalde ernstige maagoperatie (een zogenaamde supra- gastrointestinale operatie) heeft ondergaan.
 • Ulcogant suspensie mag niet via een injectie (intraveneus) worden toegediend.

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Ulcogant:

Als u Ulcogant gebruikt voor de behandeling van een maagzweer, dan zal uw arts na 3 tot 4 weken een röntgenonderzoek en eventueel een endoscopie laten verrichten om eventuele kwaadaardige zweren uit te sluiten.

Er is in enkele gevallen een onverteerbare prop in de maag of darmen (bezoar) geconstateerd bij met name ernstig zieke patiënten op de intensive care waarbij de werking van het maag-darmkanaal verminderd is (door een operatie aan het maag- darmkanaal, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of andere aandoeningen aan het maag-darmkanaal), of bij voeding via een maagsonde.

Als u een verminderde nierfunctie heeft, met name als u dialyse moet ondergaan; het aluminiumgehalte in het bloed kan verhoogd zijn. Bij langdurige behandeling van patiënten met een verminderde nierfunctie zijn gevallen van encefalopathie (hersenziekte) vastgesteld.

Er is maar weinig ervaring over het gebruik van Ulcogant door kinderen tot 14 jaar. Het gebruik van Ulcogant bij kinderen tot 14 jaar wordt niet aangeraden.

Gebruik van Ulcogant met andere geneesmiddelen

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Ulcogant kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken:

 • Bepaalde antibacteriële middelen (tetracycline, tobramycine, colistine).
 • Een bepaalde groep antibacteriële middelen (chinolonen en fluorochinolonen, zoals norfloxacine, ciprofloxacine, ofloxacine).
 • Bepaalde anti-schimmelmiddelen (amphotericine B, ketoconazol).
 • Een bepaald anti-epileptisch middel (fenytoïne).
 • Een bepaald middel dat toegepast wordt bij psychische aandoeningen (sulpiride).
 • Een bepaald middel dat gebruikt wordt bij hartfalen (digoxine).
 • Bepaalde middelen die de maagzuurproductie remmen (cimetidine, ranitidine).
 • Een bepaald middel dat gebruikt wordt bij longaandoeningen (theofylline).
 • Bepaalde middelen bij galstenen (chenodeoxycholzuur, ursodeoxycholzuur).
 • Schildklierhormoon (levothyroxine).

Als u naast deze middelen ook Ulcogant moet gebruiken, dan kan de opname van deze geneesmiddelen in het bloed verminderen waardoor ze minder goed werken. U kunt dit probleem oplossen door Ulcogant tenminste 2 uur voor of na het gebruik van een van deze middelen in te nemen.

 • Middelen die de bloedstolling beïnvloeden. Uw arts zal de dosis van het antistollingsmiddel nauwkeurig controleren en zonodig aanpassen.
 • Middelen die een bepaald zout bevatten (kaliumnatriumwaterstoffosfaat). Door het gelijktijdig gebruik van deze middelen kan het aluminiumniveau in het bloed verhoogd worden.

Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Ulcogant in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Uit onderzoek is tot dusver gebleken dat Ulcogant geen negatief/schadelijk effect heeft op de zwangerschap en de baby. Ulcogant kan dan ook zonder bezwaar op voorschrift van de arts tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

Het aluminiumbestanddeel van Ulcogant wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor de pasgeborene is niet te verwachten. Ulcogant kan na overleg met uw arts tijdens het geven van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Ulcogant op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Een negatieve invloed is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ulcogant suspensie

Ulcogant suspensie bevat zogenaamde benzoaten als conserveermiddel. Benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

Ulcogant orale suspensie dient niet intraveneus toegediend te worden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Ulcogant nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen tot 14 jaar

Het gebruik van Ulcogant wordt niet aangeraden bij kinderen tot 14 jaar, omdat niet voldoende bekend is over de werkzaamheid en veiligheid bij deze patiënten.

Bij maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:

2 x daags 2 of 4 x daags 1 tablet(ten), sachet(s) granulaat, sachet(s) suspensie of maatdop(pen) (= 5 ml) suspensie.

Bij ontsteking van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur:

4 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet suspensie of maatdop suspensie.

Ter voorkoming van terugkerende zweren:

2 x daags 1 tablet, sachet granulaat, sachet suspensie of maatdop suspensie.

Ter preventie van stressbloedingen (ziekenhuistoepassing):

6 x daags 5 ml suspensie.

Ulcogant kan het beste worden ingenomen op een lege maag.

Bij inname van 4 doses Ulcogant per dag neemt u circa een half uur voor elke maaltijd een dosis in. De vierde dosis neemt u vlak voor het naar bed gaan. Bij

inname van 2 doses per dag neemt u één dosis ’s morgens bij het opstaan en de tweede dosis ’s avonds vlak voor het naar bed gaan.

Ulcogant tabletten:

Laat 1 of 2 tabletten oplossen in een half glas water. Eventueel kunt u de hele tabletten ook met ruim voldoende vloeistof doorslikken.

Ulcogant granulaat:

Roer 1 of 2 sachet(s) in een half glas water.

Ulcogant suspensie in sachets:

U kunt de inhoud van een sachet direct innemen, maar u kunt ook de inhoud van het sachet op een lepel drukken. Hierna kunt u water drinken.

Ulcogant suspensie in flacons:

Haal de suspensie met behulp van de maatdop uit de fles. Hierna kunt u water drinken.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Ulcogant moet gebruiken. Over het algemeen gelden de volgende aanwijzingen:

Bij maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:

Meestal is een behandeling van 4 tot 6 weken voldoende om de zweren te laten verdwijnen. Zonodig kan uw arts besluiten dat u nog 6 weken Ulcogant moet gebruiken.

Bij ontsteking van het slokdarmslijmvlies door oprisping van maagzuur:

Meestal is een behandeling van 6 tot 12 weken voldoende.

Ter voorkoming van terugkerende zweren:

Nadat de zweren verdwenen zijn, mag Ulcogant nog 6 tot 12 maanden gebruikt worden om nieuwe zweren te voorkomen.

Ter preventie van stressbloedingen (ziekenhuistoepassing):

Uw arts zal de duur van de behandeling bepalen. De duur van de behandeling verschilt namelijk per patiënt.

Wanneer u teveel van Ulcogant heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Als u stopt met het innemen van Ulcogant

Stop nooit met het gebruik van Ulcogant zonder uw arts te raadplegen. Als u te vroeg stopt met het gebruik van Ulcogant, kunnen de klachten weer terugkomen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ulcogant bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak kunnen voorkomen (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • obstipatie (verstopping)

Bijwerkingen die soms kunnen voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • misselijkheid, droge mond

Bijwerkingen die zelden kunnen voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • overgevoeligheidsreacties (met name Ulcogant suspensie in verband met de hulpmiddelen methyl- en hydroxybenzoaat), zoals jeuk
 • duizeligheid
 • vol gevoel
 • een onverteerbare prop in de maag of darmen (bezoar)
 • rode huid en jeuk. Bijwerkingen waarvan de frequente niet kan worden bepaald
 • hersenziekte (encefelopatie) door het langdurig gebruik bij patiënten met verminderde nierfunctie
 • levensbedreigende allergische reactie

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd Ulcogant buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaren beneden 25°C.

Droog bewaren. Bewaren in de originele verpakking.

Ulcogant suspensie mag niet in de koelkast of de vriezer bewaard worden.

Gebruik Ulcogant niet meer na de datum die op de verpakking achter “niet te gebruiken na” staat.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ulcogant

Het werkzame bestanddeel is sucralfaat. Zowel 1 tablet, als 1 zakje granulaat, als 1 zakje suspensie, als 5 ml suspensie bevat 1 g sucralfaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn

Ulcogant tabletten:

Magnesiumstearaat (E470b), macrogol, microkristallijne cellulose, calcium carboxymethyl cellulose.

Ulcogant granulaat:

Cellulose (E460), carmellose natrium (E466), macrogol, water.

Ulcogant suspensie:

Methylparahydroxybenzoaat (natriumzout) (E218), propylparahydroxybenzoaat (natriumzout) (E216) en saccharine (natriumzout), karamelsmaakstof, anijssmaakstof, natriumdiwaterstoffosfaat (E339), xanthaan gum (E415), glycerol (E422), water.

Hoe ziet Ulcogant er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ulcogant is verkrijgbaar als tablet, granulaat of suspensie.

Ulcogant tabletten zijn wit, rechthoekig en hebben een breukgleuf. Ze zijn verpakt in blisterstrips. Elk doosje bevat 5 strips met 10 tabletten.

Ulcogant granulaat zijn witte korrels verpakt in sachets. Eén sachet bevat 1,4 g granulaat. Elk doosje bevat 50 sachets.

Ulcogant suspensie is een witte drank verpakt in sachets of een flacon. In één sachet zit 5 ml suspensie. Elk doosje bevat 50 sachets. In een flacon zit 250 ml suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Merck BV Tupolevlaan 41-61 1119 NW Schiphol-Rijk Nederland

Fabrikant:

Merck, SL

Poligono Merck

Mollet Del Vallès, 08100 Barcelona, Spanje

In het register ingeschreven onder:

Ulcogant tabletten: RVG 09131 Ulcogant granulaat: RVG 09132 Ulcogant suspensie: RVG 11079

Deze bijsluiter is voor het laatste keer goedgekeurd in april 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.