Verhoogt paracetamol het risico op autisme bij kinderen?

Paracetamol en zwangerschap

Advertentie

Jarenlang is het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap, bij baby's en kinderen het onderwerp geweest van medische en farmaceutische discussies, omdat het autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen kan bevorderen. Zelfs experts op dit gebied zijn het hier niet mee eens. Een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift "Children", heeft het debat opnieuw aangewakkerd. Paracetamol is al jaren het favoriete geneesmiddel tijdens de zwangerschap en voor zuigelingen. Vooral zwangere vrouwen hebben vaak last van rugpijn of hoofdpijn en hebben maar een paar alternatieve pijnstillers om op terug te vallen. Het populaire pijnstillende middel wordt ook vaak gebruikt voor baby's en kleine kinderen, vooral bij koorts, koortsstuipen en na vaccinaties. Welke alternatieven zijn er? En welke risico's brengt de medicatie met zich mee?

Paracetamol - een kort profiel

Paracetamol of acetaminofen is een actief ingrediënt voor de behandeling van lichte tot matige pijn en koorts. Het behoort tot de groep van pijnstillers en werd al in de jaren 1950 toegelaten. Paracetamol werd in de 19e eeuw ontwikkeld en was een van de eerste synthetische werkzame stoffen om koorts te behandelen. Het exacte werkingsmechanisme wordt echter nog steeds niet volledig begrepen.

Grafische structuurformule van het werkzame bestanddeel paracetamol

Paracetamol tijdens de zwangerschap

Paracetamol is, net als veel andere geneesmiddelen, ook placentair, wat betekent dat het via de maternale bloedbaan naar de placenta kan migreren en van daaruit in de circulatie van het kind kan komen. In een onderzoek uit september 2021, dat werd gepubliceerd in Nature Journal, melden de auteurs een verhoogd risico op neuronale ontwikkelingsstoornissen bij kinderen na inname van paracetamol tijdens de zwangerschap. De stoornissen omvatten ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) en ASS (autismespectrumstoornis). Ook taalontwikkelingsstoornissen en een verlaagd intelligentiequotiënt vallen hieronder. De auteurs wijzen er echter op dat de negatieve effecten erg klein zijn, maar dat de cijfers toch erg hoog zijn door het frequente en wijdverspreide gebruik. Het is niet in het belang van de auteurs van de studie om het gebruik te stoppen, maar zwangere vrouwen zouden beter geïnformeerd moeten worden over de mogelijke risico's. Het is daarom raadzaam om paracetamol alleen in te nemen in de laagst mogelijke dosering en voor de kortst mogelijke duur, benadrukken ze.

Een andere studie uit september 2022, gepubliceerd in Plos One Journal, kwam tot een vergelijkbare conclusie. De auteurs van deze studie hielden echter ook rekening met het stressniveau van de moeders tijdens de zwangerschap. Volgens de auteurs werd er in eerdere studies weinig of geen rekening gehouden met de stressfactor. Ondanks deze overweging kwamen ze tot de conclusie dat paracetamol tijdens de zwangerschap kan leiden tot slaap- en aandachtsstoornissen bij kinderen. De negatieve effecten waren ook in deze studie zeer zeldzaam, maar zijn niet onbelangrijk vanwege het frequente en wijdverspreide gebruik.

Droevige zwangere vrouwen

Traurige Schwangere (PRImageFactory/iStock)

De auteurs ondervonden echter sterke tegenstand van bekende instellingen zoals het "Embryotox" Pharmacovigilance and Advisory Centre for Embryotoxicology van de Charité in Berlijn en het European Network of Teratology Information Services "ENTIS". Zij bekritiseren een aantal zwakke punten in de onderzoeken. Dit zijn onder andere de onvolledige opname van genetische factoren en de sociale omgeving, de op het randje liggende statistische significantie in veel onderzoeken en de inconsequent toegepaste diagnostische instrumenten voor de waarnemingen. Ze zijn van mening dat er geen causaal verband is en dat mogelijke familiale factoren bepalend zijn voor de resultaten.

In een in oktober 2021 gepubliceerde verklaring neemt het European Network of Teratology Information Services "ENTIS" duidelijk stelling tegen de in Nature Journal gepubliceerde studie en benadrukt dat paracetamol het geneesmiddel van eerste keuze blijft in de zwangerschap. Beiden benadrukten echter ook de juiste indicatie, de laagste dosering en de kortste toedieningsduur voor het gebruik van de pijnstiller.

Medicijnen gebruiken tijdens de zwangerschap

Medikamenteneinnahme in der Schwangerschaft (Cunaplus_M.Faba/iStock)

Paracetamol bij baby's en peuters - nieuwe bevindingen

Tot nu toe hebben studies alleen het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap onderzocht. Een zeer recent onderzoek, gepubliceerd in het Children Journal in december 2023, wijst nu op een verhoogd risico op autismespectrumstoornissen (ASS) na het gebruik van paracetamol bij kinderen. Paracetamol is het favoriete geneesmiddel in de kindergeneeskunde, net als tijdens de zwangerschap. Het wordt na de geboorte toegediend, meestal in de vorm van zetpillen. Volgens de auteurs van het onderzoek wordt paracetamol vaak te licht gebruikt, vooral bij koorts of na vaccinaties. Ze zijn vooral kritisch over het feit dat, hoewel de pijnstiller de hersenfunctie beïnvloedt, nooit is bevestigd dat het gebruik ervan bij baby's en kinderen veilig is voor de neuronale ontwikkeling.

De auteurs konden dit bewijzen met dierproeven, die een invloed op de ontwikkeling van de hersenen lieten zien na het innemen van paracetamol. In eerdere studies naar de veiligheid van de werkzame stof bij baby's en kinderen werd aangenomen dat de toxische effecten hetzelfde zouden zijn bij volwassenen en kinderen. Dit is echter niet het geval, volgens de auteurs van het onderzoek. Op basis van deze feiten hadden er uitgebreide veiligheidstests voor pediatrisch gebruik moeten worden uitgevoerd, aldus de auteurs. Ze willen hun bevindingen bevestigen door de verkoop en ASA-prevalentie in Denemarken en Finland te vergelijken. Hieruit blijkt dat Denemarken een significant hogere verkoop van paracetamol heeft dan Finland en tegelijkertijd een hogere prevalentie van autismespectrumstoornissen.

Medicijnen voor kinderen

Medikamente für Kinder (grinvalds/iStock)

Conclusie

Paracetamol is een van de belangrijkste pijnstillers tijdens de zwangerschap en voor baby's en kleine kinderen. Het wordt al tientallen jaren gebruikt en de enige alternatieven zijn ibuprofen, dat alleen in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap en tijdens de borstvoeding mag worden gebruikt, en acetylsalicylzuur of diclofenac, dat alleen tot de 28e week van de zwangerschap mag worden ingenomen. Bij rug- of nekpijn kunnen zwangere vrouwen na overleg met hun arts ook capsaïcine in de vorm van zalf of gel gebruiken. Er zijn vrijwel geen alternatieven die tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt kunnen worden. Toch is een evaluatie van de vastgestelde werkzame stof noodzakelijk. Studies over negatieve effecten na het gebruik van het pijnstillende middel hebben zich de laatste jaren opgestapeld. Het risico-batenprofiel moet opnieuw worden beoordeeld en de veiligheid van het werkzame bestanddeel moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het zonder negatieve gevolgen kan worden gebruikt. De onzekerheid onder zwangere vrouwen en ouders neemt toe, omdat de periode vanaf de conceptie tot de leeftijd van 5 jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van de hersenen. In geval van twijfel is een consult bij de apotheek of bij een gynaecoloog of kinderarts nog steeds de beste oplossing. Voorlopig blijft paracetamol het middel bij uitstek tijdens zwangerschap en borstvoeding. Als het echter volgens de indicatie wordt gebruikt en de laagste dosis voor de kortste duur wordt ingenomen, kunnen de risico's tot een zeer laag niveau worden beperkt, omdat vrijwel geen enkele werkzame stof vrij is van bijwerkingen of risico's.

Bronnen

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Thomas Hofko

Thomas Hofko
Schrijver

Thomas Hofko zit in het laatste derde van zijn bachelor in de farmacie en is schrijver over farmaceutische onderwerpen. Hij is vooral geïnteresseerd in klinische farmacie en fytofarmacie.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Laatste update

08.03.2024

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.