Lercanidipine

Lercanidipine

Basis

Lercanidipine is een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt (antihypertensivum). Lercanidipine is een calciumkanaalblokker uit de klasse van de dihydropyridines. Lercanidipine wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van essentiële hypertensie, maar ook voor angina pectoris-symptomen en het syndroom van Raynaud, en is met name geïndiceerd bij patiënten met bijkomende nierdisfunctie. Lercanidipine wordt gebruikt in de vorm van hydrochloride en wordt oraal ingenomen.

Het werd in 1984 gepatenteerd en in 1997 goedgekeurd voor medisch gebruik.

Effect

Farmacodynamica

Net als andere calciumkanaalblokkers van de dihydropyridineklasse blokkeert lercanidipine L-type calciumkanalen in de gladde spiercellen van bloedvaten. Dit ontspant ze en zorgt voor een betere doorbloeding, waardoor de bloeddruk daalt. In tegenstelling tot de niet-dihydropyridine calciumkanaalblokkers verapamil en diltiazem heeft lercanidipine bij gebruikelijke therapeutische doses geen significant effect op calciumkanalen in het hart en verlaagt daarom de hartslag niet.

Farmacokinetiek

Lercanidipine wordt langzaam maar volledig uit de darm geabsorbeerd. De biologische beschikbaarheid is slechts 10% door een uitgebreid first-pass effect, maar kan oplopen tot 40% bij inname na een vetrijke maaltijd. De hoogste bloedplasmaspiegel wordt bereikt na 1,5 tot 3 uur. Lercandipine is bijna volledig (>98%) gebonden aan plasma-eiwitten, maar in ongebonden vorm kan het gemakkelijk worden opgeslagen in vetweefsel, wat resulteert in een licht depot-effect. Het wordt volledig gemetaboliseerd in de lever, voornamelijk via het enzym CYP3A4. De eliminatiehalfwaardetijd is 8 tot 10 uur. Door het depoteffect houdt het antihypertensieve effect ten minste 24 uur aan. Lercandipine wordt uitgescheiden in de urine.

Interacties

De stof wordt gemetaboliseerd door het leverenzym CYP3A4. Hierdoor worden ook een aantal andere geneesmiddelen gemetaboliseerd. Dit resulteert in een groot aantal mogelijke interacties.

Geneesmiddelen die CYP3A4 remmen kunnen de plasmaspiegel van lercandipine verhogen en zo het effect vergroten en ongewenste bijwerkingen bevorderen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de stoffen ketoconazol en itraconazol, ciclosporine, erytromycine en grapefruitsap. Omgekeerd verlagen CYP3A4-inductoren zoals carbamazepine, rifampicine en sint-janskruid waarschijnlijk de plasmaspiegels en daarmee de effectiviteit van lercanidipine. Lercanidipine kan de plasmaspiegels van ciclosporine en digoxine verhogen.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Lercanidipine wordt over het algemeen goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen waargenomen bij meer dan 1% van de behandelde patiënten.

Typische bijwerkingen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Tachycardie (snelle hartslag)
  • Hartkloppingen
  • Spoelen
  • Oedeem

Oedeem komt veel minder vaak voor bij lercanidipine in vergelijking met dihydropyridines van de eerste generatie, zoals nifedipine.

Contra-indicaties

  • Net als andere dihydropyridines is lercanidipine gecontra-indiceerd bij instabiele angina, ongecontroleerd hartfalen, kort na een myocardinfarct en bij patiënten met obstructie van het linker ventriculaire outflowkanaal.
  • Het is ook gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden, aangezien er geen gegevens zijn over de veiligheid voor het ongeboren kind, en bij patiënten met ernstige lever- en nierfunctiestoornissen.
  • Het geneesmiddel mag niet worden gecombineerd met sterke remmers van het leverenzym CYP3A4 of met het immunosuppressivum ciclosporine.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code C08CA13
Moleculaire formule C36H41N3O6
Molaire massa (g·mol−1) 611,73
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 186–190
CAS-nummer 100427-26-7
PUB-nummer 65866
Drugbank ID DB00528

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Lercanidipine bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.