Long Covid (Post Covid Syndroom)

Long Covid (Post Covid Syndroom)
Internationale classificatie (ICD) U09.-!

Basis

Na een acute COVID-19 ziekte kunnen bepaalde symptomen langere tijd aanhouden. Vaak verbeteren deze symptomen aanzienlijk binnen een paar weken. In sommige gevallen kunnen bepaalde gezondheidsproblemen echter langer aanhouden na de acute COVID-19-ziekte, kan het herstelproces aanzienlijk langer duren, of kunnen zich nieuwe, met COVID-19 geassocieerde symptomen ontwikkelen. Dergelijke symptomen na COVID-ziekte die langer aanhouden of zich nieuw ontwikkelen, worden "lange COVID" genoemd. Getroffen patiënten zijn hersteld van een acute Sars-CoV-2-infectie en hebben daarom (meestal) geen detecteerbare coronavirussen meer in hun lichaam, maar hebben nog wel symptomen. Long-COVID wordt gebruikt voor symptomen die langer dan 4 weken na de acute ziekte aanhouden. In dit verband wordt een klinisch beeld vanaf de 12e week na infectie "post-COVID" genoemd. Deze twee termen worden hieronder samengevat als post-COVID-syndromen (kortweg PCS).

Oorzaken

Op dit moment is er nog geen concreet onderzoek gedaan naar hoe Long Covid ontstaat en wat de oorzaak of oorzaken ervan zijn. Mensen die aan PCS lijden, kunnen ook binnen de familie verschillende symptomen hebben, aangezien dit ziektebeeld zeer individuele kenmerken heeft. De volgende verklaringen voor de oorzaak zouden kunnen zijn:

 • Langdurige ontsteking van bepaalde organen door het virus
 • Verlaagd zuurstofgehalte in het bloed en daardoor mogelijk grotere uitputting en langere genezingstijd.
 • Aanhoudend sterke reactie van het menselijk immuunsysteem op de infectie
 • Geen of marginale immuunafweer en dus geen eliminatie van alle virussen.
 • Continue infectie met SARS-CoV-2
 • Lichamelijke gevolgen en psychische stress als gevolg van een sterk verloop van de ziekte (d.w.z. met ziekenhuisopname en/of intensieve medische behandeling)
 • Gebrek aan lichaamsbeweging of een verslechtering van de lichamelijke gezondheid na een langdurige periode van bedrust en inactiviteit
 • Verergering van reeds bestaande aandoeningen
 • Gevolgen van ervaringen met de ziekte en lockdown

Symptomen

Ongeveer 10% van de mensen met een vorm van PCS melden onder meer de volgende symptomen. Volgens de literatuur zijn er verschillende vormen van lang- en postcovoïde. In de ene vorm overheerst de vermoeidheid, in een tweede vorm overheersen andere of verdere lichamelijke klachten.

Wat de frequentie van PCS-klachten betreft, geven verschillende studies soms tegenstrijdige informatie, zodat het moeilijk is een exacte prevalentie te interpreteren. In het begin vertoont ongeveer 10-15% van de symptomatische patiënten symptomen; dit aantal daalt tot 5 na 8 weken en tot 2 op de 100 symptomatische patiënten na 12 weken.

De symptomen van een lange- of postcovoïde ziekte zijn zeer individueel en gevarieerd, en daarom is het voor artsen niet altijd gemakkelijk om de symptomen juist in te delen. De symptomen kunnen afzonderlijk of in combinatie optreden en gedurende verschillende perioden aanhouden. Acute symptomen kunnen ook aanhoudend of in golven optreden na een symptoomvrije periode (d.w.z. in een interval).

Veel voorkomende klachten van PCS zijn:

 • Vermoeidheid:
  Dabei fühlt man sich sehr müde, ausgelaugt und erschöpft. Schon einfache körperliche bzw. geistige Tätigkeiten fühlen sich schwer an und der Schlaf wirkt nicht erholsam und lindert nicht das Symptom. Solch ein Zustand ist auch bei anderen Viruserkrankungen und nach Behandlungen im Krankenhaus, besonders auf der Intensivstation, bekannt. Auch bei Multipler Sklerose bzw. auch anderen bestimmten Autoimmunerkrankungen ist Fatigue ein häufig auftretendes Symptom. Häufig bessern sich diese Zustände bei PCS-Patienten von allein (bzw. verschwinden), in manchen Fällen nach drei Monaten nach der Covid-19 Erkrankung.
 • Post-Exertional Malaise, of PEM:
  Hier zeigt sich durch eine geschwächte Leistungsfähigkeit nach einfachen körperlichen bzw. geistigen Anstrengungen eine Verschlimmerung der Symptome (d.h. Belastungsintoleranz). Dies kann sich entweder sofort oder zeitverzögert nach 1-3 Tagen nach der Belastungsphase zeigen. Dabei fühlen sich die Betroffenen Personen krank, wobei das Symptom Tage oder auch Wochen anhalten kann. Auch hier ist die genaue Ursache unbekannt, es wird jedoch angenommen, dass die Steuerung der Blutverteilung in der Belastungsphase beeinträchtigt ist und es hier schnell zur unzureichenden Sauerstoffversorgung im Gehirn und den Muskeln bzw. eine Art „Muskelkater“ kommen kann.
 • Kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden
 • Hartkloppingen, hartkloppingen (d.w.z. fladderen van het hart)
 • Permanente stoornis van reuk en smaak
 • Slaapstoornissen

U kunt ook de volgende symptomen ervaren:

 • Pijn op de borst
 • Hoest
 • Gewrichtspijn
 • Spierpijn
 • Zintuiglijke stoornissen (bv. gevoelloosheid)
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid, problemen met de bloedsomloop (b.v.: orthostatische ontregeling)
 • Verminderde eetlust
 • Haaruitval
 • Huiduitslag
 • Koortsaanvallen
 • Verminderd geheugen en concentratie
 • Depressie, angst
 • Stofwisselingsziekte (bv. diabetes)
 • Bloedvat verstopt door een bloedklonter (d.w.z. trombo-embolie)

Diagnose

In het begin neemt de behandelende persoon een gedetailleerde anamnese af, met inbegrip van alle klachten en gevolgen voor het dagelijks leven. Bijgevolg is er ook een lichamelijk onderzoek, waarbij de arts de psychische toestand van de patiënt en zijn individuele lijdensgraad vaststelt. Andere ziekten met soortgelijke symptomen moeten worden uitgesloten. De persoon die de patiënt behandelt, beslist dan of verdere stappen nodig zijn. Artsen adviseren een onderzoek onmiddellijk na een ziekte van Covid-19 - vooral als de persoon een lichamelijk veeleisende baan heeft. Op die manier kan eventuele gevolgschade vroegtijdig worden opgespoord en dienovereenkomstig worden behandeld.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker door PCS worden getroffen dan mannen, en dat adolescenten minder vaak PCS ontwikkelen dan volwassenen. Kinderen worden het minst getroffen. De hoogste incidentie wordt aangetroffen in de leeftijdsgroep 30-50 jaar. Volgens recente statistieken hebben astmapatiënten, mensen met bloeddruk, diabetici en mensen met overgewicht iets meer kans om getroffen te worden, hoewel opgemerkt moet worden dat ook mensen zonder deze kenmerken getroffen kunnen worden.

Therapie

De behandeling van PCS probeert de symptomen gericht te bestrijden en zo chronische symptomatologie te voorkomen. Aangezien de klachten uiteenlopend en individueel kunnen zijn, verschillen ook de benaderingen van de therapie. Afhankelijk van de behoefte wordt het behandelingsplan aan de betrokken patiënten aangepast. Gewoonlijk worden mensen met PCS gecontroleerd door hun huisarts, hoewel ook andere gezondheidswerkers kunnen worden ingeschakeld als dat nodig is. Hieronder volgen enkele behandelingsmogelijkheden:

 • Revalidatie of genezing: Deze maatregel is erop gericht de aangetaste verzwakte lichaamsfuncties te verbeteren, zodat de betrokkene weer zonder symptomen aan het dagelijks leven kan deelnemen.
 • Pacing: Deze methode wordt aanbevolen voor patiënten met vermoeidheid of post-exertionele malaise. Met pacing leren patiënten hun energie te beheersen en zich niet te overbelasten. Dit wordt onder meer bereikt met behulp van hartslag- of activiteitsmonitoring, die de individuele krachtgrenzen kan verduidelijken en zo het dagelijks leven mogelijk gemakkelijker onder de knie kan krijgen.
 • Coping: hier leren de getroffenen op passende wijze met stresssituaties om te gaan en ontwikkelen zij dienovereenkomstig copinggedrag.
 • Ziekteverlof voor lange of post-Covid: Als Covid-19 getroffenen ook na de afzondering gezondheidsklachten blijven vertonen en niet arbeidsgeschikt zijn, kan de huisarts een ziektebriefje schrijven. Voor een geleidelijke terugkeer naar het werk na ziekteverlof kan ook een deeltijdse reïntegratieperiode met arbeidstijdverkorting worden geregeld.
  In Österreich finden Sie dazu mehr Informationen unter fit2work.

Voorspelling

Het is momenteel onduidelijk hoe vaak blijvende schade kan optreden. Op dit moment is het voor artsen moeilijk te interpreteren hoe lang de getroffen personen aan de symptomen lijden. Ook de risicofactoren voor PCS zijn nog onduidelijk, maar er zijn verschillen in het soort symptomen na een Covid-19-ziekte. Na een ernstige kuur van Covid-19 treedt vaker orgaanschade op (bv. aan longen, hart of nieren) dan na een lichte kuur. Dit zou in verband kunnen worden gebracht met bepaalde gevolgen voor de gezondheid op lange termijn.

Het is nog onduidelijk hoe lang de symptomen kunnen aanhouden. In de meeste gevallen gaat het na vier tot acht weken beter met PCS. In enkele gevallen kunnen de symptomen meer dan 12 maanden aanhouden. De symptomen kunnen zich ook pas na 6 maanden na een covid 19-ziekte ontwikkelen.

Preventie

Momenteel is er weinig bekend over de preventie van lange of post-covoïde. Momenteel zeggen deskundigen dat de beste manier om zich tegen PCS te beschermen bestaat uit het vermijden van het SARS-CoV-2 coronavirus door vaccinatie en aanbevolen infectiebestrijdingsmaatregelen.

Als u zich zorgen maakt over uw toestand in verband met Covid-19, kunt u een arts of uw huisarts raadplegen, of u nu positief op het coronavirus bent getest of niet. Na een uitgebreid gesprek kunt u een eerste medische beoordeling van uw symptomen krijgen.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.