Advertentie

Auteur: Novum Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gastilox en Gastilox Forte zijn zuurbindende middelen (antacida).

Door de zuurbindende eigenschappen worden Gastilox en Gastilox 90/60 mg/ml Forte toegepast voor de behandeling van aandoeningen, welke berusten op een teveel aan zuur in maag en slokdarm.

Gastilox tabletten:

De gebruikelijke dosering is 4 tabletten per dag (24 uur). Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan een tablet innemen. De tabletten goed kauwen.

Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering worden verdubbeld (4 maal 2 tabletten per dag).

Indien Gastilox tabletten onvoldoende verlichting geven, wordt Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie aanbevolen.

Gastilox 90/60 mg/ml Forte, suspensie:

De gebruikelijke dosering is 4 maal per dag 10 tot 20 ml suspensie. Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan innemen.

De fles suspensie goed schudden voor gebruik.

De suspensie in sachets goed kneden voor gebruik en de inhoud van het zakje onverdund op een lepel of direct in de mond innemen.

Wat u moet doen als u meer van Gastilox heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer van Gastilox heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gastilox te gebruiken:

Neem geen dubbele dosis van Gastilox om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Gastilox niet:

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor algeldraat (aluminiumoxide) of magnesiumhydroxide, of voor één van andere de bestanddelen van Gastilox;
  • als de werking van de nieren ernstig is gestoord (nierfunctiestoornissen)

Gastilox kauwtabletten bevatten sucrose en sorbitol. Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevat sorbitol.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Wees extra voorzichtig met Gastilox:

Als u nierstenen heeft, omdat dan voorzichtigheid is geboden bij het langdurig gebruik van zuurbindende stoffen (antacida) zoals Gastilox.

Omdat de behandeling met een antacidum zoals Gastilox de verschijnselen (symptomen)

van maagkanker kan maskeren en de herkenning hiervan door de arts kan vertragen.

De aangegeven dosering niet overschrijden. Niet langdurig gebruiken en indien de klachten aanhouden of terugkeren de arts raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Het gelijktijdig innemen van Gastilox met andere geneesmiddelen zoals een bepaalde groep middelen tegen infecties (tetracyclines), middelen die de pompwerking van het hart bevorderen (hartglycosiden), atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden omdat de opnamen in het maagdarmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord. De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur vóór Gastilox worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap worden gebruikt. Het wordt in de moedermelk uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gastilox heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gastilox

Gastilox kauwtabletten bevatten sorbitol en sucrose. Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u deze geneesmiddelen inneemt.

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevat tevens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze kunnen allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Gastilox bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Door de aanwezigheid van aluminium in Gastilox en Gastilox 90/60 mg/ml Forte kan de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen, zodat na langdurige toediening van hoge doses in zeldzame gevallen verschijnselen van een tekort aan fosfaat in het lichaam kunnen ontstaan.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Suspensie in fles: Flacon zorgvuldig gesloten bewaren.

Gebruik Gastilox niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

Anvullende Informatie

Wat bevat Gastilox

De werkzame bestanddelen zijn: algeldraat, overeenkomend met aluminiumoxide, en magnesiumhydroxide

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Gastilox kauwtabletten: saccharose (welke 3% zetmeel bevat), sorbitol (E420), mannitol (E421), magnesiumstearaat (E470b), pepermunt smaakstof, sucrose.

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie: methylparahydroxybenzoaat (E218). propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuur (E330), natrumsaccharine (E954), sorbitol (E420), waterstofperoxide, pepermuntolie, methylcellulose (E 461), simethicon, gezuiverd water.

Hoe ziet Gastilox eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Gastilox kauwtabletten zijn rond, plat en wit en zijn beschikbaar in een doos met 20, 40, 50 of 100 tabletten in doordrukstrip (PVC/Al).

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie is een witte suspensie met de geur van pepermunt en is beschikbaar in een fles (HDPE of glas) van 240 ml of 355ml, of in een doos met 40 sachets (papier/Al/PE) van 10 ml.

Mogelijk zijn niet alle verpakkingen in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novum Pharma B.V. Keyserswey 20

2201 CW Noordwijk

In het register ingeschreven onder:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK