Abdominale pijn - acuut

Abdominale pijn - acuut
Internationale classificatie (ICD) R10.-
Symptomen Buikpijn, decongestivum, intermitterende en spasmodische pijn, Pijn in de rug, in de schouder en in de genitaliën
Mogelijke oorzaken Vetrijk voedsel, snelle eetgewoonte, Metabole ziekten, Appendicitis, ontstoken galblaas, Infectie, Peritonitis, Menstruatie

Basis

In de loop van het leven krijgen veel mensen op een bepaald moment te maken met buikpijn. De intensiteit, de plaats en de precieze symptomen (knijpen, trekken, steken) kunnen variëren.

Als de buikpijn ongewoon hevig is en er geen verbetering optreedt, moet een arts worden geraadpleegd. Het kan een symptoom zijn van een acute ziekte die behandeld moet worden.

Plotselinge, hevige en onduidelijke pijn in de buik wordt door artsen acute buik genoemd. Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt tussen superacute abdomen (levensbedreigend) en onduidelijke abdomen (controles vereist).

Oorzaken

Buikpijn kan om verschillende redenen optreden. Te vette of te snel gegeten spijzen kunnen de maag "raken". Als gevolg daarvan kunnen ook de darmen gespannen zijn. Bij vrouwen kan buikpijn ook worden veroorzaakt door de menstruatie.

Normaal gaat dit soort pijn vanzelf over. Huismiddeltjes (warmwaterkruiken, kruidenthee) kunnen verlichting geven.

Pijn in de onderbuik kan acuut veroorzaakt worden door verschillende ziekten. De oorzaak hoeft echter niet altijd in de buik gevonden te worden. Metabole ziekten of ziekten buiten de buik kunnen ook de oorzaak zijn.

Een blindedarmontsteking (d.w.z. een blindedarmontsteking aan het uiteinde van de blindedarm, één op de vier) of een ontstoken galblaas (één op de tien) is vaak de oorzaak. Bij een derde van de patiënten kan de precieze oorzaak niet worden gevonden.

Andere oorzaken van acute buikpijn zijn:

Ziekten in de buikholte

Ontsteking van het buikvlies (peritonitis)

 • Bacteriële infectie, bijv. appendicitis met breuk of bacteriële infectie in het bekkengebied
 • Chemische irritatie, bv. geperforeerde maag- of darmzweer (geperforeerd ulcus ventriculi of duodeni), ontsteking van de pancreas (acute pancreatitis)

Verstopte holle organen

 • Obstructie van de dunne of dikke darm (ileus)
 • Galkanaalstenen (choledocholithiasis)
 • Ureterale stenen (urolithiasis)

Vasculaire oorzaken (bloedvaten)

 • Trombose (bloedstolsel, plaatselijk gevormd) of embolie (bloedstolsel, meegevoerd)
 • Aorta-aneurysma (een scheur of uitstulping in de wand van de aorta)
 • Sikkelcelanemie (erfelijke ziekte, sikkelvormige misvorming van de rode bloedcellen)
 • Hematoom in de spieren van de voorste buikwand (rectaal hematoom)
 • Stomp letsel (trauma)
 • Bloedingen in de buikholte, vaak na ongevallen (intra-abdominale bloeding)

Infecties

 • Intestinale infecties veroorzaakt door bacteriën (bv. salmonella), virussen (bv. norovirus) en protozoën (bv. amoeben) die gepaard gaan met diarree, misselijkheid of koorts.

Ziekten buiten de buikholte

Borstholte

Genitaliën

 • Verdraaiing van de testikel (testiculaire torsie) met mogelijke dood

Stofwisselingsstoornissen

 • Loodvergiftiging
 • Urinevergiftiging (uremie, bv. door nierinsufficiëntie)
 • Diabetes niet of slecht onder controle (diabetische ketoacidose)
 • Verminderde productie van bloedpigmenten (acute intermitterende leverporfyrie)
 • Cortisone deficiëntie (Addisonian crisis)
 • Desintegratie van rode bloedcellen (hemolytische crisis)
 • Tekort aan bepaalde eiwitten Proteïnedeficiëntie (C1 esteraseremmer-deficiëntie) met oedeemvorming
 • mediterrane koorts (erfelijke ziekte) met plotselinge koorts, ontsteking van gewrichten en borstvlies)

Symptomen

Om de precieze ziekte als oorzaak van acute buikpijn beter te kunnen classificeren, worden de symptomen ingedeeld naar type, duur, verloop en lokalisatie.

Type

Pijn kan verschillend aanvoelen. Sensatie is een belangrijk criterium bij het vinden van de oorzaak. Er is viscerale pijn en somatische pijn.

De viscerale pijn is over het algemeen dof en tast de hele buik diffuus aan. Zij ontstaan door gelijktijdige uitrekking van holle organen, verkramping van spieren, sterke darmbewegingen of aanspanning van bindweefsel rond inwendige organen.

Veel voorkomende oorzaken zijn gal- of urineleider-kolieken, ontsteking van de galblaas, maagzweren en vergroting van de lever in het verloop van hepatitis. De zogenaamde koliekpijnis ondergeschikt aan de viscerale pijn. Hier is de pijn wassend en afnemend, intermitterend en spasmodisch. Het kan er ook toe leiden dat de patiënt vooroverbuigt.

Hoofdzones verwijzen naar gebieden van huid en spieren waarnaar viscerale pijn kan uitstralen. Hun plaats komt vaak niet overeen met die van de zieke organen. Lever en galwegen stralen vaak uit naar de rechterschouder, miltklachten naar links. Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) manifesteert zich meestal als rugpijn. Symptomen in de lies of de genitaliën wijzen op aandoeningen van de urinewegen.

Somatische pijnen zijn opvallend, branderig of scherp. Hun lokalisatie is meestal in overeenstemming met de ziekte. Gewoonlijk verspreidt een ontsteking, bv. een blindedarmontsteking, zich naar het buikvlies. Naast ontstekingen kunnen ook embolieën (d.w.z. verstopte bloedvaten) of verwondingen in de buikholte oorzaken zijn.

Cursus

Koliek, pijn die varieert tussen sterk en zwak, wijst op de obstructie van een hol orgaan. Dit kan worden veroorzaakt door een steen in de urineleider of de galwegen, of doordat de darm zijn inhoud niet kan verplaatsen als gevolg van tumoren of verklevingen (mechanische ileus).

Als de pijn steeds heviger wordt, is een ontsteking vaak de oorzaak. Blindedarmontsteking, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), of cholecystitis (ontsteking van de galblaas) zijn niet ongewoon.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer de pijn eerst zeer hevig wordt, dan lichter, en tenslotte langzaam weer heviger wordt. Dit is vaak het gevolg van een tumorbreuk (maag, twaalfvingerige darm) of een ontstoken galblaas met uitzaaiing naar het buikvlies, wat leidt tot peritonitis (ontsteking van het buikvlies).

Een andere aanleiding voor de tweede pijn kan een vasculaire afsluiting in de buikholte zijn (mesenteriaal infarct), waardoor een deel van de dunne darm afsterft en chirurgisch ingrijpen noodzakelijk wordt.

Tijd

Plotselinge pijn, bv. na het openen van een deur, kan worden veroorzaakt door een urineleidersteen en obstructie. Geleidelijke pijn daarentegen is eerder te wijten aan blindedarmontsteking en andere ontstekingen.

De lever, darm en milt kunnen worden verwond door een onopvallend ongeval, ook al zijn er van buitenaf geen wonden zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer het stuur van een fiets tegen de buikholte slaat.

Locatie

Pijn in de bovenbuik wijst op een maagaandoening, zoals een maagzweer, een galblaasontsteking (cholecystitis) of een alvleesklierontsteking.

Daarentegen wordt pijn in de onderbuik vaak veroorzaakt door darmklachten. Het kan gaan om appendicitis, ileus, een opgesloten liesbreuk of ontstoken darmwanduitsteeksels (diverticulitis).

Liggende positie

Koliek wordt meestal veroorzaakt door onrustig liggen en veelvuldig rollen. Embryonale positie (gebogen) wijst op ontsteking van de alvleesklier.

Stil liggen met weinig beweging is een indicatie van peritonitis.

Darmgeluiden

Bovengemiddelde darmgeluiden wijzen op een intestinale obstructie (mechanische ileus). Dit kan worden veroorzaakt door verklevingen na een operatie. Ontsteking in de darm (enterocolitis) doet ook de darmgeluiden toenemen.

Persstraalgeluiden ontstaan wanneer een tumor de darmopening afsluit en vloeistof door de vernauwing wordt geperst.

Net als te hard of veel lawaai is ook lawaai een waarschuwingsteken. Darmverlamming, b.v. door kolieken, ontstekingen of stofwisselingsstoornissen, veroorzaakt dat de inhoud niet meer beweegt.

Diagnose

De behandelend arts zal eerst informeren naar de aard van de pijn. Dit wordt gevolgd door onderzoeken om de precieze oorzaak te vinden.

Palpatie

Verhoogde defensieve spanning wijst op irritatie van het peritoneum. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diffuus en gelokaliseerd. Diffuus betekent hier dat de hele buik relatief zacht is. Vaak gaat het om een acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Plaatselijke gevoeligheid is een indicatie van een ziekte in precies dit gebied, zoals een geperforeerde maagzweer.

Een gevoeligheid in bepaalde gebieden komt voor onder de rechter ribbenkast in het geval van een cholecystitis en onder de linker ribbenkast in het geval van een maagzweer.

Kenmerkend voor appendicitis is (loslaat)pijn na en bij tegen de klok in drukken of strelen van de buik.

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek kan duidelijkheid verschaffen over de oorzaak van de pijn.

 • CRP (C-reactief proteïne)
 • Bloedbeeld
 • Amylase, lipase (pancreatitis)
 • Creatinine (nierziekte)
 • Elektrolyten
 • Bloedsuiker
 • Lactaat

Bovendien kan een zwangerschapstest worden gedaan en kunnen leverwaarden, creatininekinase, troponine en LDH worden onderzocht.

Verdere onderzoeken

Om een hernia uit te sluiten, moet de lies worden onderzocht, en naar het hart en de longen worden geluisterd. Bij rectaal onderzoek kunnen in de vorm van bloed aanwijzingen worden gevonden voor kwaadaardige tumoren of een maagzweer.

Afhankelijk van de noodzaak kunnen röntgenfoto's, echografie (sonografie), computertomografie (CT), magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en gastroscopie of colonoscopie volgen.

Therapie

De behandeling van buikpijn hangt volledig af van de oorzaak. Voor onschuldige oorzaken, zoals een vettig diner, kunnen kamillethee en een licht dieet voldoende zijn.

Voor andere oorzaken, zoals een blindedarmontsteking, kan een operatie nodig zijn.

Advertentie

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.