Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw geneesmiddel bevat naratriptan(hydrochloride), wat behoort tot de geneesmiddelengroep die triptanen genoemd wordt (ook bekend als 5-HT1 receptor agonisten).

Het wordt gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen.

Symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door een tijdelijke verwijding van de bloedvaten in het hoofd.

Men denkt dat naratriptan de verwijding van deze bloedvaten vermindert. Dit zorgt voor het verdwijnen van de hoofdpijn en voor verlichting van andere symptomen van een migraineaanval, zoals zich ziek voelen of ziek zijn (misselijkheid of braken) en gevoeligheid voor licht en geluid.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor naratriptan of voor een van de andere bestanddelen (vermeld in rubriek 6)

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

 • als u hartklachten heeft, zoals een vernauwing van de slagaders (ischemische hartaandoening) of pijn op de borst (angina) of als u reeds een hartaanval hebt gehad
 • als u problemen heeft met de bloedsomloop in uw benen, die een krampachtige pijn veroorzaken bij het lopen (perifere bloedvataandoening)
 • als u een beroerte heeft gehad of een miniberoerte (ook "transient ischaemic attack" of TIA genoemd)
 • als u hoge bloeddruk heeft. Als u een licht verhoogde bloeddruk hebt, die behandeld wordt, kunt u toch Naratriptan HCl 2,5 mg Teva innemen
 • als u een ernstige nier- of leveraandoening heeft
 • met andere migrainegeneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die ergotamine bevatten, of met gelijksoortige geneesmiddelen zoals methysergide, of met een triptan of andere 5-HT1 receptor agonisten.

Vertel het uw arts als een van deze situaties op u van toepassing is en neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet in.

Wees extra voorzichtig met Naratriptan HCl 2,5 mg Teva

Uw arts moet bepaalde informatie weten voordat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt.

Als er bij u extra risicofactoren zijn

 • als u een zware roker bent of als u behandeld wordt met nicotinevervangende geneesmiddelen, en vooral
 • als u een man ouder dan 40 jaar bent, of
 • als u een vrouw na de menopauze bent.

In zeer zeldzame gevallen hebben mensen na het innemen van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva een ernstige hartaandoening gekregen, hoewel zij daarvóór geen tekenen van een hartaandoening vertoonden.

Als een van de vermelde situaties op u van toepassing is, zou dit kunnen betekenen dat u een groter risico loopt om een hartaandoening te krijgen - dus: Vertel het uw arts zodat uw hartfunctie kan worden gecontroleerd voordat Naratriptan HCl 2,5 mg Teva aan u wordt voorgeschreven.

Als u allergisch bent voor antibiotica, sulfonamiden genoemd

In dit geval kunt u ook allergisch zijn voor Naratriptan HCl 2,5 mg Teva. Als u weet dat u allergisch bent voor een antibioticum, maar u weet niet of het om een sulfonamide gaat: vertel het aan uw arts of apotheker voordat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt.

Als u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva vaak inneemt

Als u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn verergeren. Vertel het uw arts als dit op u van toepassing is. Het is mogelijk dat hij of zij u aanraadt om met de inname van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva te stoppen.

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

Als u pijn of een beklemd gevoel op de borst hebt na het innemen van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva

Deze effecten kunnen intens zijn, maar meestal verdwijnen ze snel. Als ze niet snel verdwijnen, of als ze verergeren: Raadpleeg onmiddellijk een arts. Rubriek 4 van deze bijsluiter geeft meer informatie over deze mogelijke bijwerkingen.

Als u antidepressiva inneemt, SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) of SNRI’S (serotoninenoradrenalineheropnameremmers) genoemd.

Vertel het uw arts of apotheker voordat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen inneemt of kort geleden heeft ingenomen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen mogen niet samen met Naratriptan HCl 2,5 mg Teva worden ingenomen en andere kunnen bijwerkingen veroorzaken als ze samen met Naratriptan HCl 2,5 mg Teva worden ingenomen. U moet het uw arts vertellen als u het volgende inneemt:

 • een triptan of 5-HT1 receptor agonist die gebruikt wordt om migraine te behandelen. Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen in. Wacht met het innemen van deze geneesmiddelen tot er ten minste 24 uur is verstreken nadat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva heeft gebruikt
 • ergotamine, ook gebruikt om migraine te behandelen, of gelijksoortige geneesmiddelen zoals methysergide. Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen in. Stop de inname van deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt. Wacht met het innemen van deze geneesmiddelen tot er ten minste 24 uur is verstreken nadat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva heeft gebruikt
 • SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) of SNRI’s serotoninenoradrenaline- heropnameremmers), gebruikt om depressie te behandelen. Een gelijktijdige inname van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva met deze geneesmiddelen kan verwardheid, zwakte en/of coördinatieverlies veroorzaken. Vertel uw arts onmiddellijk als een van deze situaties op u van toepassing is
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum). Het gebruik van kruidenpreparaten, die Sint-janskruid bevatten, terwijl u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt, kan de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag het uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, praat dan met uw arts voordat u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva inneemt.

Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de veiligheid van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva bij zwangere vrouwen, hoewel er tot nu geen aanwijzigen zijn op een verhoogd risico van

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

geboorteafwijkingen. Het is mogelijk dat uw arts u aanraadt om Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet in te nemen tijdens uw zwangerschap.

Na de inname van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva mag u gedurende 24 uur geen borstvoeding geven. Als u tijdens deze periode moedermelk afkolft, moet u deze melk weggooien en niet aan uw baby geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ofwel de symptomen van migraine of uw geneesmiddel kunnen u slaperig maken. Als u hiervan last hebt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva pas in nadat uw migrainehoofdpijn begint. Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet in om een aanval te voorkomen.

Dosering

 • De gebruikelijke dosering voor volwassenen van 18 tot 65 jaar is één tablet van 2,5 mg, in zijn geheel in te nemen met water.

Naratriptan HCl 2,5 mg Teva wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Wanneer moet u Naratriptan HCl 2,5 mg Teva innemen

 • Neem Naratriptan HCl 2,5 mg Teva bij voorkeur in zodra u een migrainehoofdpijn voelt

opkomen,

het kan echter op elk moment tijdens een aanval worden ingenomen.

Als uw symptomen beginnen terug te komen

 • Na 4 uur kunt u een tweede tablet innemen, tenzij u een gestoorde nier- of leverfunctie heeft
 • Als u een gestoorde nier- of leverfunctie heeft, neem dan niet meer dan één tablet per 24 uur in
 • Niemand mag meer dan twee tabletten per 24 uur innemen.

Als de eerste tablet geen effect heeft

 • Neem geen tweede tablet voor dezelfde aanval.

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

Als Naratriptan HCl 2,5 mg Teva geen verlichting biedt: vraag uw arts of apotheker om advies.

Wat u moet doen als u meer Naratriptan HCl 2,5 mg Teva heeft ingenomen dan u zou mogen

 • Neem niet meer dan twee Naratriptan HCl 2,5 mg Teva tabletten per 24 uur.

Als u teveel Naratriptan HCl 2,5 mg Teva tabletten inneemt kunt u ziek worden. Als u meer dan twee tabletten in 24 uur hebt ingenomen: Neem contact op met uw arts voor advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Naratriptan HCl 2,5 mg Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Allergische reactie: raadpleeg onmiddellijk een arts (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • De tekenen van een allergie bestaan uit uitslag, piepende ademhaling, gezwollen oogleden, gezicht of lippen, volledig bewustzijnsverlies.

Als u één van deze symptomen kort na het innemen van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva krijgt, neem dan niets meer in. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • zich ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (braken), hoewel dit het gevolg kan zijn van de migraine zelf
 • vermoeidheid, sufheid of algemeen gevoel van onwel zijn
 • duizeligheid, tintelen of opvliegers.

Als u een van deze bijwerkingen hebt: vertel het aan uw arts of apotheker.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • gevoel van zwaarte, druk, beklemd gevoel of pijn op de borst, keel of andere delen van het lichaam.

Deze bijwerkingen kunnen intens zijn, maar over het algemeen verdwijnen ze snel.

Als deze bijwerkingen aanhouden of verergeren (met name bij pijn op de borst): raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Bij een zeer klein aantal personen kunnen deze symptomen door een hartaanval worden veroorzaakt.

Andere bijwerkingen die soms voorkomen, zijn

 • visuele stoornis (hoewel dit het gevolg kan zijn van de migraineaanval zelf)
 • de hartslag kan versnellen, vertragen of van ritme veranderen
 • lichte stijging van de bloeddruk die tot 12 uur na de inname van Naratriptan HCl 2,5 mg Teva kan

duren.

Als u een van deze bijwerkingen hebt: vertel het aan uw arts of apotheker.

Bijwerking die zelden voorkomt (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

- pijn in de onderste linkerzijde van de maag en diarree met bloed (ischemische colitis).

Als u deze symptomen hebt: vertel het aan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • hartklachten, waaronder borstkaspijn (angina) en hartaanval
 • slechte doorbloeding in armen en benen, die pijn en ongemak veroorzaakt. Als u deze symptomen hebt: vertel het aan uw arts of apotheker.

Als u bijwerkingen hebt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Naratriptan HCl 2,5 mg Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Naratriptan HCl 2,5 mg Teva

 • Het werkzame bestanddeel is naratriptan. Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg naratriptan (als naratriptanhydrochloride).
 • De andere bestanddelen in de tabletkern zijn watervrij lactose, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal silica, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat.
 • De andere bestanddelen in de omhulling zijn hypromellose (E464), titaandioxide (E171), lactosemonohydraat, macrogol 3350, triacetine, chinoline geel aluminium lak (E104), indigokarmijn aluminium lak (E132) en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Naratriptan HCl 2,5 mg Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Groene, biconvexe, ronde, filmomhulde tabletten met aan één zijde de inscriptie “NT 2,5” en effen aan de andere zijde.

Naratriptan HCl 2,5 mg Teva is verkrijgbaar in blisterverpakkingen à 2, 4, 6, 12 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 18 of 50 filmomhulde tabletten.

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

England

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Hungary

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 101278, filmomhulde tabletten 2,5 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

naam van de lidstaat (landcode) naam van het geneesmiddel
Denemarken (DK) Naratriptan Teva
Duitsland (DE) Naratriptan-ratiopharm 2.5 mg Filmtabletten
  rvg 101278 PIL 0512.4v.AV

NARATRIPTAN HCl 2,5 MG TEVA

filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2012.

0512.4v.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK