Neotigason 10, capsules 10 mg

ATC-Code
D05BB02
Neotigason 10, capsules 10 mg

Actavis

Stof(fen)
Acitretine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsoriatica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Neotigason bevat acitretine -een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam retinoïden. Retinoïden zijn afgeleid van vitamine A. Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van bepaalde huidziekten waarbij de verhoorning van de huid gestoord is en die onvoldoende of in het geheel niet meer op andere behandelingen reageren. Met Neotigason worden de verschijnselen van de ziekte maar niet de ziekte zelf behandeld.

Neotigason wordt voorgeschreven:

 • aan mensen met uitgebreide en ernstige vormen van verschillende huidaandoeningen door stoornissen van de buitenste huidlaag, de opperhuid, zoals psoriasis, gepaard gaande met een kaarsvetachtige, schilferende, droge huiduitslag.
 • bij de behandeling van bepaalde huidaandoeningen die gekenmerkt zijn door droge schilfers als gevolg van een sterke verhoorning (ichthyosis) en daarop gelijkende aandoeningen waarbij een "rasphuid" (pityriasis) of kleine verhevenheden van de huid en slijmvliezen (lichen ruber) ontstaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u zwanger bent
 • wanneer u borstvoeding geeft
 • wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en dus zwanger kan worden, omdat Neotigason ernstige misvormingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Als u samen met de dokter de mogelijke risico's hebt besproken en toch besluit Neotigason te gebruiken moet u voldoen aan een aantal STRIKTE voorwaarden (zie bij Zwangerschap).
 • wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen of andere retinoïden. Deze hulpstoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Overgevoeligheid uit zich doorgaans in het optreden van huidreacties, zoals uitslag, galbulten en/of jeuk
 • wanneer uw lever niet goed werkt
 • wanneer uw nieren niet goed werken
 • wanneer u vitamine A of andere retinoïden (hebt) gebruikt, dat wil zeggen meer dan wat normaal met het voedsel wordt ingenomen.
 • wanneer u het antibioticum tetracycline gebruikt
 • wanneer u teveel vetten of cholesterol in uw bloed hebt
 • wanneer u behandeld wordt met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma)
 • wanneer u de zogenaamde minipil (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) gebruikt
 • bij kinderen.

Als één of meer van deze waarschuwingen op u van toepassing zijn, ga dan terug naar uw arts voordat u Neotigason inneemt.

 • wanneer u lijdt aan suikerziekte. Het vaker controleren van het suikergehalte in uw bloed is dan noodzakelijk bij het begin van de behandeling
 • wanneer u alcohol drinkt ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen"). Bespreek met uw dokter uw alcoholgebruik
 • wanneer u merkt dat u problemen hebt bij het zien, vooral in het donker (zie ook bij Rijvaardigheid en het gebruik van machines)
 • wanneer u last hebt van droge ogen
 • wanneer u contactlenzen draagt. Vanwege de droge ogen is het soms noodzakelijk om een bril te dragen
 • wanneer u bloeddonor bent. Tijdens de behandeling met Neotigason en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling mag u geen bloed geven
 • wanneer u donorbloed ontvangt. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die kinderen kunnen krijgen mogen geen donorbloed ontvangen van patiënten die behandeld zijn met acitretine.

Raadpleeg uw dokter indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Verder is het van belang om het volgende te weten:

 • Uw dokter zal bij u voordat de behandeling begint het bloed laten controleren om uw leverfunctie te controleren. Ook tijdens de eerste 2 maanden na het begin van de behandeling moet het bloed iedere week of om de week gecontroleerd worden. Daarna tenminste iedere 3 maanden. Als blijkt dat uw leverfunctie niet normaal is, moet deze wekelijks gecontroleerd worden. Als de behandeling vanwege deze afwijkende leverfunctie voortijdig wordt gestaakt, moet de leverfunctie tenminste gedurende 3 maanden na het stoppen van de Neotigasonbehandeling gecontroleerd worden.
 • Als u lijdt aan suikerziekte of wanneer bij u de vetstofwisseling verstoord is, wanneer u te zwaar bent of wanneer u teveel alcohol drinkt en bij langdurige behandeling, moet uw bloed op bloedsuikerspiegels, vetten en cholesterol gecontroleerd worden.
 • Omdat de combinatie van zonlicht en Neotigason soms risico's met zich mee kan brengen is het beter eerst met uw dokter te overleggen of blootstelling aan zonlicht of het gebruik van een zonnebank in uw geval raadzaam is.
 • Voorafgaand aan de behandeling met Neotigason en tijdens een langdurige behandeling zal uw dokter regelmatig (b.v. jaarlijks) röntgenfoto's van sommige botten laten maken omdat Neotigason kan leiden tot verbening. Als dat bij u het geval is, zal de dokter met u de voor- en nadelen van het doorgaan met de behandeling bespreken.
 • Verhoging van de druk in de hersenen kan soms voorkomen. Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken en stoornissen bij het zien. Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de behandeling stoppen en onmiddellijk een dokter raadplegen.
 • Behandeling met hoge doseringen kan stemmingswisselingen waaronder geïrriteerdheid, agressie en depressie veroorzaken.

Het gebruik van alcohol in combinatie met Neotigason verhoogt de kans op bijwerkingen ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen").

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de zwangerschap mag u Neotigason NIET gebruiken.

Wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling met Neotigason of binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling, bestaat er een grote kans dat u een ernstig misvormd kind krijgt. Daarom mag u Neotigason NOOIT tijdens de zwangerschap gebruiken en niet binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling zwanger worden.

Alleen onder STRIKTE voorwaarden wordt Neotigason voorgeschreven aan vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, vanwege het risico op aangeboren afwijkingen (schadelijke effecten op het ongeboren kind).

Dit zijn de voorwaarden:

 • u moet lijden aan een ernstige aandoening die niet meer op andere behandelingen reageert
 • u moet de gegeven instructies door uw dokter goed begrijpen en die ook op goede wijze uitvoeren
 • u moet door uw dokter zijn voorgelicht over het risico van zwanger worden tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Ook moet u door u dokter zijn voorgelicht over de te nemen voorzorgen en uw dokter moet u vertellen wat de gevolgen van een zwangerschap kunnen zijn
 • u moet in staat zijn om doeltreffende maatregelen te nemen om te zorgen dat u niet zwanger wordt
 • u moet goed begrijpen wat er kan gebeuren als u geen doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruikt
 • u moet zonder onderbreking doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruiken 1 maand voordat de behandeling begint, tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Er wordt geadviseerd een combinatie van 2 methodes toe te passen (een anticonceptiepil of een spiraaltje in combinatie met een condoom of pessarium,
 • u moet binnen drie dagen voordat de behandeling begint een betrouwbare zwangerschapstest laten uitvoeren en deze test moet uitwijzen dat u niet zwanger bent
 • u moet met de behandeling beginnen op de tweede of de derde dag van de eerstvolgende normale menstruatie
 • u wordt ten sterkste aangeraden tijdens de behandeling elke maand een zwangerschapstest te laten uitvoeren
 • u moet een zwangerschapstest niet ouder dan 3 dagen laten uitvoeren alvorens een nieuw recept wordt voorgeschreven
 • u moet zwangerschapstests om de 1-3 maanden laten uitvoeren voor een periode van 2 jaar na het stoppen met Neotigason
 • u mag tijdens de behandeling en tot 2 maanden na het stoppen van de behandeling geen alcohol gebruiken omdat alcohol de kans op misvormingen verhoogt
 • uw dokter zal u vragen of u alles goed hebt begrepen en als dat zo is moet u dat bevestigen en moet u zich bereid verklaren alle maatregelen op te volgen.
 • als u later nog eens een kuur met Neotigason krijgt, moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen
 • u moet deze voorwaarden ook opvolgen als u nooit voorbehoedsmiddelen gebruikt omdat u onvruchtbaar bent. Alleen als uw baarmoeder is weggehaald zijn de voorwaarden voor u niet van toepassing.

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

U mag geen borstvoeding geven als u Neotigason inneemt. Neotigason gaat over in de moedermelk

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling ’s nachts minder goed ziet. Dit kan plotseling gebeuren. Wazig zien en duizeligheid zijn soms gemeld. Als u dit ervaart, moet u geen auto rijden en geen machines bedienen.

Gebruikt u naast Neotigason nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • U mag Neotigason niet samen met vitamine A of andere retinoïden innemen; dit verhoogt de kans op hypervitaminose A (teveel vitamine A).
 • U mag Neotigason niet samen met het antibioticum tetracycline gebruiken omdat dan een verhoogde druk in de hersenen kan ontstaan.
 • U mag Neotigason niet samen met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma) gebruiken omdat deze combinatie leverontsteking kan veroorzaken.
 • Neotigason kan de betrouwbaarheid van de zogenaamde minipillen (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) nadelig beïnvloeden, daarom kunt u deze pillen niet als anticonceptivum gebruiken als u ook Neotigason gebruikt.
 • De werking van fenytoïne (een middel tegen epilepsie) kan versterkt worden door Neotigason. Dat kan betekenen dat de dosering van fenytoïne moet worden aangepast.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw dokter zal u vertellen hoeveel Neotigason u moet innemen, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Neotigason moet innemen. U moet zich strikt hieraan houden.

Bij het nauwkeurig opvolgen van het voorschrift van uw dokter verminderen de ziekteverschijnselen meestal, maar het kan weken duren voordat een goed of redelijk goed effect wordt bereikt. Als u de aanwijzingen niet goed opvolgt zullen de ziekteverschijnselen niet of nauwelijks afnemen en eerder verergeren.

De dosering is per persoon verschillend en wordt door uw dokter bepaald aan de hand van uw reactie op het middel. De gebruikelijke dosering is:

 • de eerste 2 tot 4 weken een capsule van 25 milligram of 3 capsules van elk 10 milligram per dag
 • daarna wordt een vaste dosering (meestal 25-50 mg per dag) vastgesteld. Deze dosering kan tot 75 milligram (3 capsules van 25 milligram) per dag bedragen.

De capsules dienen tijdens de maaltijd of met wat melk te worden ingenomen.

Met andere uitwendige behandelingen van de huid kunt u na overleg met uw dokter meestal gewoon doorgaan.

In geval u bemerkt dat Neotigason te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw dokter of uw apotheker.

Als u de indruk hebt dat uw klachten en verschijnselen niet of onvoldoende door de behandeling met Neotigason verminderen, overleg dan met uw dokter of u met de Neotigasonbehandeling zult doorgaan of dat er een andere behandeling gekozen moet worden.

Indien u teveel Neotigason hebt ingenomen, kunt u last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk. U moet dan het gebruik van Neotigason onmiddellijk staken en uw dokter raadplegen.

Neem nooit een dubbele dosis van Neotigason om zo de vergeten dosis in te halen. Bent u vergeten uw capsules in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in ga dan gewoon verder volgens het doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Neotigason. U moet uw dokter altijd inlichten als u met het gebruik van Neotigason wilt stoppen.

In het algemeen kan de behandeling gestopt worden als de huidafwijkingen geheel of vrijwel geheel zijn verdwenen.

Het is geen probleem om Neotigason later weer te gebruiken als uw dokter het opnieuw voorschrijft, mits u aan de STRIKTE voorwaarden voldoet.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Neotigason bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen van Neotigason hangen nauw samen met de dosering. Naarmate de dosering per dag hoger is, neemt de kans op bijwerkingen bij u toe. De meeste bijwerkingen treden op bij het begin van de behandeling wanneer de dosering nog moet worden aangepast. Ook verdwijnen de meeste bijwerkingen bij het verlagen van de dosering of na het stoppen van de behandeling.

Soms komt het voor dat de huidaandoening tijdens het begin van de behandeling tijdelijk verergert.

Omdat Neotigason is afgeleid van vitamine A lijken de meest voorkomende bijwerkingen op de dezelfde verschijnselen die voorkomen bij iemand die teveel vitamine A gebruikt.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt: Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1.000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1.000, maar bij meer dan 1 op 10.000 van de behandelde patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Infecties en parasitaire aandoeningen  
Niet bekend   ontsteking van de schede en de uitwendige geslachtsdelen
Zenuwstelselaandoeningen  
Vaak   Hoofdpijn
Soms   Duizeligheid
Zelden   Zenuwziekte
Zeer zelden   Verhoging van de druk in de hersenen kan soms
    voorkomen. Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige
    hoofdpijn, misselijkheid, braken en stoornissen bij het
    zien.
    Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de
    behandeling stoppen en onmiddellijk een dokter
    raadplegen.
Oogaandoeningen  
Zeer vaak   Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen.
    Het dragen van contactlenzen kan een probleem worden,
    waardoor het noodzakelijk kan worden voor een bril te
    kiezen.
    Droge ogen kunnen behandeld worden met een milde
    oogzalf.
Soms   Wazig zien
Zeer zelden   Nachtblindheid, bindvliesontsteking
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen  
Niet bekend   Gehoorstoornissen, oorsuizen
Bloedvataandoeningen  
Niet bekend   Blozen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en  
mediastinumaandoeningen  
Zeer vaak   Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen (b.v.
    neusbloeding en neusverkoudheid)
Maagdarmstelselaandoeningen  
Zeer vaak   Droge mond, dorst
Vaak   Ontsteking van het mondslijmvlies, maag-darm stoornis
    (b.v. buikpijn, diarree, misselijkheid, braken)
Soms   Tandvleesontsteking
Niet bekend   smaakstoornis, rectale bloeding
Lever- en galaandoeningen  
Soms   Hepatitis
Zeer zelden Geelzucht (gele verkleuring van huid of ogen).
  Als bij u geelzucht optreedt, moet u de behandeling
  stoppen en uw dokter raadplegen.
Huid- en onderhuidaandoeningen  
Zeer vaak Ontstoken lippen, jeuk, haaruitval, afschilfering van de
  huid (over het hele lichaam, met name op de handpalmen
  en de voetzolen)
Vaak Fragiele huid, plakkerige huid, ontsteking van de huid,
  abnormale haar textuur, brosse nagels, ontsteking van het
  nagelbed, roodheid van de huid.
Soms Kloven, ontsteking van de huid met blaarvorming,
  lichtgevoeligheidsreactie
Niet bekend Etterige ontsteking
  Met een verzachtende zalf worden deze verschijnselen
  meestal verlicht.
  Droge lippen kunnen worden behandeld met een vette
  lippenzalf.
Skeletspierstelsel- en  
bindweefselaandoeningen  
Vaak Gewrichtspijn, spierpijn
Zeer zelden Pijn in de botten, botafwijking
Algemene aandoeningen en  
toedieningsplaatsstoornissen  
Vaak Vochtophoping
  Als dit voorkomt kan een nieronderzoek noodzakelijk zijn.
Onderzoeken  
Zeer vaak Afwijkende lever functie testen
  Vetzuren abnormaal

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Niet te gebruiken na" of "EXP.". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is acitretine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn gelatine, gesproeidroogde glucosestroop, natriumascorbaat, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en microkristallijne cellulose.

Neotigason 10 is verkrijgbaar als bruin-witte capsules met het opschrift “” en “10”. De capsules bevatten 10 mg acitretine.

Neotigason 25 is verkrijgbaar als geel-bruine capsules met het opschrift “” en “25”. De capsules bevatten 25 mg acitretine.

Neotigason 10 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.

Neotigason 25 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 IS Hafnarfjordur, IJsland

Fabrikant:

Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, Frankrijk

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Neotigason 10 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13103. Neotigason 25 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13104.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.