Neotigason 25, capsules 25 mg

Illustratie van Neotigason 25, capsules 25 mg
Stof(fen) Acitretine
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code D05BB02
Farmacologische groep Antipsoriatica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Actavis

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Keraderm 10 mg capsules Acitretine Dermapharm
Acitretine IFC 25 mg, capsules Acitretine Industrial Farmaceutica Cantabria S.A. Carretera Cazona Adarzo s/n 39011 SANTANDER (SPANJE)
Acitretine IFC 10 mg, capsules Acitretine Industrial Farmaceutica Cantabria S.A. Carretera Cazona Adarzo s/n 39011 SANTANDER (SPANJE)
Acitretine CF 10 mg, capsules Acitretine Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Regioderm 10 mg capsules Acitretine Regiomedica

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Neotigason bevat acitretine -een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam retinoïden. Retinoïden zijn afgeleid van vitamine A. Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van bepaalde huidziekten waarbij de verhoorning van de huid gestoord is en die onvoldoende of in het geheel niet meer op andere behandelingen reageren. Met Neotigason worden de verschijnselen van de ziekte maar niet de ziekte zelf behandeld.

Neotigason wordt voorgeschreven:

 • aan mensen met uitgebreide en ernstige vormen van verschillende huidaandoeningen door stoornissen van de buitenste huidlaag, de opperhuid, zoals psoriasis, gepaard gaande met een kaarsvetachtige, schilferende, droge huiduitslag.
 • bij de behandeling van bepaalde huidaandoeningen die gekenmerkt zijn door droge schilfers als gevolg van een sterke verhoorning (ichthyosis) en daarop gelijkende aandoeningen waarbij een "rasphuid" (pityriasis) of kleine verhevenheden van de huid en slijmvliezen (lichen ruber) ontstaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Neotigason niet

 • wanneer u zwanger bent
 • wanneer u borstvoeding geeft
 • wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en dus zwanger kan worden, omdat Neotigason ernstige misvormingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Als u samen met de dokter de mogelijke risico's hebt besproken en toch besluit Neotigason te gebruiken moet u voldoen aan een aantal STRIKTE voorwaarden (zie bij Zwangerschap).
 • wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen of andere retinoïden. Overgevoeligheid uit zich doorgaans in het optreden van huidreacties, zoals uitslag, galbulten en/of jeuk
 • wanneer uw lever niet goed werkt
 • wanneer uw nieren niet goed werken
 • wanneer u vitamine A of andere retinoïden (hebt) gebruikt, dat wil zeggen meer dan wat normaal met het voedsel wordt ingenomen.
 • wanneer u het antibioticum tetracycline gebruikt
 • wanneer u teveel vetten of cholesterol in uw bloed hebt
 • wanneer u behandeld wordt met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma)
 • wanneer u de zogenaamde minipil (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) gebruikt
 • bij kinderen.

Als één of meer van deze waarschuwingen op u van toepassing zijn, ga dan terug naar uw arts voordat u Neotigason inneemt.

Wees extra voorzichtig met Neotigason

 • wanneer u lijdt aan suikerziekte. Het vaker controleren van het suikergehalte in uw bloed is dan noodzakelijk bij het begin van de behandeling
 • wanneer u alcohol drinkt ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen"). Bespreek met uw dokter uw alcoholgebruik
 • wanneer u merkt dat u problemen hebt bij het zien, vooral in het donker (zie ook bij Rijvaardigheid en het gebruik van machines)
 • wanneer u last hebt van droge ogen
 • wanneer u contactlenzen draagt. Vanwege de droge ogen is het soms noodzakelijk om een bril te dragen
 • wanneer u bloeddonor bent. Tijdens de behandeling met Neotigason en gedurende 1 jaar na het stoppen van de behandeling mag u geen bloed geven
 • wanneer u donorbloed ontvangt. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die kinderen kunnen krijgen mogen geen donorbloed ontvangen van patiënten die behandeld zijn met acitretine.

Raadpleeg uw dokter indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Verder is het van belang om het volgende te weten:

 • Uw dokter zal bij u voordat de behandeling begint het bloed laten controleren om uw leverfunctie te controleren. Ook tijdens de eerste 2 maanden na het begin van de behandeling moet het bloed iedere week of om de week gecontroleerd worden. Daarna tenminste iedere 3 maanden. Als blijkt dat uw leverfunctie niet normaal is, moet deze wekelijks gecontroleerd worden. Als de behandeling vanwege deze afwijkende leverfunctie voortijdig wordt gestaakt, moet de leverfunctie tenminste gedurende 3 maanden na het stoppen van de Neotigasonbehandeling gecontroleerd worden.
 • Als u lijdt aan suikerziekte of wanneer bij u de vetstofwisseling verstoord is, wanneer u te zwaar bent of wanneer u teveel alcohol drinkt en bij langdurige behandeling, moet uw bloed op bloedsuikerspiegels, vetten en cholesterol gecontroleerd worden.
 • Omdat de combinatie van zonlicht en Neotigason soms risico's met zich mee kan brengen is het beter eerst met uw dokter te overleggen of blootstelling aan zonlicht of het gebruik van een zonnebank in uw geval raadzaam is.
 • Voorafgaand aan de behandeling met Neotigason en tijdens een langdurige behandeling zal uw dokter regelmatig (b.v. jaarlijks) röntgenfoto's van sommige botten laten maken omdat Neotigason kan leiden

tot verbening. Als dat bij u het geval is, zal de dokter met u de voor- en nadelen van het doorgaan met de behandeling bespreken.

 • Verhoging van de druk in de hersenen kan soms voorkomen. Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken en stoornissen bij het zien. Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de behandeling stoppen en onmiddellijk een dokter raadplegen.
 • Behandeling met hoge doseringen kan stemmingswisselingen waaronder geïrriteerdheid, agressie en depressie veroorzaken.

Gebruik van Neotigason in combinatie met voedsel en drank

Het gebruik van alcohol in combinatie met Neotigason verhoogt de kans op bijwerkingen ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen").

Zwangerschap

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Tijdens de zwangerschap mag u Neotigason NIET gebruiken.

Wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling met Neotigason of binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling, bestaat er een grote kans dat u een ernstig misvormd kind krijgt. Daarom mag u Neotigason NOOIT tijdens de zwangerschap gebruiken en niet binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling zwanger worden.

Alleen onder STRIKTE voorwaarden wordt Neotigason voorgeschreven aan vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, vanwege het risico op aangeboren afwijkingen (schadelijke effecten op het ongeboren kind).

Dit zijn de voorwaarden:
 • u moet lijden aan een ernstige aandoening die niet meer op andere behandelingen reageert
 • u moet de gegeven instructies door uw dokter goed begrijpen en die ook op goede wijze uitvoeren
 • u moet door uw dokter zijn voorgelicht over het risico van zwanger worden tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Ook moet u door u dokter zijn voorgelicht over de te nemen voorzorgen en uw dokter moet u vertellen wat de gevolgen van een zwangerschap kunnen zijn
 • u moet in staat zijn om doeltreffende maatregelen te nemen om te zorgen dat u niet zwanger wordt
 • u moet goed begrijpen wat er kan gebeuren als u geen doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruikt
 • u moet zonder onderbreking doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruiken 1 maand voordat de behandeling begint, tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Er wordt geadviseerd een combinatie van 2 methodes toe te passen (een anticonceptiepil of een spiraaltje in combinatie met een condoom of pessarium,
 • u moet binnen drie dagen voordat de behandeling begint een betrouwbare zwangerschapstest laten uitvoeren en deze test moet uitwijzen dat u niet zwanger bent
 • u moet met de behandeling beginnen op de tweede of de derde dag van de eerstvolgende normale menstruatie
 • u wordt ten sterkste aangeraden tijdens de behandeling elke maand een zwangerschapstest te laten uitvoeren
 • u moet een zwangerschapstest niet ouder dan 3 dagen te laten uitvoeren alvorens een nieuw recept wordt voorgeschreven
 • u moet zwangerschapstests om de 1-3 maanden laten uitvoeren voor een periode van 2 jaar na het stoppen met Neotigason
 • u mag tijdens de behandeling en tot 2 maanden na het stoppen van de behandeling geen alcohol gebruiken omdat alcohol de kans op misvormingen verhoogt
 • uw dokter zal u vragen of u alles goed hebt begrepen en als dat zo is moet u dat bevestigen en moet u zich bereid verklaren alle maatregelen op te volgen.
 • als u later nog eens een kuur met Neotigason krijgt, moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen
 • u moet deze voorwaarden ook opvolgen als u nooit voorbehoedsmiddelen gebruikt omdat u onvruchtbaar bent. Alleen als uw baarmoeder is weggehaald zijn de voorwaarden voor u niet van toepassing.

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

U mag geen borstvoeding geven als u Neotigason inneemt. Neotigason gaat over in de moedermelk

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling ’s u nachts minder goed ziet. Dit kan plotseling gebeuren. Wazig zien en duizeligheid zijn soms gemeld. Als u dit ervaart, moet u geen auto rijden en geen machines bedienen.

Gebruik van Neotigason in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

 • U mag Neotigason niet samen met vitamine A of andere retinoïden innemen; dit verhoogt de kans op hypervitaminose A (teveel vitamine A).
 • U mag Neotigason niet samen met het antibioticum tetracycline gebruiken omdat dan een verhoogde druk in de hersenen kan ontstaan.
 • U mag Neotigason niet samen met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma) gebruiken omdat deze combinatie leverontsteking kan veroorzaken.
 • Neotigason kan de betrouwbaarheid van de zogenaamde minipillen (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) nadelig beïnvloeden, daarom kunt u deze pillen niet als anticonceptivum gebruiken als u ook Neotigason gebruikt.
 • De werking van fenytoïne (een middel tegen epilepsie) kan versterkt worden door Neotigason. Dat kan betekenen dat de dosering van fenytoïne moet worden aangepast.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw dokter zal u vertellen hoeveel Neotigason u moet innemen, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Neotigason moet innemen. U moet zich strikt hieraan houden.

Bij het nauwkeurig opvolgen van het voorschrift van uw dokter verminderen de ziekteverschijnselen meestal, maar het kan weken duren voordat een goed of redelijk goed effect wordt bereikt. Als u de aanwijzingen niet goed opvolgt zullen de ziekteverschijnselen niet of nauwelijks afnemen en eerder verergeren.

De dosering is per persoon verschillend en wordt door uw dokter bepaald aan de hand van uw reactie op het middel. De gebruikelijke dosering is:

 • de eerste 2 tot 4 weken een capsule van 25 milligram of 3 capsules van elk 10 milligram per dag
 • daarna wordt een vaste dosering (meestal 25-50 mg per dag) vastgesteld. Deze dosering kan tot 75 milligram (3 capsules van 25 milligram) per dag bedragen.

De capsules dienen tijdens de maaltijd of met wat melk te worden ingenomen.

Met andere uitwendige behandelingen van de huid kunt u na overleg met uw dokter meestal gewoon doorgaan.

In geval u bemerkt dat Neotigason te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw dokter of uw apotheker.

Als u de indruk hebt dat uw klachten en verschijnselen niet of onvoldoende door de behandeling met Neotigason verminderen, overleg dan met uw dokter of u met de Neotigasonbehandeling zult doorgaan of dat er een andere behandeling gekozen moet worden.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Neotigason heeft ingenomen

Indien u teveel Neotigason hebt ingenomen, kunt u last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk. U moet dan het gebruik van Neotigason onmiddellijk staken en uw dokter raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Neotigason in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van Neotigason om zo de vergeten dosis in te halen. Bent u vergeten uw capsules in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in ga dan gewoon verder volgens het doseringsschema.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Neotigason te worden beëindigd?

Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Neotigason. U moet uw dokter altijd inlichten als u met het gebruik van Neotigason wilt stoppen.

In het algemeen kan de behandeling gestopt worden als de huidafwijkingen geheel of vrijwel geheel zijn verdwenen.

Het is geen probleem om Neotigason later weer te gebruiken als uw dokter het opnieuw voorschrijft, mits u aan de STRIKTE voorwaarden voldoet.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Neotigason bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen van Neotigason hangen nauw samen met de dosering. Naarmate de dosering per dag hoger is, neemt de kans op bijwerkingen bij u toe. De meeste bijwerkingen treden op bij het begin van de behandeling wanneer de dosering nog moet worden aangepast. Ook verdwijnen de meeste bijwerkingen bij het verlagen van de dosering of na het stoppen van de behandeling.

Soms komt het voor dat de huidaandoening tijdens het begin van de behandeling tijdelijk verergert.

Omdat Neotigason is afgeleid van vitamine A lijken de meest voorkomende bijwerkingen op de dezelfde verschijnselen die voorkomen bij iemand die teveel vitamine A gebruikt.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt: Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1.000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1.000, maar bij meer dan 1 op 10.000 van de behandelde patiënten Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

Onbekend: kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat

Infecties en parasitaire aandoeningen ontsteking van de schede en de uitwendige geslachtsdelen
Onbekend
Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn
Vaak
Soms Duizeligheid
Zelden Zenuwziekte
Zeer zelden Verhoging van de druk in de hersenen kan soms
  voorkomen. Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige
  hoofdpijn, misselijkheid, braken en stoornissen bij het
  zien.
  Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de
  behandeling stoppen en onmiddellijk een dokter
  raadplegen.
Oogaandoeningen Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen.
Zeer vaak
  Het dragen van contactlenzen kan een probleem worden,
  waardoor het noodzakelijk kan worden voor een bril te
  kiezen.
  Droge ogen kunnen behandeld worden met een milde
  oogzalf.
Soms Wazig zien
Zeer zelden Nachtblindheid, bindvliesontsteking
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Gehoorsstoornissen, oorsuizen
Onbekend
Bloedvataandoeningen Blozen
Onbekend
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en  
mediastinumaandoeningen Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen (b.v.
Zeer vaak
  neusbloeding en neusverkoudheid)
Maagdarmstelselaandoeningen Droge mond, dorst
Zeer vaak
Vaak Ontsteking van het mondslijmvlies, maag-darm stoornis
  (b.v. buikpijn, diarree, misselijkheid, braken)
Soms Tandvleesontsteking
Onbekend smaakstoornis, rectale bloeding
Lever- en galaandoeningen Hepatitis
Soms
Zeer zelden Geelzucht (gele verkleuring van huid of ogen).
  Als bij u geelzucht optreedt, moet u de behandeling
  stoppen en uw dokter raadplegen.
Huid- en onderhuidaandoeningen Ontstoken lippen, jeuk, haaruitval, afschilfering van de
Zeer vaak
  huid (over het hele lichaam, met name op de handpalmen
  en de voetzolen)
Vaak Fragiele huid, plakkerige huid, ontsteking van de huid,
  abnormale haar textuur, brosse nagels, ontsteking van het
  nagelbed, roodheid van de huid.
Soms Kloven, ontsteking van de huid met blaarvorming,
  lichtgevoeligheidsreactie
Onbekend Etterige ontsteking
  Met een verzachtende zalf worden deze verschijnselen
  meestal verlicht.
  Droge lippen kunnen worden behandeld met een vette
  lippenzalf.
Skeletspierstelsel- en  
bindweefselaandoeningen Gewrichtspijn, spierpijn
Vaak
Zeer zelden Pijn in de botten, botafwijking
Algemene aandoeningen en  
toedieningsplaatsstoornissen Vochtophoping
Vaak
  Als dit voorkomt kan een nieronderzoek noodzakelijk zijn.
Onderzoeken Afwijkende lever functie testen
Zeer vaak
  Vetzuren abnormaal

Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw dokter of apotheker in.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

De Neotigason verpakking moet beneden 25°C worden bewaard in de originele verpakking. Neotigason capsules niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na" of "EXP.". Na die datum is het niet zeker, dat Neotigason de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar de verpakkingen van Neotigason, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is acitretine.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn gelatine, gesproeidroogde glucosestroop, natriumascorbaat, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en microkristallijne cellulose.

Hoe ziet Neotigason eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Neotigason 10 is verkrijgbaar als bruin-witte capsules met het opschrift “” en “10”. De capsules bevatten 10 mg acitretine.

Neotigason 25 is verkrijgbaar als geel-bruine capsules met het opschrift “” en “25”. De capsules bevatten 25 mg acitretine.

Neotigason 10 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.

Neotigason 25 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 220 IS Hafnarfjordur, IJsland

Fabrikant:

Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, Frankrijk

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Neotigason 10 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13103. Neotigason 25 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13104.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2011.

Advertentie

Stof(fen) Acitretine
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code D05BB02
Farmacologische groep Antipsoriatica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.