Neotigason 10 mg, capsules

Illustratie van Neotigason 10 mg, capsules
Stof(fen) Acitretine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 16.02.2022
ATC-Code D05BB02
Farmacologische groep Antipsoriatica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Neotigason 25 mg, capsules Acitretine Euro Registratie Collectief
Keraderm 10 mg capsules Acitretine Dermapharm
Acitretine CF 25 mg, capsules Acitretine Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Regioderm 25 mg capsules Acitretine Regiomedica
Keraderm 25 mg capsules Acitretine Dermapharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Neotigason bevat acitretine - een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam retinoïden. Retinoïden zijn afgeleid van vitamine A. Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van bepaalde huidziekten waarbij de verhoorning van de huid gestoord is en die onvoldoende of in het geheel niet meer op andere behandelingen reageren. Met Neotigason worden de verschijnselen van de ziekte, maar niet de ziekte zelf behandeld.

Neotigason wordt voorgeschreven:

 • aan mensen met uitgebreide en ernstige vormen van verschillende huidaandoeningen door stoornissen van de buitenste huidlaag, de opperhuid, zoals psoriasis, gepaard gaande met een kaarsvetachtige, schilferende, droge huiduitslag
 • bij de behandeling van bepaalde huidaandoeningen die gekenmerkt zijn door droge schilfers als gevolg van een sterke verhoorning (ichthyosis) en daarop gelijkende aandoeningen waarbij een "rasphuid"
  (pityriasis) of kleine verhevenheden van de huid en slijmvliezen (lichen ruber planus) ontstaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Als er een kans is dat u zwanger wordt, dan moet u de voorzorgsmaatregelen volgen die zijn beschreven onder “Programma ter voorkoming van zwangerschap” in rubriek “Wanneer moet u extra voorzicht zijn met dit middel?”
 • wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of één van de hulpstoffen of andere retinoïden. Deze hulpstoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Overgevoeligheid uit zich doorgaans in het optreden van huidreacties, zoals uitslag, galbulten en/of jeuk
 • wanneer uw lever niet goed werkt
 • wanneer uw nieren niet goed werken
 • wanneer u vitamine A of andere retinoïden (heeft) gebruikt, dat wil zeggen meer dan wat normaal met het voedsel wordt ingenomen
 • wanneer u het antibioticum tetracycline gebruikt
 • wanneer u te veel vetten of cholesterol in uw bloed heeft
 • wanneer u behandeld wordt met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma)
 • wanneer u de zogenaamde minipil (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) gebruikt
 • bij kinderen.

Als één of meer van deze waarschuwingen op u van toepassing zijn, ga dan terug naar uw arts voordat u Neotigason inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u lijdt aan suikerziekte. Het vaker controleren van het suikergehalte in uw bloed is dan noodzakelijk bij het begin van de behandeling
 • wanneer u alcohol drinkt (zie onder "Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid" en "4. Mogelijke bijwerkingen"). Bespreek met uw dokter uw alcoholgebruik

• wanneer u merkt dat u problemen heeft bij het zien, vooral in het donker (zie ook bij “Rijvaardigheid en het gebruik van machines”)

 • wanneer u last heeft van droge ogen
 • wanneer u contactlenzen draagt. Vanwege de droge ogen is het soms noodzakelijk om een bril te dragen
 • wanneer u bloeddonor bent. Tijdens de behandeling met Neotigason en gedurende 3 jaar na het stoppen van de behandeling mag u geen bloed geven
 • wanneer u donorbloed ontvangt. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die kinderen kunnen krijgen, mogen geen donorbloed ontvangen van patiënten die behandeld zijn met acitretine.
 • Als u ooit eerder psychische stoornissen heeft gehad, bijv. depressie met agressieve neigingen of stemmingswisselingen. Dit omdat uw stemming beïnvloed kan worden door het innemen van dit middel.

Advies voor alle patiënten:

Acitretine zorgt vaak voor verhoogde gehalten van vetten in het bloed, zoals cholesterol of triglyceriden, die in verband worden gebracht met ontsteking van alvleesklier (pancreatitits).

Vertel het uw arts indien u heftige pijn in de buik en rug krijgt (dit kunnen verschijnselen van ontsteking

een ernstige huidreactie met symptomen (exfoliatieve dermatitis) is zeer zelden ge

Waarop moet u letten met alcohol? Het gebruik van alcohol in combinatie met N "Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaar Vrouwen in de vruchtbare leeftijd mogen da of medicijnen) tijdens de behandeling met ac van de behandeling.

Programma ter voorkoming van zwangersch

Vrouwen die zwanger zijn moeten Neotig Dit middel kan ernstige schade toebrengen a Het kan ernstige abnormaliteiten veroorzake en bepaalde klieren (thymusklier [zwezerik] op een miskraam. Dit kan zelfs voorkomen a zwangerschap wordt gebruikt.

 • U mag Neotigason niet gebruiken als u z
 • U mag Neotigason niet gebruiken als u b in de moedermelk en kan zo schade toeb
 • U mag Neotigason niet gebruiken als u z
 • Na het stoppen van de behandeling mag dan nog in uw lichaam aanwezig kan zijn

Vrouwen die zwanger kunnen worden krij voorgeschreven vanwege het risico op a op het ongeboren kind). Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw arts moet u het risico op schade aan u niet zwanger mag worden en wat u mo
 • U moet de mogelijke middelen om zwang bespreken. Uw arts kan u informatie gev Uw arts kan u doorverwijzen aan een spe
 • Voordat u start met de behandeling zal u De test moet aantonen dat u niet zwange met Neotigason

Vrouwen moeten effectieve anticonceptie tijdens en na de behandeling met Neotiga

U moet erin toestemmen om minstens éé uterien hulpmiddel [spiraaltje] of anticonc te gebruiken die op een verschillende ma

(‘de pil’) en een condoom). Bespreek me

 • U moet een voorbehoedsmiddel gebruike van dit middel begint, tijdens de behande
 • U moet een voorbehoedsmiddel gebruike niet seksueel actief (behalve als uw arts

Vrouwen moeten instemmen met het uitv en na de behandeling met Neotigason

 • U moet instemmen met regelmatige cont
 • U moet instemmen met het regelmatig ui Omdat dit middel in uw lichaam aanwezig behandeling met Neotigason is het nood (behalve als uw arts besluit dat dit niet no
 • U moet instemmen met het uitvoeren van
 • U mag niet zwanger worden tijdens de be nog aanwezig kan zijn in uw lichaam.
 • Uw arts zal al deze punten met u besprek
  u (of uw ouder/verzorger) moeten ondert de risico’s heeft gekregen en dat u zich a

Als u zwanger wordt tijdens de behandeling het gebruik van dit middel en contact opne een specialist voor meer advies.

Als u zwanger wordt binnen 3 jaar na het be u contact opnemen met uw arts. Uw arts kan

Advies voor mannen Zeer lage hoeveelheden acitretine worden g innemen, maar dit is te weinig om schade to U mag uw medicatie nooit doorgeven aan a

Aanvullende maatregelen U mag door u gebruikte Neotigason nooit aan het eind van de behandeling bij de ap Mocht u bloeddonor zijn dan is het van b van de behandeling met Neotigason geen kan zijn voor een ongeboren kind van ee Zwangerschap, borstvoeding en vruchtb Voor meer informatie over zwangerschap en zie rubriek 2 “Programma ter voorkoming va

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies vo U mag geen borstvoeding geven als u Neoti

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling ’s Wazig zien en duizeligheid zijn soms gemel

De capsules dienen tijdens de maaltijd of met wat melk te worden ingenomen.

Met andere uitwendige behandelingen van de huid kunt u na overleg met uw dokter meestal gewoon doorgaan.

In geval u bemerkt dat Neotigason te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw dokter of uw apotheker.

Als u de indruk heeft dat uw klachten en verschijnselen niet of onvoldoende door de behandeling met Neotigason verminderen, overleg dan met uw dokter of u met de Neotigason-behandeling zult doorgaan of dat er een andere behandeling gekozen moet worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Indien u te veel Neotigason heeft ingenomen, kunt u last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk. U moet dan het gebruik van Neotigason onmiddellijk staken en uw dokter raadplegen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem nooit een dubbele dosis van Neotigason om zo de vergeten dosis in te halen. Bent u vergeten uw capsules in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in en ga dan gewoon verder volgens het doseringsschema. Als u stopt met het gebruik van dit middel Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Neotigason. U moet uw dokter altijd inlichten als u met het gebruik van Neotigason wilt stoppen.

In het algemeen kan de behandeling gestopt worden als de huidafwijkingen geheel of vrijwel geheel zijn verdwenen.

Het is geen probleem om Neotigason later weer te gebruiken als uw dokter het opnieuw voorschrijft, mits u aan de STRIKTE-voorwaarden voldoet.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Neotigason bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen van Neotigason hangen nauw samen met de dosering. Naarmate de dosering per dag hoger is, neemt de kans op bijwerkingen bij u toe. De meeste bijwerkingen treden op bij het begin van

de behandeling wanneer de dosering nog moet worden aangepast. Ook verdwijnen de meeste bijwerkingen bij het verlagen van de dosering of na het stoppen van de behandeling. Soms komt het voor dat

de huidaandoening tijdens het begin van de behandeling tijdelijk verergert.

Omdat Neotigason is afgeleid van vitamine A lijken de meest voorkomende bijwerkingen op dezelfde verschijnselen die voorkomen bij iemand die te veel vitamine A gebruikt.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt: Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1000, maar bij meer dan 1 op 10.000 van de behandelde patiënten Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Infecties en parasitaire  
aandoeningen  
Niet bekend Ontsteking van de schede en de uitwendige geslachtsdelen
Immuunsysteemaandoeningen  
Niet bekend Directe allergische reactie met symptomen zoals huiduitslag,
  zwelling of jeuk van de huid, rode en gezwollen ogen, ernstige
  neusverstopping, astma of een piepende ademhaling.
  De reactie kan licht tot levensbedreigend zijn
Zenuwstelselaandoeningen  
Vaak Hoofdpijn
Soms Duizeligheid
Zelden Zenuwziekte
Zeer zelden Verhoging van de druk in de hersenen kan soms voorkomen.
  Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige hoofdpijn,
  misselijkheid, braken en stoornissen bij het zien.
  Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de behandeling
  stoppen en onmiddellijk een dokter raadplegen
Oogaandoeningen  
Zeer vaak Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen.
  Het dragen van contactlenzen kan een probleem worden,
  waardoor het noodzakelijk kan worden voor een bril te kiezen.
  Droge ogen kunnen behandeld worden met een milde oogzalf.
Soms Wazig zien
Zeer zelden Nachtblindheid, bindvliesontsteking
Evenwichtsorgaan- en  
ooraandoeningen  
Niet bekend Gehoorstoornissen, oorsuizen
Bloedvataandoeningen  
Niet bekend Blozen, een ernstige aandoening die lekken van de kleine
  bloedvaten (haarvaten) veroorzaakt (capillair lek syndroom /
  retinoïnezuur syndroom). Dit kan leiden tot ernstige hypotensie
  (lage bloeddruk), oedeem (ophoping van vocht
  wat leidt tot zwelling) en shock (collaps)
Ademhalingsstelsel-, borstkas-  
en mediastinumaandoeningen  
Zeer vaak Droge slijmvliezen en ontsteking van de slijmvliezen
  (b.v. neusbloeding en neusverkoudheid).
Niet bekend Veranderingen in stemgeluid (dysfonie)
Maagdarmstelselaandoeningen  
Zeer vaak Droge mond, dorst
Vaak Ontsteking van het mondslijmvlies, maagdarmstoornis
  (b.v. buikpijn, diarree, misselijkheid, braken)
Soms Tandvleesontsteking

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak Voch

Als d

Onderzoeken Zeer vaak Afwij vetz Verh

Krijgt u veel last van één van de bijwerkinge Neem dan contact op met uw arts of apothe

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan con mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijslu via het Nederlands Bijwerkingen Centrum La kunt u ons helpen meer informatie te verkrijg

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oors

Buiten het zicht en bereik van kinderen houd

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de ui Exp. Daar staat een maand en een jaar. De

Spoel geneesmiddelen niet door de gootste apotheker wat u met geneesmiddelen moet verantwoorde manier vernietigd en komen n

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

Bron: Neotigason 10 mg, capsules - Bijsluiter

Stof(fen) Acitretine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 16.02.2022
ATC-Code D05BB02
Farmacologische groep Antipsoriatica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.