CaD 1000/880 orange, bruisgranulaat

ATC-Code
A11CC20
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Will Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Vitamine
Farmacologische groep Vitamin a und d, inkl. deren kombinationen
Chemische groep Vitamin d und analoga
Stof Kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Will Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is CaD®

Farmaceutische vorm en inhoud

CaD® is een bruisgranulaat voor orale toediening.

Geneesmiddelengroep

Een sachet CaD® bruisgranulaat levert calcium en vitamine D3 ter correctie van een gecombineerd tekort aan calcium en vitamine D bij ouderen. Calcium is essentieel voor de vorming en instandhouding van het bot. Vitamine D3 is een essentiële voedingsstof die nodig is voor de absorptie van calcium en voor gezonde botten. Ernstig vitamine D tekort kan spierzwakte veroorzaken, wat tot vallen en een grotere kans op botbreuken kan leiden.

(zie rubriek 6: “Aanvullende informatie”)

Waarvoor wordt CaD® gebruikt

CaD® wordt voorgeschreven :

 • ter correctie van een gecombineerd calcium en vitamine D tekort bij ouderen.
 • ter aanvulling van calcium en vitamine D bij een specifieke behandeling van osteoporose (botontkalking ten gevolge van de menopauze), bij patiënten met een vastgestelde of met een hoog risico van een gecombineerd tekort aan calcium en vitamine D.

De inhoud van het zakje in een glas gieten, water toevoegen en onmiddellijk na het oplossen opdrinken. 1 à 2 sachets CaD® 500/440, bruisgranulaat of 1 sachet CaD® 1000/880 bruisgranulaat per dag.

Wat u moet doen wanneer u teveel van CaD® heeft gebruikt / ingenomen

Symptomen: Dorst, verhoogde urine productie, misselijkheid, braken, verstopping. Behandeling: Stop direct met de behandeling met CaD®, veel drinken.

Wanneer u teveel van CaD® heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CaD® in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van CaD® om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem CaD® niet in:

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor calciumcarbonaat, colecalciferol, pinda of soja of voor één van de andere bestanddelen van CaD®. (zie verder “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CaD®” en rubriek 6: “Watbevat CaD®
 • als uw arts u heeft verteld dat u :
  • een te hoog calciumgehalte in het bloed heeft (hypercalciemie)
  • een te hoge uitscheiding van calcium in de urine heeft (hypercalciurie)
 • als u nierstenen heeft (calciumlithiase, weefselverkalking).
 • bij langdurige bedlegerigheid gepaard gaand met hypercalciurie en/of hypercalciëmie.

Wees extra voorzichtig met CaD® :

 • Als u problemen met uw nieren heeft
 • Als u allergieën heeft
 • Als u tevens andere producten gebruikt die Vitamine D of calcium bevatten, bij deze combinatie is strikt medisch toezicht noodzakelijk, waarbij wekelijks het bloed en de urine onderzocht moeten worden,
 • Als u lijdt aan de ziekte sarcoïdosis, waarbij korrelig weefsel op verschillende plaatsen van het lichaam groeit (vooral in de longen), dient CaD met grote voorzichtigheid en onder medische toezicht gebruikt te worden.
 • In geval van langdurige behandeling met CaD® is het noodzakelijk de concentratie van calcium in de urine (calciurie) regelmatig te laten controleren. Afhankelijk hiervan zal de arts de behandeling kunnen verminderen of stopzetten. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

CaD® 500/440 mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden, echter de dagelijkse inname mag 1500 mg calcium en 600 IE vitamine D niet overschrijden.

CaD 1000/880 dient dan ook tijdens de zwangerschap niet gebruikt te worden. Tijdens de zwangerschap moet een overdosering van vitamine D worden vermeden.

Een overdosering van vitamine D kan, in gevoelige gevallen, tot spontane abortus of tot hypercalciëmie leiden en schadelijk voor de foetus zijn.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

CaD® 500/440, bruisgranulaat mag tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden, echter de dagelijkse inname mag 1500 mg calcium en 600 IE vitamine D niet overschrijden.

CaD 1000/880, bruisgranulaat dient dan ook tijdens de periode van borstvoeding niet gebruikt te worden.

Vitamine D gaat over in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CaD®

CaD® orange, bruisgranulaat bevat de azokleurstof Zonnegeel FCF (E110). Azokleurstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.

CaD® orange, bruisgranulaat bevat aspartaam: Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

CaD® citroen en orange, bruisgranulaat bevatten sojaolie. Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

CaD® citroen en orange, bruisgranulaat bevatten sorbitol en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u CaD® inneemt.

CaD® citroen en orange, bruisgranulaat bevatten kalium:

 • CaD® 500/440, bruisgranulaat bevat 81,6 mg kalium per sachet.
 • CaD® 1000/880, bruisgranulaat bevat 163,2 mg kalium per sachet.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet

CaD® citroen, bruisgranulaat bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per sachet, dat wil zeggen in wezen ‘natriumvrij’.

Gebruik van CaD® in combinatie met andere geneesmiddelen

CaD® kan invloed hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken en andersom.

 • Patiënten die geneesmiddelen voor het hart gebruiken (hartglycosiden) dienen geen extra calcium (zoals CaD®) te gebruiken zonder advies van hun dokter. In geval van behandeling met geneesmiddelen afgeleid van digitalis moet de toediening van calcium onder strikt toezicht gebeuren: het is volstrekt noodzakelijk uw arts of uw cardioloog te consulteren.
 • Bij patiënten die fenytoïne (middel tegen epilepsie) of barbituraten (middelen tegen epilepsie of slaapstoornissen) gebruiken kan de werking van colecalciferol (vitamine D) worden verminderd.
 • Aangezien dit geneesmiddel reeds vitamine D bevat, moeten in geval van combinatie met een ander geneesmiddel dat eveneens vitamine D bevat, de concentraties van calcium in het bloed en in de urine regelmatig worden gecontroleerd.
 • In geval van orale behandeling met een tetracycline (een klasse van antibiotica), natriumfluoride (o.a. gebruikt om tandglazuur te harden) of met een bifosfonaat wordt er aanbevolen ten minste 2 tot 3 uur te wachten vóór de inname van CaD®.
 • Gelijktijdig gebruik met een glucocorticosteroïde (zoals cortisone) kan het effect van colecalciferol (vitamine D) verminderen.
 • Gelijktijdig gebruik met een thiazide diureticum (’plaspil’) kan het risico van een te grote concentratie van calcium in het bloed verhogen.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen de opname van vitamine D in uw lichaam verminderen, bijvoorbeeld mineraaloliën, zoals parafineolie (gebruikt als laxeermiddel), de cholesterolverlagende medicijnen cholestyramine en colestipol. Neem daarom CaD® 1 uur voor of 4 tot 6 uur na de inname
 1. 3 of 5

van deze geneesmiddelen in. Ook het geneesmiddel orlistat (gebruikt bij de behandeling van ernstig overgewicht) kan mogelijk de opname van vitamine D remmen. Neem daarom CaD® tenminste 2 uur na de toediening van orlistat in.

Informeer uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik van CaD® in combinatie met voedsel

Bepaalde soorten voedsel die oxaalzuur (o.a. te vinden in spinazie en rabarber), fosfaten of fytinezuur (o.a. te vinden in volkoren granen) bevatten, kunnen de werking van CaD® beïnvloeden. Neem het opgeloste bruisgranulaat CaD® niet op hetzelfde tijdstip met dit voedsel in, maar ten minste 2 uur na het eten van deze levensmiddelen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan CaD® bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden: verstopping, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diaree.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

CaD® buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik CaD® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp."

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met de medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat CaD®

De andere bestanddelen zijn:

CaD® 500/440 citroen en CaD® 1000/880 citroen bruisgranulaat: citroenzuur (E330), appelzuur (E 296), glucono-delta-lacton (E575), maltodextrin, natriumcyclamaat, sacharinenatrium (E954), citroenaroma (bevattend: sorbitol (E420), mannitol (E421), glucono-delta-lacton (E575), dextrine, arabische gom (E414), citroenolie), rijstzetmeel, kaliumcarbonaat (E501), alfa-tocoferol (E307), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie, gelatine (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), sucrose (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), maïszetmeel.

 • een sachet CaD® 500/440 citroen, bruisgranulaat bevat 5 mg natrium
 • een sachet CaD® 1000/880 citroen, bruisgranulaat bevat 10 mg natrium

CaD® 500/440 orange en CaD® 1000/880 orange, bruisgranulaat: citroenzuur (E330), glucono- delta-lacton (E575), kaliumcarbonaat (E501), appelzuur (E 296), maltodextrin, rijstzetmeel, sinasappel smaakstof (Flavor Orange MCA, bevattend: o.a. Sorbitol (E420), Mannitol (E421) glucono-delta- lacton (E575) natuurlijke sinaasappelolie, natuurlijke mandarijnolie concentraat), aspartaam (E951), azokleurstof zonnegeel FCF (E110) alfa-tocoferol (E307), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie, gelatine (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), sucrose (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), maïszetmeel.

(CaD orange bevat geen natrium)

Hoe ziet CaD® eruit en wat is de inhoud van de verpakking:

CaD® citroen, bruisgranulaat is verkrijgbaar als een bruisgranulaat met witte korrels.

CaD® orange, bruisgranulaat is verkrijgbaar als een bruisgranulaat met witte, lichtoranje gekleurde korrels.

Verpakkingsgrootten: CaD® worden aangeboden in dozen met 30 en 90 sachets van 4 gram (CaD® 500/440, bruisgranulaat) of 7, 30 en 90 sachets van 8 gram (CaD® 1000/880, bruisgranulaat).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning:

WILL-PHARMA Wilgenlaan, 5, 1161 JK Zwanenburg - Nederland

Fabrikant:

Hermes Pharma GmbH, Allgäu 36, A9400 Wolfsberg - Oostenrijk

In het Register ingeschreven onder RVG

CaD® 500/440 citroen, bruisgranulaat is in het register ingeschreven onder RVG: 18866 CaD® 500/440 orange, bruisgranulaat is in het register ingeschreven onder RVG: 31002 CaD® 1000/880 citroen, bruisgranulaat is in het register ingeschreven onder RVG: 18867 CaD® 1000/880 orang, bruisgranulaat is in het register ingeschreven onder RVG: 31003

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.