Eporatio 30.000 IE/1 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Illustratie van Eporatio 30.000 IE/1 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde spuit
Stof(fen) Erytropoëtine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code B03XA01
Farmacologische groep Andere antianemische preparaten

Vergunninghouder

ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Eporatio

Eporatio bevat het werkzame bestanddeel epoëtine thèta, dat vrijwel gelijk is aan erytropoëtine, een natuurlijk hormoon dat gemaakt wordt door uw lichaam. Epoëtine thèta is eiwit dat door middel van biotechnologie geproduceerd wordt in eicellen van de Chinese Hamster. Het werkt op precies dezelfde manier als erytropoëtine. Erytropoëtine wordt gemaakt in de nieren en stimuleert het beenmerg om rode bloedcellen aan te maken. Rode bloedcellen zijn zeer belangrijk voor het verspreiden van zuurstof door het lichaam.

Waarvoor wordt Eporatio gebruikt

Eporatio wordt gebruikt voor de behandeling van anemie (bloedarmoede) die gepaard gaat met anemieverschijnselen. Anemie treedt op wanneer het bloed niet genoeg rode bloedcellen bevat. De symptomen van anemie kunnen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid zijn. Behandeling van anemie wordt gedaan bij volwassen patiënten met chronisch nierfalen en bij sommige kankerpatiënten die gelijktijdig chemotherapie ontvangen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Eporatio bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Deze bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten;

vaak: bij maximaal 1 op de 10 patiënten; soms: bij maximaal 1 op de 100 patiënten; zelden: bij maximaal 1 op de 1.000 patiënten; zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten;

niet bekend: de frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald

Belangrijke bijwerkingen:

  • Zeer sterk verhoogde bloeddruk: Vertel het uw arts ONMIDDELLIJK als uw hoofdpijnen krijgt, in het bijzonder plotselinge, stekende, migraine-achtige hoofdpijn, verwardheid, stoornis met het praten, wankel lopen, toevallen of stuipen. Dit kunnen tekenen zijn van zeer sterk verhoogde bloeddruk, zelfs als uw bloeddruk gewoonlijk normaal of laag is. Dit moet meteen behandeld worden.
  • Allergische reacties Allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zijn gemeld, zoals huiduitslag, verhoogde plekken van de huid die jeuken en ernstige overgevoeligheidsreacties met zwakheid, daling van de bloeddruk, moeilijkheden met ademhalen en zwelling van het gezicht. (Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen). Als u denkt dat u deze soort reactie ondervindt, moet u stoppen met de Eporatio injectie en ONMIDDELLIJK medische hulp inroepen.

Naast de reeds genoemde bijwerkingen, kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

  • hoofdpijn (vaak)
  • hoge bloeddruk (vaak)
  • griepachtige verschijnselen (vaak), zoals koorts, rillingen, gevoel van zwakte, vermoeidheid
  • huidreacties (vaak), zoals uitslag, jeuk of reacties rond de plaats van injectie
  • gewrichtspijn (vaak voorkomend bij kankerpatiënten)
  • bloedstolsel in de arterio-veneuze fistel bij patiënten tijdens de dialyse (vaak voorkomend bij patiënten met chronisch nierfalen)
  • trombo-embolische voorvallen, bijv. verhoging van het aantal bloedstolsels (hoe vaak dit voorkomt bij kankerpatiënten is niet bekend)
  • gevallen van een aandoening die erytrocytaire aplasie heet (PRCA) zijn zeer zelden gemeld bij patiënten die behandeld werden met andere epoëtines. PRCA betekent dat het lichaam de productie van rode bloedcellen gestopt of verminderd heeft, wat leidt tot ernstige bloedarmoede. Als uw arts vermoedt of bevestigt dat u deze aandoening heeft, mag u niet behandeld worden met Eporatio of andere epoëtines.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Eporatio niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en voorgevulde spuit na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

Niet invriezen.

Bewaar de voorgevulde spuit in de doos, ter bescherming tegen licht.

U mag Eporatio uit de koelkast halen en bewaren op kamertemperatuur (beneden 25°C) voor één enkele periode van 7 dagen, zonder daarbij de houdbaarheidsdatum te overschrijden. Nadat u het geneesmiddel uit de koelkast heeft gehaald, moet u het gebruiken binnen deze periode, of weggooien.

Gebruik Eporatio niet als u merkt dat de inhoud troebel is of als er deeltjes zichtbaar zijn.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Erytropoëtine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code B03XA01
Farmacologische groep Andere antianemische preparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.