Advertentie

Auteur: Apotex


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ketoconazol behoort tot de groep van de zogenaamde imidazolderivaten. Het is werkzaam bij infecties die veroorzaakt worden door schimmels en gisten.

Toepassing van het geneesmiddel

Dit geneesmiddel is bestemd voor volwassen patiënten die lijden aan een ontsteking van de behaarde hoofdhuid waarbij schimmels een rol spelen en die gepaard gaat met een verhoogde afscheiding van huidsmeer, schilfers en schubjes (seborroïsche dermatitis).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ketoconazol Apotex 20 mg/g niet
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ketoconazol of voor één van de andere bestanddelen van de shampoo.
Wees extra voorzichtig met Ketoconazol Apotex 20 mg/g
  • vermijd contact met de ogen. Mocht er shampoo in de ogen komen, dan moet u de ogen goed met water spoelen.
  • Wanneer u overgevoelig bent voor op ketoconazol gelijkende middelen (zoals econazol, isoconazol, miconazol) is het mogelijk dat u het dan ook bent voor ketoconazol (kruisovergevoeligheid). Ook is het mogelijk dat, als u tijdens het gebruik van ketoconazolshampoo voor ketoconazol overgevoelig wordt, u het ook wordt voor de andere genoemde middelen (kruissensibilisatie).
  • Wanneer u langdurig wordt behandeld met corticosteroiden (bijnierschorshormonen) op de hoofdhuid, wordt u aangeraden de therapie geleidelijk over een periode van 2 tot 3 weken af te bouwen tijdens het gebruik van Ketoconazol Shampoo 20 mg/g om irritatie te voorkomen.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zie onder ‘Wees extra voorzichtig met Ketoconazol Apotex 20 mg/g’ voor als u corticosteroiden (bijnierschorshormonen) op de hoofdhuid gebruikt en start met Ketoconazol Apotex shampoo 20 mg/g.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voor u een geneesmiddel gebruikt

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Ketoconazol Apotex 20 mg/g shampoo tijdens de zwangerschap bij de mens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Ketoconazol wordt bij plaatselijke toediening niet geabsorbeerd; de shampoo kan zonder gevaar worden gebruikt tijdens de periode van het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machine

Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Ketoconazol Apotex 20 mg/g nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

In het algemeen geeft de onderstaande dosering voldoende resultaat:

Twee maal per week, nadat u uw haar gewassen heeft, een kleine hoeveelheid Ketoconazol Apotex 20 mg/g over het natte haar verdelen en voorzichtig inmasseren. Drie tot vijf minuten laten inwerken. Het haar daarna goed uitspoelen met warm water en drogen (eventueel met behulp van een haardroger).

Tijdens de behandeling met Ketoconazol Apotex 20 mg/g het haar niet tussentijds wassen. Wanneer u tussentijds toch uw haar wast, moet u de Ketoconazol Apotex 20 mg/g na elke wasbeurt gebruiken. De behandeling moet voortgezet worden totdat alle symptomen verdwenen zijn. Hiervoor is meestal een periode van vier weken nodig.

Ketoconazol Apotex shampoo wordt gebruikt bij adolescenten en volwassenen.

Wat u moet doen als u Ketoconazol Apotex 20 mg/g heeft ingenomen

Wanneer u per ongeluk ketoconazolshampoo heeft ingenomen, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. De patiënt laten braken of het spoelen van de maag moet vermeden worden om te voorkomen dat de shampoo in de luchtpijp en de longen terechtkomt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ketoconazol Apotex 20 mg/g te gebruiken

Als u vergeten bent de shampoo aan te brengen, moet u dit bij de eerst volgende wasbeurt alsnog doen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ketoconazol Apotex 20 mg/g bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende tabel toont bijwerkingen na het gebruik van Ketoconazol Shampoo 20 mg/g met de volgende frequenties:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 persoon op de 10 personen); vaak (1 op de 10 tot 1 op de 100 personen);

soms (1 op de 100 tot 1 op de 1000 personen); zelden (1 op de 1000 tot 1 op de 10.000 personen); zeer zelden (minder dan 1 op de 10,000 personen);

niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens.

  Bijwerkingen
System Orgaan Klasse Frequentie
Soms Niet Bekend
  (1 op de 100 tot 1 op de 1000
  personen)  
Zenuwstelselaandoeningen Smaakstoornis  
Infecties Ontsteking van een haarzakje  
Oogaandoeningen Oogirritatie  
Vermeerderde traanvloed  
  Acne  
  Haaruitval Huiduitslag met hevige jeuk
  Ontsteking van de huid door
  contact met de shampoo (netelroos) en vorming van
  Droge huid bultjes (galbulten)
Huid- en onderhuidaandoeningen Haarstructuurveranderingen Haarkleurveranderingen
(bijvoorbeeld vet of (voornamelijk bij patiënten
  droog haar) met chemisch beschadigd
  Huiduitslag of grijs haar)
  Branderige huid  
  Huidaandoeningen  
  Huidvervelling  
Algemene Uitslag, irritatie, overgevoeligheid  
met jeuk/ roodheid,  
toedieningsplaatsstoornissen bulten op de toedieningsplaats en  
  andere reacties  

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter vermeld is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaar de shampoo in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats, beneden 25 C.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de shampoo gebruikt kan worden (maand en jaar). De vervaldatum staat na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).

U kunt eventueel niet gebruikte shampoo bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

  • Het werkzame bestanddeel is ketoconazol. De shampoo bevat 20 mg ketoconazol per gram shampoo.
  • De andere bestanddelen zijn natrium laurylsulfaat, dinatrium lauryl sulfosuccinaat, polyethyleenglycol 120 methyl glucose diolaat, polyethyleenglycol-7-glyceryl cocoaat, imidurea, lauryldimonium hydroxypropyl gehydrolyseerd collageen, cocamide DEA, natriumhydroxide, natriumchloride, geconcentreerd zoutzuur, water en als kleurstof erythrosine (E127).
Hoe ziet Ketoconazol Apotex 20 mg/g er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De shampoo is een heldere, roze oplossing met een karakteristieke geur.

De shampoo is verkrijgbaar in een flacon van 60 of 125 ml. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikanten:  
Apotex Nederland BV NextPharma Pharbil Waltrop GmbH
Archimedesweg 2 Im Wirrigen 25
2333 CN Leiden 45731 Waltrop
Nederland Duitsland
Voor informatie:  
Apotex Nederland BV  
Postbus 408  
2300 AK Leiden  
Nederland  
Tel.nr.: 071 524 3100  

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 23836 Ketoconazol Apotex 20 mg/g, shampoo

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in mei 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK