Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Propranololhydrochloride is een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk afneemt.

Gebruiken bij

 • hartkramp (angina pectoris)
 • bepaalde hartritmestoornissen
 • verhoogde bloeddruk
 • onderhoudsbehandeling ter voorkoming van migraine-aanvallen als andere geneesmiddelen niet helpen of niet toegepast mogen worden
 • beven.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

PROPRANOLOL HCl 10 - 40 - 80 PCH

tabletten

Niet gebruiken bij

 • een trage hartslag, afgewisseld met aanvallen van snelle hartslag (sick-sinus-syndroom)
 • hartblock of hartzwakte
 • bronchiaal astma en verwante aandoeningen (CARA)
 • bepaalde tumoren van de bijnier
 • te veel zuur in het bloed als gevolg van stoornissen in de stofwisseling.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts. Propranololhydrochloride gaat over in de moedermelk.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Propranolol kan vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bovengenoemde patiënten(groepen).

Wisselwerking

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • middelen tegen suikerziekte (diabetes mellitus) (zie Waarschuwingen en voorzorgen)
 • middelen tegen hartritmestoornissen
 • pijnstillers
 • digoxine/digitoxine
 • cimetidine
 • hydralazine
 • alcohol.

Wanneer u zulke of andere (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen en voorzorgen

De behandeling met propranololhydrochloride mag alleen onder medische controle worden ingesteld. De behandeling met propranololhydrochloride mag niet plotseling worden gestopt, vanwege de kans op hartritmestoornissen en hoge bloeddruk.

Propranololhydrochloride mag niet worden gebruikt bij onvoldoende hartwerking.

PROPRANOLOL HCl 10 - 40 - 80 PCH

tabletten

Bij gebruik door diabetici is voorzichtigheid geboden: dit geneesmiddel kan het bloedsuikergehalte verlagen, en symptomen van een te laag bloedsuikergehalte maskeren.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt: HARTKRAMP:

De begindosering bedraagt 40 mg 2-3 maal per dag (=24 uur). De onderhoudsdosering is 120-320 mg per dag.

HARTRITMESTOORNISSEN:

10-40 mg 2-3 maal per dag (=24 uur). HOGE BLOEDDRUK:

Eerste week 40 mg, 2-3 maal per dag (=24 uur). Zonodig kan uw arts de tweede week de dosis verdubbelen. De onderhoudsdosering is 120-320 mg per dag.

BEVEN:

De begindosering bedraagt 40 mg 2-3 maal per dag (=24 uur). De onderhoudsdosering is 80-160 mg per dag.

ONDERHOUDSBEHANDELING TER VOORKOMING VAN MIGRAINE:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 40 mg 2-3 maal per dag (=24 uur); bij onvoldoende effect te verhogen tot 160 mg per dag verdeeld over 2-3 doses.

Kinderen beneden 12 jaar hebben doorgaans de halve dosering van een volwassene nodig.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

Overdosering

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.

Gevolgen en aanwijzingen bij het vergeten van een dosis of bij het plotseling stoppen met het geneesmiddel

Het is niet bekend wat de gevolgen zijn indien u een dosis vergeet of plotseling stopt met het gebruik van het geneesmiddel. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Mogelijke bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • vermoeidheid
 • koude handen en/of voeten
 • kortademigheid, benauwdheid
 • misselijkheid en diarree
 • slaapstoornissen

PROPRANOLOL HCl 10 - 40 - 80 PCH

tabletten

 • oogklachten
 • huidafwijkingen
 • duizeligheid
 • irritatie aan het oog
 • hartafwijkingen (ritmestoornissen, onvoldoende hartwerking).

Als u last krijgt van één van deze bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in deze lijst voorkomen, meldt u dit dan aan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard, kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "Exp." op de stripverpakking betekent: "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Anvullende Informatie

Samenstelling

Werkzame stof: respectievelijk 10 mg, 40 mg en 80 mg propranolol-hydrochloride per tablet. Hulpstoffen: lactose, tarwezetmeel, gepregelatineerde zetmeel, magnesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en inhoud

Tabletten in potten à 250 en 1000 stuks.

Stripverpakking à 30 tabletten.

Stripverpakking à 50 tabletten in EAV.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem.

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

PROPRANOLOL HCl 10 - 40 - 80 PCH

tabletten

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Trancsics Mihály u. 82, 2100 Gödöllö

Hongarije

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Pallagi út.13, 4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 10216, tabletten à 10 mg.

RVG 10217, tabletten à 40 mg.

RVG 10218, tabletten à 80 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

0711.4v.TV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK