Ventolin 100 Babyhaler CFK-vrij, aerosol, suspensie 100 microgram/dosis

Illustratie van Ventolin 100 Babyhaler CFK-vrij, aerosol, suspensie 100 microgram/dosis
Stof(fen) Salbutamol
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code R03AC02
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Ventolin 100 Babyhaler is salbutamol. Salbutamol behoort tot een groep van geneesmiddelen die kortwerkende luchtwegverwijders worden genoemd (effect duurt ongeveer 4-6 uur). Luchtwegverwijders ontspannen de spieren in de wanden van de kleine luchtweg doorgangen in de longen. Ventolin 100 Babyhaler:

 • helpt de luchtwegen in de longen open te houden, waardoor het gemakkelijker is om in en uit te ademen
 • helpt benauwdheid, piepende en hijgende ademhaling te verlichten

Ventolin 100 Babyhaler wordt gebruikt om ademhalingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen jonger dan 4 jaar met astma en vergelijkbare aandoeningen te behandelen. Het effect omvat ook verlichting en voorkoming van astma symptomen door inspanning (inspanningsastma) en andere factoren die astma bevorderen. Andere factoren omvatten huisstof, pollen, katten, honden en sigarettenrook.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ventolin 100 Babyhaler niet

 • als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor het werkzaam bestanddeel of voor het andere bestanddeel van Ventolin 100 Babyhaler namelijk het drijfgas tetrafluorethaan (HFA 134a)

Ventolin 256090 v.1.0

Wees extra voorzichtig met Ventolin 100 Babyhaler

Toenemend gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders zoals Ventolin duidt op verslechtering van het ziektebeeld. Wanneer dit het geval is, dient de behandeling door uw arts aangepast te worden. Ouders of verzorgers van jonge kinderen en baby’s moeten daarom de arts raadplegen als een dosis van 200 microgram Ventolin via de Babyhaler niet het gewenste effect heeft. U moet bedacht zijn op het feit dat door een plotselinge of sterke verslechtering van de astma van uw kind een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

Voordat uw kind met de Ventolin 100 Babyhaler begint, moet u uw arts ervan op de hoogte brengen als uw kind:

 • een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst heeft of ooit heeft gehad
 • een verhoogde schildklierwerking of zwakte van de hartspier heeft
 • het geneesmiddel digoxine gebruikt (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij hartritmestoornissen)

Meldingen van tandbederf (cariës) zijn gerapporteerd bij gebruik van salbutamol. Het wordt aangeraden met name bij kinderen op een goede mondhygiëne en regelmatige controles van het gebit te letten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het risico op een tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie) kan vooral optreden bij vernevelen en bij parenterale (buiten het maagdarmkanaal) toediening van Ventolin. De kans op hypokaliëmie wordt vergroot bij gelijktijdig gebruik van theofylline (middel tegen astma), corticosteroïden (ontstekingsremmers), diuretica (plaspillen) of door een te laag zuurstofgehalte in het lichaam (hypoxie).

Gelijktijdig gebruik van salbutamol en niet-selectieve bètablokkers zoals propranolol (een middel dat gebruikt wordt om o.a. hoge bloeddruk te behandelen) dient te worden vermeden tenzij er dwingende redenen zijn om deze te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Uw arts zal bepalen of u Ventolin kunt gebruiken gedurende de zwangerschap en borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Ventolin 100 Babyhaler invloed heeft op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Ventolin 100 Babyhaler nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Ventolin 100 Babyhaler is alleen bestemd voor gebruik per inhalatie, door inademing door de mond.

De gebruikelijke dosering is:

Ventolin 256090 v.1.0

Bij baby’s en jonge kinderen jonger dan 4 jaar:

De startdosis is 1 inhalatie Ventolin 100 Inhalator via de Babyhaler. Zonodig kan na 5 minuten nog eens 1 inhalatie Ventolin 100 Inhalator via de Babyhaler worden toegediend.

Instructies voor een correct gebruik

 • Uw arts, verpleegkundige of apotheker moet u als ouder of als verzorger instructies geven over het correcte gebruik van de inhalator met Babyhaler. Zij moeten regelmatig controleren hoe de inhalator met Babyhaler wordt gebruikt. Indien Ventolin 100 Babyhaler niet wordt gebruikt zoals voorgeschreven, kan dit betekenen dat dit niet of onvoldoende helpt voor de aandoening waarvoor Ventolin 100 Babyhaler is voorgeschreven. Het geneesmiddel bevindt zich in een metalen spuitbusje dat onder druk staat. Dit spuitbusje zit in een plastic houder met een mondstuk (samen de inhalator).

Het testen van de inhalator

1. Als de inhalator voor de eerste keer wordt gebruikt, test dan of deze goed werkt. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door zachtjes met duim en wijsvinger in de zijkanten te knijpen en het kapje eraf te trekken.

2. Om zeker te weten dat de inhalator goed werkt, moet deze goed geschud worden. Richt het mondstuk van u af en druk het spuitbusje in en spuit een pufje in de lucht. Wanneer de inhalator langer dan 5 dagen niet meer is gebruikt, dient voor gebruik een pufje geneesmiddel in de lucht te worden gespoten.

Het gebruik van de inhalator met Babyhaler voorzetkamer

Vóór het gebruik van de Babyhaler moet eerst de controle van de Babyhaler worden uitgevoerd door de ouder of verzorger.

Controle van de Babyhaler

 1. Haal de Babyhaler uit de plastic verpakking.
 2. Zet het gezichtsmaskertje aan uw mond. Adem rustig in en uit. Bij het uitademen gaat het bovenste ventiel open en dicht. Bij het inademen gaat het binnenste ventiel open en dicht. Indien dit gebeurt is de Babyhaler klaar voor gebruik. Indien dit niet het geval is gaat u verder met punt 4. Als u verkouden of grieperig bent raden wij u af in de Babyhaler te ademen.

Ventolin 256090 v.1.0

 1. Als beide ventielen open en dicht gaan is de Babyhaler klaar voor gebruik.
 2. Controle van het bovenste ventiel. Open het ventielklepje. Draai voorzichtig aan het ventiel. Het ventiel moet u in beide richtingen kunnen draaien en het ventiel moet goed afsluiten. Indien dit het geval is sluit u het ventielklepje en gaat u door met punt 6. Indien dit niet het geval is, vervangt u het ventiel (zie punt 5).
 1. Het ventiel is alleen beschadigd als het niet meer goed afsluit. Vervang het ventiel als het beschadigd is. Het ventiel kunt u m.b.v. het nippeltje van de Babyhaler afhalen. Plaats voorzichtig het nieuwe ventiel op de Babyhaler. Het ventiel moet vlak liggen. Sluit het ventielklepje.
 2. Controle van het binnenste ventiel Druk de voorste twee gegroefde klemmetjes in en haal het voorste deel van de Babyhaler af. Draai voorzichtig aan het ventiel. Het ventiel moet u in beide richtingen kunnen draaien en het ventiel moet goed afsluiten. Indien dit het geval is, plaats u het voorste deel weer op de Babyhaler. Indien dit niet het geval is, voert u punt 5 uit.

7. Plaats de Babyhaler in het bijgeleverde blauwe nylon tasje.

Voer stap 7 (zie hieronder) uit om uw kind eerst aan de Babyhaler te laten wennen.

1. De ouder of verzorger dient het beschermkapje van het mondstuk te verwijderen, door

voorzichtig de zijkanten zachtjes in te drukken.

 1. De ouder of verzorger moet de binnen- en buitenkant van de inhalator inclusief het mondstuk controleren op de aanwezigheid van losse voorwerpen.
 2. De ouder of verzorger moet de inhalator goed schudden om er zeker van te zijn dat elk los voorwerp is verwijderd en dat de inhoud van de inhalator gelijkmatig is gemengd.
 3. Als de inhalator voor de eerste keer wordt gebruikt of als deze langer dan 5 dagen niet is gebruikt, moet de ouder of verzorger een pufje in de lucht spuiten om te controleren of de inhalator werkt.
 4. Plaats de inhalator in de houder van de Babyhaler.

Ventolin 256090 v.1.0

6. Neem plaats op een stoel en houd uw kind op de arm. Houd met uw andere hand de houder van de Babyhaler vast. Houd de Babyhaler horizontaal.

7. Plaats het gezichtsmaskertje op het gelaat van uw kind. Mond en neus dienen hierdoor zoveel mogelijk bedekt te zijn. Aan het openen en het sluiten van de ventielen kunt u zien dat uw kind inhaleert. Druk het spuitbusje met uw duim in. Het geneesmiddel komt nu in de Babyhaler. Na circa 15 seconden is het geneesmiddel ingeademd.

 1. Indien uw arts meerdere doses per keer heeft voorgeschreven herhaalt u de punten 6 en 7.
 2. Haal na gebruik de inhalator uit de Babyhaler.
 3. Na gebruik moet de ouder of verzorger weer meteen het beschermkapje op de juiste

manier terug over het mondstuk plaatsen door stevig op het beschermkapje te drukken tot dit op zijn plaats klikt. Voor het plaatsen van het beschermkapje is geen grote krac ht nodig en het zal op zijn plaats klikken.

11. Stop de Babyhaler weer in het nylon tasje.

Laat uw kind niet met de Babyhaler spelen.

Ventolin 256090 v.1.0

Om te voorkomen dat de inhalator blokkeert, is het belangrijk deze ten minste eenmaal per week schoon te maken. Om de inhalator schoon te maken:

 • verwijder het beschermkapje van het mondstuk
 • haal het metalen spuitbusje nooit uit de plastic houder
 • maak de binnen- en buitenkant van het mondstuk en de plastic houder schoon met een droog doekje of een droge tissue
 • plaats het beschermkapje over het mondstuk terug. Dit zal op zijn plaats klikken als het goed is geplaatst. Als het niet op zijn plaats klikt, draai het kapje dan andersom en probeer het opnieuw. Gebruik niet te veel kracht.

Plaats het metalen spuitbusje niet in water.

Het schoonmaken en bewaren van de Babyhaler

Maak de Babyhaler eenmaal per week schoon op de volgende manier:

Behandel de ventielen altijd voorzichtig. Stel de ventielen niet bloot aan warmte, direct zonlicht of vorst.

 Druk de gegroefde klemmetjes in en haal de Babyhaler uit elkaar.

 • Was de drie delen en het gezichtmaskertje met lauw water en een klein beetje afwasmiddel (ongeveer 1 theelepel op 5 liter water). Eventueel kan met een zachte tandenborstel of een flessenborstel zoals gebruikt wordt bij babyzuigflessen, de aanslag aan de binnenkant van de Babyhaler worden verwijderd.
 • Spoel het apparaat en het gezichtsmaskertje met schoon water na.
 • Laat de onderdelen van de Babyhaler aan de lucht drogen tot de onderdelen geheel droog zijn. De Babyhaler mag niet met een doek worden afgedroogd of schoongewreven.
 • Zet de Babyhaler weer in elkaar. Stop de Babyhaler in het nylon tasje.
 • Bewaar de Babyhaler op een droge plaats.

Wat u moet doen als er meer Ventolin 100 Babyhaler is gebruikt dan zou mogen

Het is belangrijk dat uw kind de Ventolin 100 Babyhaler volgens de instructies van de arts gebruikt. Wanneer uw kind meer inhalaties heeft genomen dan de arts heeft voorgeschreven kunnen onder meer de volgende verschijnselen optreden: versnelde hartwerking (tachycardie), hartkloppingen, stoornis in het hartritme (aritmie), pijn op de borst en krachtige beving (tremor), in het bijzonder van de handen maar ook van het hele lichaam. Misselijkheid, duizeligheid, toegenomen bovendruk (systolische bloeddruk) en afgenomen onderdruk (diastolische bloeddruk). Af en toe zijn psychische reacties waarbij de betrokkene het contact met de realiteit verloren heeft (psychotische reacties) waargenomen na overmatige dosering salbutamol. Wanneer deze klachten optreden, moet u uw arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ventolin 100 Babyhaler bij uw kind te gebruiken

Ventolin 256090 v.1.0

Wanneer u vergeten bent om uw kind het geneesmiddel te laten inhaleren, moet uw kind de volgende dosis op het voorgeschreven tijdstip nemen. Geef uw kind geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als uw kind stopt met het gebruik van Ventolin 100 Babyhaler

Uw kind mag het gebruik van de Ventolin 100 Babyhaler alleen maar staken op voorschrift van de arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ventolin 100 Babyhaler bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Ventolin 100 Inhalator.

Vaak: bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 patiënten die het geneesmiddel gebruiken:

 • beving (tremor)
 • hoofdpijn
 • versnelde hartslag (tachycardie)

Soms: bij meer dan 1 op de 1.000 en minder dan 1 op de 100 patiënten die het geneesmiddel gebruiken:

 • beverig gevoel en een snelle of onregelmatige hartslag (hartkloppingen/palpitaties)
 • kramp in de spieren
 • irritatie van mond en keel
Zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1.000 patiënten die het
geneesmiddel gebruiken:  
 • tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie)
 • vaatverwijding (perifere vasodilatatie)

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het geneesmiddel gebruiken:

 • overgevoeligheidsreacties, inclusief jeukende zwellingen veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheidsreacties (angio-oedeem), netelroos (urticaria), krampen in de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen), lage bloeddruk (hypotensie) en flauwvallen (collaps)
 • hyperactiviteit
 • hartritmestoornissen

Hoewel niet precies bekend is hoe vaak het gebeurt, kunnen sommige mensen af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts als zich bij uw kind dergelijke symptomen voordoen terwijl uw kind Ventolin gebruikt. Stop niet zelf met Ventolin aan uw kind, doe dit alleen als dit door uw arts gezegd wordt.

Niet bekend (spontaan gemeld):

 • zuurstoftekort van de hartspier (myocardischemie)
 • tandbederf (cariës)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Ventolin 256090 v.1.0

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 • Direct na gebruik het beschermkapje van het mondstuk goed aandrukken en in zijn positie klikken. Gebruik geen buitensporige kracht.
 • Bewaren beneden 30˚C.
 • Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen direct zonlicht.
 • Bewaar de inhalator niet op een koele plek, omdat de inhalator minder goed kan werken als het koud is.
 • Het spuitbusje bevat een vloeistof onder druk. U mag het spuitbusje niet lek prikken, breken of verbranden, ook niet als u denkt dat het spuitbusje leeg is.
 • Gebruik Ventolin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
 • Maak de Babyhaler niet schoon met heet water.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ventolin 100 Babyhaler

 • Het werkzame bestanddeel is salbutamol. Dit is aanwezig in de vorm van salbutamolsulfaat, overeenkomend met 100 microgram salbutamol.
 • Het andere bestanddeel is tetrafluorethaan (HFA 134a).

Hoe ziet Ventolin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Ventolin 100 Babyhaler bevat een buitendoos met 1 Ventolin 100 Inhalator doosje en een losse Babyhaler voorzetkamer en 1 doosje met 2 reserve ventielen. De Ventolin 100 Inhalator wordt geleverd in een verpakking met ten minste 200 doses.
 • Ventolin 100 Inhalator wordt geleverd in de dosisaërosol, waarmee het geneesmiddel als een suspensie onder druk wordt gedoseerd om te inhaleren.
 • Het spuitbusje staat onder druk en bevat een witte tot gebroken-witte suspensie voor inhalatie.

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Ventolin 100 Babyhaler CFK-vrij is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 21439

Fabrikant

Ventolin 256090 v.1.0

Glaxo Wellcome, SA

Avda, Extremadura 3, Poligono Industrial Allendeduero, 09400 Aranda de Duero (Spanje)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Ventolin 256090 v.1.0

Advertentie

Stof(fen) Salbutamol
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code R03AC02
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.