Amiodarone

Amiodarone

Basis

Amiodaron is een antiaritmicum van klasse III dat wordt gebruikt om bepaalde hartritmestoornissen te behandelen. Chemisch gezien behoort het tot de groep van benzofuranen. Het belangrijkste toepassingsgebied is de behandeling van ventriculaire tachycardie. Op dit gebied is het een van de meest gebruikte geneesmiddelen. Zoals bijna alle antiaritmica (uitzondering: klasse II) heeft amiodaron veel bijwerkingen. Daarom mag het alleen worden gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende hartritmestoornissen, zoals ventrikelfibrillatie.

Amiodarone wordt hoofdzakelijk intraveneus toegediend.

Geneesmiddelen met Amiodarone

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Amiodaron HCl Mylan 200 mg, tabletten Amiodarone Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Amiodaron HCl Aurobindo 200 mg, tabletten Amiodarone Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Amiodaron HCl Hikma, 50 mg/ml oplossing voor injectie Amiodarone HIKMA Farmaceutica (Portugal)
Amiodaron HCl 200 PCH, tabletten 200 mg Amiodarone Pharmachemie
Amiodaron HCl Sandoz 200 mg, tabletten Amiodarone Amiodaronhydrochlorid Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Effect

Farmacodynamica

Het werkingsmechanisme van amiodaron is gebaseerd op een blokkade van spanningsgevoelige kaliumkanalen in de cellen van de hartspieren. Hierdoor kan amiodaron de actiepotentiaal van het hart verlengen en zo bepaalde ritmestoornissen doorbreken. Naast zijn effect op de kaliumkanalen heeft amiodaron ook eigenschappen van een natrium- en calciumkanaalblokker, alsook van een alfa- en bètablokker en een remmend effect op muscarinereceptoren. Amiodaron kan dus theoretisch worden ingedeeld in alle vier klassen van antiaritmica.

Farmacokinetica

Amiodarone is voor 96% gebonden aan plasma-eiwitten. De afbraak gebeurt via de lever en wordt gekatalyseerd door de enzymen CYP3A4 en CYP2C8. De plasmahalfwaardetijd van amiodaron is zeer lang, gemiddeld 9-100 dagen. In sommige gevallen zijn tijden van 200 dagen gemeten. De uitscheiding vindt hoofdzakelijk plaats via de feces en in geringe mate via de urine.

Drug interacties

Geneesmiddelen die op het enzym CYP3A4 inwerken (remmen of induceren) kunnen op elkaar inwerken, soms op gevaarlijke wijze. Vooral met CYP3A4-remmende stoffen kunnen verhoogde en soms toxische plasmaspiegels van amiodaron optreden. Levensbedreigende effecten kunnen het gevolg zijn.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Amiodaron kan niet alleen aritmieën veroorzaken, maar kan ook leiden tot soms ernstige bijwerkingen buiten het hart.

Deze omvatten:

  • Longfibrose
  • Hyper- of hypothyreoïdie
  • Afzettingen in het hoornvlies
  • Lichtgevoeligheid van de huid
  • Neuropathieën
  • Gastro-intestinale aandoeningen

Toxicologische gegevens

LD50 (oraal, rat): >3000 mg-kg-1

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code C01BD01
Moleculaire formule C25H29I2NO3
Molaire massa (g·mol−1) 645,31
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 156
PKS-waarde 6.56
CAS-nummer 1951-25-3
PUB-nummer 2157
Drugbank ID DB01118

Bronnen

  • Drugbank
  • PubChem
  • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 2017

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Amiodarone bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.