Canesten gyno 1 tablet, tablet voor vaginaal gebruik 500 mg

ATC-Code
G01AF02
Canesten gyno 1 tablet, tablet voor vaginaal gebruik 500 mg

Bayer

Stof(fen)
Clotrimazol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen en antiseptica, m.u.v. combinaties met corticosteroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bayer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Canesten gyno 1 tablet bevat als werkzame stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof die bepaalde schimmel- of gistsoorten doodt of de groei ervan remt. Na toediening van één vaginale tablet met 500 mg clotrimazol kan de werking minimaal 2 dagen voortduren.

Canesten gyno 1 tablet is geschikt voor volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar; zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Canesten gyno 1 tablet”.

Canesten gyno 1 tablet wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina (schede), die veroorzaakt worden door bepaalde schimmel- of gistsoorten. U kunt een vaginale schimmelinfectie herkennen door jeuk, een branderig gevoel, rode, gezwollen, pijnlijke schaamlippen en een witte, klonterige, geurloze afscheiding.

De meest voorkomende veroorzaker is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig en kan onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand, rond de menstruatie of tijdens antibioticagebruik klachten veroorzaken. Ook andere organismen kunnen de vaginale vloed versterken.

Dosering en wijze van toediening (volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar)

In het algemeen:

's Avonds vóór het slapen gaan de Canesten gyno 1 vaginale tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Wanneer de infectie zich ook buiten de schede rond de schaamlippen heeft uitgebreid (dit is te herkennen aan jeuk, een branderig gevoel, rode, gezwollen, pijnlijke schaamlippen) kan, ter behandeling en ter voorkoming van herinfectie, clotrimazol crème 10 mg/g worden gebruikt. Breng deze crème gedurende ongeveer één week tweemaal per dag dun aan op de aangedane plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Het inbrengen van de vaginale tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.

Canesten gyno 1 vaginale tablet wordt als volgt toegediend:

Toediening met behulp van de bijgeleverde applicator

 1. Staafje A tot aan de aanslag uittrekken; daarna de vaginale tablet in de daarvoor bestemde ruimte in applicator B steken. Bolle kant van de vaginale tablet richting opening van de applicator B.
 2. De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de applicator met de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen drukken.

3. Staafje A voorzichtig geheel indrukken, waardoor de tablet in de vagina wordt ingebracht; vervolgens applicator terugtrekken en weggooien.

Toediening zonder applicator

De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de schede naar binnen drukken.

Algemeen

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een antischimmel- crème om besmetting wederzijds te voorkomen.

Raadpleeg uw arts bij hardnekkige infecties, zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Canesten gyno 1 tablet”. Er moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via de endeldarm, die dan behandeld moet worden.

De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste deeltjes van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, voor het slapen gaan. Indien de tablet niet in één nacht oplost, kan worden gedacht aan het inwendig gebruiken van een clotrimazol bevattende crème.

Als u bemerkt dat Canesten gyno 1 tablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg een arts indien de klachten langer dan 7 dagen aanhouden.

Wat u moet doen als u meer van Canesten gyno 1 tablet heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend bij gebruik van Canesten gyno 1 tablet volgens de gebruiksvoorschriften. Raadpleeg uw arts, wanneer de tablet per ongeluk oraal is ingenomen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno 1 tablet te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Canesten gyno 1 tablet niet wanneer u

Overgevoelig bent voor clotrimazol of voor een van de andere bestanddelen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Canesten gyno 1 tablet

Raadpleeg uw arts wanneer:

 • in het afgelopen jaar de klachten meer dan drie maal zijn waargenomen;
 • u in het verleden een sexueel overdraagbare aandoening heeft gehad;
 • uw partner een sexueel overdraagbare aandoening heeft;
 • u zwanger bent of vermoedt zwanger te zijn;
 • u jonger bent dan 16 jaar.

Gebruik Canesten gyno niet als u last heeft van één of meer van de volgende klachten:

 • pijn in de onderbuik of pijn bij het plassen;
 • koorts of koude rillingen;
 • onregelmatige of abnormale bloedingen;
 • zweren of blaren in het genitale gebied;
 • lage rugpijn;
 • misselijkheid of braken;
 • diarree;
 • pusvorming;
 • sterk ruikende afscheiding.

In deze gevallen moet altijd een arts worden geraadpleegd.

Raadpleeg uw arts wanneer de klachten na 7 dagen aanhouden of verergeren (u heeft dan mogelijk een andersoortige vaginale infectie).

Bij terugkerende klachten is het mogelijk dat de schimmelinfectie wordt overgedragen via de partner, zonder dat deze klachten heeft. Behandel de penis van de partner met een clotrimazol bevattende crème en raadpleeg beiden de arts, indien de symptomen niet verdwijnen.

Canesten gyno 1 tablet kan de werking en veiligheid van rubberproducten zoals condooms en pessaria verminderen. Het effect is tijdelijk en komt alleen tijdens de behandeling voor.

Canesten gyno 1 tablet dient niet tijdens de menstruatie te worden toegepast, omdat dan niet volledig op de werkzaamheid kan worden vertrouwd.

Gebruik van Canesten gyno 1 tablet in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van Canesten gyno met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag dit middel uitsluitend gebruikt worden op advies van de arts.

Canesten gyno 1 tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Canesten gyno 1 tablet heeft geen invloed op het reactievermogen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno 1 tablet bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van de vaginale tablet kan in een enkel geval een meer of minder ernstige

overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk, roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kort-

ademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.
 • Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking in een droge omgeving bij maximaal 25°C.
 • De uiterste gebruiksdatum is vermeld op het vouwdoosje. Bij de tablet is deze bovendien vermeld op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date,

Engels voor vervaldatum. Gebruik de tablet niet als deze datum is verstreken. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat Canesten gyno 1 tablet bevat

Canesten gyno 1 tablet, tablet voor vaginaal gebruik 500 mg: Werkzaam bestanddeel per tablet: 500 mg clotrimazol.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): calciumlactaat, maïszetmeel, crospovidon, colloïdaal siliciumdioxide, melkzuur, lactose, magnesiumstearaat, hypromellose, microkristallijne cellulose.

Hoe ziet Canesten gyno 1 tablet er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Canesten gyno 1 tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 1 tablet en een applicator.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht. Fabrikant: Bayer Pharma AG, Leverkusen, Duitsland.

Canesten gyno 1 tablet, tablet voor vaginaal gebruik 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 10051.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.