Advertentie

Auteur: Bayer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Canesten gyno tablet bevat de werkzaam stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die bepaalde schimmels doodt of in de groei remt. Canesten gyno tablet is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, tenzij uw arts anders adviseert.

Canesten gyno tablet wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmelsoorten. De meest voorkomende veroorzaker van een schimmelinfectie is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig maar kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.

Volg bij het gebruik van Canesten gyno tablet nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Het voorschrift van de arts zal in het algemeen zijn:

Gedurende zes opeenvolgende dagen eenmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één Canesten gyno tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Gebruiksaanwijzing (volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar)

Het inbrengen van Canesten gyno tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.

Canesten gyno tablet wordt als volgt toegediend:

Houd de schaamlippen met de vrije hand uit elkaar en druk de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen.

pil-canesten-gyno-tablet-12-2011

Bijsluitertekst Canesten gyno tablet 3 van 6

Hoe lang moet Canesten gyno tablet worden gebruikt?

U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken. De klachten waarvoor u wordt behandeld, kunnen terugkomen als u de kuur niet afmaakt.

Als de klachten niet over zijn na een behandeling kan deze worden herhaald.

Wat u moet doen wanneer u meer van Canesten gyno tablet heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer er teveel van Canesten gyno tablet is gebruikt.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno tablet te gebruiken

Wanneer u bent vergeten Canesten gyno tablet te gebruiken kunt u de normale dosering op het volgende tijdstip van gebruik toepassen. Gebruik geen dubbele hoeveelheid Canesten gyno tablet om zo de vergeten doses in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Canesten gyno tablet

Het is belangrijk om de behandeling af te maken. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.

Algemeen

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een anti-schimmel- crème om besmetting wederzijds te voorkomen.

Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via het rectum, dat dan behandeld moet worden.

De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste delen van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, vóór het slapen gaan. Indien de tablet niet in één nacht oplost, kan overwogen worden om een clotrimazol bevattende crème te gebruiken.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

pil-canesten-gyno-tablet-12-2011

Bijsluitertekst Canesten gyno tablet 2 van 6

Gebruik Canesten gyno tablet niet

Bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof clotrimazol of de andere bestanddelen van de tablet.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat u overgevoelig bent voor clotrimazol of één van de andere bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Canesten gyno tablet

Bij gebruik van rubberproducten zoals condooms en pessaria omdat Canesten gyno tablet de werking en veiligheid hiervan kunnen verminderen. Het effect is tijdelijk, alleen tijdens de behandeling.

Bij voorkeur niet tijdens de menstruatie gebruiken, omdat dan niet helemaal op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor dat de kuur vóór die tijd is beëindigd.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Canesten gyno tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het gebruik van de applicator moet dan worden vermeden. Behandeling met Canesten gyno tabletten verdient dan de voorkeur. De tabletten kunnen met de hand worden ingebracht.

Canesten gyno tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

pil-canesten-gyno-tablet-12-2011

Bijsluitertekst Canesten gyno tablet 4 van 6

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno tablet bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij gebruik van Canesten gyno tablet kan in een enkel geval een ernstigere overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk, roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kortademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree.

Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen!
  • Bewaar dit geneesmiddel beneden 25º C en in de originele verpakking.
  • Gebruik Canesten gyno tablet niet meer na de vervaldatum die staat op het vouwdoosje en op de strip (bij de tablet) achter de letters EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Canesten gyno tablet

Het werkzame bestanddeel is clotrimazol. De andere bestanddelen zijn:

Calciumlactaat (E327), colloïdaal siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, melkzuur (E270), microkristallijne cellulose (E460 (i)), hypromellose (E464).

Hoe ziet Canesten gyno tablet eruit en de inhoud van de verpakking

Canesten gyno tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 6 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik, is in het register ingeschreven onder RVG 06517.

Deze bijsluiter is voor de laatstee keer goedgekeurd in: maart 2012.

pil-canesten-gyno-tablet-12-2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK