Canesten gyno crème, crème voor vaginaal gebruik 10 mg/g

ATC-Code
G01AF02
Medikamio Hero Image

Bayer

Stof
Clotrimazol
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen en antiseptica, m.u.v. combinaties met corticosteroïden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bayer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Canesten gyno crème bevat als werkzame stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof die bepaalde schimmel- of gistsoorten doodt of de groei ervan remt. Canesten gyno is geschikt voor volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar; zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Canesten gyno crème”.

Canesten gyno crème wordt toegepast bij infecties van de schaamlippen en bij infecties van de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmel- of gistsoorten. U kunt een (vulvo)vaginale schimmelinfectie herkennen door jeuk, een branderig gevoel, rode, gezwollen, pijnlijke schaamlippen en een witte, klonterige, geurloze afscheiding.

De meest voorkomende veroorzaker is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig en kan onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand, rond de menstruatie of tijdens antibioticagebruik klachten veroorzaken. Ook andere organismen kunnen de vaginale vloed versterken, zie hiervoor “Nuttige informatie voor de gebruikster”.

Dosering en wijze van toediening (volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar)

Uitwendig gebruik

Een infectie begint vaak inwendig, wanneer de infectie zich ook buiten de schede rond de schaamlippen heeft uitgebreid (dit is te herkennen aan jeuk, een branderig gevoel en rode, gezwollen, pijnlijke schaamlippen) kan Canesten gyno crème worden gebruikt voor de verlichting van jeuk en een branderig gevoel. Canesten gyno crème kan ook worden gebruikt ter voorkoming van herinfectie. Breng de crème gedurende ongeveer één week tweemaal per dag dun aan op de aangedane plaatsen. Bij uitwendig gebruik van Canesten gyno crème kan dit worden gecombineerd met een inwendig te gebruiken crème of tablet.

Inwendig gebruik

Het inbrengen van de vaginale crème kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen. 's Avonds vóór het slapen gaan de Canesten gyno crème zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Canesten gyno crème wordt als volgt toegediend:

 1. Tube openen door de sluitdop van de tube omgekeerd door de aluminium afsluiting te drukken.
 2. Staafje van de applicator tot de aanslag uittrekken.
 3. Applicator op de tube zetten, vast aangedrukt houden en volledig vullen door voorzichtig in de tube te knijpen.

4. Applicator van de tube nemen, zo diep mogelijk in de vagina inbrengen (het beste in rugligging) en leegmaken door het staafje in te drukken.

5. De applicator verwijderen en weggooien.

Algemeen

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een antischimmel- crème zoals Canesten gyno om besmetting wederzijds te voorkomen.

Raadpleeg uw arts bij hardnekkige infecties, zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Canesten gyno crème”. Er moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via de endeldarm, die dan behandeld moet worden.

Als u bemerkt dat Canesten gyno crème te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg een arts indien de klachten langer dan 7 dagen aanhouden.

Wat u moet doen als u meer van Canesten gyno crème heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend bij gebruik van Canesten gyno crème volgens de gebruiksvoorschriften. Raadpleeg uw arts, wanneer de crème per ongeluk oraal is ingenomen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno crème te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Canesten gyno crème niet wanneer u

Overgevoelig bent voor clotrimazol of voor een van de andere bestanddelen van de crème zoals cetylstearylalcohol.

Wees extra voorzichtig met Canesten gyno crème

Raadpleeg uw arts wanneer:

- in het afgelopen jaar de klachten meer dan drie maal zijn waargenomen;

 • u in het verleden een sexueel overdraagbare aandoening heeft gehad;
 • uw partner een sexueel overdraagbare aandoening heeft;
 • u zwanger bent of vermoedt zwanger te zijn;
 • u jonger bent dan 16 jaar.

Gebruik Canesten gyno niet als u last heeft van één of meer van de volgende klachten:

 • pijn in de onderbuik of pijn bij het plassen;
 • koorts of koude rillingen;
 • onregelmatige of abnormale bloedingen;
 • zweren of blaren in het genitale gebied;
 • lage rugpijn;
 • misselijkheid of braken;
 • diarree;
 • pusvorming;
 • sterk ruikende afscheiding.

In deze gevallen moet altijd een arts worden geraadpleegd.

Raadpleeg uw arts wanneer de klachten na 7 dagen aanhouden of verergeren (u heeft dan mogelijk een andersoortige vaginale infectie).

Bij terugkerende klachten is het mogelijk dat de schimmelinfectie wordt overgedragen via de partner, zonder dat deze klachten heeft. Behandel de penis van de partner met een clotrimazol bevattende crème en raadpleeg beiden de arts, indien de symptomen niet verdwijnen.

Canesten gyno crème kan de werking en veiligheid van rubberproducten zoals condooms en pessaria verminderen. Het effect is tijdelijk en komt alleen tijdens de behandeling voor.

Canesten gyno crème dient niet tijdens de menstruatie te worden toegepast, omdat dan niet volledig op de werkzaamheid kan worden vertrouwd.

Gebruik van Canesten gyno crème in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van Canesten gyno crème met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag dit middel uitsluitend gebruikt worden op advies van de arts.

Canesten gyno crème kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Canesten gyno crème heeft geen invloed op het reactievermogen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno crème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Canesten gyno crème kan incidenteel overgevoeligheid optreden of irritatie van de vagina met jeuk, roodheid en een branderig of stekend gevoel. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.
 • Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking, niet in de koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum is vermeld op het vouwdoosje en op de sluitrand van de tube. Gebruik de crème niet als deze datum is verstreken. Na

openen 3 maanden houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat Canesten gyno crème bevat

Werkzaam bestanddeel: 10 mg/gram clotrimazol.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): sorbitanstearaat (E 491), polysorbaat 60 (E 435), cetostearylalcohol, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, water.

Hoe ziet Canesten gyno crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Canesten gyno crème is verkrijgbaar in een verpakking met een tube van 35 gram crème en 6 applicatoren.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht. Fabrikant: Kernpharma S.L., Barcelona, Spanje.

Canesten gyno crème, crème voor vaginaal gebruik 10 mg/g is in het register ingeschreven onder RVG 07856.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.