Cyproteronacetaat Mylan 50 mg, tabletten

Illustratie van Cyproteronacetaat Mylan 50 mg, tabletten
Stof(fen) Cyproteron
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code G03HA01
Farmacologische groep Antiandrogenen

Vergunninghouder

Mylan

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Cyproteronacetaat 50 PCH, tabletten 50 mg Cyproteron Pharmachemie
Cysaxal 50 mg tabletten Cyproteron Italchimici
Androcur Depot, oplossing voor injectie 300 mg/3 ml Cyproteron Cyproteronacetat Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP
Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg, omhulde tabletten Ethinylestradiol Cyproteronacetat Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Androcur 10, tabletten 10 mg Cyproteron Cyproteronacetat Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT HOOFDDORP

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De tabletten bevatten cyproteronacetaat, een stof die behoort tot de groep van geneesmiddelen die antihormonen genoemd worden. Cyproteronacetaat remt de productie en de werking van de mannelijke geslachtshormonen testosteron en dihydrotestosteron. Verhoogde concentraties testosteron en dihydrotestosteron in het bloed kunnen verscheidene medische aandoeningen veroorzaken of verergeren.

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt

Cyproteronacetaat Mylan50 mg tabletten zijn rond en wit van kleur en hebben de opdruk ‘CY, deelstreep, ‘50’ op de ene zijde en de opdruk ‘G’ op de andere zijde. De tabletten zijn per 30 of 50* stuks verpakt in een blisterverpakking. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.

*Alleen de daadwerkelijk in de handel gebrachte verpakkingsgrootten worden hier vermeld.

Waarom u Cyproteronacetaat Mylan krijgt voorgeschreven

Cyproteronacetaat Mylan kan door uw arts worden voorgeschreven bij de behandeling van:

 • regeling van de geslachtsdrift bij ernstige hyperseksualiteit en/of seksuele afwijkingen bij volwassen mannen;
 • prostaatkanker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cyproteronacetaat Mylan niet:

 • wanneer u aan ernstige diabetes lijdt;
 • wanneer u een leverziekte heeft;
 • wanneer u kanker heeft (met uitzondering van prostaatkanker);
 • wanneer u een slopende ziekte heeft;
 • wanneer u wel eens last heeft gehad van trombose (bloedstollingen die de aders blokkeren);
 • wanneer u aan sikkelcelanemie (bepaald soort bloedarmoede) lijdt;
 • wanneer u aan langdurige neerslachtigheid (chronische depressie) lijdt;
 • wanneer u een meningeoom (een in het algemeen goedaardige tumor in het vlies tussen hersenen en schedel) heeft of dit in het verleden heeft gehad. Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw arts;
 • wanneer u jonger dan 18 jaar bent of nog in de puberteit bent.

Wees extra voorzichtig met Cyproteronacetaat Mylan:

 • wanneer u diabetes (suikerziekte) heeft: u dient vaker u bloedsuiker te bepalen;
 • wanneer u overmatig veel alcohol drinkt; Alcohol kan de werking van Cyproteronacetaat Mylan tabletten verminderen;
 • wanneer u lijdt aan bloedarmoede (anemie);
 • wanneer u en uw partner proberen een kind te verwekken; Cyproteronacetaat Mylan tabletten kunnen de productie van sperma verminderen. Cyproteronacetaat Mylan tabletten kunnen echter niet als anticonceptiemiddel worden gebruikt! Uw arts kan een spermatelling afnemen in het begin en tijdens de behandeling;
 • wanneer u hevige pijn in de bovenbuik heeft, raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cyproteronacetaat Mylan tabletten kunnen in de eerste paar weken van de behandeling vermoeidheid en een gevoel van zwakte veroorzaken en daarom dient u bij het autorijden en het bedienen van machines extra voorzichtig te zijn.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cyproteronacetaat Mylan

Dit geneesmiddel bevat lactose. Cyproteronacetaat Mylan50 mg bevat 110,5 mg lactose per tablet. Niet geschikt bij lactase insufficiëntie, galactosaemie of glucose-galactose malabsorptie syndroom.

Gebruik van Cyproteronacetaat Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Cyproteronacetaat Mylan filmomhulde tabletten kunnen met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen geven. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

 • alcohol; alcohol kan de werking van cyproteronacetaat verminderen;
 • insuline of bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen (orale antidiabetica); de behoefte aan deze middelen kan veranderen.

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Cyproteronacetaat Mylan

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven. Uw arts dient u regelmatig te controleren. Een richtlijn voor de algemene dosering is als volgt:

Volwassenen

Als u cyproteronacetaat tabletten gebruikt wegens hyperseksualiteit:

De gebruikelijke dosering is tweemaal daags 1 tablet, in te nemen als 1 tablet na het ontbijt en 1 tablet na het avondmaal. Indien nodig kan de dosering verhoogd worden tot maximaal 200 tot 300 mg per dag. Een onderhoudsdosis van 50 mg, in te nemen als een halve tablet na het ontbijt en een halve tablet na het avondeten, kan mogelijk zijn.

Als u cyproteronacetaat tabletten gebruikt wegens prostaatkanker:

De gebruikelijke dosis bedraagt 6 tabletten per dag, verdeeld over 2 of 3 giften. Neem de tabletten in na het eten. U mag het gebruik van de tabletten niet staken tenzij uw huisarts dit voorschrijft. Bij bijwerkingen kan de dosis door uw arts worden verlaagd tot minimaal 200 mg per dag.

Kinderen

Cyproteronacetaat Mylan tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Cyproteronacetaat Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen

Cyproteronacetaat Mylan tabletten dienen verdeeld over de dag (’s ochtends, ’s avonds en eventueel ook ‘s middags), na de maaltijd te worden ingenomen. Denk eraan uw medicijn in te nemen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens in zijn geheel door te slikken met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Wat u moet doen wanneer u te veel van Cyproteronacetaat Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel Cyproteronacetaat Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cyproteronacetaat Mylan in te nemen

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van Cyproteronacetaat Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cyproteronacetaat Mylan bijwerkingen veroorzaken.

De meest vaak voorkomende bijwerkingen zijn moeheid en lusteloosheid. Deze bijwerkingen kunnen in de eerste paar weken van de behandeling optreden, maar worden minder vanaf de derde maand.

Daarnaast kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

 • Bij behandeling met hoge doseringen kunnen leverfunctiestoornissen zich voordoen. Indien u last krijgt van ernstige pijn en/of zwelling in de bovenbuik dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen. (Uw arts dient uw leverfunctie regelmatig te controleren wanneer u behandeld wordt met Cyproteronacetaat Merck).
 • Een gering aantal zaadcellen, vermindering van de hoeveelheid sperma en onvruchtbaarheid komen vaak voor, maar deze verschijnselen zijn omkeerbaar, meestal binnen drie tot vijf maanden na het staken van de behandeling.
 • Een chronische depressie kan worden verergerd.
 • Het lichaamsgewicht kan toe- of afnemen.
 • Er kan kortademigheid worden waargenomen.
 • In sommige gevallen kan er bij patiënten sprake zijn van een vergroting van de borsten. Hierbij is zelden melding gemaakt van melkafscheiding en drukpijnlijk goedaardige knobbeltjes. Deze verschijnselen verdwijnen normaal na het staken van de behandeling of door het verminderen van de dosis.
 • Zelden botontkalking (osteoporose).
 • Andere gemelde veranderingen zijn onder meer: een verbetering van acne, verandering van het patroon van de lichaamsbeharing, toegenomen groei van het hoofdhaar en een lichtere haarkleur.
 • Het ontstaan van meningeomen (in het algemeen goedaardige tumoren in het vlies tussen hersenen en schedel) zijn gerapporteerd bij langdurig gebruik (jarenlang gebruik) van cyproteronacetaat in een dosis van 25 milligram per dag of hoger.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Cyproteronacetaat Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Cyproteronacetaat Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: juli 2010

Advertentie

Stof(fen) Cyproteron
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code G03HA01
Farmacologische groep Antiandrogenen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.