Diprosalic, zalf

ATC-Code
D07XC01
Diprosalic, zalf

EU-Pharma

Stof(fen)
Betamethason
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden, andere combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betamethason behoort tot de corticosteroïden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukken. Hierdoor onderdrukt Diprosalic de symptomen van verschillende huidaandoeningen, die vaak met jeuk gepaard gaan, zonder de daadwerkelijke aandoening te genezen. De andere werkzame stof in Diprosalic zalf is salicylzuur, dat het loslaten van de (buitenste) hoornlaag en huidschilfers bevordert en daardoor de onderliggende huidlagen toegankelijker maakt voor het betamethasondipropionaat.

Omdat Diprosalic een zeer hoog werkingsniveau heeft, wordt het ingedeeld in de groep van de zeer sterk werkzame stoffen.

Diprosalic wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten, die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen die corticosteroïden bevatten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U mag Diprosalic niet gebruiken als u lijdt aan huidinfecties door schimmels, gisten, virussen of bacteriën, b.v. waterpokken, gordelroos, koortsuitslag, wratten, tuberculose van de huid, en ook huidinfecties door parasieten, zoals schurft.
 • U mag Diprosalic ook niet gebruiken bij wonden en zweren, jeugdpuistjes en als u typische bijwerkingen van corticosteroïden vertoont, zoals streepvormige littekens door overrekking van de huid en huidontsteking rond de mond.
 • U mag Diprosalic niet gebruiken als u lijdt aan visschubbenziekte (ichthyose), roodheid en afschilfering van de huid van de voetzolen op jeugdige leeftijd, rooskleurige puisten in het gelaat (acne rosacea), breekbaarheid van de huidvaten of als u een dunne huid heeft.
 • Diprosalic mag ook niet door u worden gebruikt als u ongebruikelijke of allergische reacties (kortademigheid, huiduitslag of galbulten) heeft vertoond voor dit middel of voor een ander

middel van het cortison-type, of voor één van de bestanddelen van de zalf.

Wees extra voorzichtig met Diprosalic
 • Als uw huid tekenen van overmatige droogheid, irritatie of overgevoeligheid vertoont als gevolg van het gebruik van Diprosalic, moet u het gebruik ervan stoppen en overleg plegen met uw arts.
 • Gebruik Diprosalic niet vaker of langer dan uw arts heeft aanbevolen.
 • Diprosalic niet gebruiken op de gezichtshuid, op behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen, tenzij uw arts dit voorschrijft.
 • Vermijdt het gebruik van Diprosalic in open wonden of op beschadigde huid.
 • Let er zorgvuldig op dat Diprosalic niet in of rond uw ogen komt.
 • Bij gebruik van Diprosalic door kinderen en tieners is het noodzakelijk dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden, omdat deze medicatie door de huid wordt opgenomen en de groei kan beïnvloeden of andere ongewenste effecten kan veroorzaken.
 • Gebruik onder afsluiting is zelden noodzakelijk; in gevallen waarin uw arts het gebruik van Diprosalic onder een afsluiting met plastic of op grote lichaamsoppervlakken heeft voorgeschreven, is waakzaamheid geboden omdat dit de hoeveelheid die wordt opgenomen kan doen toenemen, waardoor het risico op lokale of systemische bijwerkingen toeneemt.
 • Raadpleeg uw arts over andere medische toestanden, in het bijzonder als u een infectie heeft.
 • Geef Diprosalic niet aan anderen en gebruik het niet voor andere aandoeningen. Uw arts heeft dit middel specifiek voor u en uw huidige toestand van uw huid voorgeschreven.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Diprosalic op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Diprosalic nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u verteld hoeveel en op welk tijdstip u Diprosalic moet gebruiken. U moet zich strikt aan deze aanwijzing houden. Afwijking van dit voorschrift kan aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van bijwerkingen.

De huid of hoofdhuid die wordt behandeld mag niet worden bedekt na het aanbrengen van Diprosalic, tenzij uw arts dit heeft aangeduid.

De gangbare dosering van Diprosalic is een of tweemaal per dag een kleine hoeveelheid op de aangedane huid aanbrengen. U mag nooit meer dan 30 tot 60 gram van dit geneesmiddel per week gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Wat u moet doen als u meer van Diprosalic heeft gebruikt dan u zou mogen

Diprosalic mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen dosis. Raadpleeg uw arts als u Diprosalic in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt. Zoek onmiddellijk medische hulp als u per ongeluk Diprosalic heeft ingeslikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Diprosalic te gebruiken

Als u vergeten bent Diprosalic te gebruiken zoals is voorgeschreven, breng dan het middel zo snel mogelijk aan en vervolg het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van Diprosalic

Uw arts zal u adviseren wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Diprosalic.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Diprosalic bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De meest frequent voorkomende lokale bijwerkingen zijn:

 • dunner worden van de huid
 • roodheid en schilfering rond de mond
 • typische strepen die achterblijven op het behandelde gebied, vergelijkbaar met zwangerschapsstrepen
 • bloedvaten die zichtbaar worden door het dunner worden van de huid en neiging tot bloeden. Minder frequent komen voor:
 • verdwijning van pigment
 • overgaan van psoriasis in psoriasis pustulosa (waarbij dan puskoppen optreden)
 • vermindering van de symptomen van parasitaire, schimmel- en bacteriële infecties terwijl de infectie niet geneest.

Zelden komen voor:

 • abnormaal sterke haargroei
 • optreden van gerstekorrels oftewel bultjes gevuld met hoorn
 • verhoogde druk in het oog
 • roodheid rond de haartjes in de hals
 • contactallergie
 • kleine bultjes in de bilstreek.

De kans op deze lokale bijwerkingen neemt toe als Diprosalic onder afsluiting wordt gebruikt (plastic, huidplooien).

Het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen zijn bijzonder gevoelig voor lokale effecten.

Na langdurige behandeling van chronische huidaandoeningen met dit middel kunnen terugvalverschijnselen optreden. Dit kan leiden tot steroïdafhankelijkheid.

Bijwerkingen in het hele lichaam als gevolg van lokaal gebruik van corticosteroïden komen zelden voor, maar kunnen ernstig zijn. Er kan remming van de bijnierschors optreden.

De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • langdurig gebruik
 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • toepassing bij kinderen.

Andere bijwerkingen die hierboven niet vermeld zijn, kunnen bij sommige patiënten ook optreden. Als u andere effecten opmerkt, raadpleeg dan uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Diprosalic niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “Niet te gebruiken na:” en op de doos na “Cad”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “charge” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO” Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Diprosalic

 • De werkzame bestanddelen zijn betamethason en salicylzuur. Een gram Diprosalic zalf bevat 0,64 mg betamethasondipropionaat, overeenkomend met 0,5 mg betamethason, en 30 mg salicylzuur
 • De andere bestanddelen zijn vaseline en vloeibare paraffine
Hoe ziet Diprosalic er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Diprosalic, zalf wordt geleverd in een tube van 30 gram.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Diprosalic, zalf uit Spanje is ingeschreven onder RVG 29629//09375

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Farmaceutica Essex, S.A., Spanje

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2009

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.