Diprosone 0,05 % créme, hydrofiele creme 0,5 mg/g

Illustratie van Diprosone 0,05 % créme, hydrofiele creme 0,5 mg/g
Stof(fen) Betamethason
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D07AC01
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Betnelan crème 1 mg/g, crème Betamethason GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Calcipotriol/Betamethason Aristo 50 microgram/g + 0,5 mg/g, gel Betamethasondipropionaat Calcipotriol Aristo Pharma GmbH Wallenroder Strasse 8-10 13435 BERLIJN (DUITSLAND)
Diprosone zalf, zalf 0,5 mg/g Betamethason Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Betnelan zalf 1 mg/g, zalf Betamethason GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Diprosone oplossing voor cutaan gebruik, oplossing voor cutaan gebruik 0,5 mg/g Betamethason Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betamethason behoort tot de corticosteroïden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukken. Hierdoor onderdrukt Diprosone de symptomen van verschillende huidaandoeningen, die vaak met jeuk gepaard gaan, maar zonder de daadwerkelijke aandoening te genezen.

Diprosone is geschikt voor de behandeling van bepaalde huidaandoeningen die doorgaans gekenmerkt worden door schilfering, roodheid, eczeem en soms door jeuk.

Aangezien Diprosone een hoog werkingsniveau heeft, wordt het ingedeeld in de groep van de sterk werkzame stoffen.

Diprosone wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen die corticosteroïden bevatten. Diprosone wordt pas gebruikt als minder sterk werkzame middelen niet voldoende zijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Diprosone niet

 • als u lijdt aan ernstige huidinfecties veroorzaakt door schimmels, gisten of bacteriën, of huidinfecties veroorzaakt door virussen, in het bijzonder waterpokken, gordelroos, koortsuitslag, wratten, tuberculose van de huid, en ook huidinfecties door parasieten, zoals schurft.
 • bij wonden en zweren, jeugdpuistjes en als u typische bijwerkingen van corticosteroïden vertoont, zoals streepvormige littekens door overrekking van de huid en huidontsteking rond de mond.
 • als u lijdt aan visschubbenziekte (ichthyose), roodheid en afschilfering van de huid van de voetzolen op jeugdige leeftijd, rooskleurige puisten in het gelaat (acne rosacea), breekbaarheid van de huidvaten, of als u een dunne huid heeft.
 • als u ongebruikelijke of allergische reacties (zoals kortademigheid, huiduitslag of galbulten) heeft vertoond voor dit geneesmiddel of voor andere corticosteroïden, of voor één van de bestanddelen van de crème of lotion.

Wees extra voorzichtig met Diprosone

Als uw huid tekenen van irritatie of allergische reacties (waaronder overgevoeligheid) vertoont als gevolg van het gebruik van Diprosone, moet u met het gebruik ervan stoppen en overleg plegen met uw arts.

Gebruik Diprosone niet op de gezichtshuid, op behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Let er zorgvuldig op dat Diprosone niet in of rond uw ogen komt.

Bij gebruik van Diprosone door kinderen en tieners is het noodzakelijk dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden, omdat deze medicatie door de huid wordt opgenomen en de groei kan beïnvloeden of andere ongewenste effecten kan veroorzaken.

Gebruik onder afsluiting is zelden noodzakelijk. In gevallen waarin uw arts het gebruik van Diprosone onder afsluiting met plastic of op grote lichaamsoppervlakken of in de huidplooien heeft voorgeschreven, is waakzaamheid geboden omdat dit de hoeveelheid die wordt opgenomen kan doen toenemen, waarbij het risico op lokale of systemische bijwerkingen toeneemt.

Raadpleeg uw arts over andere medische toestanden, in het bijzonder als u een infectie heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Diprosone behoort tot de sterk werkzame corticosteroïden. Van corticosteroïden is bekend dat zij de placenta kunnen passeren. Ongewenste effecten zijn daarom niet uit te sluiten.

U dient Diprosone tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken in overleg met uw arts.

Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Diprosone wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Diprosone op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Diprosone nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De huid of hoofdhuid die wordt behandeld mag niet worden bedekt na aanbrenging van Diprosone, tenzij uw arts dit heeft aangeduid.

De gebruikelijke dosering van Diprosone is een- of tweemaal per dag een kleine hoeveelheid op de aangedane huid aanbrengen. U mag nooit meer dan 30-60 gram (lotion: 30-60 ml) van dit geneesmiddel per week gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Diprosone mag alleen worden gebruikt in de aanbevolen dosis. Raadpleeg uw arts als u Diprosone in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u per ongeluk Diprosone heeft ingeslikt.

In geval u bemerkt dat Diprosone te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Diprosone heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Diprosone heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Diprosone te gebruiken

Als u vergeten bent Diprosone te gebruiken zoals is voorgeschreven, breng dan het middel zo snel mogelijk aan en vervolg het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Diprosone bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequenties die weergegeven worden in de onderstaande lijst zijn als volgt gedefinieerd: Zeer vaak: ≥1 op de 10

Vaak: ≥1 op de 100 en <1 op de 10 Soms: ≥1 op de 1.000 en <1 op de 100

Zelden: ≥1 op de 10.000 en <1 op de 1.000 Zeer zelden: <1 op de 10.000

Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden:

- overgevoeligheid.

Endocriene (hormonale) aandoeningen

Zeer zelden:

 • verhoogd cortisolgehalte in het bloed, wat gepaard kan gaan met onder andere vochtophoping, vetzucht, verhoogde bloeddruk (hypercortisolisme). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig en in grote hoeveelheden wordt gebruikt. Het ligt in de verwachting dat dit sneller kan optreden bij peuters en kinderen of wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt. Bij peuters kan de luier hetzelfde afsluitende effect geven.
 • onvoldoende werking van de bijnierschors met als symptomen vochtverlies, lage bloeddruk, darmklachten en een verandering in pigmentatie van de huid (bijnierschorsinsufficiëntie). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig gebruikt wordt.

Oogaandoeningen Zeer zelden:

- verhoging van de interne oogdruk (intra-oculaire druk), verhoogde kans op staar (cataract).

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden:

 • verwijding van bloedvaten (teleangiëctasieën). Dit kan optreden wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt, in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak:

 • lokaal branderig gevoel van de huid en jeuk (pruritus)
 • Deze treden op wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft.

Zeer zelden:

 • dunner worden van de huid (huidatrofie), kleurverandering van de huid (depigmentatie), puntvormige bloeduitstortingen (purpura), streepvormige huidstriemen (striae), overmatige haargroei (hypertrichose), verergerde vorm van de huidaandoening. Deze treden op wanneer Diprosone langdurig en intensief gebruikt wordt in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt of het huidplooien betreft. Verder allergische huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (allergische contactdermatitis), schubvormig eczeem met bultjes (psoriasis pustulosa) of huidziekte met als symptomen roodheid, droogheid, branderig gevoel van de huid, vooral rond de mond (Rosacae-achtige en periorale dermatitis met en zonder dunner worden van de huid).
 • het terugkeren van de verschijnselen van de oorspronkelijke aandoening in versterkte mate (Rebound- verschijnselen). Dit gebeurt bij langdurig gebruik van Diprosone bij chronische huidziekten en kan leiden tot afhankelijkheid van steroïden.
 • bij onjuist gebruik kunnen bacteriële, parasitaire, schimmel- en virusinfecties worden gemaskeerd en/of verergerd.
 • het plaatselijk ontstaan van oranjegele korreltjes (milia) door verstopping van de huid.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Diprosone crème heeft geen speciale bewaarcondities.

Diprosone lotion bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Gebruik Diprosone niet meer na de vervaldatum die op het etiket op de verpakking staat vermeld achter “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Diprosone lotion mag 12 weken na opening niet meer worden gebruikt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Diprosone

 • Het werkzame bestanddeel is betamethasondipropionaat 0,64 mg/g, overeenkomend met 0,5 mg/g betamethason.
 • Andere bestanddelen zijn: Diprosone crème: vaseline, vloeibare paraffine, cetomacrogol 1000, cetostearylalcohol, natriumfosfaat, fosforzuur en gezuiverd water met chloorcresol als conserveermiddel. Diprosone lotion: carbomeer, natriumhydroxide, isopropanol en gezuiverd water.

Hoe ziet Diprosone er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Diprosone crème wordt afgeleverd in tubes met kunststof schroefdop die 30 gram bevatten.

Diprosone lotion wordt afgeleverd in flacons met kunststof schroefdop en kunststof druppelaar die 30 gram bevatten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v.

Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Schering-Plough

2 rue Louis Pasteur

14200 Hérouville-Saint-Clair Frankrijk

In het register ingeschreven onder:  
RVG 17955//06650 Diprosone 0,05% créme, hydrofiele creme 0,5 mg/g (Frankrijk)
RVG 13546//08211 Diprosone 0,05% lotion, lotion 0,5 mg/g (Frankrijk)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Frankrijk: Diprosone 0,05% crème / Diprosone 0,05% lotion Nederland: Diprosone crème / Diprosone oplossing voor cutaan gebruik

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 301110-1110

Advertentie

Stof(fen) Betamethason
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D07AC01
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.