Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème

ATC-Code
D06AX01
Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème

Basic Pharma Manufacturing

Stof(fen)
Fusidinezuur
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Basic Pharma Manufacturing

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van dit middel is fusidinezuur. Dit is een antibioticum (dit betekent dat het bacteriën die infecties veroorzaken doodt).

Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème dient op de huid te worden gebruikt. De crème wordt gebruikt voor de plaatselijke behandeling van huidinfecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor fusidinezuur (met name stafylokokkeninfecties) zoals. impetigo (een nattende, met korsten bedekte gezwollen huidaandoening (krentenbaard)), folliculitis (ontsteking van een of meer haarzakjes), sycosis barbae (ontsteking van de baardhuid), paronychia (ontsteking van het weefsel rond een vinger- of teennagel, erythrasma (ontsteking met bruine, schilferige huidgedeeltes, met name in lichaamsplooien).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor fusidinezuur of voor één van de overige stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Vertel daarom uw arts altijd voor welke geneesmiddelen of stoffen u allergisch bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • als u dit middel in het gezicht gebruikt. De crème mag niet in het oog of nabij het oog worden toegediend, omdat dit kan leiden tot een prikkelend gevoel in het oog.
  • als u de crème lange tijd of in grote hoeveelheden gebruikt, kan dit de kans op bijwerkingen vergroten. Ook kan uw huid gevoeliger worden voor de crème.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Uw arts vertelt u hoeveel u van dit middel moet gebruiken.

Kinderen en volwassenen

De gebruikelijke dosering is om drie- tot viermaal per dag een kleine hoeveelheid crème op de geïnfecteerde huid te smeren. Als uw arts u adviseert om een steriel verband of gaasje te gebruiken hoeft u meestal minder vaak te smeren.

Een luier bij een baby kan als een verband werken. Volg hierbij het advies van uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is fusidinezuur. Elke gram crème bevat 20 mg fusidinezuur.
  • De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxyanisole (E320), cetylalcohol, glycerol (E422), vloeibare paraffine, kaliumsorbaat (E202), polysorbaat 60 (E435), witte zachte paraffine, zoutzuur voor pH-instelling, gezuiverd water. Sommige van deze stoffen kunnen huidreacties veroorzaken, zie rubriek 2 van deze bijsluiter.

Hoe ziet Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème is een witte tot gebroken witte crème en is verkrijgbaar in een aluminium tube met HDPE schroefdop.

Verpakkingsgrootten: 15 gram en 30 gram

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Basic Pharma Manufacturing bv Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT Geleen

Tel: 088-2554010

Fax: 088-2554098

E-mail: info@basicpharma.nl

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:

RVG 107430: Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Affusine Duitsland: Fusidinsäure Basic Pharma 20 mg/g Creme Luxemburg: Affusine Nederland: Fusidinezuur Basic Pharma 20 mg/g crème Polen: Hylosept Verenigd Koninkrijk: Fusidic acid 20 mg/g cream

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 25 januari 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.