Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg

ATC-Code
A02BX13
Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg

Reckitt Benckiser

Stof(fen)
Alginezuur
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft. Deze laag voorkomt het terugvloeien van maagzuur naar de slokdarm en verlicht dus het brandende gevoel van brandend maagzuur en het gevoel van ongemak in de keel en mond. Brandend maagzuur kan optreden na de maaltijden (bijv. bij het eten van vet of pikant voedsel), tijdens de zwangerschap of bij patiënten met symptomen die verband houden met een ontsteking in de wand van de slokdarm (bijv. moeilijk en/of pijnlijk slikken, pijnlijke mond, braken).

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van gastro-oesofageale reflux zoals zure oprispingen, zuurbranden, maagklachten (gerelateerd aan reflux), bijvoorbeeld, na een maaltijd of tijdens de zwangerschap, en bij patiënten met symptomen gerelateerd aan oesofagitis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u weet dat u overgevoelig bent voor één of meerdere van de bestanddelen, omdat er heel zelden ademhalingsproblemen en huiduitslag zijn voorgekomen (zie de bijwerkingen onder punt 4 voor een volledige lijst).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Als u bent geadviseerd om een natrium- of calciumbeperkt dieet te volgen, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt, aangezien dit medicijn natrium (5,3 mmol bij een dosering met 2 tabletten) en calcium (1,6 mmol bij een dosering met 2 tabletten) bevat.
  • Als u een nier- of hartaandoening heeft of heeft gehad. Bespreek dan met uw arts het zout dat in dit middel zit. Bepaalde zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.

- Als u weet dat er weinig maagzuur in uw maag zit, neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.

Als de klachten niet weg zijn na 7 dagen, raadpleeg dan uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Belangrijke informatie over de ingrediënten van Gaviscon 250 perpermunt

Als u fenylketonurie heeft, houdt er dan rekening mee dat het product gezoet is met aspartaam, een bron van fenylalanine.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor oraal gebruik. De tabletten moet u goed kauwen.

Gebruik bij volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar: Als symptomen zich voordoen, neem dan twee tot vier tabletten na de maaltijd en voor het naar bed gaan, tot maximaal vier keer per dag.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar

Enkel geven op medisch advies

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u teveel Gaviscon heeft gebruikt, kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel. Het is vrij onwaarschijnlijk dat u hier last van heeft, maar neem wel contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg uw arts en stop met het innemen van dit middel als u last krijgt van de volgende bijwerking:

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten) kan er een allergische reactie op een van de bestanddelen ontstaan. Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, moeite met ademen, duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Stop dan met het gebruik van dit middel en neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje (EXP: {maand/jaar)). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in elk kauwtablet zijn:

Natriumalginaat 250 mg
Natriumwaterstofcarbonaat 133,5 mg
Calciumcarbonaat 80 mg.

De andere bestanddelen zijn:

Mannitol (E421), macrogol 20.000, copivodon, aspartaam (E951), pepermuntsmaak, magnesiumstearaat en acesulfaam-K.

Deze tabletten bevatten geen suiker of gluten.

Hoe zien Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten eruit en hoeveel zitten er in een verpakking?

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten zijn ronde, licht gevlekte tabletten met een gebroken witte tot crème kleur.

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kunnen verkrijgbaar zijn in verpakkingen van 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 of 64 tabletten in blisterverpakkingen of 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2x16, 2x18, 2x20, 2x22 of 2x24 tabletten in polypropyleen verpakkingen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane

Hull

East Yorkshire

HU8 7DS

United Kingdom

In het register ingeschreven onder:

RVG 31437 Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België (BE) Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten/ Gaviscon
en formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé à croquer
Luxemburg (LU)  
Bulgarije Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets,
  In local language (script)
Denemarken (DK) Galieve Peppermint (tablets)
Franrijk (FR) Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam
  et à l'acésulfame potassique
Germany (DE) Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Hungarije Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta (Gaviscon Peppermint Tablets)
Ierland (IE) Gaviscon Peppermint Chewable Tablets
Portugal (PT) Gaviscon

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: februari 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.