Gaviscon Duo sachets, suspensie voor oraal gebruik in sachet

ATC-Code
A02BX13
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Reckitt Benckiser
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Andere mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Stof Alginsäure

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gaviscon Duo sachets, suspensie voor oraal gebruik in sachet is een combinatie van twee antacida, oftewel maagzuur-neutraliserende middelen, (calciumcarbonaat en natriumbicarbonaat) en een alginaat, en heeft een dubbele werking:

 1. het neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt;
 2. het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud, waardoor het branderige gevoel in uw borststreek wordt verlicht.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur dat in de slokdarm terechtkomt. Deze klachten kunnen bestaan uit brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de maaltijd of tijdens de zwangerschap.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Dit middel mag niet worden gebruikt door patiënten met ernstige nierproblemen of door patiënten met elektrolytverstoringen waardoor de hoeveelheid fosfaat in het bloed is verlaagd (hypofosfatemie).
 • Dit middel bevat kleine hoeveelheden natrium 127,25 mg (5,53 mmol), en calcium 130 mg (3,25 mmol) per sachet (10 ml). Heeft u een nier- of hartaandoening of heeft u die

gehad? Bespreek dan met uw arts het zout dat in dit middel zit. Bepaalde zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.

 • Weet u dat er weinig maagzuur in uw maag zit? Neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.
 • Net als het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende medische aandoeningen niet worden opgemerkt
 • Dit middel mag niet langdurig worden gebruikt. Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten? Neem dan contact op met uw arts.

Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon Duo sachets nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Dit geneesmiddel bevat 127,35 mg (5,53 mmol) natrium per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen en kinderen vanaf 12 jaar: 10 tot 20 ml (één tot twee sachets) na de maaltijden en vóór het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar: uitsluitend te gebruiken op medisch advies.

  Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, zal dat waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Wel kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel. Duurt dit gevoel erg lang? Neem dan contact op met uw arts.

  Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende keer geen dubbele dosis in te nemen. U blijft gewoon de normale dosis van het middel innemen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kan er een allergische reactie op een van de stoffen in dit middel ontstaan. Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, huiduitslag, jeuk, duizeligheid, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel en ademhalingsproblemen.

Inname van grote hoeveelheden calciumcarbonaat, een van de bestanddelen van dit middel, kan leiden tot een verhoogde pH van het bloed (alkalose), te veel calcium in het bloed (hypercalciëmie), toegenomen afscheiding van maagzuur, en obstipatie. Deze klachten ontstaan doorgaans na gebruik van doseringen die hoger zijn dan de aanbevolen dosis.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de sachets na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stoffen per dosis van 10 ml suspensie in een sachet zijn: natriumalginaat (500 mg), natriumbicarbonaat (213 mg) en calciumcarbonaat (325 mg).
  • De andere stoffen in dit middel zijn: carbomeer 974P, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsaccharine, pepermuntsmaakstof, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Gaviscon Duo sachets bevatten een gebroken witte tot crèmekleurige suspensie met de geur en smaak van pepermunt.

Gaviscon Duo sachets zijn verkrijgbaar in kartonnen verpakkingen met daarin 4, 12 of 24 sachets. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Reckitt Benckiser Healthcare B.V. Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp Nederland

Fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS

Verenigd Koninkrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 109769

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Gaviscon Duo Sachets, suspensie voor oraal gebruik in sachet
Verenigd Koninkrijk Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint Flavour
Duitsland Gaviscon Double Action Sachet 500 mg/213mg/325 mg
  Suspension zum Einnehmen
Griekenland en Gaviscon Double Action Πόσιμο Εναιώρημα (Liquid Sachets)
Cyprus  
Ierland Gaviscon Extra Liquid Sachets Peppermint Flavour sodium
  alginate 500mg/10ml, sodium bicarbonate 213mg/10ml,
  calcium carbonate 325mg/10ml
België Gaviscon Antizuur-Antireflux Unidose, suspensie voor oraal
  gebruik
Luxemburg Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose, suspension buvable
Tsjechië Gaviscon Duo Efekt sáčky
Slowakije Gaviscon Duo Efekt vrecká
Italië Gaviscon Double Action
Hongarije Gaviscon Duo Aktiv borsmenta iz bels leges szuszpenzio
  tasakban
Polen Gaviscon Duo/Sodium alginate + Sodium bicarbonate +
  Calcium carbonate/500mg +213mg + 325mg / 10ml zawiesina
  doustna, 10ml
Noorwegen Galieve Duo, Mikstur,suspensjon, Dosepose
Denemarken Galieve Double Action, Oral suspension, Enkeltdosisbeholder
Zweden Galieve Duo, Oral suspension, Dospase
IJsland Galieve Double Action, Mixtura, dreifa, Skammtapoki
Finland Galieve Duo, Oraalisuspensio, Annospussi
Portugal Gaviscon Double Action

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.