Gaviscon extra sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik

ATC-Code
A02BX13
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Reckitt Benckiser
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Andere mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Stof Alginsäure

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  • Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt behoort tot de groep van maagzweerremmers en middelen tegen gastro-oesofageale reflux (terugvloeien van maaginhoud in de slokdarm)
  • Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt behoort tot de groep geneesmiddelen die de symptomen van reflux behandelen. Reflux is een proces waarbij de zure maagsappen terugvloeien in de slokdarm. Deze symptomen zijn zuurbranden, verminderde spijsvertering door reflux van de maaginhoud na, bijvoorbeeld, een maagoperatie, slecht afsluitend slokdarmklepje, tijdens de zwangerschap of samen met een ontstoken slokdarm door reflux. In tegenstelling tot de maag is de wand van de slokdarm niet bestand tegen zuren. Wanneer reflux zich voordoet, veroorzaakt dat pijn en ongemak wat doorgaans brandend maagzuur wordt genoemd. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft. Die laag voorkomt reflux en houdt de maaginhoud gescheiden van de wand van de slokdarm waardoor de symptomen van brandend maagzuur en zure oprispingen worden verzacht.

Volwassenen (waaronder ouderen) en kinderen ouder dan 12 jaar: 5 tot 10 ml (1/2 tot 1 sachet van 10ml of 1 tot 2 sachet van 5ml) na de maaltijden en voor het slapengaan

Kinderen jonger dan 12 jaar: raadpleeg eerst uw arts

Treedt er na 7 dagen geen verbetering van de klachten op, neem dan contact op met uw huisarts.

Indien u teveel Gaviscon Extra Sterk liquid sticks heeft gebruikt is het vrij onwaarschijnlijk dat u hier last van heeft. U kunt last hebben van een opgeblazen gevoel. Wanneer u teveel Gaviscon Extra Sterk heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem nooit een dubbele dosis in om zo een vergeten dosis in te halen. Wanneer u bemerkt dat u een dosis bent vergeten sla deze dan over en ga verder met de aanbevolen dosering.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

• Indien u overgevoelig bent voor een van de actieve bestanddelen of een van de andere bestanddelen van Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt.

  • Indien u een dieet moet volgen dat arm is aan zout (natrium of kalium), moet u uw arts raadplegen voor u dit geneesmiddel inneemt. 5 ml bevat 2,3 mmol (53 mg) natrium, 1,0 mmol (39) kalium.
  • Indien u lijdt aan hypercalciëmie (te hoog gehalte calcium in het bloed), nefrocalcinose en steeds terugkerende calcium bevattende nierstenen. 5 ml bevat 1,0 mmol (40 mg) calcium.
  • Dit product moet niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij een arts anders bepaalt.
  • Als uw maag weinig maagzuur produceert, kan het zijn dat de uitwerking minder doeltreffend is.

Raadpleeg uw arts indien een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen

Niet van toepassing.

Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt kan tijdens de zwangerschap worden ingenomen zoals aangewezen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt kan bij het geven van borstvoeding worden ingenomen zoals aangewezen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Dit product heeft geen invloed op het vermogen om een auto te besturen of machines te bedienen.

Gaviscon Extra Sterk pepermunt bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat en kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasmen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden (<1/10,000) kunnen er zich bij patiënten allergische reacties voordoen zoals urticaria (jeuk, bultjes en rode huid) en bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen), sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische of anafylactoïde reacties)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt niet na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking na de letters EXP.

Anvullende Informatie

Wat bevat Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt

De werkzame bestanddelen zijn: Elke 5 ml drinkbare suspensie bevat 500 mg natriumalginaat en 100 mg kaliumbicarbonaat.

De overige bestanddelen (hulpstoffen)zijn: calciumcarbonaat (E170), carbomeer, methyl- en propylparahydroxybenzoaat (E218+E216), natriumsaccharinaat (E954), natriumhydroxide (E524), muntaroma en gezuiverd water.

Hoe ziet Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt er uit en de inhoud van de verpakking

Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt is er in sachets met inhoud 5 of 10 ml. De sachets zijn per 10, 20, 24 of 48 verpakt in een kartonnen doosje met een maatlepel (kristal polystyreen) van 2,5 ml of 5 ml. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt zijn. Het is mogelijk dat de maatlepel niet in alle markten of voor alle verpakkingsgrootten beschikbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser He althcare (UK) Limited

Dansom Lane

Hull HU8 7DS

United Kingdom

Fabrikant:

Reckitt Benckiser He althcare (UK) Limited

Dansom Lane

Hull HU8 7DS

United Kingdom

In het register ingeschreven onder RVG 29641

Deze tekst is voor de laatste keer goedgekeurd in: juli 2009

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.