Advertentie

Auteur: Reckitt Benckiser


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gaviscon Extra Sterk behoort tot de groep reflux onderdrukkende middelen

Dit product vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft.

Deze laag voorkomt het terugvloeien van maagzuur naar de slokdarm (keel) en verlicht de symptomen veroorzaakt door brandend maagzuur en zure oprisping. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van gastro- oesofageale reflux zoals zure oprispingen, zuurbranden, maagklachten (gerelateerd aan reflux), bijvoorbeeld, na een maaltijd of tijdens de zwangerschap en bij patiënten met symptomen gerelateerd aan reflux oesofagitis.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- Als u weet dat u overgevoelig bent voor één of meerdere van de bestanddelen. Zie rubriek 6. Aanvullende Informatie voor een volledige lijst van bestanddelen.

Dit geneesmiddel bevat natrium (4,6 mmol bij een dosering van 10 ml), kalium (2,0 mmol per 10 ml) en calcium.

  • Als u bent geadviseerd om een natrium-, kalium- of calciumbeperkt dieet te volgen, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt. Als u een nier- of hartaandoening heeft of heeft gehad. Bepaalde zouten kunnen voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.
  • Als u weet dat er weinig maagzuur in uw maag zit, neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.

Vertel uw arts of apother als u nog andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Zoals voor alle geneesmiddelen geldt, moet de behandelingsperiode zo kort mogelijk gehouden worden.

Belangrijke informatie over sommige ingrediënten van Gaviscon Extra Sterk

Dit product bevat methyl- en propylparahydroxybenzoëzuur (E218 en E216), wat een allergische reactie kan veroorzaken (mogelijk met vertraging).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Controleer of de verzegeling van de dop onbeschadigd is voordat u het product voor het eerst inneemt.

Goed schudden voor gebruik

Volwassenen, waaronder ouderen en kinderen ouder dan 12 jaar:

5 - 10 ml (een of twee lepels van 5 ml) na de maaltijden en bij het slapengaan

Kinderen jonger dan 12 jaar: alleen op advies van de arts.

Indien u vergeten bent een dosis te nemen, is het niet nodig de volgende dosis te verdubbelen. Blijf gewoon de voorgeschreven dosis van het medicijn innemen.

Indien u teveel Gaviscon Extra Sterk inneemt kunt zich opgeblazen voelen. Het is onwaarschijnlijk dat dit schadelijk is voor u. Mocht het gevoel van opgeblazen zijn niet weggaan, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Indien de symptomen na 7 dagen niet verdwijnen, dient u uw arts te raadplegen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten) kan er een allergische reactie op een van de bestanddelen ontstaan. Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, moeite met ademen, duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.

Stop direct met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts als u last krijgt van deze of een andere bijwerking.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje (EXP: maand/jaar). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruiken binnen 6 maanden na opening van de verpakking. Niet in de koelkast bewaren. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnibak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Elke 10 ml Gaviscon Extra Sterk bevat 1.000 mg natriumalginaat en 200 mg kaliumbicarbonaat als actieve ingrediënten. De andere ingrediënten zijn calciumcarbonaat, carbomeer, methyl- en propylparahydroxybenzoëzuur (E218 en E216), natriumsaccharinaat, natriumhydroxide, anijssmaak afgeleid van venkel en gezuiverd water.

Gavison Extra Sterk is beschikbaar in flessen van 150 ml, 300 ml of 500 ml.

Gaviscon Extra Sterk is geregistreerd onder RVG 22501.

Registratiehouder en fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull HU87DS UK

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK