Levothyroxinenatrium Teva 175 microgram, tabletten

Illustratie van Levothyroxinenatrium Teva 175 microgram, tabletten
Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levothyroxinenatrium Teva bevat schildklierhormoon als werkzame stof.

Het doel van de behandeling met Levothyroxinenatrium Teva is het vervangen van de afwezigheid van schildklierhormoon en/of om de schildklier te ontlasten.

Levothyroxinenatrium Teva wordt gebruikt:

 • als vervanging voor schildklierhormoon tekort in alle gevallen van een te traag werkende schildklier
 • voor de preventie van terugkerende struma na een struma operatie bij patiënten met een normale schildklierfunctie

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

 • voor de behandeling van goedaardig struma bij patiënten met een normale schildklierfunctie

25 microgram, 50 microgram, 75 microgram:

 • voor aanvullende therapie bij de behandeling van een overactieve schildklier nadat een gewone metabole status is bereikt
 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort.

100 microgram:

 • voor aanvullende therapie bij de behandeling van een overactieve schildklier nadat een gewone metabole status is bereikt
 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort
 • bij de schildkliersuppressietest.

125 microgram:

 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort.

150 microgram:

 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort
 • bij de schildkliersuppressietest.

175 microgram:

 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort.

200 microgram:

 • voor kwaadaardige schildkliertumoren, met name na een operatie om nieuwe tumorgroei te onderdrukken en als aanvulling voor schildklierhormoon tekort
 • bij de schildkliersuppressietest.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u een van de volgende aandoeningen heeft:

o een onbehandelde overactieve schildklier

o een onbehandelde adrenocorticale insufficiëntie

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

o een onbehandelde minder actieve hypofyseklier (hypopituïtarisme) o een hartaanval heeft gehad

o een acute ontsteking van de hartspier (myocarditis)

o een acute ontsteking van alle lagen van de hartwand (pancarditis).

Voordat de behandeling met Levothyroxine start moeten de volgende aandoeningen uitgesloten of behandeld zijn:

 • coronaire hartaandoeningen
 • pijn op de borst met een beklemmend gevoel (angina pectoris)
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • hypofyse en/of adrenocorticale insufficiëntie
 • gebieden in de schildklier die ongecontroleerd hoeveelheden schildklierhormoon produceren (schildklierautonomie).

100 microgram, 150 microgram, 200 microgram:

Deze aandoeningen dienen ook uitgesloten of behandeld te zijn voordat er een schildkliersuppressietest uitgevoerd wordt, met uitzondering van schildklierautonomie, wat een reden kan zijn om een suppressietest uit te voeren.

 • Als u coronaire hartaandoeningen, een zwakke hartspier, hartritmestoornissen met een snelle hartslag, chronisch langzaam werkende schildklier of bij patiënten die een hartaanval hebben gehad. Bepaalde bewaking is nodig voor mildere symptomen van een overactieve schildklier veroorzaakt door de toediening van Levothyroxinenatrium Teva, om zo enorm hoge hormoonwaarden in het bloed te voorkomen. In deze gevallen moet vaker de schildklierwaarden worden gecontroleerd (zie rubriek 3. Hoe gebruikt u dit middel?).
 • Als u een langzame schildklierfunctie heeft als gevolg van een aandoening van de hypofyse. Controles moeten gedaan worden om uit te vinden of de patiënt ook een adrenocorticale insufficiëntie heeft. Deze aandoening moet behandeld worden (hydrocortison) voordat de behandeling met schildklierhormoon gestart wordt.
 • Als er een vermoeden is voor het hebben van gebieden in uw schildklier die ongecontroleerd schildklierhormoon produceren. Meer onderzoek naar het regulatieproces van de schildklier moet gedaan worden voordat de behandeling van start gaat.
 • Wanneer vrouwen na de menopauze worden behandeld die een kans hebben op broze botten (osteoporose). De schildklierfunctie moet regelmatig gecontroleerd worden om een stijging aan levothyroxine in het bloed te voorkomen.
 • Als u suikerziekte heeft, omdat de dosering van uw geneesmiddel tegen suikerziekte misschien aangepast moet worden.
 • Als u epilepsie heeft (toevallen). Toevallen zijn zelden voorgekomen bij het starten van de levothyroxine behandeling.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

 • Als uw kind een schilklierhormoonvervangende behandeling krijgt kan gedeeltelijk verlies van het haar voorkomen tijdens de eerste paar maanden van het gebruik van dit middel. Dit is meestal voorbijgaand en het haar groeit gewoonlijk weer aan.

U moet Levothyroxinenatrium Teva niet gebruiken om gewicht te verliezen. Als uw schildklierhormoonwaarden op een normaal niveau liggen zal het extra innemen van schildklierhormoon niet bijdragen aan gewichtsverlies. Deze extra inname kan zorgen voor ernstige tot levensbedreigende bijwerkingen, voornamelijk in combinatie met bepaalde middelen voor gewichtsverlies.

Als u Levothyroxinenatrium Teva gebruikt moet u niet overstappen op een ander middel wat levothyroxine bevat, behalve als u onder controle bent van een arts en als uw waarden uit laboratoriumonderzoeken gecontroleerd worden.

Als u behandeld wordt met bepaalde antistollingsmiddelen, raadpleeg dan de informatie in rubriek

“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.

Ouderen

Bij ouderen moet de dosis zorgvuldig en individueel worden bepaald, bijvoorbeeld voor patiënten met hartaandoeningen. Zij moeten onder controle zijn van een arts.

Gebruikt u naast Levothyroxinenatrium Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Levothyroxinenatrium Teva heeft invloed op de effectiviteit van de volgende geneesmiddelen of geneesmiddelgroepen:

Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen (Antidiabetica)

Levothyroxine (de werkzame stof van Levothyroxinenatrium Teva) kan het effect verminderen van uw bloedsuikerverlagend geneesmiddel. Vooral aan het begin van de behandeling met de schildklierhormoon therapie, moeten de bloedsuikerspiegels van patiënten met diabetes regelmatig worden gemonitord en moet de dosis van uw antidiabetisch geneesmiddel indien nodig worden aangepast.

Bloedverdunnende geneesmiddelen (Coumarinederivaten)

Levothyroxine kan het effect verhogen van bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten) vanwege het verplaatsen van de plasma-eiwitbinding. Bij een gecombineerde behandeling moet de bloedstolling regelmatig gecontroleerd worden; indien nodig moet de dosis van het bloedverdunnende middel worden aangepast (verlaging van de dosis).

De werking van Levothyroxinenatrium Teva kan beïnvloed worden door andere middelen:

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Ionenuitwisselende resinen

Middelen om de vetwaarden in het bloed te verlagen (colestyramine, colestipol) of het verwijderen van hoge kaliumwaarden in het bloed (calciumzouten en natriumzouten van polystyreen sulfonzuur) remmen de absorptie van levothyroxine in de darm. Daarom moeten deze middelen 4 – 5 uur na het toedienen van Levothyroxinenatrium Teva worden ingenomen.

Maagzuurbindende middelen die aluminium, ijzer en calciumcarbonaat bevatten

Middelen die aluminium bevatten om maagzuur te binden (antacida, sucralfaten); ijzer bevattende middelen en calciumcarbonaat kunnen de absorptie van levothyroxine in de darm verminderen. Daarom moet Levothyroxinenatrium Teva minstens twee uur voor deze middelen worden ingenomen.

Propylthiouracil (middelen gebruikt voor een overactieve schildklier), glucocorticoïden (bijnierschorshormoon) en bèta-sympatholytica (middelen die de hartslag verminderen en de bloeddruk verlagen).

Deze stoffen remmen de omzetting van levothyroxine naar liothyronine, de meer actieve vorm.

Amiodaron (middel dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen) en contraststoffen die jodium bevatten, kunnen vanwege hun hoge jodiumconcentratie zowel een overactieve als minder- actieve schildklier functie veroorzaken. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nodulair struma met mogelijk niet-gediagnosticeerde gebieden met een ongecontroleerde hormoonproductie (autonomie). Vanwege dit effect van amiodaron op de schildklierfunctie, kan een dosisaanpassing van Levothyroxinenatrium Teva nodig zijn.

De eiwitbinding van Levothyroxine Teva kan verstoort worden door salicylaten (koortsverlagende middelen en pijnstillers), dicoumarol (een antistollingsmiddel), hoge dosering (250 mg) furosemide (een plaspil), clofibraat (middel om hoge vetwaarden te verlagen in het bloed), fenytoïne (middel gebruikt bij toevallen en hartritmestoornissen) en andere middelen. Dit kan leiden tot een stijging van de concentratie vrij thyroxine in het bloed.

Anticonceptiemiddelen met oestrogeen, middelen gebruikt bij hormoonvervangende therapie na de menopauze

Bij vrouwen die anticonceptiemiddelen met oestrogeen (“de pil”) gebruiken en bij vrouwen die een hormoonvervangende therapie krijgen na de menopauze, kan een verhoogde voorschrijving van levothyroxine nodig zijn.

Sertraline (een antidepressiva), chloroquine/proguanil (middelen gebruikt bij malaria en reumatoïde aandoeningen)

Deze stoffen verminderen de werkzaamheid van levothyroxine en leiden tot een stijging van serum- TSH-waarden.

Tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline, imipramine)

Uw reactie op tricyclische antidepressiva kan verhogen als u ook Levothyroxinenatrium Teva inneemt, omdat het de receptorgevoeligheid voor catecholamines doet toenemen.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Imitanib (gebruikt voor de behandeling van kanker)

Dit middel kan de concentraties van levothyroxine (thyroxine) in het bloed doen dalen.

Digitalis preparaten (digoxine, gebruikt bij hartaandoeningen)

Als u een levothyroxine behandeling start en ook digitalis preparaten gebruikt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis digitalis aanpast. Bij hyperthyroïde patiënten kan het nodig zijn tijdens de behandeling de digitalis dosering in stappen te verhogen omdat deze patiënten relatief gevoelig zijn voor digoxine.

Sympathomimetica (zoals adrenaline)

Wanneer sympathomimetica tegelijk worden gebruikt met levothyroxine zal hun effect versterken.

Geneesmiddelen met enzym-inducerend effect

Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), rifampicine (een antibiotica), carbamazepine (middel om toevallen te behandelen) en bepaalde geneesmiddelen kunnen de afbraak en uitscheiding van levothyroxine door de lever versnellen.

Proteaseremmers (middelen om HIV infecties te behandelen)

Er zijn meldingen waaruit naar voren komt dat de therapeutische werkzaamheid van levothyroxine verdwijnt als tegelijkertijd lopinavir/ritonavir wordt gebruikt. Daarom is nauwkeurige monitoring van de schildklierfunctie nodig bij patiënten die tegelijkertijd levothyroxine en proteaseremmers gebruiken.

Sojaproducten kunnen de absorptie in de darmen van levothyroxine verminderen. Bij kinderen zijn er gevallen van verhogingen in TSH (schildklier stimulerend hormoon) waarden wanneer zij een dieet met soja volgden en de behandeling met levothyroxine begonnen tegen congenitale hypothyroïdisme. Ongewoonlijk hoge doseringen van levothyroxine zijn nodig om een normale serum waarden levothyroxine en TSH te bereiken. Tijdens en na het beëindigen van een soja dieet moeten de T4 en TSH waarden zorgvuldig worden gemonitord en kan een dosisaanpassing van levothyroxine nodig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vooral tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding moet de toediening van schildklierhormonen consistent gebeuren onder toezicht van de behandelend arts. Ondanks veelvuldig gebruik tijdens de zwangerschap zijn er geen ongewenste effecten op de zwangerschap of foetale/neonatale gezondheid voorgekomen bij het gebruik met levothyroxine.

De behoefte aan levothyroxine kan tijdens de zwangerschap vergroten vanwege oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen). De schildklierfunctie moet daarom gecontroleerd worden tijdens en na de zwangerschap en hierop moet de dosering levothyroxine worden aangepast.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Tijdens een behandeling met hoge doses levothyroxine is de hoeveelheid schildklierhormoon dat wordt uitgescheiden via de moedermelk zeer laag en daarom niet schadelijk.

100 microgram, 150 microgram, 200 microgram

Suppressietesten moeten niet uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen beschikbare onderzoeken over de invloed van levothyroxine op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Omdat levothyroxine identiek is aan het natuurlijke schildklierhormoon wordt niet verwacht dat Levothyroxinenatrium Teva invloed heeft op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De individuele dagelijkse dosis moet worden bepaald met behulp van diagnostisch laboratorium testen en van klinisch onderzoek.

Als er schildklier functie blijft bestaan kan een lagere vervangingsdosis nodig zijn.

Bij oudere patiënten, patiënten met coronair hartlijden en patiënten met ernstige of chronische hypothyroïdie, is voorzichtigheid geboden bij het starten van een behandeling met schildklierhormonen. Dit betekent dat een lage startdosis moet worden voorgeschreven, die vervolgens langzaam moet worden verhoogd in verlengde intervallen, met frequente monitoring van de schildklierhormoonwaarden. Ervaring laat zien dat lagere doses ook voldoende zijn voor patiënten met een laag lichaamsgewicht en patiënten met een grote krop.

Dosering

Voor een individuele behandeling zijn er tabletten beschikbaar van 25 microgram tot 200 microgram levothyroxinenatrium. In de meeste gevallen zal er daarom één tablet per dag ingenomen moeten worden.

Voor de behandeling van een minder actieve schildklier nemen volwassenen 25-50 microgram levothyroxinenatrium per dag. Als uw arts het voorschrijft kan deze dosis verhoogd worden met 25-50 microgram levothyroxinenatrium per dag met een interval van 2 tot 4 weken, met een maximale dosering van 100-200 microgram levothyroxinenatrium.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Voor de preventie van terugkerende struma na een struma verwijdering en voor de behandeling van goedaardige struma zal 75-200 microgram levothyroxinenatrium per dag ingenomen moeten worden.

25 microgram, 50 microgram, 75 microgram

Bij ondersteunende therapie voor de behandeling van een te snel werkende schildklier dagelijks 50-100 microgram levothyroxinenatrium innemen.

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor, is de dagelijks dosis 150-300 microgram levothyroxinenatrium.

100 microgram

Bij ondersteunende therapie voor de behandeling van een te snel werkende schildklier dagelijks 50-100 microgram levothyroxinenatrium innemen.

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor dagelijks 150-300 microgram levothyroxinenatrium innemen.

Bij een schildkliersuppressietest wordt dagelijks 200 microgram levothyroxinenatrium gedurende 14 dagen totdat het scannen van toegediende radio-actieve deeltjes in het lichaam is gedaan.

125 microgram

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor dagelijks 150-300 microgram levothyroxinenatrium innemen.

150 microgram

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor dagelijks 150-300 microgram levothyroxinenatrium innemen.

Bij een schildkliersuppressietest wordt dagelijks 150 microgram levothyroxinenatrium gedurende 14 dagen totdat het scannen van toegediende radio-actieve deeltjes in het lichaam is gedaan.

175 microgram

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor dagelijks 150-300 microgram levothyroxinenatrium innemen.

200 microgram

Na een schildklieroperatie bij een kwaadaardige schildkliertumor dagelijks 150-300 microgram levothyroxinenatrium innemen.

Bij een schildkliersuppressietest wordt dagelijks 200 microgram levothyroxinenatrium gedurende 14 dagen totdat het scannen van toegediende radio-actieve deeltjes in het lichaam is gedaan.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Indien van toepassing, wordt aanbevolen om een doseringsvorm te gebruiken met een lager gehalte aan actieve stof voor het beginnen van de behandeling en het verhogen van de dosis bij volwassenen en voor de behandeling van kinderen.

Voor pasgeborene en zuigelingen met aangeboren schildklierhormoon deficiëntie, waarbij het bijzonder belangrijk is om zo snel mogelijk met de start van de behandeling te beginnen om een normale geestelijke en lichamelijke ontwikkeling te bereiken, is de aanbevolen dosering 10 tot 15 microgram/kg lichaamsgewicht/dag gedurende de eerste 3 maanden. Daarna moet de dosis individueel worden aangepast op basis van de klinische bevindingen en de schildklierhormoon- en TSH-waarden in het bloed.

Kinderen met verworven hypothyroïdisme beginnen met 12,5-50 microgram levothyroxinenatrium per dag. De dosis moet geleidelijk iedere 2 tot 4 weken verhoogd worden, afhankelijk van de klinische resultaten en schildklierhormoon- en TSH-waarden die gemeten worden in het bloed. Totdat de volledige vervangingsdosis is bereikt. De dosering, als ook de andere waarden bij lange termijn behandeling, zal afhankelijk zijn van de leeftijd en lichaamsgewicht van het kind.

Tijdens de eerste zes maanden na de geboorte is de meting van levothyroxinebloedwaarden meer betrouwbaar als controle dan TSH-bloedwaarden (schildklierstimulerend hormoon). In individuele gevallen kan het tot 2 jaar duren voordat de TSH-waarden genormaliseerd zijn, ondanks adequate toediening van levothyroxine.

Wijze van toediening

De totale dagelijkse dosis moet genomen worden in de ochtend op een lege maag, minstens een half uur voor het ontbijt omdat de werkzame stof beter opgenomen wordt op een lege maag in plaats van voor of na een maaltijd. De tabletten dienen geheel worden doorgeslikt zonder te kauwen met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Kinderen moeten de dosis minstens een half uur voor de eerste maaltijd van de dag innemen. De tablet kan hierbij worden opgelost in wat water, de oplossing wordt dan vermengd met wat meer water voor de toediening (let op: elke dosis dient vers bereidt te worden).

Duur van de behandeling

U moet dit middel gebruiken zolang als uw arts dit voorschrijft.

 • Als u een te traag werkende schildklier hebt of een schildklieroperatie hebt ondergaan voor een kwaadaardige tumor van de schildklier, moet u Levothyroxinenatrium Teva meestal uw hele leven lang gebruiken.
 • Voor goedaardige struma en voor de preventie van terugkerende strumagroei, moet u Levothyroxinenatrium Teva gebruiken gedurende een periode die varieert van een aantal maanden of jaren tot de rest van uw leven.
 • Bij ondersteunende therapie voor de behandeling van een te snel werkende schildklier moet u Levothyroxinenatrium Teva zo lang gebruiken als u een thyrostatische geneesmiddel gebruikt.
 • Voor de behandeling van goedaardige struma met een normale schildklierfunctie is een behandelingsperiode van 6 maanden tot 2 jaar noodzakelijk. Als de behandeling met

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Levothyroxinenatrium Teva binnen die periode nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, moeten andere behandelingsopties worden overwogen.

Symptomen van een overactieve schildklier kunnen voorkomen in het geval van overdosering (zie rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen). Raadpleeg uw arts als dit voorkomt.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Blijf uw tabletten regelmatig innemen zoals voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om uw behandeling succesvol te laten zijn, moet u Levothyroxinenatrium Teva regelmatig innemen zoals voorgeschreven door uw arts. U moet in geen geval de behandeling veranderen, uitstellen of stoppen zonder dit met uw arts te bespreken. Symptomen van de aandoening kunnen terugkomen bij het uitstellen of stoppen van de behandeling voordat dit zou moeten. De aard van deze symptomen is afhankelijk van de onderliggende aandoening.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties doen veroorzaken, echter komen ernstige allergische reacties zelden voor. Plotselinge kortademigheid, moeite met ademen, zwelling van de oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (vooral wanneer het op het gehele lichaam voorkomt) moet u onmiddellijk melden aan uw arts.

Als Levothyroxinenatrium Teva correct gebruikt wordt, worden er geen bijwerkingen verwacht. Als de doseringssterkte in bepaalde gevallen niet wordt verdragen, of in het geval van een overdosering, kunnen symptomen typerend voor een overactieve schildklier voorkomen, vooral als de dosis te snel vanaf het starten van de behandeling wordt opgehoogd (frequentie is niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • hoofdpijn, blozen, overmatig zweten
 • gewichtsverlies
 • trillen (tremor), rusteloosheid, opgewonden zijn
 • moeite met slapen
 • snelle hartslag (tachycardie) of pijn in de borst met een beklemmend gevoel (angina)
 • onregelmatige hartslag, bonzende hartslag (palpitaties)

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

 • hoge bloeddruk (hypertensie), hartfalen, hartaanval
 • kortademigheid (dyspneu)
 • verhoogde eetlust, misselijkheid, braken, diarree, buikkramp
 • spierzwakte en spierkrampen
 • koorts
 • intolerant zijn voor warmte
 • mild haarverlies bij kinderen
 • onregelmatig menstrueren bij vrouwen.

Raadpleeg uw arts als bovenstaande bijwerkingen bij u voorkomen. Deze bijwerkingen verdwijnen vaak wanneer de dosis wordt aangepast. Verhoogde druk in de hersenen (vooral bij kinderen) kunnen ook geobserveerd worden als atypische symptomen.

Bij kinderen kan een overdosering levothyroxine een te vroege fusie van de schedelbeenderen en vroegtijdig (prematuur) stoppen van de groei veroorzaken.

In geval van overgevoeligheid voor levothyroxinenatrium of andere ingrediënten in Levothyroxinenatrium Teva kunnen allergische reacties van de huid en luchtwegen voorkomen.

Behandeling van overdosering

Raadpleeg uw arts als bijwerkingen voorkomen. Hij/zij zal beslissen of de dosis verlaagd moet worden of dat u een aantal dagen stopt met het innemen van de tabletten. Zodra de bijwerkingen zijn verdwenen kan de behandeling weer gestart worden met een gecontroleerde dosis.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

25 microgram tablet (PA/Al/PVC/Al-Aluminium blisterverpakking) Bewaren beneden 30°C

50 microgram, 75 microgram, 100 microgram, 125 microgram, 150 microgram, 175 microgram, 200 microgram (PVC/PVDC witte-Aluminium blisterverpakkingen)

Bewaren beneden 25°C

Flessen

Bewaren beneden 30°C

Dit middel moet binnen 12 maanden na de eerste opening van de fles gebruikt worden.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit middel niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf aanwezig zijn.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium 25 microgram: Elke tablet bevat 25 microgram levothyroxinenatrium 50 microgram: Elke tablet bevat 50 microgram levothyroxinenatrium 75 microgram: Elke tablet bevat 75 microgram levothyroxinenatrium 100 microgram: Elke tablet bevat 100 microgram levothyroxinenatrium 125 microgram: Elke tablet bevat 125 microgram levothyroxinenatrium 150 microgram: Elke tablet bevat 150 microgram levothyroxinenatrium 175 microgram: Elke tablet bevat 175 microgram levothyroxinenatrium 200 microgram: Elke tablet bevat 200 microgram levothyroxinenatrium
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, gepregelatineerde maïszetmeel, microkristallijne cellulose, watervrij colloidaal silicum, magnesiumstearaat.

25 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L1” aan de andere zijde.

50 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L2” aan de andere zijde.

75 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L3” aan de andere zijde.

100 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L4” aan de andere zijde.

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

125 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L5” aan de andere zijde.

150 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L6” aan de andere zijde.

175 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L7” aan de andere zijde.

200 microgram

Witte tot gebroken witte, ronde, met diameter 8 mm, gladde tabletten met een kruis-breukstreep aan een zijde en de inscriptie “L8” aan de andere zijde.

Levothyroxinenatrium Teva is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112 en 250 tabletten in blisterverpakkingen, 50 tabletten in eenheidsafleververpakkingen, 98 tabletten in kalenderverpakkingen en 28, 50, 56, 100, 112, 250, 500 en 1000 tabletten in flessen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

Teva Operations Sp. z.o.o ul. Mogilska 80.

31-546, Krakow Polen

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

East Sussex BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Santé

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305 74770 Opava-Komarov Tsjechië

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Spanje

Teva Operations Sp. z.o.o Ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3,

D-89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 108536, Levothyroxinenatrium Teva 25 microgram, tabletten

RVG 108554, Levothyroxinenatrium Teva 50 microgram, tabletten

RVG 108555, Levothyroxinenatrium Teva 75 microgram, tabletten

RVG 108556, Levothyroxinenatrium Teva 100 microgram, tabletten

RVG 108557, Levothyroxinenatrium Teva 125 microgram, tabletten

RVG 108558, Levothyroxinenatrium Teva 150 microgram, tabletten

RVG 108559, Levothyroxinenatrium Teva 175 microgram, tabletten

RVG 108560, Levothyroxinenatrium Teva 200 microgram, tabletten

LEVOTHYROXINENATRIUM TEVA 25-50-75-100-125-150-175-200 MICROGRAM tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Bulgarije TevaThyrox
Duitsland L-Thyroxin-Na CT
Italië Levotiroxina Teva
Tsjechië, Ierland, Polen, Noorwegen, Zweden: Levothyroxin Teva
Spanje Levotiroxina Sódica Teva
Nederland Levothyroxinenatrium Teva
Portugal Levotiroxina sódica Ratiopharm
Roemenië Levotiroxină Teva
Slovenië Dicitirox

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

0713.4v.EV

Advertentie

Stof(fen) Levothyroxine natrium
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code H03AA01
Farmacologische groep Schildklierpreparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.