Locoid hydrofiele creme 0,1%, creme 1 mg/g

Locoid hydrofiele creme 0,1%, creme 1 mg/g
Werkzame stof(fen)Hydrocortisone butyraat
Toelatingslandnl
VergunninghouderEuro Registratie Collectief
ATC-codeD07AB02
Farmacologische groepenCorticosteroïden, gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Locoid crème is wit en is verpakt in tubes van 30 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoïd 0,1% crème.

Locoid crème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid crème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zo nodig voorschrijven om Locoid crème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid crème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid crème af te wisselen met Locoid Oleogel of Locoid Vetcrème en omgekeerd.

Wanneer u te veel Locoid crème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u Locoid crème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid crème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid crème aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid crème wordt gestopt:

Wanneer de behandeling met Locoid crème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Locoid crème niet

 • Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
 • Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis).
 • Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
 • Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat of één van de hulpstoffen (wat zelden voorkomt). Zie ook de rubriek ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid crème’.

Wees extra voorzichtig met Locoid crème

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid crème wilt behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
 • Wanneer u Locoid crème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
 • Locoid crème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
 • Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid crème de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid crème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid crème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid crème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid crème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid crème is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid crème

Cetostearylalcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propyl- en butylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Locoid crème in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe wordt het gebruikt?

Locoid crème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid crème bevat weinig vet en is daardoor geschikt bij die huidaandoeningen waarbij de huid rood en nat is.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid crème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid crème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komt voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komt voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komt voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid crème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
 • Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘reboundeffect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid crème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking ten gevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Locoid crème buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik Locoid crème niet meer na de datum op het etiket op de verpakking achter “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. Deze datum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in september 2013

Euro Registratie Collectief b.v., 180213-0113

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Hydrocortisone butyraat. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Locoid hydrofiele creme 0,1%, creme 1 mg/g

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio