Locoid vetcrème, crème 1 mg/g

Illustratie van Locoid vetcrème, crème 1 mg/g
Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Vergunninghouder

Astellas

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Locoid crème, crème 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Astellas
Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Locoid Crelo, emulsie voor cutaan gebruik 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Astellas
Locoid Crelo 1 mg/g, emulsie voor cutaan gebruik Hydrocortisone butyraat Euro Registratie Collectief
Locoid Crème 1 mg/g, crème Hydrocortisone butyraat Dr. Fisher Farma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe ziet Locoid vetcrème eruit en hoe is het verpakt?

Locoid vetcrème is wit en is verpakt in tubes van 15, 30 of 100 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid vetcrème, crème 1 mg/g. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Hoe werkt Locoid vetcrème?

LOCOID® lipocream (hydrocortisone-17-butyraat) Astellas CTD Module 1
Cream 1 mg/g   Section 1.3: Product Information

Locoid vetcrème bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg. De crème basis zorgt ervoor dat de huidaandoening minder vochtig wordt.

Waarvoor kan Locoid vetcrème gebruikt worden?

Locoid vetcrème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid vetcrème bevat meer vet dan een crème en is daardoor geschikt bij die huidaandoeningen waarbij de huid deels droog en deels nog vochtig kan zijn.

Locoid vetcrème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid vetcrème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid vetcrème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid vetcrème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid vetcrème af te wisselen met Locoid oleogel of Locoid crème en omgekeerd.

Wat moet u doen als u te veel Locoid vetcrème heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid vetcrème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Locoid vetcrème te gebruiken?

Als u Locoid vetcrème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid vetcrème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid vetcrème aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid vetcrème wordt gestopt:

Wanneer de behandeling met Locoid vetcrème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Locoid vetcrème niet

 • Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
 • Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis).
 • Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
 • Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat of één van de hulpstoffen (wat zelden voorkomt). Zie ook de rubriek ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid vetcrème’.

Wees extra voorzichtig met Locoid vetcrème

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid vetcrème wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
 • Wanneer u Locoid vetcrème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
 • Locoid vetcrème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
 • Langdurige toepassing van corticosteroïden bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid vetcrème de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid vetcrème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid vetcrème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid vetcrème is niet te verwachten.

LOCOID® lipocream (hydrocortisone-17-butyraat) Astellas CTD Module 1
Cream 1 mg/g   Section 1.3: Product Information

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid vetcrème

Cetostearyl alcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propylparahydroxybenzoaat kan een allergische reactie veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Locoid vetcrème in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid vetcrème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid vetcrème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen
LOCOID® lipocream (hydrocortisone-17-butyraat) Astellas CTD Module 1
Cream 1 mg/g   Section 1.3: Product Information

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid vetcrème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
 • Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid vetcrème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Locoid vetcrème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking en niet boven 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik Locoid vetcrème niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd op: januari 2013

Advertentie

Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.