Locoid scalp lotion, lotion 1 mg/ml

Illustratie van Locoid scalp lotion, lotion 1 mg/ml
Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Vergunninghouder

Astellas

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Locoid vetcrème 0,1%, crème 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Locoid hydrofiele creme 0,1%, creme 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Euro Registratie Collectief
Locoid Crème 1 mg/g, crème Hydrocortisone butyraat Dr. Fisher Farma
Locoid Crelo 1 mg/g, emulsie voor cutaan gebruik Hydrocortisone butyraat Euro Registratie Collectief
Locoid vetcrème, crème 1 mg/g Hydrocortisone butyraat Astellas

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe ziet Locoid Scalp lotion eruit en hoe is het verpakt?

Locoid Scalp lotion is een heldere kleurloze oplossing, die verpakt is in flacons van 30 of 100 ml. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid Scalp lotion 1 mg/ml.

Hoe werkt Locoid Scalp lotion?

Locoid Scalp lotion bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg.

LOCOID® Scalp lotion Astellas CTD Module 1
hydrocortisone-17-butyraat    
Cutaneous solution 1 mg/ml   Section 1.3: Product Information

Waarvoor kan Locoid Scalp lotion gebruikt worden?

Locoid Scalp lotion kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Scalp lotion is in het bijzonder geschikt voor behandeling van de behaarde hoofdhuid.

Locoid Scalp lotion dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Scalp lotion met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Scalp lotion minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 flacons van 30 ml Locoid Scalp lotion per week te gebruiken.

Wat moet u doen als u te veel Locoid Scalp lotion heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid Scalp lotion heeft gebruikt, kunnen verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Locoid Scalp lotion te gebruiken?

Als u Locoid Scalp lotion een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Scalp lotion zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid Scalp lotion aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Scalp lotion wordt gestopt.

Wanneer de behandeling met Locoid Scalp lotion voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Locoid Scalp lotion niet:

 • Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • Wanneer u (jeugd)puistjes heeft, ook met roodheid van de huid.
 • Wanneer u wonden of geschubde huid (ichthyosis) heeft.
 • Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
 • Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat (wat zelden voorkomt).

Wees extra voorzichtig met Locoid Scalp lotion

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid Scalp lotion wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
 • Wanneer u Locoid Scalp lotion gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
 • Locoid Scalp lotion mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
 • Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Scalp lotion de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid Scalp lotion op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid Scalp lotion kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Scalp lotion wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid Scalp lotion kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Scalp lotion wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Scalp lotion op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Scalp lotion is niet te verwachten.

Gebruik van Locoid Scalp lotion in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

LOCOID® Scalp lotion Astellas CTD Module 1
hydrocortisone-17-butyraat    
Cutaneous solution 1 mg/ml   Section 1.3: Product Information

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Scalp lotion bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Scalp lotion zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid Scalp lotion behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
LOCOID® Scalp lotion Astellas CTD Module 1
hydrocortisone-17-butyraat    
Cutaneous solution 1 mg/ml   Section 1.3: Product Information
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
 • Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Scalp lotion lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Locoid Scalp lotion buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Locoid Scalp lotion niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Locoid Scalp lotion niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd op: januari 2013

Advertentie

Stof(fen) Hydrocortisone butyraat
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.