Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS, 22% v/v, medicinaal gas, samengeperst

ATC-Code
V03AN01
Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS, 22% v/v, medicinaal gas, samengeperst

Air Products Nederland

Stof(fen)
Zuurstof
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Air Products Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lucht medicinaal is een inhalatiegas dat behoort tot de groep van de medische gassen.

Lucht medicinaal wordt gebruikt om zuurstoftekort te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS niet

Er zijn geen situaties bekend waarin Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS niet mag worden gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS

 • Alvorens behandeling met Lucht medicinaal te starten controleert u of het gas bij atmosferische druk wordt toegediend.
 • Toediening van Lucht medicinaal onder druk kan caissonziekte en zuurstofintoxicatie veroorzaken. Caissonziekte kan optreden tijdens de overgang van overdruk naar normale druk en kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en verwardheid en soms tot verlamming en bewusteloosheid (en zelfs overlijden).
 • Als Lucht medicinaal met andere inhalatiegassen wordt vermengd, moet in dit gasmengsel altijd voldoende zuurstof (minimaal 22% v/v) aanwezig zijn. Daarom moeten mengsels van Lucht medicinaal en andere gassen altijd extra zuurstof uit een andere bron bevatten.
 • Als u Lucht medicinaal bij een hoge stroomsnelheid toedient, kan het gas koud aanvoelen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Het is niet te verwachten dat Lucht medicinaal invloed heeft op andere geneesmiddelen. Er zijn wel interacties van zuurstof 100% v/v met andere geneesmiddelen bekend. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

pl-airsynth-mei2009 2

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Lucht medicinaal kan tijdens zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lucht medicinaal heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De dosering varieert en is afhankelijk van de omstandigheden waaronder u Lucht medicinaal gebruikt. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe wordt Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS gebruikt

Als u Lucht medicinaal gedurende langere tijd moet gebruiken, wordt aanbevolen om Lucht medicinaal te bevochtigen.

Lucht medicinaal is een gas voor inhalatie dat via de inademingslucht wordt toegediend met behulp van speciale apparatuur, zoals een neuskatheter, een gezichtsmasker, een kap die om het hoofd sluit, of door een buis in de luchtpijp ( tracheotomie). Het hulpmiddel dient op de door de fabrikant beschreven wijze te worden gebruikt. Eventuele overtollige zuurstof verlaat het lichaam bij de uitademing en vermengt zich met de omgevingslucht. Tijdens anesthesie wordt speciale apparatuur met herinademings- of kringloopsystemen gebruikt, zodat de uitgeademde lucht opnieuw wordt ingeademd (‘rebreathing’-systeem). Als u niet zelfstandig kunt ademen, kunt u Lucht medicinaal via een beademingsapparaat toegediend krijgen.

Houd u aan de instructies van de leverancier, vooral met betrekking tot het volgende:

 • De gascilinder mag niet worden gebruikt als deze zichtbaar beschadigd is of als wordt vermoed dat deze beschadigd is of aan extreme temperaturen blootgesteld is geweest.
 • Elk contact met olie, vet of andere koolwaterstoffen dient te worden vermeden.
 • Alleen apparatuur die geschikt is voor het specifieke type gascilinder en gas, mag worden gebruikt.
 • Bij het openen of sluiten van de cilinderafsluiter mag geen tang of ander gereedschap worden gebruikt, om beschadiging te voorkomen.
 • De vorm van de verpakking mag niet worden veranderd.
 • In geval van lekkage dient de cilinderafsluiter onmiddellijk te worden gesloten, mits dit veilig kan worden gedaan. Als de afsluiter niet kan worden gesloten, moet de cilinder naar een veilige plaats in de buitenlucht worden gebracht om de zuurstof eruit te laten stromen.
 • De afsluiters van lege gascilinders dienen te worden gesloten.
 • Aansluitingen voor slangen, ventielen enz. moeten schoon en droog zijn. Vuile aansluitingen dienen te worden gereinigd volgens de instructies van de leverancier. Gebruik geen oplosmiddelen. Maak de apparatuur schoon en droog met een schone, pluisvrije doek.
 • Overheveling van gas onder druk is niet toegestaan.
 • Roken en open vuur zijn niet toegestaan in de buurt van een gascilinder.

Wat u moet doen als u meer van Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen risico’s van een overdosis van Lucht medicinaal bekend.

Toediening van Lucht medicinaal onder druk kan caissonziekte en zuurstofintoxicatie veroorzaken. Caissonziekte kan optreden tijdens de overgang van overdruk naar normale druk en kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en verwardheid en soms tot verlamming en bewusteloosheid (en zelfs overlijden).

pl-airsynth-mei2009 3

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS te gebruiken

Gebruik Lucht medicinaal zodra u eraan denkt. Neem geen dubbele dosis Lucht medicinaal synthetisch om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Lucht medicinaal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de gascilinder na EXP.

Tijdens opslag van de gascilinders moeten de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen:

 • Bewaren tussen –20 °C en +65 °C.
 • Bewaren in verticale positie.
 • Bewaren in een goed geventileerde ruimte.
 • Uit de buurt houden van ontvlambare producten.
 • Beschermen tegen vallen en andere schokken.
 • Gascilinders die een ander soort gas bevatten, dienen gescheiden te worden bewaard.
 • Volle en lege gascilinders dienen gescheiden te worden bewaard.
 • Gascilinders dienen afgedekt en beschermd tegen weersinvloeden te worden bewaard.
 • Sluit de afsluiters van de cilinders.
 • Retourneer de cilinders naar de leverancier wanneer ze leeg zijn.

Anvullende Informatie

Wat bevat Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS

 • Het werkzame bestanddeel is zuurstof 22% v/v.
 • Het andere bestanddeel is stikstof.

Hoe ziet Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Farmaceutische vorm en verpakking:

 • Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS is een kleurloos, geurloos en smaakloos medicinaal gas dat is samengeperst.
 • Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS wordt onder druk in gascilinders verpakt. De kleur van de cilinder is wit en de cilinderschouder is wit met een zwarte band.
 • Gascilinders met een inhoud van x liter leveren y (eenheid van volume) Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS bij 15 °C en 1 bar.

Gascilinders – Vuldruk 200 bar, Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS

Volume (x) in liters 0,5 1 2 3 4 5 7 10 13
Aantal liters lucht (y) 97 193 387 580 774 967 1354 1935 2515
pl-airsynth-mei2009 4
              800 900
Volume (x) in liters 15 20 25 30 40 50 (16 x 50 l) (18 x 50 l)
Aantal liters lucht (y) 2902 3869 4836 5804 7738 9673 154.768 174.114

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Air Products Nederland B.V.

Kanaalweg 15

NL-3526 KL Utrecht

Nederland

Tel : +31 (10) 296 13 26

Fabrikant:

Air Products S.A.S.

Zone Industrielle de l’Epinoy 59175 Templemars

France

Tel : +33 3 206 205 17

Carburos Metálicos – Arrigorriaga Barrio Chaco n/v

48480 Arrigorriaga (Vizcaya) Spain

Tel : +34 946 71 92 00

Carburos Metálicos – Alcalá de Guadaira

Carretera de Sevilla a Granada,Km 9.6 – Polígono Industrial La Red 41500 Alcala de Guadaira (Sevilla)

Spain

Tel : +34 955 63 15 90

Carburos Metálicos – Massalfassar

Ildefonso Carrascosa, Parcela 20-21 - Polígono Industrial Mediterráneo

46560 Massalfassar (Valencia)

Spain

Tel : +34 96 140 13 54

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EER onder de volgende namen toegelaten:

België: Lucht, Synthetisch medicinaal AIR PRODUCTS, 22%v/v; medicinaal gas, samengeperst

Air synthétique médicinal AIR PRODUCTS, 22% v/v, gaz médicinal comprimé Synthetische medizinische Luft AIR PRODUCTS, 22 % v/v, medizinisches Gas, verdichtet

Nederland: Lucht medicinaal synthetisch AIR PRODUCTS, 22% v/v, medicinaal gas, samengeperst

pl-airsynth-mei2009 5

Tsjechië: Vzduch medicinální syntetický Air Products 22% v/v, medicinální plyn, stlačený

Duitsland: Künstliche Luft zur medizinischen Anwendung Air Products 22 % v/v Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Portugal: Ar medicinal Sintético Gasin, 22%v/v, gás medicinal, comprimido

Spanje: Aire medicinal sintetico Carburos Metálicos, 22%v/v, gas medicinal, comprimido

Verenigd Koninkrijk: Air medicinal synthetic Air Products, 22% v/v, medicinal gas, compressed

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012.

pl-airsynth-mei2009 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.