Colecalciferol (vitamine D3)

Colecalciferol (vitamine D3)
ATC-Code A11CC05
Moleculaire formule C27H44O
Molaire massa (g·mol−1) 384,64
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 84–85
CAS-nummer 67-97-0
PUB-nummer 5280795
Drugbank ID DB00169
Oplosbaarheid praktisch onoplosbaar in water

Basis

Colecalciferol, ook bekend als vitamine D3 en cholecalciferol, is een type vitamine D dat normaal door de huid wordt aangemaakt bij blootstelling aan zonlicht; het komt ook voor in sommige voedingsmiddelen en kan worden ingenomen als voedingssupplement. Het wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van vitamine D-tekort en daarmee samenhangende ziekten, waaronder rachitis (vooral bij kinderen). Het wordt ook gebruikt voor familiaire hypofosfatemie, hypoparathyreoïdie, die een laag calciumgehalte in het bloed veroorzaakt, en het syndroom van Fanconi. Vitamine D-supplementen zijn mogelijk niet effectief bij mensen met ernstige nieraandoeningen. Het wordt meestal via de mond ingenomen in de vorm van druppels. Vitamine D3 is zonder recept verkrijgbaar als OTC ("over the counter") product.

Farmacologie

Farmacodynamica

Colecalciferol alleen is inactief en moet eerst in de lever worden geactiveerd. Alle metabolieten ervan zijn gebonden aan het vitamine D-bindende eiwit in het bloed. De werking van calcitriol wordt gemedieerd door de vitamine D-receptor, een nucleaire receptor die de synthese van honderden eiwitten regelt en in vrijwel elke cel van het lichaam aanwezig is.

Farmacokinetica

Colecalciferol wordt gemakkelijk geabsorbeerd uit de dunne darm wanneer de vetabsorptie verstoord is. De eiwitbinding voor colecalciferol is 50 tot 80 %. Meer bepaald wordt vitamine D3 (uit voedsel of de huid) in plasma gebonden aan vitamine D-bindend eiwit (DBP) dat in de lever wordt gevormd. In de lever wordt colecalciferol gehydroxyleerd tot calcidiol (25-hydroxycholecalciferol) door het enzym vitamine D 25-hydroxylase. In de nier dient calcidiol dan als substraat voor 1-alpha-hydroxylase, wat resulteert in calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol), de biologisch actieve vorm van vitamine D3. Het wordt afgebroken door het enzym 24-hydroxylase en volledig via de darm uitgescheiden.

Interacties

Aangezien het om een natuurlijk voorkomende vitamine gaat, zijn interacties niet te verwachten.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Bijwerkingen zijn bij normaal gebruik niet te verwachten. In geval van zeer sterke overdosering kan ostheoporose optreden. Bovendien kunnen calciumafzettingen in de nieren en andere organen ontstaan, waardoor hun functie onherroepelijk kan worden aangetast.

Bronnen

  • Drugbank
  • PubChem
  • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 2017

Medicijnen die Colecalciferol (vitamine D3) bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.