Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten

ATC-Code
A11CC05
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Novartis
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Vitamine
Farmacologische groep Vitamin a und d, inkl. deren kombinationen
Chemische groep Vitamin d und analoga
Stof Colecalciferol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten bevat calcium en vitamine D3.

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten wordt gebruikt bij de preventie en de behandeling van calcium- en vitamine D-deficiëntie en kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt om osteoporose (zwak worden van het bot) te voorkomen en te behandelen bij patiënten die een risico lopen op calcium- en vitamine D-deficiëntie.

Calcium en vitamine D3 worden in de darmen opgenomen en via het bloed over het hele lichaam verspreid.

99% van de hoeveelheid calcium in het menselijke lichaam bevindt zich in het bot als gekristalliseerd hydroxyapatiet en amorf calciumfosfaat. Die verbindingen zijn belangrijk voor het behoud van sterke botten en tanden. Calcium speelt een belangrijke rol in verschillende lichaamsfuncties. Het is onontbeerlijk voor de werking van de zenuwen, de spieren en het hart en voor de bloedstolling. Bovendien helpt het veel hormonen om in het lichaam goed te werken. Om al die verschillende functies te vervullen, moet calcium in een gepaste concentratie beschikbaar zijn.

Vitamine D3 bevordert de opname van calcium en fosfor in de darmen en de opname ervan door het bot.

Vitamine D kan worden aangetroffen in bepaalde voedingsmiddelen of voedingssupplementen zoals levertraan, vette vis en eieren en wordt ook door de huid geproduceerd als de zon schijnt. Toch kan er een vitamine D-tekort optreden afhankelijk van waar in de wereld u leeft (breedtegraad), de tijd die u buitenshuis doorbrengt, en uw voeding. Zo komt vitamine D-tekort (hypovitaminose) in veel landen in Europa bijzonder vaak voor tijdens de winter en in het begin van de lente omdat de zon dan minder schijnt. Ook mensen die veel binnenshuis zitten en daarom niet voldoende in de zon komen, kunnen gemakkelijker een vitamine D-tekort (hypovitaminose) ontwikkelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een verhoogd gehalte calcium in het bloed (hypercalciëmie).
 • U heeft een verhoogd gehalte calcium in de urine (hypercalciurie).
 • U heeft u nierstenen (nefrolithiase) en calciumafzettingen in uw nierweefsel (nefrocalcinose).
 • U heeft te veel vitamine D in uw lichaam (hypervitaminose).
 • Tijdens een langdurig gebruik van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten moeten het calciumgehalte in het bloed en de urine en uw nierfunctie regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Dat is vooral belangrijk als u de neiging vertoont tot ontwikkeling van nierstenen.

Raadpleeg uw arts voordat u Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten inneemt en volg de instructies van de arts zorgvuldig als:

 • u andere calcium- en vitamine D-producten inneemt.
 • u lijdt aan een nierziekte, vooral als u ook aluminiumsupplementen inneemt.
 • u lijdt aan een bepaalde longziekte zoals sarcoïdose/ziekte van Besnier-Boeck.

Dit is nodig omdat calcium en vitamine D in wisselwerking kunnen treden met bepaalde andere geneesmiddelen als ze tegelijk worden ingenomen. Bijvoorbeeld, als u de volgende middelen inneemt of onlangs heeft ingenomen:

 • hartglycosiden, thiazidediuretica of corticosteroïden, moet u de instructies van uw arts zorgvuldig opvolgen.
 • orale bisfosfonaten of natriumfluoride, moet u Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten minstens 3 uur na inname van die geneesmiddelen innemen, omdat calcium de opname van die verbindingen vermindert.
 • een groep antibiotica, tetracyclines genaamd, moet u Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten minstens 2 uur na of 4 tot 6 uur vóór het tetracycline innemen, omdat calcium de opname van die verbindingen vermindert.
 • cholestyramine of laxeermiddelen, moet u Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten minstens 4 tot 6 uur na of 1 uur voor inname van deze geneesmiddelen innemen.

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten mag niet worden ingenomen binnen 2 uur na het eten van voedsel rijk aan oxaalzuur of fytinezuur, zoals spinazie, rabarber en volkoren graanproducten.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dan 1.500 mg calcium en 600 IU vitamine D. Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten is daarom niet geschikt tijdens de zwangerschap gezien het gehalte aan vitamine D.

Calcium gaat over in moedermelk, maar heeft geen negatief effect op de baby. Vitamine D gaat ook over in de moedermelk en daar moet rekening mee worden gehouden bij toediening van extra vitamine D aan de baby.

De inname van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

 • Diabetespatiënten mogen Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten innemen (1 bruistablet van 1.200 mg/800 IU bevat 0,003 koolhydraateenheden).
 • Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten bevat 164,28 mg zout per tablet. Patiënten die een gecontroleerd zoutdieet volgen, moeten advies vragen aan een gezondheidsmedewerker voordat ze Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten innemen.
 • Als u denkt dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten bevat aspartaam, een bron van fenylalanine, dat schadelijk kan zijn voor mensen met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

- Adolescenten en volwassenen: neem één bruistablet (één enkele dosis) eenmaal per dag in.

Los Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten op in een glas water (ongeveer 200 ml) en drink dit onmiddellijk op. De tablet niet inslikken of kauwen.

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten kan op een willekeurig tijdstip worden ingenomen, behalve als u bepaalde geneesmiddelen inneemt (zie onder punt 2 “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?) en mag met of zonder voedsel worden ingenomen (zie onder punt 2 “Waarop moet u letten met eten en drinken? voor verder advies).

Neem de aanbevolen dagdosering van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten in zolang uw arts u dit aanraadt. Gezien de reden van gebruik van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten zal het waarschijnlijk een langdurige behandeling zijn.

Tijdens een langdurig gebruik van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten moeten het calciumgehalte in het bloed en de urine en uw nierfunctie regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Dat is vooral belangrijk als u de neiging vertoont tot ontwikkeling van nierstenen.

Een overdosering van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten kan leiden tot symptomen zoals misselijkheid, braken, hevige dorst of constipatie. Bij vermoeden van een overdosering moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige zeldzame en zeer zeldzame bijwerkingen kunnen ernstig zijn.

Als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt, moet u de inname van Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten STOPPEN en onmiddellijk uw arts inlichten:

 • Zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen) omvatten: ernstige allergische (overgevoeligheids) reacties zoals zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.
 • Zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen) omvatten: verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie) en overmatige uitscheiding van calcium in de urine (hypercalciurie).

Minder ernstige bijwerkingen

Andere bijwerkingen die kunnen optreden, zijn gewoonlijk mild, van voorbijgaande aard en onschuldig. Breng zo snel mogelijk uw arts of apotheker op de hoogte, als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

 • Bijwerkingen die soms optreden (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen) kunnen omvatten: misselijkheid, diarree, buikpijn, verstopping, winderigheid, opgeblazen gevoel, jeuk, roodheid en/of branderig gevoel van de huid.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de tube na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en de tube zorgvuldig gesloten houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn: calciumlactogluconaat, calciumcarbonaat en cholecalciferol (vitamine D3).

Elke bruistablet van 1.200 mg / 800 IU bevat 2.716 mg calciumlactogluconaat en 2.100 mg calciumcarbonaat (overeenkomend met 1.200 mg calcium), 20 µg cholecalciferol (overeenkomend met 800 IU vitamine D3) als werkzame stoffen.

De andere stoffen in dit middel zijn: citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, macrogol 6000, aspartaam, sinaasappelsmaak (bevat: essentiële oliën van sinaasappelen, maltodextrine, Arabische gom, sorbitol (E 420), dextrose), sucrose, gelatine, maiszetmeel, gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie en alfa-tocoferol.

(zie ook het laatste deel onder punt 2 “ Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden” voor meer informatie over suikers, zout en aspartaam)

De bruistablet is wit en rond en heeft een sinaasappelgeur.

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 10, 20 (2 tubes van 10), 30 (3 tubes van 10), 40 (2 verpakkingen van 20), 60 (3 verpakkingen van 20), 80 (4 verpakkingen van 20), 100 (5 verpakkingen van 20) bruistabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinsenlaan 142

4818 CP Breda

Fabrikant

Novartis Consumer Health UK Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex – RH12 5AB

UK

Famar Orléans

5, Avenue de Concyr

45071 Orléans La Source Cedex 02 Frankrijk

In het register ingeschreven onder:

Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU, bruistabletten: RVG 108023

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Cyprus MegaCalcium D
Finland Calvive-D 1200mg / 20 mikrog poretabletti
Griekenland MegaCalcium D
Nederland Sandoz Calcium/Vitamine D 1200 mg/800 IU,
  bruistabletten
Spanje CALCIUM-SANDOZ D 1200 mg/800 UI
  comprimidos efervescentes
Verenigd Koninkrijk Sandocal+D 1200 Effervescent Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.