Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clindamycine is een antibioticum. Clindamycine ratiopharm capsules worden gebruikt om ernstige bacteriële infecties te behandelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Clindamycine ratiopharm niet in

 • wanneer u overgevoelig bent voor clindamycine of lincomycine, dat een vergelijkbaar antibioticum is
 • wanneer u overgevoelig bent voor één of meer van de hulpstoffen van Clindamycine ratiopharm capsules uit de lijst in rubriek 6 (zie “Aanvullende informatie”).

Wees extra voorzichtig met Clindamycine ratiopharm en raadpleeg uw arts:

 • wanneer u ooit een ontsteking van de dikke darm (colitis) gehad heeft met ernstige diarree die bloed bevatte.
 • wanneer u diarree heeft of gewoonlijk diarree krijgt wanneer u antibiotica inneemt.

CLINDAMYCINE RATIOPHARM 300 MG capsules, hard

 • wanneer u ooit een infectie heeft gehad van de maag of de darmen.
 • wanneer u een lijdt aan lever- of nierproblemen.
 • wanneer u ooit last heeft gehad van een bijwerking terwijl u een ander antibioticum gebruikte.

Clindamycine komt niet in de hersenen en is daarom niet geschikt voor de behandeling van ernstige infecties in en rond de hersenen. Uw arts kan u een ander antibioticum voorschrijven indien u een dergelijke infectie heeft.

Inname met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van dit geneesmiddel beïnvloeden, of dit geneesmiddel kan de effectiviteit van andere geneesmiddelen die tegelijkertijd ingenomen worden verminderen. Dit betreft:

 • erytromycine (een antibioticum)
 • spierverslappers gebruikt bij operaties (neuromusculaire blokkers)
 • orale anticonceptiemiddelen (“de pil”). Als u de pil gebruikt moet u extra anticonceptie middelen gebruiken gedurende het gebruik van Clindamycine ratiopharm capsules en tenminste zeven dagen daarna.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Clindamycine ratiopharm met voedsel en drank

Clindamycine ratiopharm capsules moeten heel doorgeslikt worden met water en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg uw arts voor u Clindamycine ratiopharm capsules inneemt als u zwanger bent, van plan bent om zwanger te worden of borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u borstvoeding geeft terwijl u Clindamycine ratiopharm capsules gebruikt en uw baby krijgt diarree, met of zonder bloed daarin, of andere tekenen van ziekte vertoont moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. U moet stoppen met borstvoeding wanneer dit gebeurt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat het gebruik van clindamycine invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Clindamycine ratiopharm

Clindamycine ratiopharm bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

CLINDAMYCINE RATIOPHARM 300 MG capsules, hard

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Clindamycine ratiopharm altijd exact in zoals uw arts u verteld heeft. U moet contact opnemen met uw arts als u het niet zeker weet.

Volwassenen en oudere patiënten

De gebruikelijke dosering is 150 – 450 mg elke 6 uur (afhankelijk van de ernst van uw infectie). Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen

Kinderen

Uw arts zal een lagere dosering voorschrijven.

De capsules moeten heel doorgeslikt worden met water en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Verdeel de doses evenredig over de dag.

Wat u moet doen als u meer van Clindamycine ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Clindamycine ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u niet met uw arts kunt spreken ga dan naar de dichtstbijzijnde eerste hulp. Neem de Clindamycine ratiopharm capsules verpakking mee. Symptomen van overdosering zijn misselijkheid, braken en diarree.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Clindamycine ratiopharm in te nemen

Wanneer u een dosis vergeten bent, neem deze dan in als u er aan denkt. Als het bijna tijd is om de volgende dosering te nemen, sla dan de vergeten dosering over. Neem uw volgende dosis op de juiste tijd.

Als u stopt met het innemen van Clindamycine ratiopharm

Stop niet met de inname van uw capsules omdat u zich beter voelt: uw infectie kan terugkomen of zelfs erger worden. U mag alleen stoppen als uw arts u dat vertelt.

Als u nog enige andere vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Clindamycine ratiopharm bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld: Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • misselijkheid, braken, maagpijn of pijnlijke keel. Als u hier last van heeft, verteel het dan uw arts.
 • lichte diarree. Als u lichte diarree krijgt, verhoog dan de hoeveelheid drinken. Gebruik geen

CLINDAMYCINE RATIOPHARM 300 MG capsules, hard

medicijnen om uw diarree te stoppen tenzij uw arts u dat vertelt.

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • ernstige diarree (die gepaard kan gaan met maagpijn of koorts). Als u ernstige diarree heeft of als het bloed of slijm bevat, stop dan met het innemen van uw capsules en vertel het meteen aan uw arts.
 • huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos
 • spierzwakte.

Zeldzame bijwerkingen:

 • ernstige allergische reacties. Het volgende kan voorkomen bij mensen die allergisch (overgevoelig) zijn voor antibiotica: piepende ademhaling of kortademigheid, zere keel, koorts, zwelling van gezicht of keel, huiduitslag, jeuk, blaren op de huid, vergeling van de huid of het wit van de ogen. Als u een allergische reactie ondervindt, stop dan met het gebruik van uw geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts.
 • ontsteking die maagpijn veroorzaakt en diarree (dikke darm ontsteking).
 • ontsteking van de oesofagus (slokdarm).
 • veranderingen in uw bloedsamenstelling (een vaststelling door uw arts is nodig).
 • veranderingen in uw leverfunctie testen (een vaststelling door uw arts is nodig), het geel worden van de huid en het wit van de ogen (geelzucht).
 • ernstige jeuk en ontsteking op of rond de geslachtsdelen. In zeldzame gevallen zijn ernstige ontstekingen van de huid gemeld zoals blaarvorming van de huid of afschilferen en verliezen van de huid gewoonlijk vergezeld met roodheid.
 • ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis).

Zweren aan de oesofagus (slokdarm) en veranderingen van de smaaksensatie zijn ook gemeld.

Als er bij u een bijwerking optreedt die ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Clindamycine ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Clindamycine ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

CLINDAMYCINE RATIOPHARM 300 MG capsules, hard

Anvullende Informatie

Wat bevat Clindamycine ratiopharm

Het werkzame bestanddeel is clindamycinehydrochloride.

Elke Clindamycine ratiopharm 300 mg capsule bevat 300 mg clindamycine.

De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en talk (E553b). De capsulewand is gemaakt van gelatine. De kleurstoffen die gebruikt zijn in Clindamycine ratiopharm 300 mg, capsules zijn patentblauw V (E131) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Clindamycine ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Clindamycine ratiopharm 300 mg capsules, hard zijn poederblauw.

Ze zijn beschikbaar in verpakkingen van 4, 8, 16, 20, 24, 30, 32, 40 en 100 capsules

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Clindamycin Alternova 300 mg Kapsler, harde Oostenrijk: Clindamycin Alternova 300 mg Kapseln Nederland: Clindamycine ratiopharm 300 mg, capsules

In het register ingeschreven onder

RVG 32374

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

1212.1v.AP

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK