Diltiazem HCl Retard 300 A, capsules met gereguleerde afgifte

Illustratie van Diltiazem HCl Retard 300 A, capsules met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Diltiazem
Toelating Nederland
Producent Apothecon
Verdovend Nee
ATC-Code C08DB01
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Vergunninghouder

Apothecon

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Het werkzame bestanddeel in dit geneesmiddel heeft diltiazem. Het behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd calciumcantagonisten, die gebruikt wordt voor het behandelen van een te hoge bloeddruk en helpt bij hartkramp ten gevolge van een vernauwing in de bloedvaten (angina pectoris).
 • Dit geneesmiddel bevat tevens de volgende onwerkzame bestanddelen: sucrosestearaat, microkristallijne cellulose (E460), polyvidone, magnesiumstearaat, talk, methylhydroxy- propylcellulose, polysorbaat 80, polyacrylaatdispersie en simethiconemulsie. De gelatine- capsule bevat de kleurstof:
Capsule van 120 mg Ondoorschijnend lavendel Ondoorschijnend lavendel
Capsule van 180 mg Ondoorschijnend wit Ondoorschijnend blauw-groen
Capsule van 240 mg Ondoorschijnend blauw-groen Ondoorschijnend lavendel
Capsule van 300 mg Ondoorschijnend wit Ondoorschijnend lavendel
Capsule van 360 mg Ondoorschijnend blauw-groen Ondoorschijnend blauw-groen

Capsule van 120 mg Capsule formaat 3, Capsule van 180 mg Capsule formaat 2, Capsule van 240 mg Capsule formaat 1, Capsule van 300 mg Capsule formaat 0, Capsule van 360 mg Capsule formaat 0.

Ondoorschijnend lavendel bevat de kleurstoffen azorubine E122, indiogotine E132 en titanium dioxide E171, ondoorschijnend wit bevat titanium dioxide E171, en ondoorschijnend blauw-groen bevat gele quinoline E104, indiogotine E132 en titanium dioxide E171, sucrosestearaat, microkristallijne cellulose (E460), polyvidone, magnesiumstearaat, talk, methylhydroxy-propylcellulose, polysorbaat 80, polyacrylaatdispersie en simethiconemulsie. De gelatine-capsule bevat de kleurstof titaniumdioxide (E171).

De witte drukpers inkt in uw medicijn bevat: shellac, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, n-butyl, propylene glycol, sodium hydroxide, polyvinylpyrrolidone, titanium dioxide.

De zwarte drukpers inkt bevat: shellac, ethyl alcohol, isopropyl, n-butyl, propylene glycol, ammonium hydroxide, potassium hydroxide en zwart ijzer oxide.

 • DILTIAZEM HCl RETARD A capsules zijn verkrijgbaar in vijf verschillende sterkten. Hierdoor kan uw huisarts de juiste hoeveelheid diltiazem voorschrijven om uw bloeddruk te verlagen of uw hartkramp onder controle te krijgen: 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg.

Elke verpakking bevat 3, 10, 30, 50, 60, 100 & 500 capsules

Bijsluiter

Diltiazem HCl Retard A Capsules RVG 21145-9 Versie: augustus 2013

De registratiehouder van dit geneesmiddel is:

Apothecon BV, Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten

Dit geneesmiddel wordt gefabriceerd door:

SMB Galephar, Rue de la Pirire 38, 6900 Marche-en-Famenne, België en Biovail Corporation International, Steinbach, Manitoba, Canada.

Registratienummer

DILTIAZEM HCl RETARD 120 A capsules 120 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21145.

DILTIAZEM HCl RETARD 180 A capsules 180 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21146.

DILTIAZEM HCl RETARD 240 A capsules 240 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21147.

DILTIAZEM HCl RETARD 300 A capsules 300 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21148.

DILTIAZEM HCl RETARD 360 A capsules 360 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21149.

DILTIAZEM HCl RETARD A wordt gebruikt voor de behandeling van licht tot matig verhoogde bloeddruk. Ook wordt het gebruikt bij hartkramp ten gevolge van een vernauwing in de bloedvaten.

Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u één van de volgende aandoeningen heeft. Stel uw arts hiervan op de hoogte.

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden indien u zwanger bent, van plan bent om zwanger te worden of als u borstvoeding geeft. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen de mogelijkheid tot zwangerschap uit te sluiten alvorens met de behandeling te beginnen. Als er ook maar een mogelijkheid bestaat dat u tijdens het innemen van dit geneesmiddel zwanger zou kunnen worden, dient een geschikt voorbehoedsmiddel gebruikt te worden. U wordt geadviseerd dit met uw dokter te bespreken. Omdat diltiazem via de moedermelk wordt uitgescheiden, dient u de borstvoeding te stoppen gedurende het gebruik van dit geneesmiddel.

 • U hebt een allergische reactie gehad van een medicijn bevattende diltiazem of één van de componenten daarvan als genoemd hierboven. Azorubine kan een allergische reactie veroorzaken inclusief astma. Allergie komt gewoonlijk meer voor bij mensen die allergisch zijn voor aspirine.
 • U ernstige hartklachten heeft, met name als een arts u heeft gezegd dat u een van de volgende aandoeningen heeft:
  • ernstige hartzwakte;
  • verlaagde bloeddruk;
  • hartshock;
  • longstuwing;
  • hersenbloeding of herseninfarct;
  • hartinfarct

Bijsluiter

Diltiazem HCl Retard A Capsules RVG 21145-9 Versie: augustus 2013

  • ernstige bradycardie (een zeer langzame polsslag);
  • hartblok of pre-excitatiesyndromen of sick sinus-syndroom (aandoeningen waarbij er problemen zijn met de regeling van uw hartslag);
  • linker-ventrikelfalen;
 • U last heeft van instabiele hartkramp;
 • De patiënt een kind is;

U dient uw huisarts ook te informeren als:

 • u last heeft gehad van andere hartklachten;
 • u een beroerte heeft gehad;
 • u last heeft van lever- of nierklachten;
 • u lijdt aan de ziekte van Crohn of colitus ulcerosa;
 • u andere geneesmiddelen gebruikt (waaronder middelen die u zonder recept kunt kopen), met name alle andere geneesmiddelen die voor het behandelen van uw bloeddruk of een andere hartaandoening zijn voorgeschreven, zoals digoxine.

Wijze van gebruik

DILTIAZEM HCl RETARD A capsules zijn speciaal ontworpen, zodat u de capsules slechts éénmaal daags hoeft in te nemen. Om te zorgen dat het geneesmiddel goed werkt, moet u zich echter aan de volgende aanwijzingen houden.

 • U moet het geneesmiddel innemen zoals uw huisarts heeft voorgeschreven. Meestal is dat éénmaal daags één capsule op hetzelfde tijdstip, bij voorkeur vlak voor of tijdens een maaltijd.
 • U moet de capsule in zijn geheel doorslikken, bij voorkeur met een glas water. U mag niet op de capsule bijten, kauwen of zuigen, omdat het geneesmiddel anders niet goed werkt.
 • U mag de door uw huisarts voorgeschreven dosis niet overschrijden.
 • U mag het gebruik van dit geneesmiddel niet staken zonder uw huisarts in te lichten.
 • Als u per ongeluk meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, dan moet u onmiddellijk een arts raadplegen en het geneesmiddel en deze folder meenemen.
 • Bij het overschrijden van de juiste dosis kan uw bloeddruk te veel dalen en kunt u zich suf, duizelig, moe en/of verward voelen. Het is ook mogelijk dat uw hartslag onregelmatig wordt.
 • Als u vergeten bent uw capsules in te nemen en u denkt eraan binnen 12 uur na de tijd dat u ze normaal inneemt, neem ze dan alsnog in. Denkt u er pas 12 uur na het voor u gebruikelijke tijdstip aan, neem ze dan niet meer in. Wacht tot het weer uw gebruikelijke tijd is en neem dan de gewone hoeveelheid. Als u meerdere keren vergeten bent uw capsules in te nemen, zeg dat dan tegen uw arts als u er weer komt.

Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding

 • u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • u in de toekomst zwanger zou kunnen raken.

Bij gebrek aan afdoende bewijs van de veiligheid tijdens de zwangerschap dient DILTIAZEM HCl RETARD A niet te worden gebruikt bij zwangerschap of bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Bijsluiter

Diltiazem HCl Retard A Capsules RVG 21145-9 Versie: augustus 2013

Diltiazem wordt in de moedermelk uitgescheiden. Indien de toepassing van diltiazem tijdens de lactatie periode noodzakelijk is, dan dient de zuigeling op een andere wijze gevoed te worden.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

In geval van vermoeidheid en duizeligheid bij gebruik van DILTIAZEM HCl RETARD A is het niet raadzaam om een voertuig te besturen of om andere oplettendheid vereisende werkzaamheden te verrichten.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Licht uw arts in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Geneesmiddelen kunnen namelijk de werking van elkaar beïnvloeden. Bepaalde geneesmiddelen die tegen hoge bloeddruk worden gebruikt, mogen niet gecombineerd worden met DILTIAZEM HCl RETARD A. Dit geldt ook voor het geneesmiddel Amiodaron, dat wordt gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen. Gelijktijdig gebruik van DILTIAZEM HCl RETARD A en bepaalde antidepressiva dient vermeden te worden evenals gelijktijdig gebruik van Lithium en DILTIAZEM HCl RETARD A.

Gelijktijdig gebruik van Diltiazem HCl retard A met statines dient vermeden te worden of met voorzichtigheid plaats te vinden.

Gelijktijdige therapie met diltiazem en aciclovir kan in zeldzame gevallen bijwerkingen als thrombocytopenie en leukopenie veroorzaken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

 • Het is mogelijk dat u de capsulehuls in het toilet terugvindt wanneer u naar de toilet gaat. Maakt u zich geen zorgen, want deze huls hoeft niet door het lichaam te worden verteerd. Dit betekent niet dat het geneesmiddel niet werkt.
 • Hoewel de meeste mensen geen problemen hebben met het gebruik van dit geneesmiddel, kunnen er soms een aantal bijwerkingen optreden, o.a. misselijkheid, braken, diarree, verstopping, hoofdpijn, opgezwollen benen of enkels, vermoeidheid, duizeligheid, blozen, huiduitslag of maagklachten. Deze verschijnselen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het geneesmiddel uw bloeddruk verlaagt en dienen snel te verdwijnen. Als dit echter niet zo is, dan moet u de huisarts inlichten.
 • Allergische huiduitslag kan in ernst variëren van licht jeukende huiderupties tot een minder vaak voorkomende ernstige conditie die het syndroom van Stevens-Johnson wordt genoemd en die koude koorts en zweervorming in de mond, op de lippen of de huid kan veroorzaken. Wanneer u de symptomen ondervindt die kunnen wijzen op het syndroom van Stevens-Johnson, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.
 • Als u eventueel last krijgt van ongewone bijwerkingen die hierboven niet genoemd zijn, dan moet u dat tegen uw huisarts zeggen.

Belangrijke tips

 • Gebruik dit geneesmiddel niet als de uiterste gebruiksdatum is verstreken. Deze datum is afgedrukt op een van de zijkanten van het kartonnen doosje en op de blisterverpakking.
 • Lever alle ongebruikte capsules in bij uw apotheek. Bewaar ze alleen als uw huisarts dat heeft gezegd.

Bijsluiter

Diltiazem HCl Retard A Capsules RVG 21145-9 Versie: augustus 2013

 • Bewaar dit geneesmiddel beneden de 25°C op een droge plaats uit de buurt van warmtebronnen, b.v. direct zonlicht, kachels, stoom, enz.

Dit geneesmiddel is alleen VOOR U bestemd. Geef het nooit aan een ander. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn, zelfs als die persoon dezelfde klachten heeft als u.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

BEWAAR ALLE GENEESMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013.

Advertentie

Stof(fen) Diltiazem
Toelating Nederland
Producent Apothecon
Verdovend Nee
ATC-Code C08DB01
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.