Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH, concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH, concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Doxorubicine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code L01DB01
Farmacologische groep Cytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in uw geneesmiddel is Doxorubicinehydrochloride. Doxorubicine behoort tot een groep van anti-tumor- (anti-kanker-) geneesmiddelen die antracyclines wordt genoemd. Doxorubicine beschadigt de tumor- (kanker-) cellen en zorgt ervoor dat deze niet verder kunnen groeien.

Doxorubicine wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • Borstkanker
 • Botkanker (osteosarcoom) toegediend voor- en na een operatie
 • Kanker van de weke delen (gevorderd weke-delen-sarcoom bij volwassenen)
 • Longkanker (kleincellige longkanker)
 • Kanker van het lymfeweefsel (Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom)
 • Bepaalde vormen van bloedkanker (acute lymfatische- of myeloblastische leukemie)
 • Beenmergkanker (multipel myeloom)
 • Kanker van het baarmoederslijmvlies (gevorderde of opnieuw optredende endometriumkanker)
 • Schildklierkanker (gevorderde papillaire/folliculaire schildklierkanker, anaplastische schildklierkanker)
 • Bepaalde vormen van blaaskanker (lokaal gevorderd of uitgezaaid stadium). Het wordt ook intravesicaal (in de blaas) bij vroege (oppervlakkige) blaaskanker gebruikt om terugkeer van blaaskanker na een operatie te voorkomen.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

 • Opnieuw opgetreden ovariumkanker
 • Bepaalde vormen van nierkanker bij kinderen (Wilm’s tumor)
 • Kanker van het zenuwstelsel bij kinderen (gevorderd neuroblastoom).

Doxorubicine wordt ook gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker.

Omdat Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH een geneesmiddel tegen kanker is, wordt het bij u toegediend op een speciale afdeling en onder de supervisie van een arts die gespecialiseerd is in het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. Het afdelingspersoneel zal u uitleggen waarop u vooral moet letten tijdens en na de behandeling. Deze bijsluiter kan u hieraan helpen herinneren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH NIET

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor doxorubicinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel of voor andere geneesmiddelen die tot dezelfde familie behoren (zogenoemde antracyclines of antraceendionen)
 • als u borstvoeding geeft.

Afhankelijk van de toedieningsweg zal Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH NIET aan u worden toegediend in de volgende situaties:

Intraveneus (in een ader):

 • Als u verminderde aanmaak van bloedcellen heeft, verminderd functioneren van het beenmerg (myelosuppressie) of ontsteking van de mond (stomatitis) door eerdere behandeling met geneesmiddelen tegen kanker en/of met bestraling
 • Als u een infectie heeft
 • Als u een ernstig verminderde leverfunctie heeft
 • Als u problemen heeft met uw hart (ernstige hartritmestoornissen, verlaagde hartfunctie, (eerdere) hartaanval, ontsteking van het hart). Dit kunnen problemen zijn die plotseling optreden en die van korte duur maar ernstig kunnen zijn.
 • Als u eerder behandeld bent met vergelijkbare geneesmiddelen tegen kanker (andere antracyclines) en daarvan de maximale dosering heeft gekregen.

Intravesicaal (in de blaas):

 • Als de kanker naar uw blaaswand is uitgezaaid
 • Als u een urineweginfectie heeft
 • Als u een blaasontsteking heeft
 • Als er problemen zijn geweest bij het gebruik van een katheter (een slangetje dat in de blaas wordt aangebracht om urine af te voeren)
 • Als u bloed in uw urine heeft (hematurie).

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Uw arts zal extra voorzichtig zijn met het toedienen van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH

 • Als u een oudere bent
 • Als u een ziektegeschiedenis van hartziekte heeft
 • Als u een ziektegeschiedenis van beschadiging van uw beenmerg heeft
 • Als u bent bestraald in de borstholte (mediastinum)
 • Als u behandeld bent geweest met vergelijkbare geneesmiddelen tegen kanker (of andere antracyclines).

Belangrijke informatie over Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH

 • Doxorubicine kan onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen veroorzaken, die blijvend kan zijn.
 • Als u een stekend of brandend gevoel heeft op de injectieplaats, kan dit komen door het lekken van doxorubicine uit de ader. Als dit bij u optreedt, moet u dit aan uw arts vertellen, omdat de behandeling dan via een andere ader zal worden gegeven en het getroffen gebied zorgvuldig zal worden gecontroleerd.
 • Als u voorheen met doxorubicine bent behandeld (zelfs tot 20 jaar geleden) en zwanger wordt, zal uw arts uw hart willen controleren, zelfs als u in het verleden geen hartproblemen heeft gehad.
 • Uw urine kan roodachtig worden tijdens behandeling met Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH.
 • Tijdens behandeling met Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH kunt u last krijgen van ernstige misselijkheid, braken en ontsteking van het mond- of neusslijmvlies. Als u een van deze symptomen heeft, vertel dit dan direct aan uw arts. Hij zal u de noodzakelijke behandeling geven.
 • Vaccinatie tijdens behandeling met Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH wordt niet aanbevolen. U moet ook contact vermijden met mensen die recent tegen polio zijn ingeënt.

Uw arts zal voor en tijdens behandeling met Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH:

 • Uw bloedtelling willen controleren voor elke behandelingscyclus omdat behandeling met doxorubicine waarschijnlijk uw beenmerg beschadigt, waardoor de hoeveelheid witte bloedcellen afneemt en u gevoeliger voor infecties en bloeding kunt zijn. Als er een ernstige schade aan uw beenmerg is, zal uw arts de behandeling verkorten, stoppen of opschorten.
 • Uw longen en borstkas willen controleren om er zeker van te zijn dat uw longen goed functioneren tijdens de behandeling.
 • Een electrokardiogram (ECG) willen maken, om uw hartwerking vast te leggen, voor het starten van de behandeling met doxorubicine en tijdens de hele behandeling omdat doxorubicine mogelijk ontsteking van de hartspieren veroorzaakt (cardiomyopathie). In het bijzonder kan dit optreden als u een ziektegeschiedenis van hartziekte heeft, als u ouder bent dan 70 jaar of als u jonger bent dan 15 jaar, als u eerder met doxorubicine bent behandeld (of met andere gerelateerde antracycline- geneesmiddelen) of als u bestraald bent in de borstholte. Een totale dosis van 450-550 mg/m2 mag niet overschreden worden, omdat bij hogere doses het risico op hartfalen aanzienlijk toeneemt, in het bijzonder bij kinderen en bij patiënten met een geschiedenis van hartziekte. Bij kinderen wordt als maximale totale dosis gewoonlijk 300 mg/m2 (jonger dan 12 jaar) tot 450 mg/m2 (ouder dan 12 jaar) beschouwd. Voor zuigelingen en kleuters kan de maximale totale dosis zelfs nog lager zijn. Uw arts zal ook andere testen willen uitvoeren om uw hartfunctie te controleren.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

 • De urinezuurhoeveelheden in uw bloed willen controleren en zich ervan verzekeren dat u voldoende vocht inneemt omdat doxorubicine de hoeveelheid urinezuur in het bloed kan verhogen (hyperurikemie).
 • Uw mond en keel regelmatig willen controleren tijdens de behandeling omdat doxorubicine veranderingen aan het mond- en keelslijmvlies kan veroorzaken.
 • Uw nierfunctie controleren. Een dosisverlaging kan nodig zijn.
 • Uw leverfunctie controleren (door middel van bloedtesten). Een verlaging van de dosis kan noodzakelijk zijn in het geval dat uw leverfunctie verminderd is.
 • Uw algehele gezondheid willen controleren omdat doxorubicine niet gebruikt mag worden als u een ontsteking , zweren of diarree heeft. Elke infectie zal door uw arts behandeld worden voordat u Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH krijgt toegediend.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Informeer uw arts als u:

 • bent behandeld met een ander antracyclinegeneesmiddel of andere geneesmiddelen die uw hart kunnen beschadigen zoals 5-fluorouracil, cyclofosfamide of paclitaxel (anti-kanker geneesmiddelen) of geneesmiddelen die de hartfunctie nadelig beïnvloeden (zoals calciumantagonisten).
 • bent behandeld of als u behandeld moet worden met trastuzumab (anti-kanker geneesmiddel) omdat uw arts uw hartfunctie zal moeten controleren.
 • bent behandeld met 6-mercaptopurine (anti-kanker geneesmiddel), het risico op bijwerkingen van de lever is verhoogd.
 • bent behandeld met geneesmiddelen die de functies van het beenmerg nadelig beïnvloeden zoals cytostatische geneesmiddelen (bijv. cytarabine, cisplatine of cyclofosfamide), sulfonamides (tegen infecties), chlooramfenicol (tegen infecties), fenytoïne (tegen epilepsie), amidopyrinederivaten (tegen pijn en ontsteking), antiretrovirale middelen (tegen AIDS). Dit kan leiden tot beenmergbeschadiging, waardoor daling van het aantal bloedcellen optreedt.
 • ciclosporine gebruikt (om de natuurlijke afweer tegen te gaan) of cimetidine (tegen maagzweren), de hoeveelheid doxorubicine in het bloed kan dan toenemen. Uw arts kan dosisverlaging overwegen.
 • Fenobarbital gebruikt (tegen epilepsie) of rifampicine (antibioticum), de hoeveelheid doxorubicine in het bloed kan afnemen en een verlaagde werking van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH tot gevolg hebben.
 • bestraald wordt of bent bestraald, want de bijwerkingen kunnen dan toenemen.
 • Cyclofosfamide heeft gebruikt (anti-kanker geneesmiddel), de kans op bijwerkingen van de blaas (hemorragische cystitis, een infectie van de blaas die soms gepaard gaat met bloed in de urine) neemt dan toe.
 • wordt behandeld of bent behandeld met paclitaxel (anti-kanker geneesmiddel), de werking of bijwerkingen van doxorubicine kunnen dan toenemen.
 • urinezuurverlagende geneesmiddelen inneemt. Dosisaanpassingen van deze geneesmiddelen kunnen noodzakelijk zijn aangezien doxorubicine verhoogde hoeveelheid urinezuur in uw bloed kan

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

veroorzaken.

 • digoxine gebruikt (voor het hart). De werking van digoxine kan afnemen.
 • geneesmiddelen gebruikt om epilepsie te behandelen zoals fenytoïne, carbamazepine, valproaat. De werking van deze geneesmiddelen kan afnemen.
 • ook met heparine behandeld wordt (gebruikt om bloedstolling tegen te gaan) of 5-fluorouracil (anti- kanker geneesmiddel). Bij toediening via dezelfde infusie kan doxorubicine zich aan deze geneesmiddelen binden en verlies van werking van de geneesmiddelen is dan mogelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u een vrouw bent, mag u niet zwanger worden tijdens behandeling met doxorubicine of tot 6 maanden na de behandeling.

Als u een man bent, moet u geschikte maatregelen nemen om te voorkomen dat uw partner zwanger raakt tijdens uw behandeling met doxorubicine of tot 6 maanden na de behandeling. Als er een kinderwens bestaat na de behandeling, moet u dit met uw arts bespreken.

Omdat doxorubicine blijvende onvruchtbaarheid kan veroorzaken, wordt u geadviseerd de mogelijkheid van het invriezen van sperma met uw arts te bespreken voordat de behandeling wordt gestart (cryo- preservatie of cryo-conservering).

Doxorubicine wordt niet aanbevolen als u zwanger bent.

Borstvoeding moet gestopt worden voor de duur van de behandeling met Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig, gebruik geen gereedschap en/of bedien geen machines als u zich niet goed voelt door misselijkheid, overgeven of duizeligheid.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH wordt door een arts aan u toegediend. Uw arts kan bij u een aantal onderzoeken uitvoeren, zoals bloedtesten, ECG enz. voordat met de behandeling gestart wordt of tijdens de behandeling om de toe te dienen dosis van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH te bepalen.

Doxorubicine zal bij u worden toegediend in uw ader, via een intraveneus (in de ader) infuus of in uw blaas.

De bereiding en toediening van uw geneesmiddel mogen alleen door geoefende beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in een ziekenhuis plaatsvinden.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

De dosis is afhankelijk van uw leeftijd (de dosis kan verlaagd worden bij kinderen en oudere patiënten), grootte en algemene medische toestand. De dosis is ook afhankelijk van elke andere behandeling die u voor uw kanker heeft gehad. Uw arts zal uw lichaamsoppervlak in vierkante meters (m2) berekenen. Het geneesmiddel zal elke 3 weken aan u worden toegediend gedurende 6 tot 12 maanden.

Bij toediening in de blaas kan de dosis met intervallen van 1 week tot 1 maand worden toegediend. De precieze duur van uw behandeling is afhankelijk van uw conditie.

Patiënten met nier- of leveraandoeningen

Als u ernstige problemen met uw nierfunctie of leverfunctie heeft, kan verlaging van de dosis nodig zijn.

Wat u moet doen als u meer van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH is toegediend dan zou mogen

Omdat een arts uw geneesmiddel aan u toedient, is het onwaarschijnlijk dat u een overdosis krijgt. Als u echter twijfelt, moet u dit onmiddellijk aan uw arts of verpleegkundige laten weten.

De verschijnselen van een overdosis Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH zijn: ontsteking van maag en darmen (in het bijzonder het slijmvlies), hartproblemen en ernstige schade aan het beenmerg (myelosuppressie). Dit kan gepaard gaan met een verhoogd risico op bloeding en blauwe plekken en een verhoogde kans op infecties (leukopenie).

Behandeling zal in het ziekenhuis plaatsvinden en bestaan uit toediening van antibiotica, bloedtransfusies (speciaal witte bloedcellen en bloedplaatjes) en behandeling van bijwerkingen. Het is mogelijk dat u naar een steriele kamer wordt overgeplaatst. Als u hartproblemen krijgt, moet een hartspecialist (cardioloog) u onderzoeken.

Onbedoelde toediening buiten de ader (extravasatie) kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, inclusief weefselsterfte (necrose) en ontsteking van de ader waardoor bloedstolsels kunnen ontstaan. Een brandend gevoel op de plaats van infusie kan hiervan een teken zijn, waarschuw uw arts onmiddellijk als u denkt dat dit bij u is gebeurd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als het volgende bij u optreedt, moet u onmiddellijk uw arts informeren:

 • Een allergische reactie die zwelling van de lippen, het gelaat of de nek veroorzaakt waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden optreden; huiduitslag of bultjes, anafylactische shock (een ernstige verlaging van de bloeddruk, bleekheid, prikkelbaarheid, zwakke pols, verlaagd bewustzijn).
 • Ernstige symptomen van misselijkheid, overgeven en ontsteking van het mond- of neusslijmvlies.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Dit zijn zeer ernstige maar zeldzame bijwerkingen. Het is mogelijk dat u dringend medische hulp nodig heeft.

Enkele van de bijwerkingen kunnen zeer ernstig zijn en kunnen zorgvuldige controle van de patiënt noodzakelijk maken. Enkele van de bijwerkingen worden beïnvloed door de toedieningsnelheid en de dosis. Beschadiging van het beenmerg is hiervan een voorbeeld en kan zeer ernstig zijn, maar het is doorgaans tijdelijk. De meest voorkomende verschijnselen van beschadiging van het beenmerg zijn koorts, infectie, bloedvergiftiging, shock (sterke bloeddrukdaling, bleekheid, rusteloosheid, zwakke snelle pols, klamme huid, verlaagd bewustzijn) als gevolg van bloedvergiftiging (septische shock), bloeding, zuurstofgebrek in de weefsels (weefselhypoxie) en weefselsterfte.

Onbedoelde toediening buiten de ader (extravasatie) kan ernstige huidontsteking (cellulitis), blaren, ontsteking van de ader waardoor bloedstolsels kunnen ontstaan (tromboflebitis), ontsteking van de klieren gekenmerkt door pijnlijke, rode striemen onder het huidoppervlak (lymfangitis) en gelokaliseerde celdood die een operatie noodzakelijk kan maken (inclusief huidtransplantaties).

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Zeer vaak:

 • Misselijkheid, overgeven, buikpijn, stoornissen van de spijsvertering, diarree
 • Haaruitval (omkeerbaar)
 • Roodkleuring van de urine
 • Beenmergschade (myelosuppressie) inclusief een verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes, waardoor infecties gemakkelijker optreden en het risico op bloeding en blauwe plekken toeneemt
 • Bloedarmoede (verlaging van het aantal rode bloedcellen waardoor de huid bleek kan worden en zwakte kan optreden of kortademigheid)
 • Beschadiging van de hartspier (cardiotoxiciteit). De kans hierop is verhoogd als de patiënt bestraald wordt of andere geneesmiddelen gebruikt die schadelijk zijn voor het hart, als de patiënt een oudere is (ouder dan 60 jaar) of als de patiënt verhoogde bloeddruk heeft. Effecten kunnen kort na de behandeling optreden of worden enkele jaren later waargenomen.
 • Ontsteking van het slijmvlies van de neus, mond of vagina (mucositis)
 • Ontsteking of zweervorming van het mondslijmvlies (stomatitis), neus of keel (oesofagitis) bijv. mondzweren en koude pijnen
 • Gevoeligheid van de huid voor kunstmatig of natuurlijk licht (fotosensitiviteit), blozen (rood kleuren van de huid)
 • Koorts

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Vaak:

 • Hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag, versnelde hartslag, verlaagde hartslag), samentrekking van de hartkamers, verlaging in de hoeveelheid bloed dat door het hart door het lichaam wordt gepompt, verslechtering van de functie van de hartspieren (cardiomyopathie) die levensbedreigend kan zijn
 • Bloedingproblemen (hemorrhagie)
 • Verlies van eetlust (anorexie)
 • Allergische reacties op de plaats waar u bestraald bent geweest (zogenoemde bestralings-recall reactie)
 • Jeuk.

Na toediening in de blaas, kunnen de volgende bijwerkingen waargenomen worden:

 • Moeite met plassen, pijn of een brandend gevoel bij het plassen (urineren)
 • Verlaagde hoeveelheid urine
 • Vaker moeten plassen
 • Krampen van de blaas
 • Ontsteking in de blaas waardoor soms bloed in de urine kan voorkomen
 • Lokale bijwerkingen bij toediening in de blaas, zoals blaasontsteking (chemische cystitis).

Soms:

 • Doxorubicine in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker kan bepaalde vormen van bloedkanker veroorzaken (leukemie). Deze vormen van kanker worden binnen 1-7 jaar opgemerkt
 • Bloedvergiftiging (sepsis/septikemie)
 • Maag- of darmbloeding, buikpijn, zweren en afsterven van weefselcellen (necrose) van de dikke darm met bloeding en infecties, in het bijzonder van de endeldarm. Dit kan optreden als doxorubicine samen met cytarabine wordt gebruikt (een geneesmiddel tegen kanker)
 • Uitdroging (dehydratie).

Zelden:

 • Huiduitslag (exantheem), netelroos (urticaria)
 • Verkleuring (pigmentvorming) van de huid en nagels, loslating van de nagels (onycholysis)
 • Rillen, duizeligheid
 • Reacties op de injectieplaats inclusief jeuk, huiduitslag en pijn, ontsteking van de ader (flebitis), verdikking of verharding van de wand van de ader (flebosclerose)
 • Ernstige allergische reactie wat ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt (anafylactische reactie).

Zeer zelden:

 • Hartritmestoornissen (niet gespecificeerde ECG-veranderingen)
 • Geïsoleerde gevallen van levensbedreigende onregelmatige hartslag (aritmie), linkszijdig hartfalen, ontsteking van het hartzakje waardoor pijn op de borst en ophoping van vocht rond het hart

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

optreden (pericarditis-myocarditis), verlies van zenuwimpulsen van het hart (atrioventriculair blok, bundeltakblokkade)

 • Verstopping van een bloedvat door een bloedstolsel
 • Zweren in het slijmvlies van de mond, keel, slokdarm, maag of darmen, verkleuring (pigmentatie) van het mondslijmvlies
 • Zwelling en gevoelloosheid van de handen en voeten (acrale erythemen), blaarvorming
 • Weefselschade in het bijzonder van de handen en voeten, waardoor roodheid, zwelling, blaren, tinteling of brandend gevoel door lekken van het geneesmiddel in de weefsels optreden (Palmar- plantar erytrodysesthesie-syndroom)
 • Aandoening waarbij de nier stopt met functioneren (acuut nierfalen)
 • Abnormaal hoge urinezuurhoeveelheden in het bloed (hyperurikemie) wat jicht, nierstenen of nierschade kan veroorzaken door snelle tumorafbraak
 • Uitblijven van menstruaties (amenorroe)
 • Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen (vermindering of gebrek aan actief sperma)
 • Blozen in het gelaat.

Frequentie niet bekend:

 • Kortademigheid door kramp van de spieren van de ademhalingswegen (bronchospasmen)
 • Tijdelijke verhoging van leverenzymen
 • Ernstige leverbeschadiging welke soms progressief kan verlopen tot permanente schade aan normaal leverweefsel (cirrose)
 • Ontsteking van het oppervlak van het ooglid, rondom het oog of van het hoornvlies (conjunctivitis/keratitis), verhoogde traanproductie
 • Ernstige pijn en zwelling in de gewrichten
 • Bestralingsschade (aan de huid, longen, keel, slokdarm, maag- en darmslijmvlies, hart) die reeds genezen is kan opnieuw optreden bij behandeling met doxorubicine
 • Dikke, kale of korstachtige plekken op de huid (actinine keratose).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaaromstandigheden

Voor opening: Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Na opening: Het geneesmiddel dient direct na opening van de injectieflacon gebruikt te worden.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Na verdunning:

Er is chemische en fysische ‘in-use’-stabiliteit aangetoond na verdunning tot een concentratie van 0,5 mg/ml (in natriumchlorideoplossing voor infusie 9 mg/ml of glucose-oplossing voor infusie, 50 mg/ml) gedurende 7 dagen bij bewaring buiten invloed van licht bij kamertemperatuur (15-25°C) en bij 2-8ºC. Na verdunning tot een concentratie van 0,05 mg/ml dient de uiteindelijke verdunning direct gebruikt te worden.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden gebruikt. Als de oplossing niet direct gebruikt wordt, komen de ‘in-use’-bewaartermijnen en condities voorafgaand aan het gebruik voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bewaartermijn van het verdunde product is gewoonlijk niet meer dan 24 uur bij 2-8ºC, tenzij verdunning is uitgevoerd onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden.

Gebruik Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH niet als u een neerslag in de injectieflacon opmerkt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH

 • Het werkzame bestanddeel is doxorubicinehydrochloride. Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 2 mg doxorubicinehydrochloride.
 • Elke injectieflacon met 5 ml bevat 10 mg doxorubicinehydrochloride.
 • Elke injectieflacon met 10 ml bevat 20 mg doxorubicinehydrochloride.
 • Elke injectieflacon met 25 ml bevat 50 mg doxorubicinehydrochloride.
 • Elke injectieflacon met 100 ml bevat 200 mg doxorubicinehydrochloride.
 • De andere bestanddelen zijn natriumchloride, zoutzuur (E507), natriumhydroxide (E524) en water voor injecties.

Hoe ziet Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH concentraat voor oplossing voor infusie is een heldere, rode oplossing. De oplossing wordt geleverd in kleurloze glazen injectieflacons die met een chloorbutylrubberen stop met een aluminium verzegeling en gekleurd plaatje worden afgesloten.
 • Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH is verkrijgbaar in injectieflacons van 5 ml, 10 ml, 25 ml en 100 ml. Elke verpakking bevat 1 injectieflacon.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 102758, concentraat voor oplossing voor infusie 2 mg/ml

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Doxorubicin Teva 2mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
België Doxorubicine Teva 2mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
Tsjechië Doxorubicin Teva 2 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Denemarken Doxorubicin Teva
Estland Doxorubicin Teva
Duitsland Doxorubicinhydrochlorid Teva 2 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
  Infusionslösung
Griekenland Doxorubicin Hydrochloride Teva 2 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή
  διαλύματος προς έγχυση
Ierland Doxorubicin Teva 2mg/ml concentrate for solution for infusion
Italië Doxorubicina Teva 2mg/ml concentrato per soluzione per infusione
Litouwen Doxorubicin Teva 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Luxemburg Doxorubicine Teva 2mg/ml solution à diluer pour perfusion
Letland Doxorubicin Teva 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Polen Doxorubicin Teva
Portugal Doxorrubicina Teva
Spanje Doxorubicina Teva 2mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG
Roemenië Doxorubicină Teva 2 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabila
Slowakije Doxorubicin Teva 0,2%
Slovenië Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013.

0513.6v.AV

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Onverenigbaarheden

Doxorubicine is onverenigbaar met heparine, aminofylline, cefalotine, dexametason, fluorouracil en hydrocortison.

Dosering en toediening

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij de toepassing van Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH. Elk contact met de oplossing moet vermeden worden. Tijdens de bereiding dient een strikte aseptische techniek te worden gebruikt; beschermende maatregelen dienen te bestaan uit het dragen van handschoenen, mondkapjes, veiligheidsbrillen en beschermende kleding. Gebruik van een verticale laminaire luchtflow (LAF)-kast wordt aanbevolen.

Personeel dient te worden getraind in de juiste techniek voor het werken met cytostatica. Zwangere medewerksters dienen vrijgesteld te worden van het werken met deze geneesmiddelen.

Indien Doxorubicine met huid of slijmvliezen in contact komt, dient het blootgestelde gebied grondig met zeep en water gewassen te worden. Als de stof in de ogen komt, spoelen met water of met steriele fysiologische zoutoplossing, waarna een oogspecialist geconsulteerd moet worden.

Na gebruik dienen flessen en injectiematerialen, inclusief handschoenen, overeenkomstig de regels voor vernietiging van cytostatica te worden vernietigd. Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Inactivering van geknoeid of gelekt geneesmiddel kan verkregen worden met 1% natriumhypochlorietoplossing of eenvoudiger met fosfaatbuffer (pH>8) totdat de oplossing is ontkleurd. Alle schoonmaakmaterialen dienen te worden vernietigd zoals hiervoor werd aangegeven.

De injectieflacon dient op kamertemperatuur te zijn voordat het met een naald wordt aangeprikt.

De behandeling met doxorubicine dient te worden gestart door, of na consultering van een arts met uitgebreide ervaring met cytostatische behandeling. Patiënten moeten tijdens de behandeling zorgvuldig en vaak gecontroleerd worden.

Doxorubicine dient NIET intramusculair, subcutaan, oraal of intrathecaal te worden toegediend.

Intraveneuze (i.v.) toediening van doxorubicine moet met grote zorg toegediend worden en het wordt aangeraden het geneesmiddel via de lijn van een vrijlopende i.v. zout- of 5% glucose-oplossing te geven binnen 3 – 5 minuten. Deze methode minimaliseert de kans op het ontstaan van trombose en periveneuze extravasatie die kan resulteren in ernstige cellulitis, blaarvorming en weefselnecrose.

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Doxorubicine kan intraveneus als een bolus binnen enkele minuten, als een korte infusie tot een uur, of als continu infuus tot 96 uur worden toegediend. Een directe intraveneuze injectie wordt niet aanbevolen vanwege het risico op extravasatie, dat zelfs kan optreden in de aanwezigheid van toereikende bloedterugkeer van naaldaspiratie.

Intraveneuze toediening:

De dosis wordt gewoonlijk berekend op basis van het lichaamsoppervlak (mg/m2). Het doxorubicine doseringsschema varieert naar gelang de indicatie (vaste tumoren of acute leukemie) en naar gelang zijn gebruik in de specifieke behandelschema’s (als een enkel middel of in combinatie met andere cytotoxische middelen of als onderdeel van multidisciplinaire procedures die bestaan uit een combinatie van chemotherapie, operatieve ingreep, en radiotherapie en hormonale behandeling).

Monotherapie:

De aanbevolen dosis is 60-75 mg/m2 lichaamsoppervlak i.v. als een enkelvoudige dosis of in gedeelde doses op 2-3 opeenvolgende dagen intraveneus toegediend met een interval van 21 dagen.

Doseringsschema’s en doseringen kunnen aangepast worden volgens het protocol. Voor de exacte gegevens over de dosering, zie de huidige protocollen.

Combinatietherapie:

Als Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH wordt toegediend in combinatie met andere cytostatica, dient de dosis te worden verlaagd tot 30-60 mg/m2 elke 3 tot 4 weken.

Maximale cumulatieve dosis:

Om cardiomyopathie te voorkomen, wordt het aanbevolen om de cumulatieve totale levensdosering van doxorubicine (inclusief gebruik met gerelateerde geneesmiddelen zoals daunorubicine) van 450-

550 mg/m2 lichaamsoppervlak niet te overschrijden. Speciale voorzichtigheid is nodig als een cumulatieve dosering van 400 mg/m2 wordt overschreden bij gevallen van eerdere bestraling van het mediastinum, eerdere of gelijktijdige behandeling met potentieel cardiotoxische middelen en bij patiënten met een hoog risico (bijv. patiënten met arteriële hypertensie gedurende een periode van meer dan 5 jaar; met voorafgaande coronaire, valvulaire of myocardiale hartschade; of een leeftijd ouder dan 70 jaar. De hartfunctie van deze patiënten dient gecontroleerd te worden.

Speciale patiëntengroepen

Immunosuppressieve patiënten: De dosis dient te worden verlaagd in het geval van immunosuppressie. Een alternatieve dosering is 15-20 mg/m2 lichaamsoppervlak per week.

Patiënten met verminderde leverfunctie: In het geval van verminderde leverfunctie, dient de dosering te worden verlaagd in overeenkomstig de volgende tabel:

Serumbilirubine Aanbevolen dosis
20-50 µmol/l ½ normale dosis
> 50-85 µmol/l ¼ normale dosis

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

Patiënten met verminderde nierfunctie:

Bij patiënten met nierinsufficiëntie (GFR minder dan 10 ml/min), dient slechts 75% van de geplande dosis te worden toegediend.

Patiënten met risico op hartinsufficiëntie:

Het moet worden overwogen om patiënten met een verhoogd risico op cardiale toxiciteit te behandelen met een 24-uurs continu infuus van een enkele dosis in plaats van een injectie. Op deze manier zou cardiale toxiciteit minder vaak optreden, zonder reductie van de therapeutische werking. Bij deze patiënten dient de ejectiefractie voorafgaand aan iedere kuur te worden bepaald.

Patiënten met beperkte beenmergreserve die niet in relatie staat tot de beenmergbetrokkenheid bij de ziekte: De doseringen kunnen gereduceerd worden bij patiënten met een geschiedenis van behandeling met myelosupressieve middelen. Hun beenmergreserve kan ontoereikend zijn.

Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH kan niet uitgewisseld worden met een liposomale formulering van Doxorubicinehydrochloride.

Gezien het substantiële risico op door doxorubicine geïnduceerde cardiotoxiciteit tijdens de kindertijd dienen bepaalde maximale cumulatieve doseringen te worden toegepast die afhankelijk zijn van de jeugd van de patiënten. Bij kinderen (jonger dan 12 jaar) wordt de maximale cumulatieve dosis gewoonlijk beschouwd op 300 mg/m2, terwijl bij adolescenten (ouder dan 12 jaar) de maximale cumulatieve dosis is vastgesteld op 450 mg/m2. Bij zuigelingen en peuters zijn de maximale cumulatieve doseringen nog onbepaald, maar zelfs een lagere tolerantie wordt verondersteld. Dosering bij kinderen kan worden gereduceerd. Gelieve de huidige behandelprotocollen en specialistische literatuur te raadplegen. Het kan ook nodig zijn om de dosering bij ouderen te verlagen.

Intravesicale toediening:

Doxorubicine hydrochloride 2 mg/ml PCH kan door middel van intravesicale instillatie voor de behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom worden gegeven en voor de preventie van een recidief na transuretrale resectie (T.U.R.). De aanbevolen dosis voor intravesicale behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom is 30-50 mg in 25-50 ml fysiologisch zout per instillatie. De optimale concentratie is ongeveer 1 mg/ml. De oplossing dient gedurende 1-2 uur in de blaas te blijven. Tijdens deze periode dient de patiënt elke 15 minuten 90º gedraaid te worden. Om ongewenste verdunning met urine te vermijden, dient de patiënt geïnformeerd te worden niets te drinken gedurende 12 uur voor de instillatie (dit vermindert de urineproductie met ongeveer 50 ml/uur). De instillatie kan herhaald worden met een interval van 1 week tot 1 maand, afhankelijk of de behandeling therapeutisch of profylactisch is.

Beheersing van de behandeling

Het wordt aanbevolen om voor of tijdens behandeling met doxorubicine de volgende bepalingen te doen (het is afhankelijk van de algehele conditie van de patiënt, de dosis en de begeleidende medicatie die wordt ingenomen hoe vaak deze bepalingen gedaan moeten worden):

DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE 2 MG/ML PCH concentraat voor oplossing voor infusie

 • Radiografie van de longen en de borst en ECG
 • Regelmatige controle van de hartfunctie (LVEF door bijv. ECG, UCG en MUGA scan)
 • Inspectie van de mondholte en de slokdarm op veranderingen van het slijmvlies
 • Bloedtesten: hematocriet, plaatjes, differentiële hoeveelheid witte bloedcellen, SGPT, SGOT, LDH, bilirubine, urinezuur, AST, ALT, ALP.

Beheersing van de linker ventrikelfunctie:

Analyse van LVEF onder gebruikmaking van ultrasound of hartscintigrafie dient te worden uitgevoerd om de conditie van het hart van de patiënt te bepalen. Deze controle dient voorafgaand aan de start van de behandeling te worden gedaan en na elke gestapelde dosis van ongeveer 100 mg/m2.

Na verdunning:

Er is chemische en fysische ‘in-use’-stabiliteit aangetoond na verdunning tot een concentratie van 0,5 mg/ml in 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorideoplossing voor infusie of in 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor infusie gedurende 7 dagen bij bewaring buiten invloed van licht bij kamertemperatuur (15-25°C) en bij 2-8°C.

Na verdunning tot een concentratie van 0,05 mg/ml dient de uiteindelijke verdunning direct gebruikt te worden.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden gebruikt. Als de oplossing niet direct gebruikt wordt, komen de ‘in-use’-bewaartermijnen en condities voorafgaand aan het gebruik voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zou normaliter niet meer dan 24 uur bij 2-8°C bedragen, tenzij verdunning onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden heeft plaatsgevonden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Bij het vernietigen van ongebruikte materialen dient rekening te worden gehouden met de cytotoxische aard van dit geneesmiddel.

Advertentie

Stof(fen) Doxorubicine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code L01DB01
Farmacologische groep Cytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.