Elonva 150 microgram oplossing voor injectie.

ATC-Code
G03GA09
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Gonadotropine und andere ovulationsauslöser
Chemische groep Gonadotropine
Stof Corifollitropin alfa

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Elonva is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de gonadotrofinen. Gonadotrofinen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en de voortplanting bij mensen. Eén van deze gonadotrofinen is follikelstimulerend hormoon (FSH) dat bij vrouwen nodig is voor de groei en ontwikkeling van eicellen in de eierstokken.

Elonva wordt gebruikt als hulpmiddel om zwanger te worden bij vrouwen die worden behandeld voor verminderde vruchtbaarheid, bijvoorbeeld met in vitro fertilisatie (IVF). Bij IVF worden de eicellen uit de eierstok gehaald en bevrucht in het laboratorium. Enkele dagen later worden de embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder. Elonva zorgt ervoor dat meerdere eicellen tegelijkertijd uitgroeien door middel van gecontroleerde stimulatie van de eierstokken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Elonva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De kans op het krijgen van een bijwerking wordt omschreven in de volgende categorieën:

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Bekkenpijn en –ongemak
 • Klachten aan de borsten (ook gevoelige borsten)

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • Gedraaid ovarium
 • Duizeligheid
 • Braken
 • Buikpijn
 • Darmklachten (zoals diarree, verstopping en opgezette buik)

Een mogelijke complicatie van behandeling met gonadotrofinen zoals Elonva is ongewenste overstimulatie van de eierstokken. Het risico op het krijgen van deze complicatie kan worden verlaagd door zorgvuldige controle van zowel het aantal groeiende eicellen als uw hormonen tijdens de behandeling. Uw arts zal daarvoor zorgen. De eerste symptomen van ovariële overstimulatie kunnen worden opgemerkt als buikpijn, misselijkheid of diarree. Ovariële overstimulatie kan zich ontwikkelen tot het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Dit is een ernstige medische complicatie. In meer ernstige gevallen kan het leiden tot vergroting van de eierstokken, ophoping van vocht in de buikholte en/of de borstholte (dit kan gewichtstoename veroorzaken) of bloedstolsels in de bloedvaten.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van buikpijn of één of meerdere andere symptomen van ovariële overstimulatie, ook wanneer deze klachten zich enkele dagen na de laatste injectie voordoen.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, miskramen en meerlingzwangerschappen zijn ook gemeld. Deze bijwerkingen worden niet beschouwd als een gevolg van het gebruik van Elonva maar als een gevolg van het vruchtbaarheidsprogramma of opeenvolgende zwangerschappen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Elonva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na “EXP” (vervaldatum). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren door de apotheker

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren door de patiënt

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren
 2. Bewaren bij of beneden 25°C voor een periode van niet meer dan 1 maand. Noteer vanaf wanneer u het product buiten de koelkast bewaart, en gebruik het binnen een maand na deze datum.

De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Gebruik Elonva niet

 • als het langer dan een maand buiten de koelkast is bewaard
 • als het buiten de koelkast is bewaard bij een temperatuur boven 25°C
 • als u bemerkt dat de oplossing niet helder is
 • als u bemerkt dat de spuit of de naald beschadigd is

Een lege of ongebruikte spuit moet niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker of arts wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen bij de bescherming van het milieu.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.