Oxis 12 Turbuhaler, 12 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Illustratie van Oxis 12 Turbuhaler, 12 microgram/dosis, inhalatiepoeder
Stof(fen) Formoterol
Toelating Nederland
Producent Astra Zeneca
Verdovend Nee
ATC-Code R03AC13
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Vergunninghouder

Astra Zeneca

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxis 12 Turbuhaler is een inhalator. Het bevat medicijn formoterol. Formoterol behoort tot de medicijngroep van de ‘langwerkende beta-agonisten’, ook wel ‘luchtwegverwijders’ genoemd. Het ontspant de spieren in uw luchtwegen. Dit helpt u om gemakkelijker adem te halen. Formoterol begint binnen 1 tot 3 minuten te werken en het effect kan tot 12 uur duren.

Uw arts heeft dit middel voorgeschreven om uw astma of COPD (chronische obstructieve pulmonaire ziekte) te behandelen.

A. Astma

Als u dit middel gebruikt om uw astma te behandelen, zal uw arts u twee verschilende inhalatoren voorschrijven:

 1. De Oxis Turbuhaler (dit middel), om de symptomen van astma te voorkomen
 2. Een aparte inhalator met een ontstekingsremmer (corticosteroïd).

Deze twee inhalatoren moet u samen gebruiken.

Sommige mensen gebruiken Oxis Turbuhaler als ‘zo nodig’ medicatie, om de astmaklachten te verlichten en u te helpen gemakkelijker adem te halen.

B. Astma als gevolg van lichamelijke inspanning

Dit middel kan ook worden gebruikt voorafgaand aan lichamelijke inspanningen. Dit middel zorgt er dan voor dat u bij inspanning geen astmaklachten krijgt.

C. COPD (chronische obstructieve pulmonaire ziekte)

Dit middel kan ook worden gebruikt om de symptomen van COPD bij volwassenen te behandelen. COPD is een langdurige ziekte van de luchtwegen, die vaak wordt veroorzaakt door roken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch (overgevoelig) voor formoterol of voor de hulpstof lactose (deze bevat kleine hoeveelheden melkeiwit).

Voordat u dit middel gebruikt, vertel uw arts of apotheker:

21may2013/P001 1
 • U heeft suikerziekte. Uw arts kan besluiten extra bloedsuikertesten af te nemen als u dit middel gebruikt.
 • U heeft een verhoogde bloeddruk of u heeft ooit een hartaandoening gehad.
 • U heeft problemen met uw schildklier.
 • U heeft een laag kaliumgehalte in uw bloed.Uw arts kan besluiten extra kaliumbloedtesten af te nemen als u dit middel gebruikt.
 • U heeft ernstige problemen met uw lever (zoals levercirrose).

Als u niet zeker weet of een van bovenbestaande situaties voor u geldt, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Oxis Turbuhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft en voor kruidengeneesmiddelen. De werking van deze geneesmiddelen zou door Oxis Turbuhaler namelijk kunnen veranderen. En andersom zouden deze geneesmiddelen ook de werking van Oxis Turbuhaler kunnen veranderen.

Vertel het uw arts of apotheker als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bètablokkers (zoals atenolol of propanolol voor hoge bloeddruk); ook oogdruppels vallen hieronder (zoals timolol voor verhoogde oogboldruk (groene staar, glaucoom)).
 • Middelen tegen een snelle of onregelmatige hartslag (zoals kinidine).
 • Middelen die gebruikt worden om hartfalen te behandelen (zoals digoxine).
 • Diuretica, ook bekend als ‘plaspillen’ (zoals furosemide). Deze worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen;
 • Steroïden die via de mond worden ingenomen (zoals prednisolon).
 • Xanthinederivaten (zoals theofylline of aminofylline). Deze worden vaak gebruikt om astma te behandelen;
 • Erythromycine. Deze worden gebruikt om infecties te behandelen.
 • Middelen tegen overgevoeligheidsreacties, ook wel ‘anti-histaminica’ genoemd (zoals terfenadine).
 • Andere luchtwegverwijderes (zoals salbutamol).
 • Efedrine. Deze worden gebruikt om astma te behandelen of om zwelling van het slijmvlies tegen te gaan.
 • Bepaalde middelen tegen depressie, ook wel ‘tricyclische antidepressiva’ genoemd (zoals amitryptyline).

Als u één of meerdere van bovenbestaande geneesmiddelen gebruikt of als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Oxis Turbuhaler gebruikt.

Krijgt u een algehele narcose voor een operatie of een tandheelkundige behandeling?. Neem dan ook contact op met uw (tand)arts of apotheker.

De toevoeging van anticholinergica (zoals tiotropium of ipratropiumbromide) aan de behandeling met Oxis Turbuhaler, kan helpen om uw luchtwegen nog meer te openen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik dit middel alleen als uw arts het voorschrijft.

Als u zwanger raakt terwijl u dit middel gebruikt, stop dan niet met gebruiken maar overleg onmiddellijk met uw arts of apotheker.

Als u borstvoeding geeft, overleg dan eerst met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om een auto te besturen of om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose (een soort suiker). Verdraagt u geen lactose? Normaal gesproken veroorzaakt de hoeveelheid lactose in dit middel geen problemen. Maar als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet kunt verdragen, overleg dan met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Lactose bevat ook een kleine hoeveelheid melkeiwitten. Sommige mensen zijn daar allergisch voor.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Gebruik niet meer van dit middel dan u is voorgeschreven zonder eerst te overleggen met uw arts.
 • Als u dit middel regelmatig gebruikt om uw astma of COPD te behandelen, moet u dit middel blijven gebruiken, ook als u geen klachten heeft.

Belangrijke informatie over uw astma- of COPD-klachten

Als u het gevoel heeft dat u buiten adem raakt of gaat ‘piepen’ terwijl u dit middel gebruikt, moet u toch doorgaan met het gebruiken van dit middel. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts, omdat u extra behandeling nodig heeft.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als:

 • Uw ademhaling moeilijker wordt.
 • U regelmatig ’s nachts wakker wordt met astmaklachten.
 • U druk op de borst voelt.
 • Uw huidige dosering onvoldoende is om uw klachten te verlichten.
 • U meer dan twee keer per week een hogere dosering nodig heeft dan uw gebruikelijke dosering.
 • U dit middel vaker dan normaal nodig heeft voorafgaand aan lichamelijke inspanningen.

Deze signalen kunnen betekenen dat uw astma of COPD niet onder controle is en dat dit mogelijk onmiddellijk moet worden aangepast.

Dit middel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik bij volwassenen (18 jaar en ouder)

 • De gebruikelijke dosering is 1 of 2 keer per dag 1 inhalatie.
 • Uw arts kan dit verhogen naar 1 of 2 keer per dag 2 inhalaties.
 • Sommige mensen gebruiken dit middel als ‘zo nodig’ medicatie, om de astmaklachten te verlichten. De gebruikelijke dosering is dan 1 of 2 inhalaties op het moment dat de klachten voorkomen.
 • Normaal gesproken zult u in totaal niet meer dan 4 inhalaties per dag nodig hebben. Dit is het aantal inhalaties van uw gebruikelijke dagelijkse dosering, de inhalaties bij klachten en de inhalaties voorafgaand aan lichamelijke inspanning.
 • Uw arts kan besluiten u maximaal 6 inhalaties per dag voor te schrijven.
 • Gebruik niet meer dan 6 inhalaties per 24 uur.
 • Gebruik niet meer dan 3 inhalaties per keer.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen (6 tot 17 jaar)

 • De gebruikelijke dosering is 1 of 2 keer per dag 1 inhalatie.
 • Sommige kinderen gebruiken dit middel als ‘zo nodig’ medicatie, om de astmaklachten te verlichten. De gebruikelijke dosering is dan 1 of 2 inhalaties op het moment dat de klachten voorkomen.Normaal gesproken zult u in totaal niet meer dan 2 inhalaties per dag nodig

hebben. Dit is het aantal inhalaties van de gebruikelijke dagelijkse dosering, de inhalaties bij klachten en de inhalaties voorafgaand aan lichamelijke inspanning.

 • Uw arts kan besluiten u maximaal 4 inhalaties per dag voor te schrijven.
 • Gebruik niet meer dan 4 inhalaties per 24 uur.
 • Gebruik niet meer dan 1 inhalatie per keer.

Uw arts zal u helpen uw astmaklachten te verlichten. Zodra uw astma goed onder controle is, zou uw arts de dosis van Oxis Turbuhaler geleidelijk kunnen verlagen.

Als u astmaklachten krijgt als u een lichamelijke inspanning levert, kan uw arts u adviseren om dit middel te gebruiken voorafgaand aan een lichamelijke inspanning.

Dit middel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik bij volwassenen (18 jaar en ouder)

 • De gebruikelijke dosering is 1 inhalatie voorafgaand aan de inspanning.
 • Normaal gesproken zult u in totaal niet meer dan 4 inhalaties per dag nodig hebben. Dit is het aantal inhalaties van de gebruikelijke dagelijkse dosering, de inhalaties bij klachten en de inhalaties voorafgaand aan lichamelijke inspanning.
 • Uw arts kan besluiten u maximaal 6 inhalaties per dag voor te schrijven.
 • Gebruik niet meer dan 6 inhalaties per 24 uur.
 • Gebruik niet meer dan 3 inhalaties per keer.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen (6 tot 17 jaar)

 • De gebruikelijke dosering is 1 inhalatie voorafgaand aan inspanning.
 • Normaal gesproken zult u in totaal niet meer dan 2 inhalaties per dag nodig hebben. Dit is het aantal inhalaties van de gebruikelijke dagelijkse dosering, de inhalaties bij klachten en de inhalaties voorafgaand aan lichamelijke inspanning.
 • Uw arts kan besluiten u maximaal 4 inhalaties per dag voor te schrijven.
 • Gebruik niet meer dan 4 inhalaties per 24 uur.
 • Gebruik niet meer dan 1 inhalatie per keer.
 • Gebruik dit middel voor COPD alleen als u 18 jaar of ouder bent.
 • De gebruikelijke dosering is 1 of 2 keer per dag 1 inhalatie.
 • Uw arts kan u adviseren om extra inhalaties te nemen om uw COPD-klachten te verlichten.
 • Gebruik niet meer dan 4 inhalaties per dag.
 • Gebruik niet meer dan 2 inhalaties per keer.

Activeren van een nieuwe Oxis Turbuhaler

Voordat u uw nieuwe Oxis Turbuhaler voor de eerste keer kunt gebruiken, moet u de inhalator eenmalig als volgt activeren:

 • Draai de witte beschermkap los en haal deze er van af. U zou een ratelend geluid kunnen horen.
 • Houd uw Oxis Turbuhaler rechtop met de turquoise draaigreep aan de onderkant.
 • Draai de turquoise draaigreep zo ver mogelijk naar de ene kant en draai de draaigreep daarna weer zo ver mogelijk terug naar de andere kant (het maakt niet uit naar welke kant u de eerste keer draait). U moet dan een klik horen.
 • Draai nog een keer de turquoise draaigreep in beide richtingen.
 • Uw Oxis Turbuhaler is nu klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Iedere keer dat u een inhalatie neemt, volgt u de aanwijzingen hieronder op.

1. Draai de witte beschermkap van Turbuhaler los en haal deze er van af.

 1. Houd uw Turbuhaler rechtop met de turquoise draaigreep aan de onderkant.
 2. Houd uw Turbuhaler bij het witte gedeelte vast (niet bij het

mondstuk). Draai de turquoise draaigreep zo ver mogelijk naar de ene kant en draai de draagreep daarna weer zo ver mogelijk terug naar de andere kant; het maakt niet uit naar welke kant u de eerste keer draait. U moet dan een klik horen.

Uw Turbuhaler is nu geladen en klaar voor gebruik. Laad Turbuhaler alleen maar als u deze moet gebruiken. Als u de inhalator een keer per ongeluk te vaak laadt, zult u nog steeds maar 1 dosis inhalern.

‘klik’

 1. Houd uw Turbuhaler op een afstand van uw mond en adem rustig zo ver mogelijk (niet door het mondstuk).
 2. Neem het mondstuk voorzichtig tussen uw tanden (niet bijten).

Sluit uw lippen en adem krachtig en diep in door het mondstuk.

6. Neem Turbuhaler uit uw mond en adem rustig uit (niet door het mondstuk).

De hoeveelheid van het middel dat u inhaleert is zo klein dat u normaal gesproken vrijwel niets voelt of proeft. Maar als u de bovenstaande instructies heeft opgevolgd, kunt u er op vertrouwen dat u de dosis heeft ingeademd en dat het medicijn in uw longen is gekomen.

 1. Als u nog een inhalatie moet nemen, herhaalt u stap 2 t/m 6.
 2. Plaats meteen na de inhalatie de witte beschermkap terug op Turbuhaler, zodat deze droog en schoon blijft.

Probeer niet het mondstuk te verwijderen. Dit zit vast aan Turbuhaler en mag er niet worden afgehaald. Gebruik Turbuhaler niet als deze is beschadigd of het mondstuk van Turbuhaler af is.

Schoonmaken

Wrijf de buitenkant van het mondstuk een keer per week schoon met een droog doekje of tissue.

Gebruik daarbij geen water of andere vloeistoffen.

Oxis 12 Turbuhaler bevat 60 doses (inhalaties). Het venster onder het mondstuk laat u zien hoeveel doses er nog beschikbaar zijn.

Als u voor het eerst een rode streep ziet verschijnen aan de bovenkant van het venster, dan bevat Turbuhaler nog ongeveer 20 inhalaties. Als de rode streep aan de onderkant van het venster staat, moet u beginnen aan een nieuwe Turbuhaler.

Let op:

 • Als u een klikgeluid hoort bij het draaien, wil dit niet zeggen dat er nog medicijn in de inhalator zit.
 • Als u de inhalator schudt hoort u een geluid. Het wordt niet veroorzaakt dor het medicijn, maar door het droogmiddel in Turbuhaler. Dit zorgt ervoor dat de werkzame stoffen in Turbuhaler droog blijven. Het geluid geeft dus niet aan hoeveel medicijn nog aanwezig is in Turbuhaler.

Als u meer van dit middel heeft gebruikt dan u is voorgeschreven, waarschuw dan direct uw arts of apotheker. De meest voorkomende symptomen na overmatig gebruik zijn trillen, hoofdpijn en een versnelde hartslag.

Als u bent vergeten uw dosis te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u het zich herinnert. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis,moet u de gemiste dosis overslaan.Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Oxis Turbuhaler bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met dit middel te gebruiken en neem direct contact op met uw arts als de volgende bijwerking voorkomt:

 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) en plotseling piepen na inhalatie van dit middel. Dit gebeurt zeer zelden, bij minder dan 1 op de 10.000 mensen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomend (bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • Hartkloppingen, u bent zich bewust uw hartslag (palpitaties), trillen (tremor). Deze bijwerkingen zijn meestal mild van aard en verdwijnen als u doorgaat met dit middel te gebruiken.
 • Hoofdpijn.

Soms voorkomend (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Rusteloos of nerveus zijn.
 • Slaapstoornissen.
 • Snelle hartslag (tachycardie).
 • Spierkramp.

Zelden voorkomend (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)

 • Hartritmestoornissen.
 • Misselijkheid.
 • Te weinig kalium in het bloed.
 • Overgevoeligheidsreacties zoals uitslag, jeuk en ‘piepen’ (bronchospasmen).

Zeer zelden voorkomend (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • Pijn op de borst of beklemmend gevoel op de borst (angina pectoris).
 • Verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie).
 • Smaakveranderingen, zoals een onaangename smaak in de mond.
 • Veranderingen in uw bloeddruk.
 • Duizeligheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Oxis Turbuhaler bewaren beneden 30°C.

Als u dit middel niet gebruikt, bewaar Turbuhaler dan met de beschermkap goed gesloten.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de beschermkap van uw Turbuhaler na de afkorting ‘EXP’ en op het witte, niet draaibare, gedeelte van Turbuhaler na de afkorting ‘EXP/VERW.BIS’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Zorg er altijd voor dat u uw gebruikte Turbuhaler verantwoord afvoert, omdat het geneesmiddel gedeeltelijk erin blijft. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is formoterolfumaraatdihydraat. Elke dosis bevat 12 microgram formoterolfumaraatdihydraat, waarvan u 9 microgram inhaleert.
 • De andere stof in dit middel is lactose (lactose bevat melkeiwitten).

Oxis Turbuhaler is een inhalator die uw medicijn bevat. Het inhalatiepoeder is wit van kleur. Elke Turbuhaler bevat 60 doses en is wit met een turquoise draaigreep.

Oxis Turbuhaler is beschikbaar in verpakkingen van 1, 3, 10, 18 of 20 Turbuhalers. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Fabrikant
AstraZeneca BV AstraZeneca AB
Louis Pasteurlaan 5 Kvarnbergagatan 12
2719 EE Zoetermeer S-151 85 Södertälje
Nederland Zweden
Telefoonnummer 079-363 2222  
  AstraZeneca GmbH
  Tinsdaler Weg 183
  22880 Wedel
  Duitsland
  AstraZeneca UK Limited
  Silk Road Business Park
  Macclesfield
  Cheshire
  SK10 2NA
  Verenigd Koninkrijk
  Biofabri, S.L.
  La Relva, s/n
  Porriño
  36400 Pontevedra
  Spanje

NB: Oxis 12 Turbuhaler mag alleen op recept door de apotheek worden afgeleverd. Oxis 12 Turbuhaler is ingeschreven in het register onder RVG 21027.

Oxis 12 Turbuhaler is geregistreerd in de onderstaande EU lidstaten, met de volgende productnamen:

Oostenrijk Oxis Turbohaler 12 g – Dosier – Pulverinhalator
België Oxis Turbohaler 9 g/dose
Denemarken Oxis Turbuhaler
Finland Oxis Turbuhaler
Frankrijk Oxis Turbuhaler 12 g par dose
Duitsland Oxis Turbohaler 12 Mikrogramm Pulver zur Inhalation
Griekenland Oxez Turbuhaler
Ierland Oxis Turbohaler 12, inhalation powder
Italië Oxis Turbohaler 9
Luxemburg Oxis Turbohaler 9 g/dose
Nederland Oxis 12 Turbuhaler
Portugal Oxis Turbohaler
Spanje Oxis Turbuhaler 9 microgramos polvo para inhalación
Verenigd Koninkrijk Oxis Turbohaler 12, inhalation powder
Zweden Oxis Turbuhaler

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013

Als u door een ziekte (bijv. reuma) of een handicap niet met de draaigreep van Turbuhaler overweg kunt, stellen wij een Handigrip ter beschikking. Door Turbuhaler in de Handigrip te plaatsen, kunt u de turquoise draaigreep gemakkelijker draaien. U kunt de Handigrip gratis ontvangen door de bon in deze bijsluiter in te vullen en naar ons op te sturen.

Graag ontvang ik:

o een gratis Handigrip voor Oxis Turbuhaler;

 1. een aparte uitgebreide gebruiksaanwijzing van Turbuhaler, het apparaatje waarmee u Oxis inhaleert.

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Postcode + Plaats: ______________________________________

Tel. nr.: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Handtekening: __________________________________________

Stuur deze bon naar: AstraZeneca BV Postbus 599

2700 AN Zoetermeer

Advertentie

Stof(fen) Formoterol
Toelating Nederland
Producent Astra Zeneca
Verdovend Nee
ATC-Code R03AC13
Farmacologische groep Adrenergica, inhalatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.