Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème, crème

Illustratie van Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème, crème
Stof(fen) Terbinafine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code D01AE15
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Centrafarm

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Terbinafine 250 A tabletten 250 mg Terbinafine Apothecon
Antischimmelcrème HTP Terbinafine HCl 10 mg/g, crème Terbinafine Terbinafinhydrochlorid Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Terbinafine 250 mg Focus Farma, tabletten Terbinafine Focus Farma
Terbinafine HCl 10 mg/g crème PCH, crème Terbinafine Pharmachemie
Lamisil lotion 1%, lotion 10 mg/g Terbinafine GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Van Asch van Wijckstraat 55G 3811 LP AMERSFOORT

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wordt uw klacht na 7 of 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème bevat de werkzame stof terbinafinehydrochloride en behoort tot de groep van de anti-schimmelpreparaten. Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met schimmel- en gistinfecties van de huid.

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème is werkzaam tegen bepaalde gisten en huidschimmels waarvan zwemmerseczeem de bekendste is. Zie ook rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?” voor meer informatie over de andere schimmelinfecties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Allergie kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid of jeuk.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik.

Het kan irriterend zijn voor de ogen, vermijd daarom ieder contact met de ogen. Als de crème per ongeluk in de ogen komt, spoel de ogen overvloedig met stromend water.

Kinderen

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen beneden 12 jaar vanwege de beperkte ervaring bij deze leeftijdsgroep.

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruikt u naast Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Van dit geneesmiddel is niet bekend dat het andere geneesmiddelen beïnvloedt wanneer het wordt gebruikt op de huid. Echter, als voorzorgsmaatregel moet u gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen op de behandelde plekken van de huid vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

U mag Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème niet gebruiken als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, informeer dan uw arts.

Borstvoeding

Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Bovendien mogen zuigelingen niet in contact komen met behandelde huid, met inbegrip van de borsten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij uitwendig gebruik volgens de voorschriften heeft Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème bevat cetylalcohol en cetostearylalcohol

Deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contactdermatitis).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is alleen voor uitwendig gebruik.

De opening van de tube is met aluminium afgesloten. U kunt de sluiting doorprikken door de omgekeerde dop van de tube met enige kracht hierop te drukken. Vóór het insmeren moet de huid zorgvuldig worden gewassen en gedroogd.

Breng net genoeg crème op de huid aan zodat er een dun laagje crème op de ontstoken huid en een stukje daar omheen komt. Wrijf de crème lichtjes in. Als de behandelde plek in een huidplooi zit (onder de borsten, tussen tenen of vingers, in de lies of de bilnaad) dan moet, met name ’s nachts, de huid na het insmeren worden afgedekt met een steriel gaasje. Was daarna uw handen, behalve als het te behandelen oppervlak op uw handen zit.

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

Duur en frequentie van de behandeling

 • Zwemmerseczeem (tinea pedis): 1 maal per dag gedurende 1 week. De klachten die bij zwemmerseczeem kunnen horen zijn jeuk, roodheid en schilfering tussen de tenen, en op de voetzolen. Soms ontstaan er ook kloofjes (met name tussen de tenen) en kunnen er ook blaasjes ontstaan die vocht afscheiden. Meestal zorgt zwemmerseczeem voor een onaangename geur.
 • Ringworm (tinea corporis): 1 maal per dag gedurende 1 week. Ringworm bestaat uit langzaam groeiende, jeukende, rode en schilferende ringvormige plekken, die verspreid over het lichaam voor kunnen komen.
 • Huidschimmel (cutane candidiasis): 1 maal per dag gedurende 1 tot 2 weken. Candida is een gistsoort die onder bepaalde omstandigheden op de huid een infectie kan veroorzaken. Vaak zitten de huidafwijkingen op warme, vochtige plekken zoals de liezen of onder de borsten. De klachten bestaan uit jeuk, roodheid en schilfering.
 • Pityriasis versicolor: 1 tot 2 maal per dag gedurende 2 weken. De gist die pityriasis versicolor veroorzaakt is Malassezia furfur. Een infectie met deze gist bevindt zich meestal op de schouders en het bovenste gedeelte van de romp en bovenarmen. De klachten bestaan uit weinig jeukende en licht schilferende vlekken. Bij mensen die wat zongebruind zijn, zijn de plekken meestal lichter dan de rest van de huid en bij mensen die weinig tot geen zon gehad hebben, zijn de vlekken meestal lichtbruin.

Meestal treedt na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen met de behandeling vergroot de kans op het terugkeren van de klachten. Indien na 1 tot 2 weken geen verbetering is opgetreden, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ouderen

Er zijn geen aanwijzingen dat ouderen een andere dosering nodig hebben of andere bijwerkingen zouden ervaren dan jongere patiënten.

Kinderen

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen beneden 12 jaar vanwege de beperkte ervaring bij deze leeftijdsgroep.

Wanneer u te veel Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème heeft gebruikt, kan dat geen kwaad, maar neemt u bij onzekerheid contact op met uw arts of apotheker.

Als iemand, bijvoorbeeld een kind, Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème per ongeluk inslikt, zijn bijwerkingen te verwachten die vergelijkbaar zijn met de bijwerkingen die zijn waargenomen bij een overdosering met terbinafine-bevattende tabletten (bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn en duizeligheid). Neem in dit geval contact op met uw arts of het Antigifcentrum.

Ga door met de behandeling zonder de crème een keer extra aan te brengen of meer dan normaal te gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème kunnen de oude klachten terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)  Vervelling van de huid, jeuk

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Huidletsel, korstvorming, huidaandoening, verandering in huidskleur, roodheid, branderig gevoel
 • Pijn, pijn op de plaats van toediening, irritatie op de plaats van toediening

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Verergering van de aandoening
 • Oogirritatie
 • Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
 • Droge huid, huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is (contactdermatitis), eczeem

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • Huiduitslag
 • Overgevoeligheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Houd de tube goed gesloten.

U mag Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème nog 3 maanden gebruiken nadat u de tube voor de eerste keer heeft geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is terbinafinehydrochloride. Elke gram crème bevat 10 mg terbinafinehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumhydroxide (E524), benzylalcohol, sorbitaanstearaat (E491), cetylpalmitaat, cetylalcohol, cetostearylalcohol, polysorbaat 60 (E435), isopropylmyristaat en gezuiverd water.

Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème wordt gepresenteerd in de vorm van een crème. De inhoud van de aluminium tube met polyethyleen schroefdop is 7,5 gram, 15 gram of 30 gram.

De crème is wit tot nagenoeg wit.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant

Gedeon Richter Ltd.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Hongarije

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel

Duitsland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur

Nederland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2, 1190 Wien

Oostenrijk

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri della Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (PC)

Italië

Cosmo S.p.A..

Via C.Colombo 1, 20020 Lainate (MI)

Italië

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Denemarken

In het register ingeschreven onder

RVG 31936, Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème, crème.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Finland Terbistada
Ierland Fungasil 10 mg/g cream
Italië Terbinafina Eurogenerici
Nederland Terbinafine HCl CF 10 mg/g crème
Zweden Terbisil, 10 mg/g kräm

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Advertentie

Stof(fen) Terbinafine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code D01AE15
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.