Kaliumlosartan axcount 100 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Kaliumlosartan axcount 100 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Losartan
Toelating Nederland
Producent axcount Generika
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Vergunninghouder

axcount Generika

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Losartan behoort tot een groep geneesmiddelen die "angiotensine II-receptorantagonisten" genoemd worden.

Angiotensine II is een stof die in het lichaam wordt geproduceerd en zich aan receptoren in bloedvaten bindt, waardoor deze nauwer worden. Daardoor stijgt de bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten zich ontspannen waardoor de bloeddruk omlaag gaat. Losartan zorgt er bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2- diabetes voor dat de nierfunctie langzamer achteruit gaat.

Losartan wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en bij kinderen en adolescenten van 6 - 18 jaar oud.
 • bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes en met laboratoriumwaarden die een verminderde nierfunctie en proteïurie (een aandoening met een abnormaal aantal eiwitten in de urine) van meer dan of gelijk aan dan 0,5 gram per dag aantonen.
 • de behandeling van patiënten met een aanhoudende slechte pompfunctie van het hart (hartfalen) als behandeling met angiotensineconversie-enzymremmers (ACE-remmers, medicijn voor verlaging van hoge bloeddruk) door uw arts niet geschikt wordt gevonden. Als het hartfalen bij u gestabiliseerd is met een ACE-remmer, moet u niet worden overgezet naar

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

losartan.

 • patiënten met hoge bloeddruk en verdikking van de linkerhartkamer (ventrikel), Kaliumlosartan axcount vermindert het risico op een beroerte.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Kaliumlosartan axcount niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor losartan of voor één van de andere bestanddelen van Kaliumlosartan axcount,
 • als uw lever erg slecht werkt,
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Cozaar te vermijden aan het begin van de zwangerschap, zie ook 'Zwangerschap')

Wees extra voorzichtig met Kaliumlosartan axcount

Vertel het uw arts als u denkt dat uw zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Kaliumlosartan axcount wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook 'Zwangerschap').

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Kaliumlosartan axcount gebruikt:

 • als u ooit angio-oedeem heeft gehad (zwelling van gezicht, lippen, keel en/of tong) (zie ook rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen'),
 • als u extreem veel moet braken of diarree heeft, waardoor u extreem veel vocht en/of zout verloren heeft,
 • als u diuretica krijgt (middelen waardoor u meer plast) of op een zoutarm dieet staat waardoor u extreem veel vocht en zout verliest (zie onder rubriek 3 'Dosering in speciale patiëntengroepen'),
 • als bekend is dat bij u de bloedvaten naar uw nieren vernauwd of geblokkeerd zijn, of als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan,
 • als uw lever niet goed werkt (zie rubrieken 2 'Gebruik Kaliumlosartan axcount niet' en 3 'Dosering bij speciale patiëntengroepen'),
 • als u lijdt aan hartfalen met of zonder een verminderde nierfunctie of als u lijdt aan hartfalen met gelijktijdig optredende ernstige levensbedreigende hartritmestoornissen. Voorzichtigheid is vooral geboden als u tegelijkertijd wordt behandeld met een zg. bètablokker,
 • als u problemen heeft met uw hartkleppen of de hartspier,
 • als u een coronaire hartziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten van het hart kan stromen) of een cerebrovasculaire ziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten in de hersenen kan stromen),
 • als u lijdt aan primair hyperaldosteronisme (een syndroom waarbij de bijnier meer van het hormoon aldosteron maakt als gevolg van een afwijking aan de klier).

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, voor kruidenpreparaten en natuurproducten.

Vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt terwijl u ook met Kaliumlosartan axcount wordt behandeld, moet u voorzichtig zijn:

 • andere bloeddrukverlagende middelen, omdat deze uw bloeddruk nog sterker kunnen verlagen. De bloeddruk kan ook door één van de volgende geneesmiddelen/geneesmiddelklassen worden verlaagd: tricyclische antidepressiva (middelen tegen depressie), antipsychotica (middelen tegen psychische aandoeningen), baclofen, amifostine,
 • middelen die het kalium vasthouden of de concentratie kalium kunnen verhogen (bv. kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende medicijnen zoals bepaalde diuretica [amiloride, triamtereen, spironolacton,] of heparine),
 • niet-steroïdiale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals indometacine, waaronder COX-2 remmers (medicijnen tegen ontsteking die ook pijn kunnen verlichten), omdat zij het bloeddrukverlagend effect van losartan kunnen verminderen.

Als uw nieren minder goed werken kan gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen de nierfunctie nog verder verslechteren.

Medicijnen die lithium bevatten mogen zonder nauwkeurige controle door uw arts niet in combinatie met losartan worden gebruikt. Speciale voorzorgsmaatregelen (zoals bloedonderzoeken) kunnen nodig zijn.

Gebruik van Kaliumlosartan axcount met voedsel en drank

Kaliumlosartan axcount kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Kaliumlosartan axcount voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Kaliumlosartan axcount een ander geneesmiddel te gebruiken. Kaliumlosartan axcount wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van 3 maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Kaliumlosartan axcount wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Losartan is bij kinderen onderzocht. Uw arts kan u meer informatie geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Het is onwaarschijnlijk dat Kaliumlosartan axcount van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruiken van machines. Maar net als met vele andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk kan losartan bij sommige mensen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u duizelig of slaperig wordt, moet u met uw arts overleggen voordat u dergelijke activiteiten uitvoert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kaliumlosartan axcount

Dit product bevat lactosemonohydraat. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Kaliumlosartan axcount nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw arts bepaalt welke dosis van Kaliumlosartan axcount goed voor u is, afhankelijk van uw aandoening en of u andere medicijnen gebruikt. Voor een constante verlaging van uw bloeddruk is het belangrijk om Kaliumlosartan axcount te gebruiken zolang als uw arts dat voorschrijft.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk

De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Kaliumlosartan axcount 50 mg) eenmaal per dag. Drie tot zes weken na begin van de behandeling moet het maximale bloeddrukverlagende effect bereikt zijn. Bij sommige patiënten kan de dosis later nog worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Kaliumlosartan axcount 50 mg) eenmaal per dag.

Als u het idee heeft dat het effect van losartan te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (6 tot 18 jaar oud)

De aanbevolen startdosis bij patiënten die tussen 20 en 50 kg wegen is 0,7 mg losartan per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag toegediend (tot 25 mg Cozaar). De arts kan de dosis verhogen als de bloeddruk niet onder controle komt.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes

De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Kaliumlosartan axcount 50 mg) eenmaal per dag. De dosis kan later worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Kaliumlosartan axcount 50 mg) eenmaal per dag, afhankelijk van de reactie van uw bloeddruk.

Losartan kan met andere bloeddrukverlagende medicijnen (zoals diuretica, calciumantagonisten, alpha- of bèta-blokkers, en centraal werkende middelen) gecombineerd worden en ook met insuline en andere veelgebruikte medicijnen die de hoeveelheid glucose in uw bloed verlagen (bijvoorbeeld sulfonylureumderivaten, glitazonen en glucosidaseremmers).

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

Volwassen patiënten met hartfalen

De behandeling begint meestal met 12,5 mg losartan (één tablet Kaliumlosartan axcount 12,5 mg) eenmaal per dag. Over het algemeen moet de dosis wekelijks stap voor stap worden verhoogd (bijvoorbeeld 12,5 mg/dag in de eerste week, 25 mg/dag in de tweede week, 50 mg/dag in de derde week) tot de gebruikelijke onderhoudsdosis van 50 mg losartan (één tablet Kaliumlosartan axcount 50 mg) eenmaal per dag bereikt is, afhankelijk van uw aandoening.

Bij de behandeling van hartfalen wordt losartan meestal gecombineerd met een diureticum (geneesmiddel waardoor u meer plast) en/of digitalis (middel waardoor uw hart sterker en effectiever pompt) en/of een bètablokker.

Dosering in speciale patiëntengroepen

De arts kan een lagere dosis adviseren, vooral als de behandeling wordt begonnen bij bepaalde patiënten, zoals patiënten die met sterke plaspillen worden behandeld, patiënten met een slecht werkende lever, of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar. Gebruik van losartan wordt niet aanbevolen bij patiënten bij wie de lever erg slecht werkt (zie rubriek 'Gebruik Kaliumlosartan axcount niet').

Toediening

De tabletten moeten met een glas water worden ingenomen. U moet proberen uw dagelijkse dosis elke dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u Kaliumlosartan axcount blijft gebruiken tot uw arts u andere instructies geeft.

Wat u moet doen als u meer van Kaliumlosartan axcount heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, neem dan direct contact op met uw arts. Verschijnselen van een overdosis zijn lage bloeddruk, verhoogde hartslag, mogelijk verlaagde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kaliumlosartan axcount in te nemen

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dosis zoals gebruikelijk in. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u verder nog vragen heeft over gebruik van dit product, overleg dan met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kaliumlosartan axcount bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van losartan en raadpleeg direct uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel welke mogelijk moeilijk slikken of ademen kan veroorzaken).

Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig heeft of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

De bijwerkingen van geneesmiddelen worden als volgt ingedeeld: zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 patiënten

vaak: bij 1 tot 10 van de 100 patiënten soms: bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten

zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten

niet bekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

De volgende bijwerkingen zijn met losartan gemeld:

Vaak:

 • duizeligheid,
 • lage bloeddruk,
 • zwakte,
 • vermoeidheid,
 • te weinig suiker in het bloed (hypoglykemie),
 • te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie).

Soms:

 • slaperigheid,
 • hoofdpijn,
 • slaapstoornissen,
 • gevoel dat het hart sneller klopt (palpitaties),
 • ernstige pijn op de borst (angina pectoris),
 • lage bloeddruk (vooral na extreem veel verlies van vocht uit het lichaam naar de bloedvaten, bijvoorbeeld bij patiënten met ernstig hartfalen of die met sterke plaspillen worden behandeld),
 • dosisafhankelijke effecten zoals verlaging van de bloeddruk bij het opstaan uit een liggende of zittende houding,
 • kortademigheid (dyspnoe),
 • buikpijn,
 • verstopping,
 • diarree,
 • misselijkheid,
 • braken
 • netelroos (urticaria)
 • jeuk (pruritus)
 • uitslag
 • plaatselijke zwelling (oedeem)

Zelden:

 • ontsteking van bloedvaten (vasculitis, waaronder Henoch-Schönlein-purpura),
 • gevoelloosheid of tintelend gevoel (paresthesie),
 • flauwvallen (syncope),
 • zeer snelle en onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren), beroerte
 • leverontsteking (hepatitis),

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

 • verhoogd serum alanineaminotransferase (ALT) in het bloed, wat meestal na stopzetting van de behandeling verdwijnt.

Niet bekend:

 • verminderd aantal rode bloedcellen (anemie),
 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombocyten),
 • migraine,
 • hoest,
 • gestoorde leverfunctie,
 • pijn in spieren en gewrichten,
 • veranderde nierfunctie (kan verdwijnen na stopzetting van de behandeling) waaronder nierfalen,
 • griepachtige symptomen,
 • hogere concentraties ureum in het bloed,
 • creatinine en kalium in het serum bij patiënten met hartfalen,
 • rugpijn en urinewegontsteking
 • verhoogde gevoeligheid voor zonlicht (lichtgevoeligheid),
 • onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rabdomyolyse),
 • impotentie,
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis),
 • lage concentraties natrium in het bloed (hyponatriëmie),
 • depressie,
 • een algeheel minder goed gevoel (malaise),
 • tuitende, suizende, bulderende of klikkende geluiden in de oren (tinnitus).

De bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Kaliumlosartan axcount niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Kaliumlosartan axcount

Het werkzame bestanddeel is kaliumlosartan.

Elke Kaliumlosartan axcount 12,5 mg tablet bevat 12,5 mg kaliumlosartan, gelijk aan 11,44 mg losartan.

Elke Kaliumlosartan axcount 50 mg tablet bevat 50 mg kaliumlosartan, gelijk aan 45,8 mg losartan.

Elke Kaliumlosartan axcount 100 mg tablet bevat 100 mg kaliumlosartan, gelijk aan 91,6 mg losartan.

De overige ingrediënten zijn: Microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat, gepregelatineerd zetmeel [plantaardige oorsprong (maïs)], Natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat (E572), hydroxypropylcellulose (E463), hypromellose 6cP (E464), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Kaliumlosartan axcount eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg tablet

Witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met een diameter van ca. 5,1 mm.

Kaliumlosartan axcount 50 mg tablet

Witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met een diameter van ca. 7,6 mm en aan één kant een breukgleuf. De tablet kan in gelijke helften worden verdeeld.

Kaliumlosartan axcount 100 mg tablet

Witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met een diameter van ca. 9,1 mm en aan één kant een breukgleuf. De tablet kan in gelijke helften worden verdeeld.

De tabletten worden in PVC/PE/PVDC/Aluminium doordrukverpakkingen geleverd.

Verpakkingsgrootten: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 112 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen axcount Generika GmbH

Max-Planck-Straße 36b 61381 Friedrichsdorf Duitsland

Fabrikant

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athene

Griekenland

Kaliumlosartan axcount 12,5 mg / 50 mg / 100 mg

filmomhulde tabletten

CTD-MODULE 1

axcount Generika GmbH Max-Planck-Straße 36b 61381 Friedrichsdorf Duitsland

Ingeschreven in het register onder

RVG 34409, Kaliumlosartan axcount 12,5 mg, filmomhulde tabletten

RVG 34411, Kaliumlosartan axcount 50 mg, filmomhulde tabletten

RVG 34412, Kaliumlosartan axcount 100 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Losartan-Kalium axcount 12,5 mg Filmtabletten Losartan-Kalium axcount 50 mg Filmtabletten Losartan-Kalium axcount 100 mg Filmtabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.

Advertentie

Stof(fen) Losartan
Toelating Nederland
Producent axcount Generika
Verdovend Nee
ATC-Code C09CA01
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.