Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Losartan behoort tot een geneesmiddelengroep genaamd "angiotensine II-receptorantagonisten". Angiotensine II is een stof die in het lichaam wordt geproduceerd en zich aan receptoren in bloedvaten bindt, waardoor deze nauwer worden. Daardoor stijgt de bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten zich ontspannen en de bloeddruk omlaag gaat. Losartan zorgt er bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes voor dat de nierfunctie langzamer achteruit gaat.

Losartankalium Accord wordt gebruikt:

 • voor de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie), inclusief volwassenen, en kinderen en adolescenten van 6-18 jaar oud,
 • ter bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes en met in het laboratorium vastgestelde afgenomen nierfunctie en proteïnurie (een aandoening met een abnormaal aantal eiwitten in de urine) meer of gelijk aan dan 0,5 gram per dag,
 • bij patiënten met hoge bloeddruk en verdikking van de linkerhartkamer (ventrikel) blijkt losartan het risico op een beroerte te verminderen ("LIFE-indicatie").

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Losartankalium Accord niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor losartan of een van de andere bestanddelen,
 • als u een verminderde leverfunctie heeft,
 • als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Losartankalium Accord te vermijden in de vroege stadia van de zwangerschap. Zie: ‘Zwangerschap’).

Wees extra voorzichtig met Losartankalium Accord:

U moet het uw arts vertellen als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger kunt worden). Losartankalium Accord wordt vroeg in de zwangerschap niet aanbevolen en mag niet worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het uw baby ernstige schade kan toebrengen als u het in dat stadium gebruikt (zie het gedeelte over zwangerschap).

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Losartankalium Accord gebruikt:

 • als u angio-oedeem in uw anamnese heeft (zwelling van gezicht, lippen, keel en/of tong) (zie ook punt 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’),
 • als u overmatig moet braken of diarree heeft, waardoor u extreem veel vocht en/of zout verliest,
 • als u diuretica krijgt (middelen ter verhoging van de hoeveelheid water die uw nieren passeert, waardoor u meer plast) of op een zoutarm dieet staat, waardoor u extreem veel vocht en zout verliest (zie punt 3 ‘Dosering in speciale patiëntengroepen’),
 • als bekend is dat bij u de bloedvaten naar uw nieren vernauwd of geblokkeerd zijn, of als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan,
 • als u een verminderde leverfunctie heeft (zie punt 2 ‘Gebruik Losartankalium Accord niet:’en punt 3 ‘Dosering in speciale patiëntengroepen’),
 • als u lijdt aan hartfalen met of zonder een slechte nierfunctie of gelijktijdig bestaande ernstige levensbedreigende hartritmestoornissen. Voorzichtigheid is vooral geboden als u tegelijkertijd wordt behandeld met een zg. bètablokker,
 • als u problemen heeft met uw hartkleppen of de hartspier,
 • als u aan een coronaire hartziekte lijdt (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten van het hart kan stromen) of een cerebrovasculaire ziekte (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten in de hersenen kan stromen),
 • als u lijdt aan primair hyperaldosteronisme (een syndroom waarbij de bijnier meer van het hormoon aldosteron maakt als gevolg van een afwijking aan de klier).

Gebruik met andere medicijnen:

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Het is uiterst belangrijk dit te weten, omdat het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd het effect van de betrokken medicijnen kan verzwakken of versterken. Vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt terwijl u ook met Losartankalium wordt behandeld moet u voorzichtig zijn:

 • andere bloeddrukverlagende middelen, omdat zij uw bloeddruk nog sterker kunnen verlagen De bloeddruk kan ook door een van de volgende geneesmiddelen/geneesmiddelklassen worden verlaagd: tricyclische antidepressiva (middelen tegen depressie), antipsychotica (middelen tegen psychische aandoeningen), baclofen, amifostine,
 • middelen die het kalium vasthouden of de concentratie kalium kunnen verhogen (bv. kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende medicijnen zoals bepaalde diuretica zoals amiloride, triamtereen, spironolacton, of heparine),
 • niet-steroïdiale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals indometacine, waaronder COX-2-remmers (medicijnen tegen ontsteking die ook pijn kunnen verlichten), omdat zij het bloeddrukverlagend effect van losartan kunnen verminderen.

Als u een verminderde nierfunctie heeft kan gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen de nierfunctie nog verder verslechteren.

Medicijnen die lithium bevatten mogen zonder nauwkeurige controle door uw arts niet in combinatie met losartan worden gebruikt. Speciale voorzorgsmaatregelen (zoals bloedonderzoeken) kunnen nodig zijn.

Gebruik van Losartankalium Accord met voedsel en drank:

Losartankalium Accord kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding:

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger kunt worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren om te stoppen met het gebruik van Losartankalium Accord voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en hij/zij zal u een ander geneesmiddel aanraden dan Losartankalium Accord. Losartankalium Accord wordt vroeg in de zwangerschap niet aanbevolen en mag niet worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het uw baby ernstige schade kan toebrengen als u het in dat stadium gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of daarmee wilt beginnen. Losartankalium Accord wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven, en uw arts kan besluiten om u een andere behandeling voor te schrijven als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pasgeboren of te vroeg geboren is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van Losartankalium Accord bij kinderen. Uw arts kan u meer informatie geven.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen:

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Het is onwaarschijnlijk dat Losartankalium van invloed is op uw vermogen om auto te rijden of machines te gebruiken. Maar net als met vele andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk kan losartan bij sommige mensen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u duizelig of slaperig wordt, moet u met uw arts overleggen voordat u dergelijke activiteiten probeert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Losartankalium Accord

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Losartankalium Accord nauwgezet de instructies van uw arts. Uw arts bepaalt welke dosis Losartankalium goed voor u is, afhankelijk van uw aandoening en het eventuele gebruik van andere medicijnen. Voor een constante en stabiele verlaging en controle van uw bloeddruk is het belangrijk om Losartankalium Accord te gebruiken voor zolang als uw arts dat voorschrijft.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk

 • De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (een tablet Losartankalium Accord 50 mg) eenmaal per dag.
 • 3 tot 6 weken na begin van de behandeling moet het maximale bloeddrukverlagende effect bereikt zijn. Bij sommige patiënten kan de dosis later nog worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten

Losartankalium Accord 50 mg) eenmaal per dag.

Als u denkt dat het effect van losartan te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (6 tot 18 jaar oud)

De aanbevolen startdosering voor patiënten die tussen de 20 en 50 kilogram wegen, is 0,7 mg losartan per kilogram lichaamsgewicht, één maal per dag toegediend (maximaal 25 mg losartan). Uw arts kan de dosis verhogen als de bloeddruk niet onder controle wordt gebracht.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes

 • De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (een tablet Losartankalium Accord 50 mg eenmaal per dag.
 • Bij sommige patiënten kan de dosis later, onder geleide van uw bloeddrukreactie, worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Losartankalium Accord 50 mg) eenmaal per dag.

Losartankalium Accord kunnen worden toegediend met andere bloeddrukverlagende medicijnen (zoals diuretica, calciumantagonisten, alpha- of bètablokkers, en centraal werkende middelen) en ook met insuline en andere veelgebruikte medicijnen die de hoeveelheid glucose in uw bloed verlagen (bijvoorbeeld sulfonylureumderivaten, glitazonen en glucosidaseremmers).

Dosering in speciale patiëntengroepen

De arts kan een lagere dosis adviseren, vooral als behandeling wordt begonnen bij bepaalde patiënten, zoals patiënten die met sterke plaspillen worden behandeld, patiënten met een verminderde leverfunctie of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar. Gebruik van losartan wordt niet aanbevolen bij patiënten met leverinsufficiëntie (zie het gedeelte ‘Gebruik Losartankalium Accord niet:’).

Toediening

De tabletten moeten met een glas water worden ingenomen. U moet proberen uw dagelijkse dosis elke dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u Losartankalium Accord blijft gebruiken tot uw arts u andere instructies geeft.

Wat u moet doen als u meer van Losartankalium Accord heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, of als een kind er enkele doorslikt, neem dan direct contact op met uw arts. Verschijnselen van een overdosis zijn lage bloeddruk, verhoogde hartslag, mogelijk verlaagde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Losartankalium Accord in te nemen

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dosis zoals gebruikelijk in. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Losartankalium Accord

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen, ook wanneer u zich beter voelt. Het is belangrijk om Losartankalium Accord te gebruiken voor zolang als uw arts dat voorschrijft.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Losartankalium Accord bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Als de volgende verschijnselen zich voordoen, stop dan met het gebruik van Losartankalium Accord en raadpleeg direct uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel mogelijk met moeilijk slikken of ademen). Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

De bijwerkingen van geneesmiddelen worden als het volgt ingedeeld: zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

vaak: bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 patiënten soms: bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 patiënten zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met Losartankalium Accord

vaak:

 • duizeligheid
 • lage bloeddruk
 • zwakte
 • vermoeidheid
 • te weinig suiker in het bloed (hypoglykemie)
 • te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie)
 • veranderingen in de nierfunctie, waaronder nierfalen,
 • verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie)
 • hogere concentraties ureum in het bloed, creatinine en kalium in het serum bij patiënten met hartfalen

soms:

 • slaperigheid
 • hoofdpijn
 • slaapstoornissen
 • gevoel dat hart sneller klopt (palpitaties)
 • ernstige pijn op de borst (angina pectoris)
 • lage bloeddruk (vooral na extreem veel verlies van vocht uit het lichaam, bijvoorbeeld bij patiënten met ernstig hartfalen of die met sterke plaspillen worden behandeld
 • dosisafhankelijke effecten zoals verlaging van de bloeddruk bij het opstaan uit een liggende of zittende houding
 • kortademigheid (dyspnoe)
 • buikpijn
 • verstopping
 • diarree
 • misselijkheid
 • braken
 • netelroos (urticaria)
 • jeuk (pruritus)
 • uitslag
 • plaatselijke zwelling (oedeem)
 • hoest

zelden:

 • overgevoeligheid
 • angio-oedeem
 • ontsteking van bloedvaten (vasculitis, waaronder Henoch-Schönlein purpura)
 • gevoelloosheid of tintelend gevoel (paresthesie)
 • flauwvallen (syncope)
 • zeer snelle en onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren)
 • beroerte
 • leverontsteking (hepatitis)
 • verhoogd alanineaminotransferase (ALT) in het bloed, wat meestal na stopzetting van de behandeling verdwijnt

niet bekend:

 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombocyten)
 • migraine
 • verstoorde leverfunctie
 • pijn in spieren en gewrichten
 • griepachtige symptomen
 • rugpijn en urinewegontsteking
 • verhoogde gevoeligheid voor zonlicht (fotosensitiviteit)
 • onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rhabdomyolyse)
 • impotentie
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • laag gehalte aan natrium in het bloed (hyponatriëmie)
 • depressie
 • algeheel gevoel van onbehagen (malaise)
 • suizen, zoemen, brullen of klikgeluiden in de oren (tinnitus)

Bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen die bij volwassenen zijn waargenomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Losartankalium Accord niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na ‘niet te gebruiken na’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
 • Bewaren beneden 25°C Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Losartankalium Accord:

Het werkzame bestanddeel is Losartankalium

Voor 25 mg: elke filmomhulde tablet bevat 25 mg Losartankalium, gelijk aan 22,9 mg losartan. Voor 50 mg: elke filmomhulde tablet bevat 50 mg Losartankalium, gelijk aan 45,8 mg losartan. Voor 100 mg: elke filmomhulde tablet bevat 100 mg Losartankalium, gelijk aan 91,7 mg losartan.

De andere bestanddelen in de tabletkern zijn:

Lactose, gepregelatineerd zetmeel, povidon K30 (E1201), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), talk (E553b), magnesiumstearaat (E572).

De andere bestanddelen in het tabletomhulsel zijn:

Hydroxypropylcellulose (E463), hypromellose (E464), polyethyleen glycol 400, titaandioxide (E171), talk (E553b).

Hoe zien Losartankalium Accord er uit en wat is de inhoud van de verpakking:

Losartankalium Accord 25 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, aan beide kanten bolronde, filmomhulde tabletten, met de inscripte “25” aan de ene kant en aan de andere kant een breukgleuf.

De breukgleuf dient enkel voor het breken van de tablet ter vergemakkelijking van het inslikken, niet om het geneesmiddel in doses te verdelen.

Losartankalium Accord 50 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, aan beide kanten bolronde, filmomhulde tabletten, met de inscriptie "50" aan de ene kant en aan de andere kant een breukgleuf.

De breukgleuf dient enkel voor het breken van de tablet ter vergemakkelijking van het inslikken, niet om het geneesmiddel in doses te verdelen.

Losartankalium Accord 100 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, aan beide kanten bolronde, filmomhulde tabletten, met aan één kant de inscriptie "100".

Losartankalium Accord zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 21, 28, 30 of 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

CEMELOG BRS Kft,

2040 Budaörs, Vasút u.2,

Hongarije

Registratienummer:

Losartankalium Accord 25 mg filmomhulde tabletten : RVG 100041

Losartankalium Accord 50 mg filmomhulde tabletten : RVG 100044

Losartankalium Accord 100 mg filmomhulde tabletten : RVG 100045

In de lidstaten van de EEA is dit geneesmiddel in de handel gebracht onder de volgende namen:

Naam lidstaat Naam geneesmiddel    
België Losartan Potassium Accord Healthcare 25/50/100 mg,
  comprimes pellicules/ filmomhulde tabletten/

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK