Levofloxacine Sanovel 500 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01MA12
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sanovel
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Chinolone
Chemische groep Fluorchinolone
Stof Levofloxacin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanovel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levofloxacine Sanovel tabletten bevatten een werkzame stof met de naam levofloxacine. Het werkt door de bacteriën, die infecties in uw lichaam veroorzaken, te doden.

Levofloxacine Sanovel tabletten kunnen worden gebruikt voor de behandeling van infecties van de:

 • Bijholten van de neus
 • Longen, bij mensen met langdurige ademhalingsproblemen of longontsteking
 • Urineweg, waaronder uw nieren of blaas
 • Prostaat, waar u een langdurige infectie heeft
 • Huid en onderhuid, inclusief spieren. Dit worden soms ‘weke delen’ genoemd

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als:

 • U allergisch bent voor levofloxacine of een andere fluorochinolone antibioticum zoals moxifloxacine, ciprofloxacine of ofloxacine of één van de andere ingrediënten van Levofloxacine Sanovel tabletten (opgesomd in de lijst in rubriek 6 hieronder)
 • U ooit een epileptische aanval heeft gehad
 • U ooit problemen met uw pezen heeft gehad zoals peesontsteking die verband hielden met behandeling met een ‘fluorochinolone antibioticum’. Een pees is de kabel die uw spier met uw skelet verbindt
 • U een kind bent of een tiener in de groei
 • U zwanger bent, zwanger kunt worden of denkt dat u zwanger bent
 • U borstvoeding geeft

Neem dit geneesmiddel niet in wanneer één van het bovenstaande op u van toepassing is. Als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Levofloxacine Sanovel tabletten inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

als u 65 jaar of ouder bent
als u corticosteroïden, soms steroïden genoemd, inneemt (zie “Inname met andere ge-
  neesmiddelen” hieronder)
als u diabetes (suikerziekte ) heeft

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u ooit een toeval (stuip) heeft gehad
 • als u een hersenbeschadiging heeft gehad door een beroerte of ander hersenletsel
 • als u een nierziekte heeft
 • als u een zogenoemde ‘glucose-6-fosfaatdehydrogenase deficiëntie’ heeft. U heeft meer kans ernstige problemen met uw bloed te krijgen wanneer u dit geneesmiddel inneemt
 • als u ooit psychische problemen heeft gehad
 • als u ooit problemen met uw hart heeft gehad
 • als u ooit problemen met uw lever heeft gehad

Als u niet zeker bent of één van het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Levofloxacine Sanovel tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, waaronder ook kruidengeneesmiddelen. Dit komt omdat Levofloxacine Sanovel tabletten de werking van andere geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen de werking van Levofloxacine Sanovel tabletten beïnvloeden.

Informeer uw arts vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. U heeft een grotere kans op bijwerkingen wanneer u Levofloxacine Sanovel tabletten inneemt met:

 • Corticosteroïden, ook wel steroïden genoemd – gebruikt bij ontsteking. U heeft meer kans op het krijgen van een ontsteking en/of scheuren van uw pezen.
 • Warfarine – gebruikt om bloed te verdunnen. U heeft meer kans op het krijgen van een bloeding. Uw arts kan het noodzakelijk vinden om regelmatig bloedtesten af te nemen om te controleren hoe goed uw bloed kan stollen.
 • Theofylline – gebruikt bij ademhalingsproblemen. U heeft meer kans op het krijgen van een toeval
 • (stuipen) wanneer u dit samen met Levofloxacine Sanovel tabletten inneemt.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) – gebruikt bij pijn en ontsteking, zoals aspirine, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen en indomethacine. U heeft meer kans op het krijgen van een toeval (stuipen) wanneer u dit samen met Levofloxacine Sanovel tabletten inneemt.
 • Ciclosporine – gebruikt na orgaantransplantatie. U heeft meer kans op het krijgen van bijwerkingen veroorzaakt door ciclosporine.
 • Geneesmiddelen die effect hebben op uw hartslag. Hieronder vallen geneesmiddelen die worden gebruikt bij een abnormaal hartritme (anti-arritmica zoals kinidine en amiodaron), bij depressie (tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en imipramine) en bij bacteriële infecties (‘macrolide’ antibiotica zoals eritromycine, azitromycine en claritromycine).
 • Probenecide – gebruikt bij jicht en cimetidine – gebruikt bij maagzweren en brandend maagzuur. U moet extra opletten wanneer u één van deze geneesmiddelen samen met Levofloxacine Sanovel inneemt. Als u een nierziekte heeft kan uw arts besluiten u een lagere dosering voor te schrijven.
 • Cimetidine- gebruikt voor zweren en zuurbranden. U dient extra voorzichtig te zijn met het innemen van dit middel in combinatie met Levofloxacine Sanovel. Als u nierproblemen heeft kan de arts u misschien een lagere dosis voorschrijven.

Neem Levofloxacine Sanovel tabletten niet tegelijkertijd in met de volgende geneesmiddelen. Deze kunnen de werking van Levofloxacine Sanovel tabletten beïnvloeden:

• IJzertabletten (tegen bloedarmoede), magnesium- of aluminiumbevattende maagzuurremmers (tegen zuurbranden en brandend maagzuur) of sulcralfaat (tegen maagzweren). Zie rubriek 3 ‘Als u al ijzertabletten, maagzuurremmers of sulcralfaat gebruikt’ hieronder.

Urinetesten voor opiaten

Urinetesten kunnen een ‘vals positief’ resultaat geven voor sterke pijnstillers, genaamd opiaten, bij mensen die Levofloxacine Sanovel tabletten innemen. Vertel uw arts dat u Levofloxacine Sanovel tabletten gebruikt, als uw arts een urinetest wil afnemen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit geneesmiddel kan met en zonder voedsel worden ingenomen. De tabletten moeten heel worden ingenomen met een glas water.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Neem dit geneesmiddel niet in als:

 • U zwanger bent, zwanger kunt worden of als u denkt dat u zwanger bent
 • U borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht naar de effecten op het vermogen een auto te besturen of machines te bedienen.

Na inname van dit geneesmiddel kunt u bijwerkingen krijgen, zoals een gevoel van duizeligheid, slaperigheid of draaierigheid (vertigo) of veranderingen in uw gezichtsvermogen. Sommige van deze bijwerkingen kunnen uw concentratie- en reactievermogen nadelig beïnvloeden. Als dit gebeurt, rijd dan geen auto of doe geen werk dat veel aandacht vereist.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Inname van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel via de mond in
 • Slik de tabletten heel door met wat water
 • De tabletten kunnen tijdens de maaltijd of op elk willekeurig moment tussen de maaltijden door worden ingenomen

Bescherm uw huid tegen zonlicht

Blijf uit de zon wanneer u dit geneesmiddel gebruikt. Uw huid wordt veel gevoeliger voor de zon en kan verbranden, tintelen of ernstige blaren krijgen, als u niet de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

 • Zorg ervoor dat u een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor gebruikt
 • Draag altijd een hoed en kleding die uw armen en benen bedekt
 • Vermijd zonnebanken

Als u al ijzertabletten, maagzuurremmers of sulcralfaat gebruikt

• Neem deze geneesmiddelen niet op hetzelfde moment in als Levofloxacine Sanovel. Neem uw dosis van deze geneesmiddelen ten minste 2 uur voor of na de Levofloxacine Sanovel tabletten in.

Dosering

 • Uw arts zal bepalen hoeveel Levofloxacine Sanovel tabletten u moet innemen
 • De dosis zal afhangen van het type infectie dat u heeft en waar de infectie in uw lichaam is
 • De duur van uw behandeling zal afhangen van de ernst van uw infectie
 • Als u denkt dat uw geneesmiddel te zwak of te sterk werkt, verander dan niet zelf de dosering, maar raadpleeg uw arts

Volwassenen en ouderen

Bijholten

 • Twee tabletten Levofloxacine Sanovel 250mg, één keer per dag
 • Of, één tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, één keer per dag

Longen, bij mensen met langdurige ademhalingsproblemen

 • Eén of twee tabletten Levofloxacine Sanovel 250mg, één keer per dag
 • Of, ½ tablet of één tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, één keer per dag

Longontsteking

 • Twee tabletten Levofloxacine Sanovel 250, één of twee keer per dag
 • Of, één tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, één of twee keer per dag

Urineweginfecties, waaronder uw nieren of blaas

 • Eén tablet Levofloxacine Sanovel 250mg, per dag
 • Of, ½ tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, per dag

Prostaat

 • Twee tabletten Levofloxacine Sanovel 250mg, één keer per dag
 • Of, één tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, één keer per dag

Huid en onderhuid, waaronder de spieren

 • Eén of twee tabletten Levofloxacine Sanovel 250mg, één of twee keer per dag
 • Of, ½ tablet of één tablet Levofloxacine Sanovel 500mg, één of twee keer per dag

Volwassenen met nierziekte

Het kan nodig zijn dat uw arts u een lagere dosering geeft.

Kinderen en adolescenten

Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen of tieners gegeven worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk meer tabletten inneemt dan u zou mogen, raadpleeg dan direct een arts of vraag direct ander medisch advies. Neem het doosje met u mee, zodat de arts weet wat u heeft ingenomen. De volgende effecten kunnen optreden: epileptische aanvallen (stuipen), verwardheid, duizeligheid, verminderd bewustzijn en hartproblemen – dit kan leiden tot een onregelmatige hartslag en misselijkheid.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten hebt een dosis in te nemen, neem deze dan zodra u dit merkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem uw volgende dosis gewoon weer volgens schema in.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Levofloxacine Sanovel tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de hele kuur afmaakt, die uw arts u heeft voorgeschreven. Wanneer u te snel stopt met het innemen van de tabletten kan de infectie terugkomen, uw toestand kan achteruit gaan of de bacteriën kunnen resistent worden tegen het geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Levofloxacine Sanovel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt. Deze bijwerkingen zijn normaal gesproken mild of matig en verdwijnen vaak na een korte tijd.

Stop met het innemen van Levofloxacine Sanovel tabletten en ga direct naar een arts of ziekenhuis als u de volgende bijwerking opmerkt:

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000)

 • U heeft een allergische reactie. De symptomen kunnen zijn: uitslag, problemen met het slikken of ademhalen, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong

Stop met het innemen van Levofloxacine Sanovel tabletten en ga direct naar een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt – u kunt een spoedeisende medische behandeling nodig hebben:

Zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 1000)

 • Waterige diarree waarin bloed kan voorkomen, mogelijk met maagkrampen en een hoge temperatuur. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige darmaandoening
 • Pijn en ontsteking in uw pezen. De achillespees wordt het meest getroffen en in sommige gevallen kan de pees scheuren
 • Toevallen (convulsies)

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000)

 • Brandend of tintelend gevoel, pijn of verdoofd gevoel. Dit kunnen tekenen zijn van een aandoening genaamd ‘neuropathie’.

Overig

 • Ernstige huiduitslag waaronder blaarvorming of afschilferen van de huid rondom uw lippen, ogen, mond, neus en geslachtsorganen
 • Verlies van eetlust, gele verkleuring van de huid en ogen, donker gekleurde urine, jeuk of een gevoelige maag (buik). Dit kunnen tekenen zijn van problemen met de lever

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer duurt dan een paar dagen:

Vaak (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10)

 • Misselijkheid en diarree
 • Verhoging van het gehalte van bepaalde leverenzymen in uw bloed

Soms (treedt op bij minder dan 1 persoon op 100)

 • Jeuk en huiduitslag
 • Verlies van eetlust, maagklachten of indigestie (dyspepsie), misselijkheid (overgeven) of pijn in uw maagstreek, opgeblazen gevoel (winderigheid) of verstopping
 • Hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid (vertigo), slaperigheid, slaapproblemen of nerveus gevoel
 • Bloedtesten kunnen ongewone resultaten geven door problemen met de lever of nieren
 • Veranderingen in het aantal witte bloedcellen kunnen voorkomen in sommige bloedtesten
 • Algeheel gevoel van zwakheid
 • Veranderingen in het aantal andere bacteriën of schimmels kunnen hoger worden, waardoor een behandeling noodzakelijk kan zijn

Zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 1000)

 • Tintelend gevoel in uw handen of voeten (paresthesie) of trillen
 • Gevoelens van stress (onrust), van neerslachtigheid, psychische problemen, gevoelens van onrust (agitatie) of verwardheid
 • Ongewoon snelle hartslag of een lage bloeddruk
 • Pijn in gewrichten of spieren
 • Gemakkelijk blauwe plekken krijgen of bloeden door een daling van het aantal bloedplaatjes
 • Laag aantal witte bloedcellen (neutropenie genoemd)
 • Moeilijkheden met ademen of piepende ademhaling (bronchospasme)
 • Buiten adem zijn (dyspnoe)
 • Hevige jeuk of galbulten (urticaria genoemd)

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000)

 • Verhoogde gevoeligheid van uw huid voor de zon of ultraviolet licht
 • Daling van uw bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Dit is belangrijk voor mensen die suikerziekte hebben
 • Problemen met uw gehoor of gezichtsvermogen of veranderingen in de wijze waarop dingen smaken en ruiken
 • Dingen horen of zien die er niet zijn (hallucinaties), verandering in uw mening en gedachten
 • (psychotische reacties) met kans op het hebben van zelfmoordgedachten of zelfmoordneigingen
 • Wegvallen van de bloedsomloop (anafylactische shock)
 • Spierzwakte. Dit is belangrijk voor mensen met myasthenia gravis (een zeldzame ziekte van het zenuwstelsel)
 • Ontsteking van de lever, veranderingen in de manier waarop uw nieren werken en zo nu en dan nierfalen, dat kan worden veroorzaakt door een allergische reactie van de nieren, interstitiële nefritis genaamd
 • Koorts, zere keel en een algemeen gevoel van ziek zijn dat niet over gaat. Dit kan komen door een daling van het aantal witte bloedcellen
 • Koorts en allergische reacties van de longen

Overige bijwerkingen omvatten

 • Daling in het aantal rode bloedcellen (anemie). Dit kan de huid bleek of geel maken door schade aan de rode bloedcellen en een daling in het aantal van alle type bloedcellen
 • Overdreven reactie van het immuunsysteem (overgevoeligheid)
 • Te veel zweten (hyperhidrosis)
 • Pijn, waaronder pijn in de rug, in de borst en in de ledematen
 • Problemen met bewegen en lopen
 • Aanvallen van porfyrie in mensen die al porfyrie hebben (een zeer zeldzame stofwisselingsziekte)
 • Ontsteking van de vaten die het bloed door uw lichaam vervoeren (bloedvaten) door een allergische reactie

Als één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter wordt genoemd, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Levofloxacine Sanovel tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de na “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Levofloxacine Sanovel tabletten in de originele verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Geneesmiddelen horen niet via het spoelwater of huishoudafval te worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer nodig heeft kunt weggooien. Deze maatregelen helpen om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is levofloxacine. Elk tablet Levofloxacine Sanovel 500 bevat 500 mg levofloxacine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Voor de kern van de tablet: crospovidon Type A, hypromellose, microkristallijn cellulose en natriumstearylfumaraat.
 • Voor de omhulling van de tablet: hyprolose, hypromellose, titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172) en E6/rood ijzeroxide (E 172).

Hoe zien Levofloxacine Sanovel tabletten er uit en hoeveel zit er in de verpakking?

Levofloxacine Sanovel tabletten zijn filmomhulde tabletten voor oraal gebruik. De tabletten zijn langwerpig en voorzien van een breukstreep en hebben een lichtgele-oranje kleur.

De tabletten worden geleverd in verpakkingen van 1, 3, 5, 7, 8, 10, 50, 100, 200 en 500 filmopmhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanovel Holding B.V.

Kruisdonk 66

6222 PH Maastricht

Nederland

Fabrikant

Sanovel GmbH

Wall 39, 42103 Wuppertal

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 106329

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

Duitsland: Levofloxacin Sanovel 500 mg Film-coated tablets
Nederland: Levofloxacine Sanovel 500 mg Filmomhulde tabletten
Frankrijk : Levofloxacin Sanovel 500 mg Comprimés pelliculés
Spanje: Levofloxacino Sanovel 500 mg Comprimidos recubiertos
Bulgarije: Levofloxacin Sanovel 500 mg филмирани таблетки
Polen: Levofloxacin Sanovel

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.