Ovitrelle 250 microgram oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

ATC-Code
G03GA08
Medikamio Hero Image

Merck Serono

Stof Verdovend Psychotrope
Choriogonadotropine alfa Nee Nee
Farmacologische groep Gonadotropinen en andere stimulerende middelen voor de ovulatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Merck Serono

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Lees voordat u begint met het gebruik van uw voorgevulde pen deze instructies eerst helemaal tot het eind door.
 • Gebruik deze pen alleen voor uzelf – laat niemand anders hem gebruiken.
 • Injecteer Ovitrelle zoals uw arts of verpleegkundige u geleerd heeft.
 • Deze pen is uitsluitend voor eenmalig gebruik.

3.1 Verwijder de dop van de pen

3.2 Zet een naald op de pen

 • Neem de naald – gebruik alleen de naald voor eenmalig gebruik ('single use') die met de Ovitrelle voorgevulde pen wordt meegeleverd.
 • Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit.

LET OP:

Als de lostrekbare verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken en moet u een andere pakken. Gooi de ongebruikte naald weg met de buitendop er nog omheen. Vraag uw apotheker wat u met naalden moet doen die niet meer nodig zijn.

 • Trek de lostrekbare verzegeling van de dop af.
 • Houd de buitendop van de naald stevig vast.
 • Duw de tip van de pen, met schroefdraad, in de buitendop van de naald en schroef de buitendop van de naald erop totdat hij stevig vast zit.

 • Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken. Laat de binnenbescherming van de naald op zijn plaats.
 • Gooi de buitendop van de naald niet weg; deze hebt u nog nodig om de naald na de injectie van de voorgevulde pen te verwijderen.

3.3 Eerst grote luchtbellen verwijderen

 • Kijk zorgvuldig naar de reservoirhouder.
 • Als u geen grote luchtbel ziet, is de voorgevulde pen klaar voor gebruik. Ga meteen verder bij stap “4. De dosis instellen op 250”.

Een luchtbel is groot als deze de tip van de reservoirhouder vult wanneer u de voorgevulde pen met de naald omhoog gericht houdt (zie afbeelding). Als u een grote luchtbel in de reservoirhouder ziet, moet u deze verwijderen. Het kan zijn dat er in de pen nog kleine luchtbelletjes aanwezig zijn die tegen de binnenwand van de reservoirhouder zitten. U hoeft zich geen zorgen te maken over kleine luchtbelletjes; die hoeven niet te worden verwijderd.

Een grote luchtbel verwijderen:

1. Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u een stip (●) in de dosisweergave ziet staan. Als u deze positie voorbij bent gegaan, draait u de dosisinstellingsknop gewoon terug tot aan de stip (●).

 1. Verwijder vervolgens de binnenbescherming van de naald en houd de pen zo vast dat de naald naar boven wijst.
 2. Tik zacht met uw vinger tegen de reservoirhouder zodat eventuele luchtbelletjes naar de naald omhoog stijgen. Laat de naald nog steeds omhoog wijzen en duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in.
 3. Er moet een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald verschijnen; dit laat zien dat uw voorgevulde pen klaar is voor de injectie.
 4. Als u geen vloeistof ziet, kunt u het een tweede keer proberen (u mag dit maximaal twee keer doen) en start u vanaf stap 1 van de hierboven vermelde rubriek “Een grote luchtbel verwijderen”.
 • Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom. Op de dosisweergave ziet u een rechte lijn en u moet blijven draaien totdat u het getal ‘250’ kunt aflezen.
 • Duw of trek niet aan de dosisinstellingsknop terwijl u eraan draait.

 • De dosisweergave behoort “250” te tonen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

 1. Kies de plaats waar u gaat injecteren – die uw arts of verpleegkundige u heeft verteld.
 2. Reinig de huid op de injectieplaats door deze met een alcoholdoekje schoon te vegen.
 3. Controleer opnieuw of het getal in de dosisweergave ‘250’ is. Is dit niet het geval, dan moet u deze aanpassen (zie stap “4. De dosis instellen op 250”).
 4. Verwijder nu voorzichtig de binnenbescherming van de naald en gooi deze weg als dit nog niet is gedaan in stap “3.3 Verwijder eerst eventuele grote luchtbellen” bij het verwijderen van lucht.
 5. Injecteer de dosis volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.
 • Duw eerst de naald langzaam in de huid en duw vervolgens de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in, zoals op de onderstaande afbeelding wordt getoond.
 • U moet de naald minimaal 10 seconden onder de huid laten zitten, waarbij de dosisinstellingsknop ingedrukt moet blijven.
 • Het getal dat de dosis aangeeft in de dosisweergave springt weer terug op ‘0’. Dit geeft aan dat de volledige dosis is afgegeven.
 • Na 10 seconden blijft u de dosisinstellingsknop ingedrukt houden en trekt u de naald uit uw huid.

6.1 Controleer of de dosisweergave ‘0’ aangeeft.

 • Dit bevestigt dat de dosis volledig is afgegeven. Probeer niet een tweede keer te injecteren.
 • Als de dosisweergave niet ‘0’ aangeeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

6.2 De naald van de pen verwijderen

 • Houd de voorgevulde pen stevig aan de reservoirhouder vast.
 • Zet voorzichtig de buitendop van de naald op de naald.

 • Pak dan de buitendop van de naald vast en schroef de naald los.

 • Zorg dat u zichzelf niet met de naald prikt.
 • Zet nu de dop weer op de pen.

6.3 Gooi gebruikte pennen en naalden weg

· Gebruik elke naald en pen slechts eenmaal.

· Als u uw injectie voltooid hebt, moet u de gebruikte naald op een veilige manier afvoeren en de pen weggooien.

 • U kunt de pen het best terugdoen in de oorspronkelijke verpakking. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Wanneer de pen leeg is, vraag uw apotheker wat u ermee moet doen.

Deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd in:

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.