Temozolomide Mylan 5 mg, capsules, hard

Illustratie van Temozolomide Mylan 5 mg, capsules, hard
Stof(fen) Temozolomide
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Temozolomide Mylan is een geneesmiddel tegen tumoren.

Temozolomide Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met specifieke vormen van hersentumoren:

 • pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom. Temozolomide wordt eerst gebruikt in een combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase) en daarna afzonderlijk (monotherapiefase);
 • maligne glioom, zoals multiform glioblastoom en anaplastisch astrocytoom. Temozolomide wordt voor deze tumoren gebruikt als ze terugkomen of verergeren na standaardbehandeling.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor temozolomide of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een allergische reactie gehad op dacarbazine (een antikankermiddel, soms DTIC genoemd). Tekenen van allergische reactie omvatten een jeukerig gevoel, benauwdheid of een fluitende ademhaling, opgezollen gezicht, lippen, tong of keel.
 • Sommige types bloedcellen zijn bij u ernstig in aantal verminderd (myelosuppressie), zoals een lage bloedtelling van uw witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze bloedcellen zijn belangrijk om infecties tegen te gaan en voor een goede bloedstolling. Uw arts zal uw bloed controleren om er zeker van te zijn dat u genoeg van deze cellen hebt voordat u begint aan de behandeling.
 • u dient nauwgezet gecontroleerd te worden op de ontwikkeling van een ernstige vorm van pneumonie, Pneumocystis carinii-pneumonie (PCP) genaamd. Als u een patiënt bent die pas gediagnosticeerd is (multiform glioblastoom) kunt u 42 dagen temozolomide ontvangen in combinatie met bestraling. In dit geval kan uw arts u eveneens een geneesmiddel voorschrijven om deze vorm van pneumonie (PCP) te helpen voorkomen;
 • als u voor de start van de behandeling lage bloedtellingen heeft van rode bloedcellen (anemie), witte bloedcellen en bloedplaatjes, of bloedstollingsproblemen heeft, of dit tijdens de behandeling ontwikkelt. Uw arts kan beslissen de dosis te verminderen, uw behandeling te onderbreken, stoppen of wijzigen. U kunt ook andere behandelingen nodig hebben. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de behandeling met temozolomide te stoppen. Uw bloed zal tijdens de behandeling frequent getest worden om de bijwerkingen van temozolomide op uw bloedcellen te controleren;
 • u kunt een klein risico lopen op andere veranderingen in de bloedcellen, waaronder leukemie;
 • als u last heeft van misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag) en/of braken, wat zeer vaak voorkomende bijwerkingen van temozolomide zijn (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”), kan uw arts u een geneesmiddel (een anti-emeticum) voorschrijven om het braken te helpen voorkomen. Als u veel braakt voor of tijdens de behandeling, vraag dan uw arts wat het beste tijdstip is waarop u temozolomide in kunt nemen totdat het braken onder controle is. Als u braakt na het innemen van uw dosis, neem dan geen tweede dosis in op dezelfde dag;
 • als u koorts of symptomen van een infectie ontwikkelt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts;
 • open, vermaal of kauw de capsules niet. Als een capsule beschadigd is, vermijd dan dat het poeder in contact komt met uw huid, ogen of neus. Vermijd inademing van het poeder. Als u per ongeluk wat poeder in uw ogen of neus krijgt, spoel dan met water;
 • als u ouder bent dan 70 jaar, kunt u makkelijker infecties, blauwe plekken of bloedingen krijgen;
 • als u lever- of nierproblemen heeft, moet uw dosis temozolomide mogelijk aangepast worden.

Kinderen

Vanwege een gebrek aan ervaring dient Temozolomide Mylan niet bij kinderen jonger dan 3 jaar gebruikt te worden.

Onvruchtbaarheid

Temozolomide Mylan kan definitieve onvruchtbaarheid veroorzaken. Mannelijke patiënten dienen doeltreffende anticonceptiva te gebruiken en geen kind te verwekken tot 6 maanden na het stopzetten van de behandeling. Het wordt aanbevolen vóór de behandeling advies in te winnen over bewaring van sperma.

Gebruikt u naast Temozolomide Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. U dient tijdens de zwangerschap niet met Temozolomide Mylan te worden behandeld tenzij nadrukkelijk aangegeven door uw arts.

Doeltreffende anticonceptie moeten worden gebruikt door zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten die Temozolomide Mylan gebruiken (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?,

Onvruchtbaarheid” hierboven).

U moet stoppen met het geven van borstvoeding gedurende de periode dat u behandeld wordt met Temozolomide Mylan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Temozolomide Mylan kunt u zich moe of slaperig voelen. Bestuur in dit geval geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Temozolomide Mylan, capsules, hard bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Temozolomide Mylan 20 mg

Deze capsules bevatten de stof zonnegeel FCF (E110). Dit kan een allergische (overgevoeligheids) reactie veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en duur van de behandeling

Uw arts zal uw dosis Temozolomide Mylan bepalen. Deze is gebaseerd op uw omvang (lengte en gewicht) en of u een terugkerende tumor heeft en al een chemotherapiebehandeling heeft gekregen in het verleden.

U kunt andere medicatie (anti-emetica) worden gegeven die u voor en/of na inname van temozolomide moet innemen om misselijkheid en braken te vermijden of te controleren.

Patiënten met pas gediagnosticeerde multiform glioblastoom :

Als u een patiënt bent die pas gediagnosticeerd is, zal de behandeling in twee fasen plaatsvinden:

 • eerst behandeling in combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase);
 • gevolgd door behandeling met uitsluitend temozolomide (monotherapiefase).

Combinatiebehandelingsfase

Tijdens de combinatiebehandelingsfase, zal uw arts temozolomide opstarten met een dosis van 75 mg/m2 (gebruikelijke dosering). U zult deze dosis elke dag nemen gedurende 42 dagen (tot 49 dagen) in combinatie met bestraling. De temozolomide dosis kan uitgesteld of stopgezet worden afhankelijk van uw bloedtellingen en de manier waarop u het geneesmiddel verdraagt tijdens de combinatiebehandelingsfase.

Als de bestraling beëindigd is, zult u de behandeling gedurende 4 weken onderbreken. Dit zal uw lichaam de kans geven om te herstellen.

Daarna begint u met de monotherapiefase.

Monotherapiefase

Gedurende de monotherapiefase, zal de dosis en de wijze waarop u temozolomide inneemt anders zijn. Uw arts zal uw precieze dosis bepalen. Er kunnen tot 6 behandelingsperioden (cycli) zijn. Elke duurt 28 dagen. U zult uw nieuwe dosis temozolomide afzonderlijk nemen gedurende de eerste 5 dagen (“doseerdagen”) van elke cyclus. De eerste dosis zal 150 mg/m2 bedragen. Daarna zult u 23 dagen zonder temozolomide hebben. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen.

Na Dag 28 begint de volgende cyclus. U neemt temozolomide opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder temozolomide. De dosis temozolomide kan worden aangepast, uitgesteld of stopgezet afhankelijk van uw bloedtellingen en de manier waarop u het geneesmiddel verdraagt tijdens elke behandelingscyclus.

Patiënten met terugkerende of verergerde tumoren (maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of anaplastisch astrocytoom) die uitsluitend temozolomide innemen:

Een behandelingscyclus met temozolomide duurt 28 dagen.

U neemt één keer per dag temozolomide afzonderlijk in gedurende de eerste 5 dagen. Deze dagelijkse dosis is afhankelijk van of u wel of niet een chemotherapiebehandeling heeft gekregen in het verleden.

Indien u niet eerder met chemotherapie behandeld werd, zal u uw eerste dosis temozolomide 200 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn. Indien u eerder met chemotherapie

behandeld werd, zal u uw eerste dosis temozolomide 150 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn.

Daarna zult u 23 dagen zonder temozolomide hebben. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen.

Na dag 28 begint de volgende cyclus. U ontvangt temozolomide opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder temozolomide.

Voor elke behandelingscyclus zal uw bloed worden getest om te zien of de temozolomide dosis aangepast moet worden. Afhankelijk van de resultaten van uw bloedtest, kan uw arts uw dosis aanpassen voor de volgende cyclus.

Hoe neemt u Temozolomide Mylan in

Neem de voorgeschreven dosis temozolomide eenmaal daags, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, in.

Neem de capsules in op een lege maag; bijvoorbeeld tenminste één uur voordat u van plan bent te gaan ontbijten. Slik de capsule(s) geheel door met een glas water. Open of kauw de capsules niet. Vermijd contact met uw huid, ogen of neus als een capsule beschadigd raakt. Als er contact optreedt, was het aangedane gebied dan zorgvuldig.

Afhankelijk van de voorgeschreven dosis, kan het zijn dat u meer dan één capsule tegelijk moet nemen, eventueel van verschillende sterktes (hoeveelheid werkzame stof, in mg). De kleur en markering van de capsule is verschillend voor elke sterkte (zie de tabel hieronder).

Sterkte Kleur/markering
Temozolomide Mylan 5 mg, Twee groene streepjes op
capsules, hard het kapje en “T 5 mg”in
  groene inkt op de romp
Temozolomide Mylan 20 mg, Twee oranje streepjes op
capsules, hard het kapje en “T 20 mg”in
  oranje inkt op de romp
Temozolomide Mylan 100 mg, Twee roze streepjes op het
capsules, hard kapje en “T 100 mg”in roze
  inkt op de romp
Temozolomide Mylan 140 mg, Twee blauwe streepjes op
capsules, hard het kapje en “T 140 mg”in
  blauwe inkt op de romp
Temozolomide Mylan 180 mg, Twee rode streepjes op het
capsules, hard kapje en “T 180 mg”in rode
  inkt op de romp
Temozolomide Mylan 250 mg, Twee zwarte streepjes op
capsules, hard het kapje en “T 250 mg”in
  zwarte inkt op de romp

U dient het volgende goed te begrijpen en te onthouden:

 • hoeveel capsules u elke doseerdag moet innemen. Vraag uw arts of apotheker het op te schrijven (inclusief de kleur);
 • welke dagen uw doseerdagen zijn.

Bekijk de dosis opnieuw met uw arts telkens als u een nieuwe cyclus start, omdat deze kan verschillen van de vorige cyclus.

Volg bij het innemen van temozolomide nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Vergissingen bij het innemen van dit geneesmiddel kunnen ernstige gevolgen

hebben voor de gezondheid.

Als u per ongeluk meer Temozolomide Mylan capsules inneemt dan u was voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem de overgeslagen dosis zo snel mogelijk in op dezelfde dag. Als er een hele dag voorbij is, raadpleeg dan uw arts. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen tenzij uw arts dat aangeeft.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Temozolomide Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van één van het volgende:

 • een hevige allergische (overgevoeligheids) reactie (netelroos, fluitende ademhaling of andere ademhalingsmoeilijkheden);
 • ongecontroleerd bloeden;
 • stuipen (convulsies);
 • koorts;
 • een ernstige hoofdpijn die niet weggaat.

De behandeling met temozolomide kan een vermindering van bepaalde bloedcellen tot gevolg hebben. Dit kan ertoe leiden dat u meer blauwe plekken of bloedingen, bloedarmoede (een tekort aan rode bloedcellen), koorts en een verminderde weerstand tegen infecties heeft. De vermindering van bloedcel aantallen is gewoonlijk van voorbijgaande aard. In sommige gevallen kan deze aanhouden en leiden tot een ernstige vorm van bloedarmoede (aplastische anemie). Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op veranderingen en hij zal bepalen of een specifieke behandeling nodig is. In sommige gevallen zal uw dosis temozolomide verminderd of de behandeling stopgezet worden.

Bijwerkingen gemeld in klinische studies:

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties die als volgt worden gedefinieerd:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers
 • vaak: komt voor bij 1 tot 10 op 100 gebruikers
 • soms: komt voor bij 1 tot 10 op 1.000 gebruikers
 • zelden: komt voor bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers
 • niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Temozolomide in combinatietherapie met bestraling bij pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom

Patiënten die temozolomide in combinatie met bestraling ontvangen kunnen andere bijwerkingen krijgen dan patiënten die uitsluitend temozolomide nemen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak: gebrek aan eetlust, hoofdpijn, verstopping (moeilijke stoelgang), misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag), braken, huiduitslag, haarverlies, vermoeidheid.

Vaak: infecties van de mond, wondinfectie, vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie, lymfopenie, leukopenie), verhoogde bloedsuikerspiegel, gewichtsverlies, gewijzigde geestelijke toestand of alertheid, angst/depressie, slaperigheid, moeilijk kunnen spreken, verstoord evenwicht, duizeligheid, verwarring, vergeetachtigheid, zich moeilijk kunnen concentreren, niet in

slaap kunnen vallen of blijven, tintelend gevoel, blauwe plekken, beven, abnormaal of troebel zicht, dubbel zicht, gehoorstoornis, kortademigheid, hoest, bloedstolsels in de benen, vochtophoping, gezwollen benen, diarree, maag- of buikpijn, zuurbranden, last van de maag, moeilijk kunnen slikken, droge mond, huidirritatie of roodheid, droge huid, jeuk, spierzwakte, pijnlijke gewrichten, spierpijn, frequent urineren, de urine moeilijk op kunnen houden, allergische reactie, koorts, bestralingsschade, opgezwollen gezicht, pijn, abnormale smaak, abnormale leverfunctietesten.

Soms: griep-achtige symptomen, rode vlekken onder de huid, gezwollen gezicht of spierzwakte, laag kaliumgehalte in het bloed, gewichtstoename, humeurschommelingen, hallucinaties en geheugenstoornis, gedeeltelijke verlamming, verstoorde coördinatie, moeilijk kunnen slikken, verstoorde gewaarwordingen, gedeeltelijk gezichtsverlies, droge of pijnlijke ogen, doofheid, ontsteking van het middenoor, oorsuizen, oorpijn, hartkloppingen (wanneer u uw hartslag kan voelen), bloedstolsels in de longen, hoge bloeddruk, longontsteking, ontsteking van uw sinussen, bronchitis, een verkoudheid of griep, opgezwollen maag, moeilijkheden bij het onder controle houden van uw darmbewegingen, aambeien, schilferende huid, verhoogde gevoeligheid van de huid voor het zonlicht, verandering in huidskleur, toegenomen transpiratie, spierbeschadiging, rugpijn, moeilijk kunnen urineren, vaginale bloeding, seksuele impotentie, geen of hevige menstruatieperiodes, vaginale irritatie, pijn in de borst, opvliegingen, rillen, verkleuring van de tong, verandering van de reukzin, dorst, tandaandoening.

Temozolomide monotherapie bij terugkerende of verergerde glioom

De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak: vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie of lymfopenie, trombocytopenie), gebrek aan eetlust, hoofdpijn, braken, misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag), verstopping (moeilijke stoelgang).

Vaak: gewichtsverlies, vermoeidheid, duizeligheid, tintelend gevoel, kortademigheid, diarree, buikpijn, last van de maag, huiduitslag, jeuk, haarverlies, koorts, zwakte, rillen, zich onwel voelen, pijn, smaakverandering.

Soms: verminderde bloedcel aantallen (pancytopenie, anemie, leukopenie).

Zelden: hoest, infecties waaronder longontsteking.

Zeer zelden: rode huid, urticaria (netelroos), huiduitslag, allergische reacties.

Andere bijwerkingen:

Zeer zeldzame gevallen van ernstige huiduitslag met zwelling van de huid, onder meer op de handpalmen en voetzolen, of pijnlijk rood worden van de huid en/of zweertjes op het lichaam of in de mond zijn waargenomen. Licht uw arts onmiddellijk in als u hier last van hebt.

Zeer zeldzame gevallen van bijwerkingen op de longen zijn waargenomen bij temozolomide gebruik. Patiënten hebben meestal last van kortademigheid en hoest. Vertel uw arts indien u één van deze symptomen opmerkt.

Zeer zelden kunnen patiënten die temozolomide of gelijksoortige geneesmiddelen nemen, een klein risico lopen op het ontwikkelen van secundaire kankers, waaronder leukemie.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden, bij voorkeur in een gesloten kast. Onbedoelde inname kan voor kinderen dodelijk zijn.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Flessen

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. De fles goed gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Na openen nog 21 dagen houdbaar.

Sachets

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Licht uw apotheker in als u een verandering aan het uiterlijk van de capsules constateert.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is temozolomide. Elke capsule bevat 5/20/100/140/180/250 mg temozolomide.
 • De andere bestanddelen zijn: Capsule inhoud: lactose anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, wijnsteenzuur, stearinezuur. Temozolomide Mylan 5 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, geel ijzeroxide (E172), indigokarmijn (E132). Temozolomide Mylan 20 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, zonnegeel FCF (E110). Temozolomide Mylan 100 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172). Temozolomide Mylan 140 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, indigokarmijn (E132). Temozolomide Mylan 180 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, rood ijzeroxide (E172). Temozolomide Mylan 250 mg, capsules, hard: Capsule wand: gelatine, titaandioxide (E171), shellak, propyleenglycol, titaandioxide (E171), zwart ijzeroxide (E172).

Temozolomide Mylan 5 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee groene strepen op de kap en “T 5 mg” in groene inkt op de romp.

Temozolomide Mylan 20 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee oranje strepen op de kap en “T 20 mg” in oranje inkt op de romp.

Temozolomide Mylan 100 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee roze strepen op de kap en “T 100 mg” in roze inkt op de romp.

Temozolomide Mylan 140 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee blauwe strepen op de kap en “T 140 mg” in blauwe inkt op de romp.

Temozolomide Mylan 180 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee rode strepen op de kap en “T 180 mg” in rode inkt op de romp.

Temozolomide Mylan 250 mg, capsules, hard hebben een ondoorzichtige witte romp en kap met twee zwarte strepen op de kap en “T 250 mg” in zwarte inkt op de romp.

Flessen

De capsules worden afgeleverd in amberkleurige glazen flessen met 5 of 20 capsules. De doos bevat 1 fles.

Sachets

De capsules zijn per stuk verpakt in sachets en worden afgeleverd in doosjes met 5 of 20 harde capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer  
Temozolomide Mylan 5 mg, capsules, hard RVG 104501
Temozolomide Mylan 20 mg, capsules, hard RVG 104505
Temozolomide Mylan 100 mg, capsules, hard RVG 104506
Temozolomide Mylan 140 mg, capsules, hard RVG 104507
Temozolomide Mylan 180 mg, capsules, hard RVG 104508
Temozolomide Mylan 250 mg, capsules, hard RVG 104509

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Nerpharma S.r.l.

Pharmaceutical Sciences

Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano (MI)

Italië

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Straße 378

93055 Regensburg

Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Advertentie

Stof(fen) Temozolomide
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.